26 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Det finns ingen Gud som kan hjälpa så som Han (Dan 3:29 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning som jag brukar göra och slog upp min bibel. Jag hamnade då på ett ställe i Daniels bok där står det så här: ”Men Daniel gjorde sig bemärkt framför de andra furstarna och satraperna, ty en övermåttan hög ande var i honom, och konu-ngen var betänkt på att sätta honom över hela riket” (Dan 6:3 – 1917). Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du alltid hjälper mig att rätt förstå bibelordet och de sammanhang som du vill ge mig insikt i. Du vet att jag behöver ständig vägledning för att i min tur kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Herre, låt någon lyssnare få uppleva din välsignelse i dag i sitt hjärtas innersta. Amen.”

Texten från Daniels bok handlar alltså om hur Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till Jerusalem, belägrade och intog staden och förde bort Daniel och hans 3 vänner för att de i Babel skulle bli undervisade -under tre år- i allt slags visdom för att senare bli dugliga tjänare i kungens palats. Daniel och hans vänner sattes under uppsikt av en av kungens hovmän ”och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen” står det (Dan 6:9). Dessutom står det i vers 17: ”Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i all slags skrift och visdom; och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.” När de 3 åren hade gått till ända, så tyckte kungen att de 4 ynglingarna var 10 gånger klokare än någon av alla de andra spåmännen och besvärjarna som fanns i hans rike.

MUSIK

Dagen kom när Nebukadnessar satte sina vise män med Daniel och hans medbrö-der på prov. Kungen hade haft en dröm och begärde därför av sina tjänare att de skulle tala om både vilken dröm han haft och förklara innebörden i drömmen. Ingen kunde göra det förstås, men Daniel begärde betänketid av kungen och bad sedan sina vänner om hjälp i bön till Gud i himlen att hemligheten med kungens dröm skulle bli uppenbarad för dem. Då uppenbarade Gud hemligheten för Daniel i en syn om natten och Daniel lovade Gud och sa: ”Lovat vare Guds namn från evighet till evighet! Ty vishet och makt hör Honom till. Han låter tider och stunder omskifta; Han avsätter kungar och tillsätter kungar; Han ger åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, Han vet, vad i mörkret är, och hos honom bor ljuset.” Daniel avslutade sin tacksägelse till Gud med orden: ”Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att Du har gett mig vishet oh förmåga och att Du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om; ty det som konungen ville veta har du uppen-barat för oss” (Dan 2:20-23).
Så begär Daniel företräde inför konungen och säger: ”Den hemlighet som konungen begär att få veta, kan inga vise, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himmelen, som kan uppenbara hemligheter, och Han har låtit konung Nebukadnessar veta, vad som ska ske i kommande dagar” (Dan 2:27).

MUSIK

Daniel talar sedan om för kungen vad Gud har uppenbarat för honom om 4 riken som skulle uppstå efter Nebukadnessar själv... och det sista av dessa riken var Guds rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska bli överlämnad åt något annat folk. Det riket ska bestå evinnerligen. Alltså befinner vi oss just nu i tiden mellan Nebukadnessars och Guds rike. Du kan själv ta fram din bibel och läsa Daniels bok och tänka över var vi är någonstans i tiden.

Gud talade alltså genom Daniel om för Nebukadnessar, det jag nyss läste för dig, om vad som skulle ske i framtiden. Så om du är intresserad av att veta mer dels om den tid vi lever i och dels om den framtid som kommer, så ska du ta fram din bibel och läsa själv, särskilt profeterna Hesekiel och Daniel.
När konungen hade fått hemligheten med sin dröm uttydd för sig av Daniel så sa han: ”I sanning, er Gud är en Gud över andra gudar och en Herre över konungar och en uppenbarare av hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet” (Dan 2:47).

Daniels tre vänner Sadrak, Mesak och Abed-Nego fick vara med om mycket annat som kungen hittade på. Jag tänker t.ex. på när de blev kastade i den brinnande ugnen, för att de inte ville tillbe den gyllene bildstoden som kungen hade låtit ställa upp. Gud räddade de tre männen och ”man kunde inte ens känna lukten av något bränt på dem” står det (Dan 3:27). Gud i himlen blev då på nytt upphöjd genom kungens ord.
Han sa: ”Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka SÅ förtröstade på Honom, att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud... ty ingen annan Gud finnes, som så kan hjälpa som denne” (Dan 3:28... 29 – 1917).

