måndag 20 februari

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Matt 15:18

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hos evangelisten Matteus kan vi i det 15:e kapitlet läsa om hur Jesus talade till folket bl.a. om vad som orenar en människa, och han klarar med den undervisningen upp ett vanligt missförstånd.

Men innan jag går djupare in på det ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag prisar dig himmelens och jordens Herre, för att du vill uppenbara ditt ord för oss människor. Jag ber att du låter din Ande lysa på ordet, och vägleda och styra våra tankar, ord och handlingar. Låt evangeliets kraft verka i oss till välsignelse och uppbyggelse för våra själar. Hjälp oss, Herre, att lyssna uppmärksamt till din röst och ta emot dig och din frid i våra öppna hjärtan. Amen.”

Jag tror personligen inte att det är någon större skillnad mellan människors sätt att tänka i våra dagar och på Jesu tid, när det gäller den här frågan om vad det är som orenar människan. Men eftersom Jesus tar upp saken så måste det ha funnits olika meningar om det. Evangelisten Matteus skriver: ”Sedan kallade Jesus till sig folket och sade till dem: ’Lyssna och förstå! Det som kommer in i munnen gör inte männi-skan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne’ (Matt 15:10-11).

MUSIK

I sitt 7:e kapitel relaterar evangelisten Markus samma situation och undervisning av Jesus, och skriver: ”När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. Han svarade dem: ’Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet. Därmed förklarade han all mat för ren” (Mark 7:19 – SFB).

När Paulus tar upp den här saken med sin andlige son Timoteus, så förmanar han honom med orden: ”Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön” (1 Tim 4:4-5 -SFB).

Jesus tillade: ’Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren’ (Mark 7:20-23 – SFB).

Att vi vanliga människor ofta ser saker och ting på ett sätt, och Jesus på ett annat, beror på att vi ser med ögonen men inte uppfattar den andliga dimensionen som Jesus lyfter fram. Vi har ju ofta en benägenhet att se något ont i saker som i sig själv inte är onda, men som kan få onda eller olyckliga konsekvenser om och när de brukas eller missbrukas. Vi tänker inte på att skilja mellan själva saken och på de följder som en felaktig användning kan få. Alkohol är bara ett exempel på detta.

MUSIK

Man kan i olika sammanhang konstatera hur svårt vi människor har för att hålla isär sak och person. Om en människa missbrukar alkohol, så att hon blir alkoholist och börjar missköta både sig själv, sin familj och sin omgivning, så dömer vi henne så lätt och menar att hon borde kunna sluta upp med sitt drickande och sköta sig i stället.

Men vi frågar oss inte lika ofta ’varför Jeppe super’. Kanske finns det medicinska eller sociala anledningar som vi inte känner till – men vi ser bara hennes beteende och verkningarna av missbruket, och därför bedömer vi och dömer efter det vi ser med ögonen.

Men det finns en Gud som ser till hjärtats innersta och känner till allt. Och han skiljer verkligen på sak och person. Han vet att ALLA människor är syndare, och därför har han också sett till att ALL synd blev förlåten en gång för alla av Jesus, Guds Son, när han betalade en full lösen för människosläktet genom att ge sitt liv och dö på ett kors för våra synders skull - i vårt ställe.

GUD SKILJER ALLTSÅ PÅ SYNDAREN (människan) OCH PÅ SYNDEN (otron) den otro som hon visar genom att inte acceptera den Frälsare som Gud har sänt till vår räddning och frälsning från synden – JESUS KRISTUS.

Om du och jag följer Jesu exempel -alltså skiljer på människan själv och på det hon säger eller gör- så tror jag att förhållandet till våra medmänniskor kommer att bli på ett annat sätt. Visst är vi var och en ansvariga för våra handlingar, men vi får inte glömma att det också finns en ond andlig makt. Så länge Gud inte har en total makt över den icke-troende människans tankevärld, försöker andra makter att få henne till att göra sådant som hon egentligen INTE vill göra. Därför blir det en stor förändring när vi vänder om till Gud i våra hjärtan och låter honom ta över kontrollen i våra liv.

MUSIK

Paulus skriver i sitt brev till de troende i Filippi: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord”

(Fil 2:13-16 – SFB).

Om inte Gud i sin barmhärtighet och rättfärdighet hade skilt på oss som syndare och de syndiga och felaktiga gärningar som vi gör, så hade INGEN ENDA av oss kunnat bli räddad och frälst. Så hopväxta är vi med vår syndiga natur, genom vår släktskap med Adam och Eva. Och lika omöjligt som det är att komma bort från de gener vi har från våra fäder, från födseln, lika omöjligt är det att i egen kraft komma loss från synden.

Hebréerbrevets författare skriver i kapitel 12 (med en tillbakablick på trons människor i kapitel 11): ”Alltså, då vi nu har en så stor hop av vittnen, må vi också lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och må vi DÄRVID SE PÅ JESUS, TRONS HÖVDING OCH FULLKOMNARE, på honom, som i stället för att ta den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smä-leken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom, som har utstått så mycket gensägelse av syndare, på honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och ger upp i era själar” (Hebr 12:1-3 – 1917).

MUSIK

Den smälek som den troende kan få utstå för tron på Jesus, och hängivenheten mot honom -därför att okunniga människor inte förstår vad det handlar om- är ett intet mot vad Jesus själv fick utstå under sitt verksamma liv. Och precis som Jesus bad när han hängde på korset: ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör” får vi som tror göra hans ord till våra och förlåta dem som hånar oss och förtalar oss, eftersom de inte vet vad de gör. (Luk 23:34).

Aposteln Petrus skriver: ”Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem./…/ Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor” (1 Petr 2:11-12, 15 – SFB).

Jag tror att alla människor har sin sökningstid, och bibelordet jag nyss läste talar för det. Guds Ande söker människan och sätter henne i en valsituation där hon -på ett eller annat sätt- erbjuds nåd och får möjlighet att säga sitt JA eller NEJ till Jesus.

Det beslut hon fattar bestämmer hennes eviga väl och det är bara hon själv som är ansvarig för det – ingen annan.

Gud har, genom Jesus, en stor barmhärtighet och ett mycket stort tålamod med oss, eftersom han vet att vi är skapade av stoft. Dessutom vill han att alla människor -om

det är möjligt- ska bli frälsta och säga sitt JA till honom, men det finns alltid en gräns när den personliga sökningstiden är ute.

Såvitt jag vet finns det ingen möjlighet heller att skylla ifrån sig på någon annan eller t.ex. på svåra uppväxtförhållanden. Men för den som visat barmhärtighet ”triumferar barmhärtigheten över domen” står det (Jak 2:13), och domaren bestämmer givetvis själv på domens dag hur det blir med den saken.

MUSIK

Eftersom alla människor är evighetsvarelser (Pred 3:11 – SFB) så tror jag att vårt liv här på jorden bara är en ’start-sträcka’ för det eviga livet.

Man kan också uttrycka det så att livets mening är att du och jag under vår livstid här på jorden dels ska hjälpa varandra och dels säga JA eller NEJ till Guds erbjudande om nåd och frälsning i Jesus Kristus. Samtidigt avgör vi då var vi ska tillbringa evig-heten. Ingen människa kommer någonsin att gå förlorad på grund av sina synder utan på grund av att man sagt NEJ till Guds frälsningserbjudande genom att tro på Jesus (2 Kor 5:19 – SFB).

 

OTRO är alltså människans kardinalsynd (Joh 16:9 – SFB). All annan synd är förlåten en gång för alla genom att Jesus offrade sig själv när han på sitt kors bar alla våra synder och dog för att du och jag skulle slippa undan den eviga döden eftersom

den eviga döden betyder skilsmässa från Gud. Gud är ande och liv och han vill inte att någon enda människa ska gå förlorad i en evig död utan att alla ska ha evigt liv.

I en av bibelns mest välkända verser, säger Jesus till Nikodemus: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16 – SFB). Den versen gäller dig också! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 15:18 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hos evangelisten Matteus kan vi i det 15:e kapitlet läsa om hur Jesus talade till folket bl.a. om vad som orenar en människa, och han klarar med den undervisningen upp ett vanligt missförstånd. Men innan jag går djupare in på... Läs mer

 • tisdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 11:25 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Evangelisten Johannes åter-ger i sitt 11:e kapitel, från och med vers 17 och framåt, situationen efter Lasarus död i Betania 4 dagar tidigare. Jesus träffade då först den av Lasarus båda systrar som hette Marta och talade med henne.... Läs mer

 • onsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Kol 4:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus skriver till de troende i Kolosse och uppmanar dem att vara uthålliga i bönen, så skriver han i det 4:e kapitlets 3:e vers: ”Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet…” Men... Läs mer

 • torsdag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Tit 2:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När aposteln Paulus skriver brev till Titus -hans ”äkta barn i den gemensamma tron”- så uppmanar han honom att tala i överensstämmelse med den sunda läran och förmana olika grupper i försam-lingen. De äldre männen på ett sätt. De... Läs mer

 • fredag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Filemon vers 18 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När aposteln Paulus skriver sitt brev till sin gode vän Filemon, så vädjar han för den förrymde slaven Onesimus som under fängelsevistelsen i Rom kommit till tro. Om slavägaren Filemon, anser att hans slav gjort honom någon... Läs mer

 • lördag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 3:6 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Även om man är osäker på vem som har skrivit brevet till hebréerna, så råder det ingen tvekan om sanningarna som författaren lyfter fram. Bland annat att Jesus Kristus är Guds Son, och som Son också betrodd att råda över Guds hus –... Läs mer

 • söndag 26 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Tit 3:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När aposteln Paulus skriver sitt brev till Titus har han lämnat sin medarbetare på Kreta för att han skulle fortsätta det påbörjade arbetet. Därför handlar brevet om att öka insikten om ”den sanning som hör till gudsfruktan och som... Läs mer