lördag 4 april

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens…(Hos 6:3)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet:
”Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans upp-gång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden” (Hos 6:3 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Du som vet allt och känner alla mina begränsningar. Jag ber att du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så allt blir rätt efter din vilja. Amen.”

Jag vet inte vilken inställning och målsättning som du bestämt dig för i livet... men jag har kommit överens med Herren Gud och lovat honom att för all framtid gå in igenom de dörrar som jag klart upplever att Han öppnar för mig. Det betyder tyvärr inte alls att jag skulle vara mer andlig eller from på något sätt än andra människor. Men det betyder att jag insett min totala begränsning när det gäller att ta hand om och styra mitt eget liv... och därför överlåtit 100% av detta till Honom, som dels känner mig bättre än jag gör själv - eftersom han själv har skapat mig - och dels har Han den totala överblicken över all tid och alla omständigheter som jag definitivt saknar.

Det betyder att om någon har förutsättningar att med sin vishet ”göra allt på bästa sätt” så är det min Gud i himmelen som jag anförtrott mitt liv åt. Naturligtvis får jag finna mig i att många andra människor anser mig vara en dåre, hopplöst okunnig och en förvirrad själ som inte kan ta vara på sig själv. Det är absolut okay, så länge jag bara vet att Han omsluter mig på alla sidor med Sin Nåd och aldrig lämnar mig eller överger mig. Det ger mig en trygghet och ro som inte går att beskriva med ord, och med en sådan ’barlast’ kan jag sjunga den gamla barnsången:

”Min båt är så liten, och havet så stort, men Jesus Han håller min hand... När han styrer båten, så går det så bra, på resan till himmelens land...”

MUSIK

Tänk att få hålla Far i handen, och låta honom ta hand om seglatsen på livets hav... då kan man vara säker på att nå den hamnen en dag som man har bestämt sig för.
För en tid sedan fick jag ett brev från en god vän. Det innehöll en dialog mellan honom och Gud... egentligen en liten lektion om att Gud ville ta hand om hans liv och vara rorsman under hans seglats på livets hav.

”Bibeln ska vara ditt sjökort”, sa Gud.
”Varför behöver jag ett sjökort, när det är du som styr?”, svarade han. ”Du Gud, vet ju var farorna finns!?”
Gud sa: ”Sjökortet är för att DU ska känna dig trygg när vinden ligger på hårt och du inte vet hur kursen går. Det är också till för soliga dagar och blankt hav, när du vill ta det lugnt och bada och ha det skönt... för att du då ska veta kursen och farorna. Sjökortet är också till för andra sjöfarare som inte har en lika trygg styrman och som du behöver upplysa om hur sjökortet ser ut.”

MUSIK

Min gode vän frågade om sin bristfällighet och att han inte alltid gör det han känner att han borde göra och att han ibland gör fel saker. Är rädd och feg... och missförstår Guds tilltal.
Gud sa: ”Jag är en säker styrman. Jag tar hänsyn till både deviation och avdrift. När jag styr vet jag att det blir avdrift och jag tar hänsyn till detta när jag sätter kursen och jag korrigerar när det behövs.”

Min vän fick också klart för sig att det finns många olika sorters båtar, där på den breda fjärden. En del känsliga snabbseglande flermastade båtar som låg högt upp i vinden... djärva och flygande - som kräver känslighet i kursval och korrigering.
Det finns också räddningsbåtar, nära människor i nöd. Så finns det nöjesseglare... småbåtar och fiskebåtar. Min vän förstod att på denna röriga fjärd gällde det att ha känslighet för båtarnas olika karaktär och att det fanns regler för väjning och kursval.

Han kände sig trygg i att ha en så kunnig rorsman...

Ett annat sätt att se på sitt liv - utan att tänka speciellt på båtar och sådant - är att betrakta livet som en resa. För en del människor är den resan lång och för andra är den kortare. Men oavsett längden på resan, så händer det ju alltid saker när man färdas och rör sig... genom tiden eller på annat sätt.

Du känner kanske till den berömda boken av John Bunyan som heter ”Kristens Resa”. Den kom ut redan år 1676... alltså för mer än 300 år sedan och handlar om hur ”Kristen” kommer till ”Förtvivlans träsk”...”Svårigheternas berg”...”Dödsskuggans dal” ...”Fåfängans marknad” och en del andra sådana platser som man kan identifiera sig själv med att kanske ha besökt på sin egen väg genom livet...

MUSIK

Försöker man att se framåt i livet så är det inte så lätt. Att se bakåt är betydligt lättare - - som vi vet allesammans.
Kanske verkar det löjligt att fråga sig varför det är så... för det har naturligtvis med vår mänskliga begränsning att göra. Olika saker läggs till i vårt minne efter hand som de adderas när livet passerar och vi gör olika erfarenheter... av det ena och det andra.

Men tänk om vi skulle försöka att tänka på ett annat sätt!
Tänk dig att hela ditt liv faktiskt finns förutbestämt och inplanerat från början. Kommer du ihåg bibelorden där det står: ”Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad...alla mina dagar blev uppskrivna i Din bok...förrän någon av dem hade kommit.  Hur outgrundliga är inte för mig Dina tankar o Gud, hur stor är icke deras mångfald” (Ps 139:16).

Är då livet helt förutsett i alla sina delar och omöjligt att påverka? Både ja och nej, skulle jag vilja säga. Jag tror att det är så här. Gud har gett alla människor en fri vilja. Den fria viljan kan du och jag utöva genom att på vissa punkter längs vår livsväg fatta beslut av det ena eller andra slaget. När vi har bestämt oss och fattat vårt beslut i en viss fråga, så går vi ju vidare, eller hur? Oavsett hur vi beslutade... om det senare visar sig att vi fattade ett felaktigt beslut eller inte... så fick ju vårt beslut en viss betydelse just då och kanske för hela vårt livs inriktning.

MUSIK

Om någon i förväg känner till hur alla dina beslut - vid alla de här olika tillfällena ska bli - så är ju kartan klar för ditt liv, eller hur? Gud hade kanske tänkt sig att ditt liv skulle bli på ett annat sätt, och hade planerat något fint och underbart för dig, men du hade ju fått en fri vilja och därför var Gud tvungen att justera sin plan, så att den överens-stämmer med vad din fria vilja beslutat. Men Han känner ju också till alla dina beslut i förväg, och eftersom han har en total överblick över all tid - den som har varit...den som är just nu... och den som ska komma - så vet han hur alltsammans kommer att sluta.

Men jag tror ändå att det finns 2 möjligheter.
Ditt liv kommer att bli på ett visst sätt så länge som du själv fattar alla besluten! Och på ett helt annat sätt om du låter Gud fatta alla beslut åt dig! Var finns då den punkten i vårt liv som avgör skillnaden för oss människor? Jo, den finns i det ögonblick som vi ger upp vår egen förmåga och överlämnar vår vilja i Guds hand. Då dör vetekornet, den egna själv-viljan, och det uppstår i Guds underbara ljus något annat... en frukt av Guds påverkan. Den frukten är ett verk av den Helige Ande och utgör alltid det bästa av alla tänkbara resultat - för just ditt liv, enligt just dina livsvillkor och förutsättningar.

Jag har ju förklarat varför jag själv låter Gud ta hand om min resa genom livet?
Det är ju naturligtvis för att jag vill att det ska bli ett så bra ’resultat’ av mitt liv som det överhuvudtaget är möjligt. Vem bedömer ’resultatet’ kanske du frågar. Ja, vad som var verkligt viktigt i varje människa liv, det får vi nog inte klart för oss förrän vi kan se alltsammans i evighetens ljus - genomstrålat av Guds kärlek i Jesus Kristus. Det står i min bibel att: ”De förståndiga ska då lysa som fästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen” (Dan 12:3).
Vilka är då de förståndiga? Jo, det står på ett annat ställe i min bibel: ”Herren skådar ner från himlen på mänskors barn för att se, om det finns någon förståndig, någon som söker Gud” (Ps 14:2).

MUSIK

”Låt oss sträva efter att lära känna Herren…” läste jag förut från profeten Hosea.

Varför ska vi göra det?
Jo, det ska vi göra:
För det första för att Han älskar oss människor och bara vill vårt bästa.
För det andra för att Han är världsalltets upphovsman och härskare. Det är Han som har skapat himmel och jord med allt som växer där och havet med allt som rör sig där.

Av jordens stoft har han också skapat människan, dig och mig, och blåst in sin livsande i oss - till sin egen avbild - så att vi blev levande varelser, med allt vad det innebär.
Eftersom han själv har skapat oss så vet han ju också exakt hur vi är skapade. Om vi vill ha med Honom att göra och tror på Honom, så vill han också lära oss hur vi ska leva dels för att vårt eget liv ska bli så bra som möjligt, och dels för att vi ska kunna bli till hjälp och välsignelse för våra medmänniskor, på de olika sätt som vi har anlag och förutsättningar för. Min vän! Tag emot Jesus, Guds Son, genom tron i ditt hjärta och lämna över rodret för ditt liv i Hans hand. Då blir ditt livs seglats trygg och säker.

Dagens minnesord: ”Herren blickar ner från himlen, han ser på människosläktet:
Finns det någon som är klok, någon som söker sig till Gud?” (Ps 14:2 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer