måndag 20 januari

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till ditt förstånd och intellekt, eftersom evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Alltså anser jag inte att frälsning är någonting som man pratar sig fram till eller övar sig i, ungefär som man lär sig köra bil. Nej, den frälsande tro som Gud skänker den som vill ta emot den, bär i sig Guds kraft som skapar nytt liv. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag behöver i högsta grad din vägledning, dels så att jag själv kan förstå vad du vill ha sagt i bibelordet, och dels hjälp när det gäller hur budskapet ska framföras för att INTE ditt kors ska förlora sin kraft. Herre, jag ber att din Helige Ande ska ta en fullständig kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så allt blir rätt. Amen.”

Under de senaste dagarna har jag läst en del, både i bibeln och i andra böcker. Bland annat har jag läst i första Samuelsboken om Saul som blev smord till kung av Samuel, och hur Guds Ande kom över honom och förvandlade hans sinne och gav honom ett annat hjärta. (1 Sam 10: 6-9).

Samuel berättade för Saul att Herren hade tänkt befästa hans (alltså Sauls) kungadöme över Israel för evig tid, men eftersom Saul på sitt egen-mäktiga sätt offrade brännoffret vid Gilgal, utan att vänta på Samuel, så höll han inte Guds bud. Herren sökte då en annan man ”en man efter sitt hjärta” (1 Sam13:14).

MUSIK

Sauls ohörsamhet mot Guds befallning visar sig återigen när han segrar över amale-kiterna men inte fullföljer förgörandet av fienden, så som Gud genom Samuel sagt åt honom att göra. Eftersom Saul trodde att offer var bättre än lydnad så var han gensträ-vig och motspänstig mot Gud, och Samuel säger då till honom: ”Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd, och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkas-tat dig, så att du inte längre får vara kung” (1 Sam 15:22-23 - SFB).

Saul var alltså olydig och överträdde Guds befallning och därför ryckte Gud ifrån honom Israels kunga-rike och gav det åt en annan - nämligen David. Det står att Samuel smorde David och att ”Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver” (1 Sam 16:13).

Jag har personligen ingen uppenbarelse eller vishet som är större än andra människors, om inte den Gud som jag tjänar ger mig en sådan vishet genom den Helige Ande. Därför kan jag inte heller vägleda andra, längre än jag själv blivit vägledd. Jag kan alltså inte tala om mer än vad jag själv vet och har erfarenhet av, och precis där går gränsen därför att jag aldrig vet vad jag inte vet. Mitt förstånd räcker helt enkelt inte till, utan måste i så fall utvidgas med vishet ovanifrån, från honom som är himlaljusens Fader.

MUSIK

Jag skulle önska att jag kunde vägleda dig som lyssnar på ett bättre sätt, men jag har lärt mig att det inte är med mänskliga visdomsord som evangeliet blir förkunnat på bästa sätt, utan det är talet om Jesu kors som är Guds kraft till frälsning för den som vill tro. Personligen är min vision att Guds Ande kommer att visa sig som ett banér på himlen, ett Guds segertecken, när tiden är inne och Guds kraft frigörs. Kraften kommer då också att röja undan allt det andliga mörker som liksom ett tjockt molntäcke vilar över vårt land. Jag går i spänd förväntan på att få vara med när det här inträffar. Det blir en underbar dag och jag tror att du och jag kan påskynda den dagen genom att i Andens enhet och uthållig bön bestorma himlen och anropa himlens Gud om nåd och barmhär-tighet över vårt land och över oss allesamman.

Jag tror inte att Gud själv vill dröja eller vänta med att komma över oss med nåd och kraft, men på något för mig ännu obegripligt sätt, tror jag att Guds händer har blivit liksom ”bakbundna”, så att han helt enkelt inte kan skänka oss den kraft som han vill. Kanske beror det på oss själva - jag vet inte. Kanske är vi ovilliga till att öppna oss för Guds Andes maningar - till förlåtelse och enhet. Guds Andes renande kraft börjar alltid i ”helgedomen” och på hans eget husfolk. Först därefter finns det öppna kanaler som Guds Ande kan verka igenom till frälsning och räddning för våra medmänniskor. När Gud får full frihet att verka som han vill, då är Guds tid inne och då kommer det  här andliga genombrottet att ske, som vi behöver mer än någonting annat i vårt land.

MUSIK

Till dig som lyssnar just nu vill jag framföra en hälsning. Den Helige Ande har låtit mig få ljus och vägledning i bibelordet dels så att jag själv kan förstå och ta det till mig, och dels så att jag kan få bli till välsignelse för dig som, av någon för mig okänd anledning,  har gått och väntat på den här hälsningen. Bibelordet är från Romarbrevet och handlar om att vi ska dö från synden och leva ett nytt liv i rättfärdighetens tjänst - inte i syndens. Jag läser texten för dig ur Bibel 2000, där det står så här i kapitel 6 och vers 5: ”Ty har vi blivit ett med Honom (alltså med Jesus Kristus) genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han” (Rom 6:5 – Bibel 2000).

Om du tar fram din bibel och läser den här texten från Romarbrevet 6, så börja gärna med den 3:e versen: ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han” (Rom 6:3-5 – Bibel 2000).

I den gamla bibelöversättningen står det så här: ”Ty om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, så ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse” (Rom 6:5 – 1917).

Jag måste erkänna att jag aldrig ’fått ljus’ över den här versen och texten tidigare, men blev så välsignad när det gick upp för mig -enfaldige och fattige i Anden- att jag redan NU har vuxit samman med Kristus, trots alla mina synder, brister och felsteg, och att jag också får vara sammanvuxen med honom genom en lika uppståndelse - i rättfärdighetens tjänst.

MUSIK

Det här underbara gäller i lika hög grad för just dig som nu lyssnar med ett öppet hjärta och vill ta emot vad den Helige Ande vill undervisa dig om. Du ÄR sammanvuxen med Jesus när du genom din tro på honom har tagit emot honom i ditt hjärta och låtit döpa dig i hans namn. Det är inte nog med att du NU är sammanvuxen med Kristus Jesus, utan du får vara det i fortsättningen också, så att du kan vandra med honom, han i dig och du i honom - fullkomligt förenade till ett. Min vän! Du behöver inte vara ängslig för att du inte ska kunna ha tillräckligt med mod och kraft, när Jesus själv bor i dig och lever sammanvuxen med dig - varje ögonblick.

Om du någon gång får den allra minsta känsla av att din ande blir högmodig, så nagla fast den tanken ögonblickligen vid Jesu kors och bli kvar där till dess att du vet att den tanken inte har något inflytande över dig längre. Du kommer antagligen att bli utsatt för det gång på gång, men Jesus har en gång för alla burit ALL SYND och övervunnit den. Han är Segraren - inte du! Hans är Segern - inte din! Men i och genom honom, får du också del av hans fullkomliga seger. Jag tror att det här är en fortgående livs- och helgelseprocess när du lever sammanvuxen med honom och han lever i dig. Det är inte så lätt att förstå, men om man föreställer sig ett barn, eller ett foster, som lever i sin mamma och har ett blod-omlopp som är helt gemensamt med hennes, så tycker jag att det är lättare att förstå att vi är ETT med Jesus – vår Frälsare. Du är ett Guds barn och lever i den innerligast tänkbara gemenskap med honom - helt förenad och samman-vuxen med honom. Du är djupt älskad, fullständigt förlåten, helt tillräcklig, totalt accep-terad och fullkomlig - därför att Kristus dog för dig och blev uppväckt från de döda för att ge dig nytt liv. Det här är naturligtvis ett Guds under av ofantliga mått. Och kärnan eller grunden till allt är JESUS, din tro på honom och hans liv i dig.

Jag ber och du får också vara med i bönen om du vill:
”Herre jag tackar och prisar dig för att du har uppenbarat ditt ord och dina underbara vägar för en människas liv. Herre jag instämmer till 100% med kung Davids ord i den 119:e psalmens 105:e vers, där det står: ’Ditt Ord är mina fötters lykta och ett LJUS på min stig’. Och du själv är ljuset herre, det ljus som uppenbarar din oerhörda godhet och nåd - långt, långt utöver vad en människa ens kan tänka, ana eller önska... vad du har berett för dem som älskar dig. Tack Herre! Amen.”

Det här är ett helt underbart faktum att du och jag får leva sammanvuxna med Jesus. Jag tycker att det är en verklighet som är så otroligt positiv, så mitt trosliv har fått en helt annan dimension, och ett djup som jag aldrig trodde att jag skulle kunna få vara med om. Jag vet inte hur du upplever det, men jag tror att det är Guds vilja att du -genom tron- i fullt mått och på ett härligt sätt också ska få känna och förstå den fulla gemen-skapen i Jesus Kristus, genom den Helige Ande, på ett helt nytt sätt. Det är bara GUDS NÅD och ingenting annat. Ingenting som du eller jag kan ta till oss som ett resultat av någon egen prestation eller förmåga, som är större, mer andlig eller djupare än någon annans. Jag tror att Guds avsikt är att du och jag ska ställa oss till hans förfogande och överlåta oss till handling när vi förstår hur vår gemenskap med Jesus verkligen ser ut.

Dagens minnesord: ”I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda”
(Kol 2:3 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer