lördag 22 september

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren” (Jer 2:11-12 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det sammanhang där Jesus botar en pojke med en stum ande. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte och ber om din vägledning i bibelordet och din hjälp att förmedla ditt budskap, på rätt sätt. Herre, jag ber också om att din Helige Ande ska följa ordet med kraft, så att någon lyssnare kan få uppleva din välsignelse i sitt hjärtas innersta. Amen.”

Evangelisten Markus skriver så här i det 9:e kapitlet:

”En man i folkhopen sa: ‘Mästare, jag har tagit min pojke med mig hit för att Du skulle bota honom. Han kan inte tala eftersom han är besatt av en ond ande.  ...  Därför bad jag dina lärjungar att driva ut den onde anden, men de kunde inte det.’
”Ska ni då aldrig börja tro” utbrast Jesus. ”Hur länge måste jag vara tillsammans med er innan ni lär er det? Kom hit med pojken.”
Då kom de fram med pojken. Men när han fick se Jesus ryckte och slet anden i honom, och han föll till marken i krampryckningar och fradgan skummade runt munnen på honom.
”Hur länge har det här hållit på?” frågade Jesus fadern. Han svarade: ”Sedan han var mycket liten. Ofta får den onde anden honom att falla i elden eller i vattnet för att ta död på honom. HJÄLP OSS OM DU KAN!”
”OM JAG KAN?” svarade Jesus. ”Allt är möjligt om du tror på mig.” ”Jag tror” utropa-de fadern. ”Hjälp min otro!”

MUSIK

Jesus såg att folk nu kom springande från alla håll. Då tillrättavisade Han den onde anden och sa: ”Du döve och stumme ande, jag befaller dig att komma ut ur detta barn och aldrig mer fara in i honom!”
Anden skrek då vilt och började rycka och slita i pojken men for till sist ut ur honom. Pojken låg sedan som livlös på marken, och många mumlade: ‘Han är död.’ Men Jesus tog honom i handen och hjälpte honom upp på fötterna och han reste sig upp” (Mark 9:17-27 – Levande Bibeln).

Att Jesus kunde driva ut onda andar var det inget som helst tvivel om. Frågan var i stället om fadern hade en sådan tro som gjorde det möjligt för Guds kraft att verka.

Anledningen till att lärjungarna inte förmådde driva ut den onde anden var att de inte hade bedit och fastat, sa Jesus. Tydligen så hade lärjungarna inte vårdat sitt eget inre liv i tillräcklig grad.

MUSIK

När evangelisten Matteus skriver om samma händelse, med fadern och hans son som var besatt av den onde anden, så relaterar han också Jesu svar på lärjungarnas fråga om varför inte de kunde driva ut anden, så här: ”Därför att ni har så liten tro”, svarade Jesus. ”Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: ‘Flytta dig’ och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt” (Matt 17:14-20 – LB).

Det jag tidigare har sagt om tron på Jesus ställer ju in skärpan och fokus på dig och mig - och på vår tro. Har vi en sådan tro på Jesus så att Hans ord ”Allt är möjligt om du tror på mig” verkligen inte bara blir tomma ord utan verkan, utan en hundrapro-centig övertygelse om Guds kraft eftersom under och tecken verkligen sker i vår tid, i våra dagar - JUST NU?

Slutorden i Markus Evangelium talar om Jesu uppmaning till lärjungarna att gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen:
”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta./…/ Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det” (Mark 16:15-17, 20 – SFB).

Eftersom Jesus inte bara ber för sina egna lärjungar att de skall vara ett med Honom själv och Fadern ”utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig” (Joh 17:20 – SFB) så är det min fulla övertygelse och fasta förvissning att Jesu ord riktades lika mycket framåt i tiden och till oss -som av judarna kallas för hedningar- som till Hans egna lärjungar. Alltså har vi samma delaktighet i allt det Jesus talade om. Och eftersom Jesus själv, fortfarande och på ett oförändrat sätt, står bakom sitt eget ord så vill Han bekräfta det med tecken och under - inte för att det skall bli sensation - utan för att människor också i dag skall komma till tro på Honom.

MUSIK

Om det jag nu har sagt verkligen är sant, vad grundar jag det på?
Jag avstår från att förelägga dig någon egen personlig åsikt eller mening, utan läser för dig Bibelns ord -den kristna trons grundval- och sedan får du välja själv att tro eller att förkasta det:

I sitt första brev till sin andlige son skriver Paulus så här:
”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.
Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen” (1 Tim 2:1-7 – SFB).

MUSIK

Men, som jag har sagt tidigare, det här med att TRO, det är inget intelligenstest. Andliga frågor måste förstås på ett andligt sätt, och för den som ännu inte kommit till tro, är det omöjligt. Den icke-troende saknar nämligen andlig insikt, vishet och förstånds-visshet om Guds hemligheter i Jesus Kristus, och därför finns det ingen annan väg än att börja med att ta det första steget i tro.
GÖR DET DU OCKSÅ !
SEDAN FÅR DU SE VÄGEN ÖPPNA SIG FÖR DIG - STEG FÖR STEG !
Man tycker ju att det inte skulle behövas varken predikningar eller någon form av övertalning i Guds Andes kraft för att vi människor skulle förstå och vända om från vår onda väg - till Gud.
Men så är det! Och så har det varit sedan synden kom in i skapelsen genom Adam och Eva i lustgården. Utan tro kan vi inte nalkas Gud. Det som krävs är först och främst vår vilja, men för övrigt ligger det långt bortom vårt förstånd att kunna leta oss fram till Gud på egna vägar. Men Gud har, både för judarna i Gamla Testamentet och för oss hedningar framför allt i Nya Testamentet, undervisat om frälsningens väg, genom sin lidande Tjänare, Jesus Kristus.
Ändå säger profeten Jesaja: ”Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar?” (Jes 53:1 – 1917).

Läs gärna själv resten av det 53:e kapitlet så ökar din insikt om Guds väg.
Långt in på profeternas tid talar till exempel Gud genom Jeremia om Israels otacksamhet och trolöshet när Han säger: ”Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. ”HÄPNA ÖVER DETTA, NI HIMLAR, RYS AV STOR FÖRFÄRAN, SÄGER HERREN” (Jer 2:11-13 – SFB).

MUSIK

Hur är det med dig och mig? Gäller Herrens ord genom profeten Jeremia oss också? Har vi också bytt bort vår härlighet -när vi ärar Gud- mot någon avgud där vår egen kraft, förmåga eller duktighet tagit över förtröstan och ödmjukhet inför Guds ansikte? Har vi blivit så bra på att sköta den andliga verksamheten själva, genom att så och vattna, så vi har glömt bort att det är Gud ENSAM som sköter om växten?
Aposteln Paulus är inne på samma tankegång när han förmanar de kristna i Korint och säger: ”Den som menar sig stå, må se till att han inte faller!” (1 Kor 10:12).

Vi ber:
”Käre Herre! Hjälp oss att stå fasta i tron på dig så att vi inte börjar snegla på bety-delsen av fina kyrkolokaler, goda predikningar, en duktig sångkör eller all omsorg om de behövande omkring oss. Allt det där är ju rätt och bra, Herre, men skona oss så att vi inte på något sätt blir beroende av det, utan BARA AV DIG OCH DIN ANDES KRAFT som låter oss se dig uppenbarad steg för steg – bättre för varje dag. Hjälp oss att förstå att utan dig kan vi ingenting göra, och att utan förkunnelsen om dig, Jesus, som korsfäst, finns det inget viktigare budskap. Amen” (1 Kor 2:2).

Dagens minnesord: ”Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 17 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Se till att ni inte föraktar någon av dessa små; ty jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske Faders ansikte" (Matt 18:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I det här programmet tänkte jag försöka fokusera mig på Jesus och barnen. Jag vet inte om... Läs mer

 • tisdag 18 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "När han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig (Jesus)Ä" (Joh 16:8-9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om Jesus - syndarens vän. Observera att jag inte sa ‘syndarnas, vän. Varför... Läs mer

 • onsdag 19 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?" (1 Kor 5:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om Guds ledning inför den här stunden så föll mina blickar på bibelns ord om det tillfälle när Israels profet, Samuel, hade dött och konung Saul inte hade honom att... Läs mer

 • torsdag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: Jag i dem och du i mig" (Joh 17:22-23) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Ordet ‘förhärliga, kom för mig när det gäller den här stunden och jag ska därför tala lite om vad det... Läs mer

 • fredag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Över den rättfärdige skall hans rättfärdighet komma, och över den ogudaktige skall hans ogudaktighet komma" (Hes 18:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Från bibelns blad och profe-ten Hesekiels 18:e kapitel läser jag om ‘Den gudomliga vedergällningens ordning.,... Läs mer

 • lördag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • söndag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer