måndag 1 juni

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers
som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det:
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Men innan jag fortsätter med att ta
nya steg på den kristna trons väg, ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma till dig och få hjälp med att bättre förstå bibelns
ord och vägledning när det gäller att förmedla budskapet vidare om frälsning och räddning till någon som lyssnar nu. Herre, låt ditt ord bli till välsignelse och hjälp. Amen."

Guds Ord från bibeln är alltid det här programmets utgångspunkt, och därför ska vi låta
Honom tala till oss och upplysa våra hjärtan så att vi förstår ordet och kan ta till oss
betydelsen i det, så att det blir till hjälp och vägledning för oss.
Den här bibelversen som jag läste om att: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” kan ju läsas på olika sätt, och får då lite olika innebörd.
Man kan ju lägga betoningen på olika ord beroende på vad man vill stryka under.
Till exempel: ”Ditt ord är mina fötters lykta...” eller ”Ditt ord är mina fötters lykta...” eller ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig!”
Ja, hur man läser, beror på vad man vill betona. Är det Guds ord som är ditt ledljus?
Kanske är det din fyr i natten på ditt livs stormiga hav… eller är Gudsordet dina fötters lykta som lyser så att du ser var du sätter dina fötter... och väljer rätt väg?

MUSIK

Om vi håller oss till det första -med lykta och ljus- så verkar det ju som om bibelversen handlar om 2 olika saker. Den handlar ju dels om en lykta och dels om ett ljus. Men en lykta utan ett ljus är ju inte till någon hjälp, eller hur? Vad har då lyktan för funktion?
Jo, lyktan tjänar dels till att hålla fast ljuset och dels till att skydda det. Alltså, bibelordet håller fast ljuset och skyddar det, så att det kan lysa upp en människas livsväg. Bibelordet är också ljuset i sig själv som lyser upp dunkla områden till och med i själens inre. Men om bibelns ord ska kunna tjäna som en upplysning för dig, så måste du ju läsa det och tillägna dig det, eller hur? Gör du det? Hur ska Guds ord i bibeln annars kunna vara ett ljus för dig på din stig om du inte tar fram din bibel och läser i den?

Av bibelns ord kan man lära sig mycket. Tänk t ex på Salomo, som av Gud fick en vishet som var större än alla människor som tidigare hade levat och som senare skulle komma att leva på jorden.
I den del av bibeln som heter Ordspråksboken, hittar du all den visheten som Salomo sedan lät skriva ner. Kanske kunde det vara något for både dig och mig att ta del av, eller hur? Det står att man kan få klokhet, kunskap och eftertänksamhet. Genom att lära av Ordspråksboken förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet.

MUSIK

”Herrens fruktan är begynnelsen till kunskap” står det bland annat i Ordspråksboken.

Varför är det så?
Jo, det är så därför att Herren Gud är den som står bakom hela sin skapelse... och all kunskap och vishet finns hos honom, som har skapat himmel och jord.
Kunskapen måste ju ha funnits hos någon innan denne ’någon’ använde kunskapen föratt kunna åstadkomma skapelsen - eller hur?
Vem hade den kunskapen då? Jo, det hade Skaparen förstås - Gud själv. Till och med naturvetenskapens tänkare börjar förstå att det finns någon utanför själva skapelsen, alltså utanför naturen. Någon som bestämde alla naturens lagar... men står över dem och fanns före naturen. Någon som naturen sedan dess lyder under.

Lagarna for själva naturen måste ju ha funnits före naturen själv - eller hur?

Vem har ett sådant djup av vishet och kunskap att han har kunnat åstadkomma naturlagarna först och sedan naturen själv? Ja, vad tror du? Jag tror på en Gud som
har skapat himmel och jord, precis som det står i bibelns inledning. ”l begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). Var denna ’begynnelse’ fanns enligt vårt mänskliga sätt att tänka, i begrepp som tid och tideräkning, det vet jag inte och det är inte så särskilt viktigt. Det viktiga är att det var Gud som skapade alltsammans och som också uppehåller alltsammans med sin kraft. Varje bråkdel av tid... oavsett om man kallar den för sekunder eller år eller sekel, håller Han allt i sin hand och ser till att det
fungerar så som han har bestämt att det ska göra.

MUSIK

Det finns en textrad i den välkända sången ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder...” som jag tänkt på många gånger. Det är orden ”allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då?” När man får ha den här underbara fadersrelationen med Gud i himmelen, då får man också uppleva den stora frid som Gud vill skänka dig och mig, när vi vill tro på honom och hans makt, kraft, kärlek och barmhärtighet.
Mitt i stridens hetta behöver du inte vara orolig eller känna fruktan, utan får vila trygg i Guds hand, därför att han har alltsammans under kontroll. Ingenting dr okänt för Gud, utan Han vet ALLT. Allt som har hänt under förgångna tider och allt som kommer att hända i all framtid. Tänk att få ha en sådan vän. Gud kallar ju oss, som tror, för sina vänner. Vi får vara Guds förtrogna vänner. Alltså vänner som han har förtroende för och
som Han också har gett sitt förtroende. Förtroendet att med vår egen vilja själva välja väg och fatta beslut på egen hand - inom ganska vida ramar.

Visserligen får vi aldrig glömma att de första människorna helt självsvåldigt tog sig rätten att få kunskap om vad som var gott och ont. GUD GAV DEM INTE DEN KUNSKAPEN.
Om du läser Guds befallning till Adam så ser du det (1 Mos 2:16-17). Kanske är det därför som människorna i alla tider har bråkat och stridit om vad som är ’gott och ont’.
De vet det helt enkelt inte, eftersom Gud inte har gett dem den kunskapen från början.

MUSIK

Vi får vara förvaltare av Guds Ord, och en förvaltare springer ju inte jämt och ständigt till sin herre eller arbetsgivare och frågar om allt mellan himmel och jord. Utan han har fått sin uppgift att sköta... dvs att förvalta det som han har fått sig anförtrott. Hans uppgift är
alltså att förvalta och inte att prestera något resultat i första hand. Resultatet står Gud för... men att förvalta och sköta sin uppgift, sitt eller sina pund - alltefter sin förmåga, det är det Gud har anförtrott åt oss. Åt dig och mig.
Tänk om vi litade och förtröstade på Gud mer än vi ofta gör, du och jag. Då skulle vi slippa att bekymra oss så mycket och oroa oss för än det ena och än det andra.
”Ha ert sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden” skriver aposteln Paulus i sitt brev till de troende i Kolosse (Kol 3:2). Men visst är vi ofta fångade i vårt jordiska tänkesätt när det gäller våra jordiska förhållanden. Man kanske kan tycka att det är naturligt, eftersom vi ju är här i världen och då också påverkas av världen.
Men Jesus säger, när han ber för oss enligt Johannes evangelium och det 17:e kapitlet:
”Jag ber inte, att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning” (Joh 17:15).
Jesus säger alltså om Guds ord: ”DITT ORD ÄR SANNING”
I början av det här programmet läste jag för dig texten från den 119:e psalmen om att ”Ditt ord är mina fötters lykta, och ett ljus på min stig.” När Jesus nu säger om Ordet, att ”Ditt ord är sanning”, så börjar vi förstå att det ljus som lyser upp stigen för oss, för dig och mig, är sanningens ljus.

MUSIK

Vad säger Jesus om sig själv? Jo, han säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet”
(Joh 14:6). Jesus är alltså sanningen. Han tillhör ”förgångna åldrar” som bibeln uttrycker det på ett ställe. Han var med när Gud skapade universum. Det är en sådan sanning som lyser upp Din stig och som är Dina fötters lykta, när Du går igenom livet.
Jesus är svaret på alla Dina frågor om livets mening.

Tänk att vi allesamman får ta till oss budskapet om sanningen i Jesus Kristus, det glada budskapet om att våra synder är förlåtna av honom som har betalat en full lösen för oss - från all synd och död. Och det enda du själv behöver göra är att tro på Jesus. Bekänn
din synd för Honom och låt Honom bli Herre i ditt liv. Låt honom dra upp riktlinjerna och styra dig på din väg. Låt Hans ljus, SANNINGEN, bli det ljus som får upplysa din stig, så att du klart ser hur du ska vandra vidare i livet. Låt ditt hjärta och dina beslut vägledas av Gud genom Hans eget ord i bibeln. Bed om Guds ledning, så kommer du att få den.
Gud ger vishet åt den som ber om den. Vishet att förstå och göra Guds vilja. Gud vill inte gömma sig för dig, så att du inte får någon kontakt med Honom. Nej tvärtom, så vill Han uppenbara sig för dig, så att du lär känna Honom, och det eviga livet får du gratis.

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3)

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...