tisdag 20 mars

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar (Mika 5:2)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en personlig tro på Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare och utgångspunkten är  "GUDS TID". Men innan jag fördjupar mig på det området ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om vägledning i ditt ord, hjälp att förstå det rätt och att förmedla det på rätt sätt. Amen.”

Om du tycker att det verkar ’förmätet’ på något sätt av mig att tala om ’Guds Tid’ så är det inte alls så att jag tror mig förstå något särskilt om vad som är Guds tid. Jag har heller ingen uppenbarelse över några omständigheter i samband med Guds tid eller hur den ska förstås.
Jag upplever bara mig själv som mannen med ”skrivtyg vid sin länd” som det står om i bibeln (Hes. 9:2). Hans uppgift var att ”teckna med ett tecken på pannan de män, som sucka och jämra sig över alla styggelser som bedrivs i Jerusalem.”

Jag skriver och talar bara om det som jag tror mig ha fått den Helige Andes ledning om. Därför har jag bett om att kunna göra det som är rätt. Jag har också bett om Andens ledning och att han ska lysa på de ord som jag skriver i tron på Jesus, som jag i allt vill ska framstå för dig i Guds Ljus.

Varför skriver jag då om GUDS TID? Ja, det kan jag inte förklara, men det var så bak-grunden för den här stunden kom till mig.

MUSIK

Låt oss se vad Gud vill ha sagt till mig och dig. Men låt mig först be en gång till:
”Herre lär oss att rätt förstå vad Du vill säga till oss idag. AMEN!”

Det Gud vill undervisa oss om är att ALL TID ÄR HANS.
Det betyder också att all tid är ett närvarande NU - för Gud och att GUD HAR MAKTEN över all tid, med eller utan begränsningar.

Bibeln uttrycker visserligen tider och stunder och tidsåldrar och evig tid, för att du och jag lättare ska få en uppfattning, med våra förstånd, om vad det gäller, men för Gud är all tid NU.

Tider och stunder har sin grund i Guds plan med skapelsen och mänskligheten.

Jag läser för dig bibelns ord: ”Han (Gud) har skapat mänskosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig över hela jorden; och Han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser, inom vilka de skall bo - detta för att de skall söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju inte är långt från någon enda av oss” (Apg 17:26-27 – 1917).

MUSIK

Det står om Honom, Gud, din Skapare, som har bestämt allt, från början till slut: ”En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder hans väldiga armar” (5 Mos. 33:27).

Vi människor delar ju in tiden antingen efter ljuset och mörkret eller fysiskt på annat sätt. Under mänsklighetens historia har man använt sig av solvisare, timglas och liknande fram till våra dagars atomur och kronometrar av alla de slag. Men eftersom Gud skapat ljuset och skilt det från mörkret så är Han grunden till allt (1 Mos. 1:3-4). Han skapade sedan också solen, månen och stjärnorna (1 Mos 1:14-17) till att utmärka särskilda tider, dagar och år.

Det är inte så att tider och stunder inte betyder någonting för Gud, bara därför att all tid för honom är ett ständigt nu. Nej, jag tror tvärtom att Gud ger mycket noga akt på tiden, även om det kanske inte sker på samma sätt som vi gör. Bibeln talar bland annat om för oss att: ”När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen…” (Gal 4:4 – 1917)

När var tiden fullbordad? Ja, det står ju om Jesu födelse (Luk. 2:1) att ”Det hände sig vid den tiden..?” Vilken tid? Jo, tiden när Johannes - Vägröjaren som skulle gå före Jesus - var född, växte upp och blev allt starkare i Anden... i väntan på att Jesus skulle födas. Den tiden var också samtidigt den tid när kejsar Augustus satt på sin tron som överhuvud för det romerska imperiet, och en som hette Kvirinius var landshövding över Syrien.

MUSIK

Hur beskriver bibeln den tiden för Jesu födelse för ’vanliga människor’ i deras vardags-situation? Jo, det står att ”då var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord. DÅ stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem...” Så fick de det underbara beskedet av ängeln: ”Se, jag bådar er en stor glädje, som ska vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren” (Luk 2:8-11 – 1917).

Guds tid var alltså fullbordad när allt det här hände. Den underbara händelsen att Guds Frälsning nu skulle uppenbaras i och med att Jesus föddes blev sedan utgångs-punkten för hela vår tideräkning - även om man säger att den inte är korrekt räknad, eftersom Jesus föddes under Herodes den stores regering och Herodes dog År 4 före vår tideräknings början – om nu den regeringsperioden är rätt angiven – vilket vi inte heller vet. Utan att fördjupa oss i någon argumentation för eller emot, så är det ganska sannolikt att Jesus föddes omkring År 7 före vår tideräknings början. Om detta är riktigt lever vi alltså nu omkring År 2000 efter Jesu födelse - med eventuell felmarginal.

Har det någon betydelse för Gud, om det råkar vara just år 2000 eller något annat år enligt vår mänskliga och ofullkomliga tideräkning? Nej, naturligtvis inte.
Det står i min bibel att: ”Jerusalem ska bli förtrampat av hedningarna, till dess att  hedningarnas tider är fullbordade.” Vilket år eller vilken dag det är, vet bara Gud själv.

Om den dagen redan har inträffat eller inte, enligt Guds tideräkning, det känner jag inte heller till och vill inte spekulera i.

MUSIK

Det gäller för Dig och mig att vara vaksamma, därför att det är bara genom en sådan vaksamhet som vi har utsikter att nå fram till fullkomningen av vår tro på Jesus Kristus i den tillkommande tidsåldern.
Det står att ”detta evangelium om riket (alltså budskapet om Jesus och Guds rike) ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma” (Matt. 24:14). När den tiden - ändens tid - är inne vet ingen utom Gud själv. Lärjungarna frågade Jesus: ”Herre, ska Du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? "Då svarade Jesus dem: ”Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder, som FADERN I SIN MAKT HAR FASTSTÄLLT” (Apg 1:6-7 – 1917).

På ett annat ställe står det: ”Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen - icke ens Sonen - ingen utom Fadern” (Mark. 13:32 – 1917).

Av bibelns texter har vi nu sett att när det gäller GUDS TID så har Gud i sin allmakt faställt tider och gränser. Jag tror inte att vi människor på något sätt -mer än att påskynda världens evangelisering- kan påverka de tider som Gud har fastställt.
Genom gemensamma ansträngningar, enligt vetekornets lag, kan vi engagera oss i missionens uppgift ”att verka trons lydnad efter den Evige Gudens befallning” (Rom. 16:26 – 1917).
Missionens tjänst är försoningens tjänst, där du och jag kan ha olika funktioner genom att hjälpa till att sprida det kristna budskapet om förlåtelse i Jesu namn för all synd och för alla människor. Missionens uppgift är världens evangelisation, men inte världens kristnande!
Missionsverksamheten har inga löften om att kunna förvandla världen till ett Guds rike. Det är förbehållet Jesus Kristus själv vid hans tillkommelse.

MUSIK

Jag ska läsa för dig en psalm om syndabekännelse och förlåtelse. Det är den 32:a psalmen och jag läser ur den Levande Bibeln:

Så här står det:
”Vilken lycka för dem som fått sin skuld förlåten! Vilken glädje när synderna plånas ut! Vilken befrielse det blir för dem som har bekänt sina synder och fått dem utplånade av Gud. Det fanns en period i mitt liv, när jag inte ville erkänna vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig och varje dag blev en missräkning. Både dag och natt straffade Du mig. Min kraft avdunstade som vatten en varm sommardag. Till slut erkände jag alla mina synder för Dig och upphörde med att gömma dem. Jag sa för mig själv: Jag ska bekänna dem inför Herren.’ Då förlät Du mig och all min skuld försvann” (Ps. 32:1-5 – 1917).

Om du vill tro på budskapet om Jesus Kristus, Guds Son, så tag till dig texten ur psalm 32 som jag läste, och bekänn dina synder inför Gud, medan du är vaken över dem och medan det ännu finns tid att få förlåtelse. Då kommer den slutliga domen inte att drabba dig. Min vän! Tag till dig budskapet om tron på Jesus.

Dagens minnesord: ”Så finns nu ingen fördömelse (negativ dom) för dem som tillhör Kristus Jesus” (Rom 8:1 – LB).

MUSIK

Veckans andakter, v 12

 • måndag 19 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus Kristus är densammeÄ (Hebr 13:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. De här andaktsstunderna handlar om kristen tro, som har sin grund i Jesus Kristus, det är ju därför det heter ,kristen,... Men innan jag går vidare med budskapet på trons väg, så ska jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • tisdag 20 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar (Mika 5:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en personlig tro på Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare och utgångspunkten är "GUDS TID". Men innan jag fördjupar mig på det området ska jag be om... Läs mer

 • onsdag 21 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Vet du vägen dit där ljuset delar sigÄ? (Job 38:24) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden går jag in i med stor bävan, för det ska handla om GUDS VISHET. Jag har fått det lagt på mitt hjärta och i tro på Gud vågar jag mig därför in på det området. Men innan jag går... Läs mer

 • torsdag 22 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Vänd därför om, var och en från sin onda vägÄ (Jer 18:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer att handla om GUDS KÄRLEK. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och förmedlat. "Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • fredag 23 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv att de känner digÄ (Joh 17:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Får, som vi kan se ibland i sommarhagarna, har ingen orienteringsförmåga har jag hört. Jag är ingen expert på får, så därför måste jag lita på dem som vet bättre än jag. I min bibel står det en... Läs mer

 • lördag 24 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det finns ingen Gud som kan hjälpa såsom han (Dan 3:29). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en personlig kristen tro och Gudsrelation, för dig som i stillhet vill begrunda sanningen om att det finns förlåtelse i Jesu namn och att det är Han, JESUS, Guds... Läs mer

 • söndag 25 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att Han, med sin kraft, skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro och en personlig relation med den treenige Guden (Gud-Fadern,... Läs mer