söndag 17 februari

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Apg 2:24)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas, som på goda grunder anses vara författare till den bibelbok som heter Apostlagärningarna, förklarar -såvitt jag vet- inte varför Jesus inte kunde behållas av döden. Visst blev Jesus uppväckt från de döda av Gud, genom Guds kraft, men jag anser att det också finns en skriftenlig grund för det som skedde. Men innan jag fördjupar mig i det, ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning, dels så att jag själv rätt förstår ditt ord och dels så att jag på rätt sätt kan förmedla det vidare till den som med ett uppriktigt hjärta lyssnar till din röst. Amen.”

Lukas skriver bara att ”det inte var möjligt att han (Jesus) skulle behållas av döden” men går inte in på vad han grundar det konstaterandet på. Anledningen till att Lukas inte går in på det vet jag ingenting om. Kanske tänkte han inte på det precis då eller också var det viktigaste för honom -med all rätt- att Jesus faktiskt hade uppstått och att det var viktigare än frågan om hur eller om det eventuellt kunde ’legitimeras’.

Gud har ju en gång för alla bestämt att på synd följer död, vilket tydligt framgår av Skriftens ord (1 Mos 2:17; Rom 6:23; Jak 1:15 – SFB). Det fanns alltså ingen annan giltig grund för döden att avkorta en människas liv - än just synd. Dödsriket kunde alltså inte -enligt de regler Gud bestämt- ta emot någon människa med mindre än att hon hade syndat. Alltså överskred döden sina befogenheter när den ’tog Jesu liv’ trots att det inte fanns någon syndaskuld som motiverade det. Nu är inte det här en helt korrekt beskrivning heller, eftersom ingen tog Jesu liv från honom, utan han gav det av fri vilja. Inte undra på att dödsriket kom i vånda. Det står ju: ”Men honom (Jesus) har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda” Apg 2:24 – SFB).

MUSIK

Som jag ser det fanns det flera anledningar till att döden och dödsriket inte kunde behålla Jesus. Den första anledningen var Jesu egen makt och Guds absoluta rätt-visa. Jesus hade inte själv syndat men blev gjord till synd av Gud, står det. ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud” (2 Kor 5:21). Men Jesu eget liv var absolut syndfritt dvs från egen synd och det är den andra anledningen. Enligt min mening var den tredje anledningen att döden och dödsriket överträdde de befogenheter som Gud en gång för alla hade gett dem, eftersom de tog ett liv som de inte hade rätt att ta.

Jesus sa: ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader” (Joh 10:17-18 - SFB). I sin syn på ön Patmos, får Johannes höra Jesus säga: ”Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evig-heter och har nycklarna till döden och dödsriket” (Upp 1:17-18 – 1917).

MUSIK

I samma ögonblick som Jesus på korset ropade ”DET ÄR FULLBORDAT” – gav upp andan och dog – kanske alla djävulens änglar, demoner och onda andar tänkte börja en ringdans i helvetet för att fira det som de trodde var Satans seger över Gud och Guds Son - Jesus Kristus.

MEN ACK VAD DE BEDROG SIG !

Om det var någonstans som det kunde vara befogat att starta en segerdans så var det i Guds himmel, för det var dit Segerfursten var på väg eftersom segern hade vunnits av honom -JESUS- ’som var död men lever i evigheternas evigheter’ och nu sitter på Faderns högra sida (Ps 110:1) och ber för oss (Rom 8:34) som i tro på honom och hans kraft fortsätter att kämpa trons goda kamp här på jorden.

Vem som ska sitta på Guds vänstra sida har jag ingen insikt i. Men den Helige Ande som nu är här på jorden, ska kanske ha den platsen, den dag när han vid Människo-sonens återkomst återvänder till himlen som han en gång, på pingstdagen, kom ifrån.

Sebedeus båda söners mor bad en gång Jesus att hennes söner skulle få sitta på hans högra och vänstra sida i hans rike. Jesus svarade och sa att: ”…platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, utan de skall tillfalla dem som min Fader har berett dem för” (Matt 20:21-23 – SFB).

Men allt det där är detaljer i Guds stora plan som jag inte behöver lägga mig i, när han ska upprätta sitt rike igen av helighet, sanning och rättfärdighet.

MUSIK

Jag har ingen insikt i hur förhållandet är mellan Satan och Gud, mer än att Gud hatar synden, eftersom den är hans fiende nummer 1. Vet Gud vad Satan tänker och vice versa? Personligen tror jag att Gud känner till vad Satan har i tankarna - men inte tvärtom. Jesus sa till judarna: ”Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har ALDRIG STÅTT PÅ SANNINGENS SIDA, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader” (Joh 8:43-44 – SFB).

Judarna kunde inte -eller rättare sagt- VILLE inte, ta till sig sanningen om Jesus som deras Messias – trots att de väntat på honom i många generationer. Deras ögon var tillslutna och deras hjärtan var förstockade - av sin egen otro. Därför var det så svårt för dem att tro tvärtemot vad de under hela sin uppfostran lärt sig t.ex. om den rätt-färdighet -som enligt det gamla förbundets bud och stadgar- kommer av laggärningar enligt Mose lag. Nu förväntades man i stället, enligt ’den vägen’ -alltså tron på Jesus- ta till sig Guds rättfärdighet som en fri gåva som inte grundar sig på egna laggärning-ar och prestationer, utan på vad Jesus redan har gjort för alla människor, en gång för alla. Det var EN anledning till att Jesus blev en stötesten för många (Jes 8:14; Rom 9:33 – SFB). Särskilt hans korsdöd i förnedring blev en stötesten för det judiska folket. ”De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem” står det (1 Petr 2:8 – SFB). En ytterligare anledning var kanske att Jesus som deras Messias och Frälsare inte kom som de hade förväntat sig. De förväntade sig en befriare från den romerska ockupationen - men ett nyfött barn blev dem givet.

MUSIK

Många judar ville inte kännas vid sin tro på Jesus, bland annat eftersom de riskerade att bli uteslutna ur synagogan. Om Jesus och tron på honom, av olika anledningar, alltså blev en stötesten för judarna, så finns det -i våra dagar- många människor, som skäms för att bekänna sin tro på Jesus därför att de inte vill bära den smälek som det i vissa kretsar är förknippat med. Av många icke-troende anses det ju vara mer eller mindre sinnessvagt att hänge sig åt något så underligt som tron på Gud och, i ännu högre grad, en levande Jesus. Det är ju bara svaga och okunniga människor som sysslar med sådan dårskap - eller hur?

Vad sa Jesus om det? Jo, han sa: ” Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen” (Matt 10:32-33 – SFB).

Till församlingen i Korint skriver Paulus: ”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft./…/ Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visa-re än människor, och Guds svaghet är starkare än människor” (1 Kor 1:18, 20-25).

MUSIK

Tyvärr finns det människor -troende också- som inte klarar av att vara ’annorlunda’ än den stora massan icke-troende. De är antingen rädda om sin status eller position i samhället, eller så är de ängsliga för att ekonomin i deras företag ska försämras om andra får reda på att de är medlemmar i en kristen sammanslutning. Om det är så svårt med en frimodig kristen bekännelse i tider när det nästan inte ’kostar’ någonting alls att öppet visa sin trohet och förtröstan på Jesus, Guds Son, så undrar man ju hur det ska gå den dag när den här frågan verkligen sätts på sin spets.

Evangelisten Lukas skriver så här om Människosonens ankomst:

”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd (cirka 150 nya länder har blivit fria sedan 1948 då staten Israel bildades). Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” /…/

Den allvarliga uppmaningen till oss alla -dig också- som vill vara redo när Jesus kommer tillbaka är: ” Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen” (Luk 21:25-32, 36 – SFB). Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 7

 • måndag 11 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 2:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Guds uppdrag skriver Johannes följande brev till församlingens ängel i Tyatira: ” Alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar”... Läs mer

 • tisdag 12 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ef 5:25 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus så handlar det om det nya livet i Kristus och Paulus förmanar dem att se noga till hur de lever. Bland annat lyfter han fram den äktenskapliga rela-tionen där mannen är skyldig att... Läs mer

 • onsdag 13 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 4:1 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I uppenbarelsebokens 4:e kapitel skriver Johannes att han fick se en dörr som stod öppen i himlen, och en röst sade: Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter” (Upp 4:1 - SFB). Sedan får Johannes se Guds... Läs mer

 • torsdag 14 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Gal 4:19) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: ”Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills... Läs mer

 • fredag 15 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 8:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I aposteln Paulus brev till romarna -till dem som är kallade att tillhöra Jesus Kristus- skriver han i det 8:e kapitlets 9:e vers bland annat om ’Guds barns liv i Anden’ så här: ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden,... Läs mer

 • lördag 16 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 8:30) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten om den egyptiske hovmannen på vägen till Gaza, som relateras i Apg 8:26-38, är ett underbart exempel på hur mycket Gud bryr sig om den enskilda människan och hennes funderingar om trons väg. Men innan jag fördjupar mig... Läs mer

 • söndag 17 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 2:24) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas, som på goda grunder anses vara författare till den bibelbok som heter Apostlagärningarna, förklarar -såvitt jag vet- inte varför Jesus inte kunde behållas av döden. Visst blev Jesus uppväckt från de döda av Gud,... Läs mer