onsdag 22 maj

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Upp 3:4

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga” (Upp 3:4). Men innan jag går vidare ska jag be.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom den Helige Ande. Herre, du vet hur den här bibeltexten ska förstås och jag ber att du tar kontroll över mina tankar, så att jag förmedlar ditt budskap på rätt sätt. Du ensam känner den lyssnare som just nu väntar på din vägledning för sin vidare vandring på trons väg. Tack för att du hör de böner som sänds upp till dig och besvarar dem. Amen.”

Bibeltexten talar alltså om de få i Sardes, som inte hade smutsat ner sina kläder. De skulle få vandra tillsammans med Människosonen i vita kläder, och de vita kläderna är i bibeln symbolen för renhet och helighet.

I den följande versen står det: ”Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar” (Upp 3:5 – SFB).

Den som har sitt namn skrivet i Livets Bok får alltså vita kläder av renhet och helighet – och hans eller hennes namn kommer aldrig att strykas ut därifrån.

MUSIK

Hur får man sitt namn skrivet i Livets Bok och rätt att bära vita kläder i Guds himmel?

Jo, den som personligen tror på Jesus, som den uppståndne, och bekänner hans namn är frälst, står det (Rom 10:10). Att vara frälst betyder att man i tro på Jesus har tagit emot honom i sitt hjärta och därmed är man syndfri. Och det är de syndfria och rättfärdiga som är upptecknade i Livets Bok – de som enligt Guds löfte har ett evigt liv framför sig i Guds gemenskap (Joh 3:16 – SFB).

Det här är inga spekulativa gissningar eller ”slugt uttänkta fabler” som det står i den äldre översättningen (1917). I den senare översättningen står det: ”Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten - från Gud i hans majestät: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Den röste hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan” (2 Petr 1:16-19 – SFB).

MUSIK

Aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus:

”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt./…/Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja” (Ef 5:15-17 – SFB).

”Om man inte har förmåga att bedöma eller inte använder den bedömningsförmåga som man har, när det är tid att handla, det är oförståndigt. Kristna är oförståndiga, när de inte inser vad Herrens vilja är eller när de följer sin egen eller andras vilja i stället för Herrens” (Studiebibelns kommentar).

Det här med att klart och tydligt förstå Guds vilja har alltid av någon anledning varit en svårighet för Guds barn. Det borde det ju absolut inte vara.

Jag minns att någon förklarade för mig en gång hur man kunde pröva vad som var Guds vilja. Förklaringen är en jämförelse med hur man styr en båt -mitt i natten- när man till exempel ska ta sig in genom ett hamninlopp eller någon annan trång farled, där det gäller att hålla sig exakt rätt för att inte gå på grund.

När man navigerar använder man sig därför av ett begrepp som man kallar ”enslinje” vilket betyder att 2 fasta punkter, t.ex. synliga uddar eller bergknallar (dagtid) eller fyrar eller andra ljuskällor (nattetid) skall ligga på en tänkt linje i samma riktning som man själv befinner sig (eventuellt lodrätt ovanför varandra) när man ser dem utifrån havet - om man ligger exakt rätt i farleden.

MUSIK

När det gäller att avgöra vad som är Guds vilja ska man ha minst 2 andra ”ledljus” (helst 3) som ska överensstämma. Min erfarenhet är att de ledljus som ska ligga i samma linje och stämma överens är följande:

1) Guds Ord i bibeln

2) Ett rent motiv

3) Omständigheterna ska stämma

Det här betyder att om man prövar det man tänker göra eller den väg man tänker gå mot Guds ord i bibeln och det inte stämmer överens, så ska man avstå – eller välja en annan väg eller ett annat sätt att gå fram på. (Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” Ps 119:105).

Att motivet ska vara rent betyder att det inte får finnas några dolda motiv eller bak-tankar i det som man tänker göra, eller den väg man tänker gå.

Att omständigheterna ska stämma, är viktigt. Man måste uppleva konkret att Guds trafikljus eller ledljus lyser grönt, annars ska man avstå eller avvakta tills ett annat alternativ kommer upp eller vid en annan tidpunkt. GÅ ALDRIG MOT RÖTT!!!

När alla de här tre ledljusen stämmer överens samtidigt – GÅ i Herrens kraft!

MUSIK

Det mest direkta är naturligtvis när Herren själv leder genom drömmar, syner eller på annat sätt genom Andens ledning. Här är några exempel på detta från bibelns blad:

- När Jesus hade fötts i Betlehem så kom ju de vise männen till kung Herodes och frågade efter ’den nyfödde judakonungen’. Herodes blev då rädd för att mista kunga-tronen och fick i sinnet att låta döda alla gossebarn som hade fötts vid den tiden när stjärnan visade sig. Men då visade sig en ängel för Josef i en dröm och uppmanade honom att ta med sig ’barnet och dess mor’ och fly till Egypten (Matt 2:13 – SFB).

- När Paulus på sin andra missionsresa, tillsammans med sin andlige son Timoteus, försökte ta sig till Bitynien så tillät inte Jesu Ande dem det (Apg 16:7 – SFB).

- Men på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom – och ”vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem”

(Apg 16:9-10 – SFB).

Apostlarna fick ofta uppleva hur syner eller änglar ledde dem i olika sammanhang.

- När Petrus tvekade om hur han skulle bemöta de ’orena’ hedningarna så fick han se en syn som undanröjde all hans tveksamhet (Apg 10:15 – SFB).

- När Filippus predikade evangeliet i Samaria så blev han av en ängel sänd ut på den öde vägen till Gaza – där den etiopiske hovmannen skulle komma lite senare för att bli undervisad till tro på Jesus av Filippus och också döpt i vatten (Apg 8:26 – SFB).

MUSIK

Du som lyssnar nu tänker kanske att det där är ju fantastiskt, men det händer ju inte nu i vår tid på det sättet. Då vill jag bara säga att Gud är densamme i går, i dag och i all evighet. Han förändras inte på något sätt och hans arm är inte för kort, utan han vill fortfarande att alla människor om möjligt ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Därför leder han sina tjänare så att hans plan kan bli genomförd. Men man ska vara alldeles klar över att Gud är så stor, så han behöver aldrig leda 2 per-soner på samma sätt. Det finns alltid unika sätt att bli ledd på av Gud, även om man varit med i många år och upplevt gemenskap med honom och hans budbärare i olika situationer.

Den som med ett uppriktigt hjärta vill vandra med Gud och låter Honom ta hand om allt och leda i alla sammanhang, kommer också att få vara med om att allt ordnar sig och samverkar på de mest förunderliga sätt. Det beror på att Gud vet allt om alla detaljer och alla samband som överhuvudtaget existerar. Du och jag har inte bråk-delen av den kunskapen och det förståndet som Gud har till sitt förfogande. Vi kan därför inte ens fundera ut Guds tankar och vägar. Men Herren säger:

”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (Jes 55:8-9 – SFB).

Låt Gud ta hand om allt min vän. Då kan du sova lugnt och vila tryggt. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 12:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar, är hämtad från Upp 12:11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar ”övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” står det. Men... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mark 15:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Mark 15:31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas, är bakgrund till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. ”Gode Gud! Du som ser och vet allt och känner oss... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 6:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har jag hämtat den text som den här stunden ska handla om. ”Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem” står det (Upp 14:13 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 9:2 Välkommen till en ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat från evangelisten Lukas 2:a kapitel, som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock... Läs mer