8 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag ska börja den här stunden i dag med att läsa några bibelverser för dig, och de är hämtade från bibelns sista bok  - Uppenbarelseboken. Om du vill vara med så kan du alltså slå upp kapitel 7, där jag läser från den 9:e versen och fram till kapitlets slut.

Som du kanske känner till så finns det några olika översättningar av bibeln och jag använder mig just nu av den översättning som heter ”Svenska Folkbibeln” och brukar förkortas (SFB). Om ordalydelsen i din bibel inte skulle stämma exakt överens med det som jag läser, så gör det ingenting. Meningen är densamma. Men innan jag läser ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om vägledning i bibelordet, så att jag kan förstå det på rätt sätt och ta det till mig. Jag ber också om hjälp med att förmed-la det budskap som Du vill ha framfört. Låt någon lyssnare få uppleva hur bibelordet blir ledsagat av Din Andes kraft till välsignelse och hjälp. Amen.”

Jag läser alltså från Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och vers 9:
”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst:
‘Frälsningen tillhör vår Gud, Honom som sitter på tronen, och Lammet.’

Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ‘Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evig-heternas evigheter. Amen.’

MUSIK

En av de äldste frågade mig: ‘Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?’ Jag svarade: ‘Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar Honom dag och natt i Hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon” (Upp 7:9-17 – SFB).

Den här stora skaran, som Johannes får se inför Guds tron och som ingen kunde räkna utom Gud själv - som vet hur många det är - de står där och firar den slutliga segern, triumfen över synd och mörker.

De här orden är såvitt jag förstår riktade till de kristna församlingarna. I första hand till de sju församlingarna i Mindre Asien, och Jesus säger själv i slutet av Uppen-barelseboken så här:
”Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan” (Upp 22:16 – SFB).

MUSIK

De som står inför tronen är alltså de som kommer ur den stora nöden (‘bedrövelsen’ står det i 1917 års översättning). Om den nöden eller bedrövelsen talade redan profeten Daniel och sa så här:
”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt” (Dan 12:1-3 – SFB).

Jesus talade också själv om den stora ‘nöden’ och sa:
”Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma” (Matt 24:21 – SFB).

Den stora vita skaran som står inför Guds tron har nu lagt ‘den stora nöden’ bakom sig och gått segrande ur den. De hade alltså tvättat sina kläder i Lammets blod och när synderna var borta, var kläderna -de heligas rättfärdighet- vita som snö. ”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” skrev profeten redan över 700 år före Jesu födelse (Jes 1:18 – SFB).

Att ‘tvätta sina kläder’ betyder att tro på Jesu blod, Lammets blod, och försoningen i Jesus Kristus. Det är bara det blodet som kan rena från synden och öppna vägen till Gud - och det eviga livet.

MUSIK

Under århundradena har bibelforskare av olika kategorier försökt att rannsaka skrifterna och förstå tidens tecken, för att om möjligt få en närmare uppfattning om ’ändens tid’ eller tidens slut och naturligtvis då också i vilken tid det ena och andra ska ske, dels enligt vad Jesus själv sagt och dels vad andra profetior innehåller – på bibelns blad.

Själv tror jag inte att Gud har velat avslöja sin plan i detalj, utan bara så mycket så att vi ska förstå att varje dag och stund vara vaksamma och vänta ‘Människosonen’ på himmelens skyar - som om varje dag vore den sista.
Och det kan det ju också vara för vem som helst av oss. Ingen har ju något löfte om morgondagen. Det enda vi alla kan göra för att inte bli överraskade är att alltid vara vaksamma och vänta.

‘Gårdagen är förbi, morgondagen har vi ännu icke sett - men i dag hjälper Herren!’
När Jesus talar om den stora nöden -eller vedermödan- och sin egen återkomst till jorden, så säger han att han skall komma tillbaka till jorden strax efter det att nöden är slut.
Men exakt när den dagen eller stunden är inne säger Han ingenting om, för det vet ingen, inte änglarna och inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

MUSIK

Så här står det om Jesu andra tillkommelse:
”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himmelen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall Han sända ut sina änglar, och de skall samla Hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra” (Matt 24:29-31 – SFB).

”Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen” (Matt 24:42-44 – SFB).

Min vän som lyssnar!
Sätt hela din tro och förtröstan till JESUS KRISTUS! Då behöver du aldrig vara orolig, rädd eller ängslig för att Hans ankomst skall innebära något annat än glad förväntan för dig, även om den dagen och stunden kan komma lika överraskande för dig - som för andra.
Det finns alltså hopp för dig, min vän, som ännu inte beslutat dig.

TVIVLA INTE! - BARA TRO - PÅ JESUS KRISTUS, GUDS SON! Han ska komma tillbaka precis på samma sätt som han for upp till himlen. Och då för att hämta hem till sig dem som har bekänt honom som sin Herre inför sina medmänniskor på jorden.

Jesus kommer alltså för att hämta de sina hem till sig. Vilka är de då? Jo, det är de som jag läste om innan, de som genom tron på Jesus har tvättat sina kläder rena från synden och står redo att möta sin Herre, han som har löst dem från deras skuld till Gud.
Vilken skuld? Jo, den skuld som de hade del igenom syndafallet i Edens lustgård. De kunde inte betala den själva, det fanns det ingen möjlighet till, men Jesus, Guds Son som själv var syndfri, Han kunde göra det -OCH HAN GJORDE DET- FÖR DIG!

MUSIK

Vi ber:
”Tack gode Gud, för att Du sände Din Son till vår jord, för att sona våra synder och försona oss med Dig. ”Du fullgjorde vad vi borde…” som det står i den gamla psalmen. Eftersom vi var andligen döda i vår synd, kunde vi inte göra någonting i oss själva. Vi kunde inte ens ropa på hjälp. Nej, utan Din kraft som uppväckte vår döda ande, hade vi varit för evigt förlorade. Men i Din kärlek tog du över vår hopplösa situ-ation, väckte vår ande till liv igen och gav oss möjlighet att tro på allt som Du redan hade gjort genom Din Son, Jesus Kristus.
Herre, vi tackar Dig av hela vårt hjärta, för att Du grep in och ändrade förutsättning-arna för oss, så att vi kan få en ljus framtid och ett evigt liv i Din gemenskap, i stället för en evig pina i eldsjön som bibelordet talar om. (Upp 20:15 – SFB).

Tack Jesus för att tron på Dig och den försoning som Du ensam har utverkat gäller än i dag. Amen.”

Dagens minnesord: Jesus sa: ”DET ÄR FULLBORDAT” (Joh 19:30 – SFB)

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer