torsdag 23 maj

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 6:31

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att rätt förstå ditt ord, så att jag kan förmedla det till hjälp för någon, som med ett öppet hjärta och sinne sträcker sig mot dig Herre. Jag ber att din Helige Andes kraft ska ledsaga ordet så att det får verka så som du har avsett. Amen.”

Det finns ingenting tryggare och mer välgörande än när man får vara innesluten i Guds nåd och omsorg. Ibland som en följd av förbön och vid andra tillfällen genom att man får uppleva hur det liksom flyter en ström av liv, fröjd och glädje direkt från Guds tron i himlen till hjärtats innersta.

Psalmisten beskriver det med följande underbara ord:

Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd” (Ps 145:16 – SFB).

MUSIK

’Om den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar’ skriver psalmisten: ”Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion” (Ps 84:6-8 – SFB).

Profeten Jesaja skriver om Guds makt: ”Han ger den trötte kraft och ökar den makt-löses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” (Jes 40:29-31 – SFB).

Det är nästan omöjligt att beskriva en sådan ljuvlighet från Gud - med svenska ord.

Tänk om Adam och Eva hade förstått det allra minsta av vad de skulle gå miste om när de gick sin egen viljas väg i stället för att lita på Gud och den befallning som han hade gett dem om att inte äta av frukten på kunskapens träd.

Men det tragiska var att Eva föll för frestelsen att kunna få förstånd. Och ibland und-rar jag om inte vi också så gärna vill förstå allting, så att vi med vårt förnufts krav på förståelse skymmer de under av tro som Gud vill att vi ska få del av. Vi måste släppa kravet på att förstå och i stället ta till oss den vise kung Salomos ord: ” Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på He

Herren av hela ditt hjärta, förlita dig INTE på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna” (Ords 3:3-6 – SFB).

MUSIK

Första steget på förståndets väg är alltså att inte förlita sig på sitt eget förstånd.

”Gud har insikt om vägen till henne (visheten), han vet var hon bor.”/…/

”Och till människorna sade han: Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (Job 28:23, 28 – SFB).

”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd får alla de som gör därefter” (Ps 11:10 – SFB).

Det mest fantastiska tycker jag är att Gud har omsorg om varenda människa som vill tro och förtrösta på honom. Hur det kan finnas någon enda som inte ens tror att Gud existerar, är därför för mig fullständigt obegripligt.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Rom:

”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens ska-pelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt”. (Ingen kan därför säga att okunnighet beror på att man inte vet). ”Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen” (Rom 1:18-25 – SFB).

MUSIK

”Dårarna säger i sina hjärtan: Det finns ingen Gud. (Ps 14:1 – 1917).

Jag vet inte varför det är så svårt för många människor att tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns där. Antagligen är det hennes eget förstånd som är själva hindret eller ’käppen i hjulet’ om man får uttrycka sig så. Själv tycker jag att det är mycket lättare att tro på en skapande Gud än alla de mer eller mindre underliga förklaringar som Darwin och andra personer kommit med under årens lopp.

En del människor har till den grad fångats i sitt eget förstånds fälla, så att de inte kan -eller vill- tro på någonting alls som de inte först kan förstå. De börjar därför med att ’rationalisera bort Gud’ så är man ju så att säga av med det ’problemet’. Men sedan återstår det ju att hitta på någon eller någonting som kan ersätta Gud - och det är ju inte lika enkelt. För människans begränsade förstånd är det då det här med aporna och deras efterföljare kommer upp - som verkar mest troligt. Och så gör man allt man kan för att få till en förklaring som stämmer med den uppfattningen. Men det vill för det mesta inte lyckas riktigt bra – eftersom det är att undertrycka sanningen.

Men om vi börjar med Gud i stället, så faller allt det andra in på sina rätta platser.

MUSIK

Jag började ju med att tala om det som vi brukar kalla ’den gyllene regeln’ - alltså att vi ska göra så mot våra medmänniskor som vi själva vill att de ska göra mot oss.

Vilken betydelse har det för oss - om vi tänker efter?

Handlar det om vänlighet och omtanke, generositet och hjälpsamhet eller är det någonting annat? Handlar det om att ställa upp för varandra - eller?

När man funderar måste man gå till sig själv först, tycker jag. Man ska inte ge sig på att försöka granska andras sätt att leva och handla förrän man är klar över hur man själv är beskaffad och beter sig.

Jag måste säga att jag inte förväntar mig någonting alls av mina medmänniskor – mer än att de låter mig sköta mina egna angelägenheter. Jag förväntar mig alltså varken ont eller gott av dem. Det enda är att de ska sköta sig själva... Är jag fel ute? Ja, antagligen är jag det.

Problemet är väl att SÅ oberoende av andra eller bristande i tillmötesgående mot dem, kan man nog bara vara så länge allting i livet fungerar ’normalt’ och på ett sådant sätt som man kan förutse. Så länge alla är pigga och friska och livet bara ’rullar på’ så att säga, då klarar ju var och en av sig själv och sitt…men när det börjar strula till sig… på grund av sjukdom, arbetslöshet, olyckor och allt annat som kan hända i livet…vad händer då? Ja, det är väl egentligen först då som ’den gyllene regeln’ blir en verklighet att ta ställning till…eller hur?

MUSIK

Förklarade Jesus det här med den gyllene regeln och vad den betyder?

Ja, för att tydligt visa vilka krav som ställs på den som till exempel ville få ett evigt liv, så talade han om för en som frågade, vilka de 2 viktigaste buden var i lagen.

Han sa: ”Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft (och) Du skall älska din nästa som dig själv” (Mark 12:29-31; Luk 10:27 – SFB).

Vem som var mannens nästa förklarade Jesus i liknelsen om den barmhärtige sama-riten och sa att den som visade den misshandlade mannen barmhärtighet var den mannens ’nästa’.

Jesus sa också:

”Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig” (Luk 6:35-36).

Det är nog det finaste man kan säga som svar på vad ’den gyllene regeln’ betyder av medmänsklighet och medkänsla.

Om du och jag tänker efter och granskar vårt liv och leverne så blir det tydligt vad Jesus menar när han säger: ”Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig” under-förstått – barmhärtig mot oss.

”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen” står det (Jak 2:13 – SFB).

Gå du och gör som han” sa Jesus om ’den barmhärtige samariten’ när han förklara-de för mannen som undrade hur han skulle få ett evigt liv. (Luk 10:37).

”Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” sa Jesus. (Matt 25:40 – SFB).

Bibelns ord gäller oss också – dig och mig. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 12:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar, är hämtad från Upp 12:11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar ”övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” står det. Men... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mark 15:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Mark 15:31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas, är bakgrund till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. ”Gode Gud! Du som ser och vet allt och känner oss... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 6:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har jag hämtat den text som den här stunden ska handla om. ”Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem” står det (Upp 14:13 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 9:2 Välkommen till en ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat från evangelisten Lukas 2:a kapitel, som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock... Läs mer