MUSIK

Nebukadnessars son Belsassar blev sedan kung efter honom. Och Belsassar fick vid ett tillfälle se Guds finger skriva ett meddelande på väggen där han satt berusad i gästabudssalen och drack ur de gyllene kärlen som man hade rövat bort från templet i Jerusalem. Daniel blev återigen kallad till kungen för att uttyda skriften på väggen. Belsassar visste ju om allt som hade hänt förut med sin far Nebukadnessar, men hade ändå inte ödmjukat sitt hjärta inför Gud. Därför fick han genom Daniel veta vad skriften på väggen betydde - alltså: ”Du är vägd på en våg och befunnen för lätt; Ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser” (Dan 5:26-28).
Samma natt blev kung Belsassar dödad.

Nu kom det en ny kung till makten som hette Darejaves av Medien. Till hjälp att styra sitt rike satte han 120 satraper och över dem i sin tur satte han 3 furstar, av vilka Daniel var en.
Nu återvänder jag till den text jag läste från början om Daniel, där det står: ”Men Daniel gjorde sig bemärkt framför de andra furstarna och satraperna ty en övermåttan hög ande var i honom”

MUSIK

De andra båda furstarna blev avundsjuka på Daniel och försökte finna någon anled-ning att misskreditera honom inför kungen, för att få bort honom. Men Daniel skötte sig så exemplariskt så man kunde inte hitta någon enda försummelse eller något annat fel i hans arbete som man kunde anklaga honom för inför konung Darejaves. Därför fann man på att anklaga honom för att dyrka sin egen Gud när de samtidigt sett till att man genomförde ett påbud om att man bara skulle tillbe kungen. Daniel blev därför slängd i lejongropen - men Guds ängel tillslöt lejonens gap och räddade Daniel. Och Daniels Gud blev ännu en gång ärad och upphöjd när kung Darejaves sa: ”Ty Han är den levande Guden, som förblir evinnerligen; och Hans rike är sådant, att det inte kan förstöras, och Hans välde består intill änden. Han är en Räddare och Hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden, Han som har räddat Daniel ur lejonens våld” (Dan 6:26).
Det här som jag nu har läst för dig om vad som hände Daniel, det kan precis lika gärna hända dig och mig som vill tro på den ende sanne Guden och på hans Son, Jesus Kristus. Vi kan bli gripna och misshandlade precis som våra föregångare - vår Mästare och Frälsare - och våra medbröder. Ingenting är omöjligt... för Satan rasar mot alla som sätter sin förtröstan till Jesus Kristus, eftersom han vet att hans tid är kortare idag än den någon gång har varit. Hur lång eller kort den är det vet bara Gud Fadern allena. Men vi vet också det Guds eget Ord säger oss, nämligen: ”Jesus Kristus är den-samme igår och idag, så ock i evighet” (Hebr 13:8). Därför kan vi vara helt lugna och trygga trots att vi lever i en otrygg värld.

MUSIK

Vårt uppdrag är också fortfarande detsamma som det alltid har varit. Jesus sa: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till mina lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn... och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände” (Matt 28:18-20). Så, oavsett när tidens ände inträffar så är Jesus Kristus med oss varje dag! Det är det enda sanna som vi kan vila fullt ut på.
Vad betyder det uppdrag som Gud har gett oss i sitt ord i Bibeln, om att ‘göra alla folk till lärjungar’? Jo, det betyder att ”Gud, vår Frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och förstå hans sanning - dvs att Gud finns på den ena sidan och hela mänsk-ligheten på den andra sidan och att Kristus Jesus, själv människa, står emellan de båda för att föra dem tillsammans, genom att ge sitt liv för alla människor. Detta är det budskap som Gud gav till världen när tiden var inne” (1 Tim 2:3-6 – Levande Bibeln). Det är också mitt budskap till dig idag, du som kanske undrar varför vi fortsätter dag efter dag, natt efter natt, vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år, för att försöka nå ut just till dig och ditt hjärta med det enda budskapet som är verkligt livsviktigt. Budskapet om att du kan få frid i ditt hjärtas innersta genom tron på Jesus Kristus, Guds Son. Själv gör jag detta för att det är mitt uppdrag. Jag tjänar inte ett enda öre på det och jag försöker inte på något sätt att värva någon till någon viss kyrka eller församling. Allt arbete har bara ett enda syfte, och det är att du också ska förstå Guds kärlek och i ditt eget hjärta -genom tron- ta emot Jesus Kristus.

Dagens minnesord: Förtrösta på Herren (Gud) av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd (Ords 3:5 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer