13 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt och ni skall bli förlåtna” (Luk 6:37 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom en text från Jobs bok upp inför mina ögon, och jag ska läsa den för dig. Bakgrunden är dels Jobs ostrafflighet inför Gud och dels de tragiska händelser som sker både med Job själv, hans familj och alla hans ägodelar -trots hans ostrafflighet- vilket Job inte kan fatta eller förstå. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp så allt blir rätt både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med stor tacksamhet för Din nåd och barmhärtig-het mot mig. Jag ber om Din direkta vägledning och hjälp genom den Helige Ande så att budskapet om förlåtelse och frälsning blir klart förmedlat, och så att det kan bli välsignat och mottaget i någon lyssnares hjärta i dag. Amen.”

Nu ska jag går närmare in på frågan om Jobs redlighet och Gudsfruktan.
Guds avsikt var ju att -för Åklagaren/Djävulen- bevisa Jobs ostrafflighet och att Jobs tro på Gud och förtröstan på Honom inte berodde på det materiella välstånd som Job hade nått upp till, beroende på Guds välsignelser. När allt elände (med Guds med-givande) hållit på ett tag och nästan knäckt Job, trots hans rättfärdighet och guds-fruktan, kom tre av Jobs vänner till honom för att ömka och trösta honom.

Vännerna hette Elifas, Bildad och Sofar. Job var vid det laget så förändrad av det som hade hänt, så vännerna kände inte igen honom. De satte sig därför gråtande ner hos Job i sju dagar och sju nätter utan att säga ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor.

MUSIK

Så småningom börjar de i alla fall samtala med varandra. Job förbannar då sin födelsedag och önskar sig döden.
Elifas, som var äldst av de tre vännerna, förmanade Job att vara tålig, eftersom han trodde sig veta att endast syndare straffas. ”Skulle då icke din gudsfruktan vara din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp?” (Job 4:6 – 1917) säger han till Job, och fortsätter sedan att tala om den oförnuftiges undergång och den frommes upprättelse.
Job svarar och talar om tyngden av sin olycka och vännernas obarmhärtighet. Han vänder sig också till Gud och klagar över människolivets vedermöda och över sitt eget tröstlösa elände.
Nu kommer vännen Bildad in som näste ‘talare’ och menar att Guds hand bara drabbar de onda och om Job söker Gud, skall han bli upprättad.
Job svarar då att ingen kan gå tillrätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom.
Samtalet fortsätter och du kan själv läsa efterhand vad det står om Job och hans vänner, men jag ska ändå läsa det 8:e kapitlet för dig. Det innehåller alltså Bildads första tal.

MUSIK

Bildad svarar Job och säger:
”Hur länge tänker du fortsätta på det här sättet Job, och släppa fram en ström av ord? Skulle Gud kunna förvränga rättvisan? Om dina barn syndade mot honom och Han straffade dem, och om du bad till den Allsmäktige för dem - så skulle han höra din bön och svara dig och välsigna dig med ett lyckligt hem, om du var ren och god.
Och även om du börjat med lite, skulle du sluta med mycket. Läs i historieböckerna så ska du få se - för det är ju som om vi var födda i går och ingenting vet. Våra dagar här på jorden är lika flyktiga som skuggorna. Men gångna tiders visdom ska lära dig. Andras erfarenhet ska tala till dig och påminna dig om att de som glömmer bort Gud inte har något hopp. De är som vass, som inte har någon dy att växa i, eller som gräs som förtorkar i brist på vatten, och som vissnar redan innan det är dags att klippa det. En man utan Gud har ingenting fast att hålla sig till. Det är som om han litade på spindelväv. Allt han räknar med rasar samman. Om han räknar med sitt hem som säkert, kommer det inte att bestå. I gryningen verkar han vara så stark och vital, precis som ett ungt, grönt träd. Hans grenar sträcker sig ut över trädgården. hans rötter sträcker sig ner i strömmen, ner bland stenarna. Men när han är borta, kommer han inte ens att vara saknad! Detta är allt han kan se fram emot! Och andra växer upp och tar hans plats. Men lyssna! Gud kommer inte att kasta bort en god man, och inte heller välsignar han den som handlar orätt. Han ska än en gång fylla din mun med skratt och dina läppar med glädjerop. De som hatar dig ska få skämmas, och de onda ska förgöras” (Job 8 – Levande Bibeln).

MUSIK

Var det något fel i texten som jag läste för dig ur Jobs bok? Nej, jag tycker i alla fall inte det själv. Ändå är det så. Gud säger nämligen att Jobs tre vänner hade ”syndat och inte talat sanning beträffande min tjänare Job” (Job 42:8 – LB).
Vad var det då som var fel?
Jo, jag tror att det var så, att eftersom de tre vännerna inte kunde fatta eller förstå Guds avsikt med allt det lidande och alla de svårigheter som Job fick gå igenom, så trodde de att det var Gud som straffade Job, på grund av att han inte var så ostrafflig som han själv sa sig vara.
Men de tre vännerna hade så helt fel i sin bedömning som de bara kunde ha! Det var ju precis tvärtom! Gud använde ju till och med Job som ett åskådningsexempel på ostrafflighet! Jag säger ingenting om de tre vännernas felaktiga bedömning, för hade du och jag varit där, är jag säker på att ingen av oss heller hade kunnat fatta eller förstå Guds handlande, därför att det låg på en nivå som var så mycket högre än mänskligt förstånd, som himlen är över jorden.

Var det någon som kom att tänka på vad profeten Jesaja sa om Jesus? ”...vi höllo Honom för intet.” ”...vi höllo Honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad” (Jes 53:3-4 – 1917).

Det jag vill ha fram här, är att vi ska akta oss väldigt noga för att börja döma andra människor, när vi inte känner till vad det är som ligger bakom. Vi dömer nämligen alltid utifrån de egna erfarenheter eller referensramar som vi har. Vi har ju ingenting annat att gå ut ifrån, och det är just där bristen ligger.

MUSIK

Vad kan vi lära oss av de sammanhang som jag citerat, beträffande Jobs vänner och det som profeten Jesaja säger?
Jo, vi kan lära oss att ta till oss och begrunda de visa orden från Ordspråksboken:
”Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig icke på ditt förstånd” (Ords 3:5 – 1917).

Vårt mänskliga förstånd ÄR begränsat! Det känns kanske svårt att ta till sig den insikten - men ju förr vi accepterar detta faktum, ju snarare kan vi gå vidare med Gud och den undervisning i sitt ord som Han vill ge oss, med den Helige Ande som vår Hjälpare och vägledare - den utan tvekan bäste pedagog och lärare som existerar.

Tyvärr så är det enda vi lär oss av historien - att vi inte lär oss någonting av historien. Det är samma sak alltid. Vårt förstånd sätter alltid en gräns för oss och om vi inte vill acceptera det, så fattar vi helt enkelt felaktiga beslut. Det är därför vi ska låta Herren Gud leda oss i allt. Han har nämligen ett obegränsat förstånd och en vishet som är omöjlig att ens fatta för en människa. Men, det finns mycket mer vishet och förstånd att få av Herren än vad vi vanligtvis tänker. Salomo fick det - mer än någon annan människa haft, både före och efter honom.

Det står att Herren Gud uppenbarade sig i en dröm för Salomo;
Gud sade: ”Bed mig om vad du vill, att jag skall giva dig.” /…/ Salomo svarade: ”Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?” /…/ Och Gud sade till honom: ”Se, jag giver dig ett så vist och förståndigt hjärta, att din like icke har funnits före dig och att din like ej heller skall uppstå efter dig” (1 Kon 3:5, 9, 12 – 1917).

MUSIK

Hur mycket större vishet och förstånd än andra människor, som Salomo fick av Gud, det vet jag inte. Jag vet inte ens hur vishet och förstånd mäts - om det nu går att mäta. Det enda jag känner till är hur visheten börjar.
”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” står det. (Ords 9:10 – 1917). Varje steg på den vägen ökar sedan din vishet och ditt förstånd. (Jak 1:5).

Det här med människors förstånd och vishet är i nästan alla sammanhang ett ämne som diskuteras livligt. Dels vad intelligens och förstånd är för någonting, och dels hur man ska kunna ta till sig den så effektivt som möjligt. Eftersom Gud är all vishets och kunskaps källa, så vore det ju naturligt att lita på bibelordet och först av allt söka Gud och hans rättfärdighet, innan man försöker sig på att ta nästa steg – eventuellt i egen förmåga – om man inte för länge sedan lagt den tilltron om sig själv, på hyllan.
Personligen tror jag att ju förr man låter Gud ta hand om sitt sökande efter förstånd och vishet, ju fortare kommer man framåt på vägen. Prova själv. Gud välsigne dig.

Dagens minnesord: Mitt hjärta tänker på Ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” (Ps 27:8 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 41

 • måndag 5 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta" (Ps 51:8 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att göra ‘bot och bättring, som man sa i äldre tider, är kanhända ett förlegat sätt att uttrycka sig för vår tids männi-skor. Men om... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att göra ‘bot och bättring, som man sa i äldre tider, är kanhända ett förlegat sätt att uttrycka sig för vår tids männi-skor. Men om ordvalet kanske är ‘gammalmodigt, så är det fortfarande lika viktigt med en ändring av människors... Läs mer

 • tisdag 6 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om oss, alla människor, som enligt bibelordet går vilse - som får utan herde. Profeten Jesaja, i Gamla Testamentet, profeterade om det och om JESUS ‘smärtornas man, som skulle komma omkring 400 år senare och befria... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom" (Jesus) (Jes 53:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om oss, alla människor, som enligt bibelordet går vilse - som får utan herde. Profeten Jesaja, i... Läs mer

 • onsdag 7 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns en gammal sång som heter "En jubelton vid Golgata bröt fram." Den är skriven av Allan Törnberg för många år sedan. Men innan jag citerar den underbara sångtexten för dig, ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen" (Ps 139:23-24 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns en gammal sång som heter "En jubelton vid Golgata bröt fram." Den är... Läs mer

 • torsdag 8 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska börja den här stunden i dag med att läsa några bibelverser för dig, och de är hämtade från bibelns sista bok - Uppenbarelseboken. Om du vill vara med så kan du alltså slå upp kapitel 7, där jag läser från den 9:e versen och fram till... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då skall Människosonens tecken synas på himlenÄ (Matt 24:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska börja den här stunden i dag med att läsa några bibelverser för dig, och de är hämtade från bibelns sista bok - Uppenbarelseboken. Om du vill vara med så kan du alltså... Läs mer

 • fredag 9 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden kom en gammal sångtext upp för mig. Sången handlar om den kristnes hopp om att en dag få se himlens sälla land även om det ibland är både prövningar och mörker på vägen dit. Men innan jag citerar sångtexten för... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barnÄ" (Ef 1:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden kom en gammal sångtext upp för mig. Sången handlar om den kristnes hopp om att en dag få se himlens... Läs mer

 • lördag 10 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns ett litet, litet blad som innehåller livets största fråga. Jo, det står så på det: "Livets STÖRSTA fråga" står det. Inför den här stunden drogs min blick till det där bladet, och jag tror att jag ska läsa för dig. Så här står det: "Det... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son" (1 Joh 5:11 Ä SFB) Välkommen till En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns ett litet, litet blad som innehåller livets största fråga. Jo, det står så på det: "Livets STÖRSTA fråga" står det. Inför den här stunden drogs min blick... Läs mer

 • söndag 11 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag ska inleda den här stunden med ett bibelord som kom för mig när jag bad om Guds vägledning. Det är hämtat från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 4, men jag ska läsa hela sammanhanget så att du lättare kan förstå det. Men innan jag gör det... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det man besegras av är man slav under" (2 Petr 2:19 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag ska inleda den här stunden med ett bibelord som kom för mig när jag bad om Guds vägledning. Det är hämtat från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 4, men jag ska läsa hela... Läs mer