måndag 21 augusti

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(2 Pet 2:12)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en djup oro i mitt hjärta över hur människor i mitt land och bland mitt folk tar sig till att som oförnuftiga djur i orent begär, följa sin köttsliga natur och föraktar Dig Herre. Gode Gud, hjälp mig att med Din vishet och Din barmhärtighet tänka och tala rätt om det här. Amen.”

Media rapporterar att som ett inslag under en s.k. homosex-festival i Stockholm arrangerar en förening en dekadent festtillställning och har, såvitt man kan förstå, ingenting emot att det förekommer öppna sexuella handlingar under festen. Eftersom många kristna människor blir förtvivlade över en sådan nästintill obegriplig nivellering av den svenska moralen och den dekadens som öppet accepteras, har de också reagerat skarpt mot det här tilltaget. Föreningen säger då i ett uttalande:

Ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så.”

Man saknar ord för att kommentera något så fasansfullt och dåraktigt.

MUSIK

Aposteln Petrus skriver i sitt 2:a brevs 2:a kapitel om hur Gud ’hanterar’ falska lärare och avfall från den rätta vägen. Jag börjar läsa från vers 4. Så här står det:

”Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när Han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde Han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men Han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren” (2 Pet 2:4-11 – Bibel 2000).

”Se,” säger profeten Hesekiel (Hes 16:49) ”detta var Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet…och hon hjälpte inte den nödställde och fattige.”

Vad hände med Sodom och Gomorra – de båda städerna där homosexualiteten tydligen också härjade öppet? Jo, ”för att visa de gudlösa vad som väntar dem” la Gud de båda städerna i aska och förintade dem så totalt, att man än i denna dag inte ens vet var de en gång låg (2 Pet 2:6). Måste något liknande hända oss i Sverige?

MUSIK

En gång i tidens början skapade Gud Lucifer (Ljusbäraren) - en av de förnämsta änglafurstarna.

Men på grund av högmod och att han ville bli lik Gud själv, så blev han utkastad från Guds himmel. (Luk 10:18). Sedan dess pågår en frenetisk andlig strid varje ögonblick i de lägre himlarymderna mellan det onda och det goda. (Upp 12:7-12). Och stridens medelpunkt är som alltid riktad mot oss som vill underordna oss Jesus som Herre och Sanningen i Honom.

Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig av att det bara är sådana trosmänniskor som är ’farliga’ för djävulen. Den onde besegrades ju av Jesus på Golgata kors en gång för alla. Att Satan ändå, trots att han är besegrad och utkastad (Joh 12:31), fortfarande kan oroa oss i våra sinnen beror bara på att hans tid ännu inte är helt ute.

Gud låter alltid ondskan ’värka ut’ i allt sitt elände, innan Han sätter stopp och det definitivt är slut med djävulens intriger och angrepp på oss människor. Det är tråkigt men sant att den här kampen mot oss kristna inte kommer att upphöra förrän du och jag dör och sedan får vänta i Guds paradis till uppståndelsens morgon eller till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar - om vi fortfarande lever då.

Men under tiden ska vi inte sitta och hänga med huvudet och gnälla över orättfärdig-heten, våldet och all ogudaktighet som vi ser, utan vi ska gå framåt i Jesu namn och i den Helige Andes kraft, för att sprida evangeliets vällukt på alla sätt och till alla som vill lyssna och ta till sig budskapet. Kanske säger du att ’jag kan inte tala med männi-skor om Gud eller sjunga eller försöka väcka dem på något annat sätt.’

Min käre vän, Gud har aldrig begärt att du ska göra någonting som du INTE KAN.

MUSIK

Gud förväntar sig bara att du ska göra det som du KAN och som är möjligt. Kanske kan du trösta och snyta den lille pojken som är ensam och gråter för att hans mamma inte är hemma utan tvingas arbeta nästan både dag och natt för att försörja dem. Kanske kan du plocka en blomma och ta med dig till din vän som ligger på sjukhuset och längtar efter att någon ska komma på besök. Enkla och vardagliga saker -javisst- men i Guds ögon precis lika värdefulla som den finaste förkunnelse, sång eller vad du nu tycker att du vill jämföra med.

Det mest fantastiska av allt är att vi har en Gud som håller allt i Sin hand. Han har all makt och vet allt. Det betyder att Han har en fullständig kontroll över hela Sin skapel-se. Skriften säger att Han till och med vet hur många hår du har på ditt huvud, och ingenting händer utan att Han känner till det. Visst är det svårt att förstå, men Gud har aldrig begärt det heller av oss – alltså att vi ska förstå allting. Han har bara begärt att vi ska tro och förtrösta på att det som Han har sagt är rätt och sant.

Gud har aldrig begärt att vi ska göra något annat än det som Han ger oss daglig kraft till att utföra. Han vet att du och jag ’bara’ är stoft och inte har någon som helst förmåga i oss själva. Han har ju själv skapat oss allesamman. De gäller bara för oss att underordna oss Hans vilja, lyssna till Hans röst och utföra Hans befallningar när vi har förstått vad vi ska göra. Förstår vi det inte så får vi utbe oss mer vishet tills vi är helt på det klara med vad som är Guds vilja.

MUSIK

Guds Sanning i Jesus Kristus måste bli känd av alla jordens folk, innan nådens tids-ålder är ute och Guds Ande dras tillbaka från jorden. Genom att engagera oss och aktivt sprida evangeliets budskap om Guds Nåd på olika sätt, kan vi alltså förkorta den tiden av väntan på att Guds rike skall segra.

Judas skriver i sitt brev (vers 17 och 18) i väntan på Kristi ankomst: ”Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: ’I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.’

Det här med vad som ska hända i den sista tiden är alltså inte på något sätt okänt för Honom som sitter på tronen – Den Gamle av dagar. Han vet allt in i minsta detalj om vad som ska ske. Han vet också exakt hur Han ska ’hantera’ människorna och situationen.

Vill du också veta det så ska jag läsa om det för dig.

Om Människosonens dom skriver evangelisten Matteus: ”När Människosonen kommer i Sin härlighet och alla änglar med Honom, då skall Han sätta Sig på Sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför Honom, och Han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall Han ställa på Sin högra sida och getterna på den vänstra” (Matt 25:33).

MUSIK

För att man ska förstå det här med höger och vänster så var det så enligt judisk rättstradition att den högra sidan alltid räknades som ’hederssidan.’

Den oskyldige som frikändes placerades alltså på högersidan medan den som dömdes ’skyldig’ stod på vänstra sidan.

Gud skiljer lätt den skyldige från den oskyldige, och det är bara Han som kan göra det. Alla andra kan ta fel, till och med människornas egna samveten, men Gud är Högsta Domstolen och fäller det slutliga -och rätta- avgörandet. Efter den domen finns det ingen möjlighet till omprövning. Inte för att det heller skulle behövas, eftersom Gud i förväg känner till ALLA omständigheter ’i målet’ – både de som talar för och de som talar mot den som ställs till ansvar för vad han eller hon gjort eller inte gjort under sitt liv på jorden.

Till de frikända som står på Människosonens högra sida säger Han: ”Kom, ni Min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34).

Till de skyldiga som står på Hans vänstra sida ska Han säga:

”Gå bort ifrån Mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41).

Vilken sida kommer du som lyssnar nu att stå på? Tro på Jesus, så vet du i förväg!

MUSIK

Veckans andakter, v 34

 • måndag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:12) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så... Läs mer

 • tisdag 22 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Pet 2:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg, har en bibeltext som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar, kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig i den, vill jag be om Guds direkta vägledning av mina... Läs mer

 • onsdag 23 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 20:28) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig, där han i Apg 20:28 säger ” Ge akt på er själva…” Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds Andes... Läs mer

 • torsdag 24 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Joh 3:14) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons... Läs mer

 • fredag 25 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 16:26) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Paulus’ ord till de kristna i Rom om att ’bland alla hedningar upprätta trons lydnad’ kommit upp inför mig. Men innan jag, med den bibeltexten som bakgrund, tar ett steg till på trons väg, så vill jag be... Läs mer

 • lördag 26 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 46:11) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom några ord ur en psalm av kung David upp för mig. Jag inte vad det hela ska handla om, men det ska jag be om vägledning med nu. ”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte och... Läs mer

 • söndag 27 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Kor 2:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden, så hamnade jag i Paulus 1:a brev till korintierna, där han i kapitel 2 och vers 7 säger: ”Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har... Läs mer