27 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast (Hebr 10:23 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden gäller oss
som själva känner oss ovärdiga Guds nåd och inte -i våra egna ögon- tycker att vi duger. Inför en helig och rättfärdig Gud kan vi då inte ens tänka oss att komma fram i allt vårt elände, utan vill så gärna ‘bättra oss’ lite grann först, innan vi tycker att vi kan duga. Men innan jag går mer in på det området ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Du som känner oss alla bättre än vi gör själva, du vet vilka brister vi har. Hjälp oss, Herre, och vägled oss så att vi inte trampar in på fel väg och kommer bort från dig. Hjälp mig att förmedla ditt ord och ditt budskap på rätt sätt, så att det når fram till den lyssnare som väntar på dig. Amen.”

Problemet med vår ’duglighet’ är att vi aldrig i vår egen kraft eller förmåga når fram till den nivå av godhet, bättring och renhet som skulle kunna duga inför Gud. Inför Honom är vi allesammans syndare och saknar Hans härlighet.
Det finns bara en väg som Gud accepterar till 100% för att en människa ska kunna ’duga’ inför Honom, och den vägen går genom tron på Hans Son, Jesus Kristus, som gav sitt eget liv för att vi skulle kunna bli fria från all synd som skilde oss från Gud.
Min vän! Gud har kallat dig till frihet från dina synder och Han har redan betalat det fulla priset för din själ. Men beslutet att säga JA, är ditt eget. Vägen ligger öppen för dig om du vill gå den och få frid och ro i ditt innersta.
Friheten kostar ingenting mer än din självövervinnelse att i ödmjukhet erkänna dig själv som en syndare, be om förlåtelse och bekänna Jesus som Herre i ditt liv.

MUSIK

Ibland kanske du tycker att ditt liv är meningslöst och tomt. Ja, till och med bibel-texten (t ex hos Predikaren) håller med dig om att det kan se ut så. Den bibelbok som heter Predikaren författades av kungen i Jerusalem, Salomo, som var Davids son. Han skriver:
”Allt är meningslöst, det finns inget som är värt något. Vad får egentligen en människa ut av allt sitt hårda arbete? Generationer kommer och går, men det gör varken från eller till. Solen går upp och ned och skyndar runt för att gå upp igen. Vinden blåser åt söder och åt norr, fram och tillbaka utan att komma någonstans. Floderna rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt och vattnet återvänder till floder-na och flyter sedan än en gång ut i havet. Allt detta är oerhört tröttande. Det spelar ingen roll hur mycket vi får se, för vi blir ändå aldrig nöjda. Och hur mycket vi än får höra får vi inte nog. Historien upprepar sig. Ingenting är nytt under solen. Allt har gjorts eller sagts tidigare. Kan man peka på något som verkligen är nytt? Hur kan man veta att det inte fanns till för länge sedan? Vi vet inte vad som hände i det för-flutna, och i framtiden kommer ingen att veta vad vi har haft för oss. Jag, Predikaren, var kung i Israel och bodde i Jerusalem. Jag gick in för att lära mig förstå hela univer-sum, och jag upptäckte att det inte var någon lycklig lott Gud hade tilldelat männi-skan” (Pred 1:2-13 – (Levande Bibeln).

MUSIK

”Allt är meningslöst, det är som att jaga efter vind. Det som är fel kan inte rättas till, och det tjänar ingenting till att tänka på vad som har varit. Jag sa till mig själv: ‘Jag har studerat mer än någon av de tidigare kungarna i Jerusalem. Jag är förståndigare och vet mer.’ Jag ansträngde mig för att bli vis - men nu inser jag att det också var som att förfölja vinden, för ju mer visdom jag fick, desto större blev min sorg, och att föröka kunskapen ökar bara bedrövelsen” (Pred 1:14-18 – Levande Bibeln).

Varför läser jag de här nedslående raderna ur bibeln för dig? Jo, det gör jag för att visa att till och med bibeln innehåller sådana tankar som du själv kanske ibland går och brottas med i ditt inre, utan att prata öppet om dem med någon annan människa.

Ta fram din bibel och läs. Bibeln är oerhört uppriktig och skyggar inte inför någon sort av mänskligt elände. Det kan kanske tyckas märkligt, men just genom att den inte undanhåller eller gömmer människans dåliga sidor och syndens fruktansvärda verklighet, så tycker jag att den får en så mycket större strålglans över alla de andra textavsnitten om Guds godhet som Skaparen av himmel och jord, och människan som själva kronan på Guds skapelseverk, om Frälsningens förlåtande kraft och barmhärtighet genom Jesus Kristus och om Guds eviga kärlek till oss människor - trots att vi så ofta vänder Honom ryggen.

Om du tycker att bibeln ibland är svår att förstå, kanske för att texten är lite ’högtidlig’ och därför verkar otillgänglig, så skaffa dig ett exemplar av den som kallas ‘Den Levande Bibeln’ - som innehåller både det gamla och nya testamentet.

MUSIK

Jag vet att den Levande Bibeln är en så kallad ‘parafras’ som alltså inte är en absolut exakt översättning ord för ord av de gamla grundtexterna, utan mer ser till samman-hanget och innebörden i det som texten vill tala om. Jag rekommenderar dig att läsa den parallellt med den bibel som du kanske har vant dig vid eller har tillgänglig. Det ger dig nämligen en helt annan förståelse för vad bibelns texter vill förmedla.

Aposteln Paulus säger i sitt första brev till korintierna att han inte har kommit till dem med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft.
Han skriver: ”Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft” (1 Kor 2:5). Budskapet om Guds förlåtelse genom Jesus Kristus består alltså inte i sköna och fridfulla ord utan i ande och kraft från Gud själv.

Vad betyder det? Har det ingen betydelse vad som sägs eller predikas om Guds frälsning genom tron på Jesu namn? Jo, naturligtvis. Men det är inte predikan som räddar din själ, utan Guds Ande och kraft när du tar emot ordet om tron i ditt hjärta. Det står skrivet: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst” (Rom 10:13 och Joel 2:32). ”Men hur ska de kunna be Honom frälsa dem, om de inte tror på Honom?” - säger Paulus.
”Och hur kan de tro på Honom, om de aldrig har hört om Honom? Och hur kan de höra om Honom, om ingen berättar något för dem?” (Rom 10:14).

MUSIK

”Frälsningen kommer av att vi tror på Kristus, och den frälsningen är lika nära oss som våra egna hjärtan och munnar. För om du öppnar din mun och talar om för andra att Jesus Kristus är din Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, så blir du frälst. Det är genom att tro i sitt hjärta som en människa blir rättfärdig inför Gud, och med sin mun berättar hon för andra om sin tro och bekräftar sin frälsning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    För Skrifterna säger oss att ingen som tror på Kristus kommer någonsin att bli besvi-ken. Judar och hedningar är lika i det här avseendet, de har alla samme Herre, som generöst ger sina rikedomar till alla som ber Honom om det” (Rom 10:8-12).

Den frälsning- och räddningsväg som jag nu har berättat om för dig som vill lyssna (eller läsa), är den enda vägen till ett evigt liv som existerar. Gud som har skapat och upprätthåller allt liv - både det fysiska och det andliga - håller också det eviga livet i sin hand. Redan från skapelsens morgon hade Gud bestämt hur en syndig människa -efter Adam och Eva- skulle kunna bli fri från sin synd igen och få tillbaka en full gemenskap med Gud. Och Gud har inte ändrat sig på någon enda punkt sedan dess. Det som Han bestämde då gäller fortfarande. När tiden var inne så sände Gud sin egen Son till oss människor för att Han skulle lida och dö i vårt ställe, och eftersom Han själv var utan synd, så kunde Han befria oss från vår syndabörda när han dog i vårt ställe. Det enda som du själv behöver göra är att tro på Honom, alltså att Han har uppstått från de döda och bekänna Honom som Herre i ditt eget liv, genom att berätta det för andra människor.

MUSIK

Bara Gud den Allsmäktige kan på ett så för alla människor enkelt sätt bereda en ny väg till ett evigt liv. Ett evigt liv som bara beror på din egen personliga tro och bekännelse.
Andra religioner kräver av dig att du ska göra det ena och det andra... eller återfödas ett antal gånger för att kanske till slut nå fram till en fullkomlig nivå som kan accepte-ras av gudarna. Men Kristus Jesus har själv gjort allt som behöver göras för dig. Det enda som du själv behöver göra är ATT TRO!

DET ÄR DEN ENDE SANNE GUDENS VÄG FÖR ALLA MÄNNISKOR - ENLIGT KRISTEN TRO, GRUNDAD PÅ GUDS ORD, GUDS ANDE OCH GUDS KRAFT!

Kristendomen kan inte jämföras med andra religioner. Det är ingen religion, utan det är en RELATION till Jesus Kristus. En relation som bara bygger på tro och förtröstan. Inte på kunskap och vetskap om hur tron kan frälsa eller hur Gud ordnat det hela, utan bara på en svag mänsklig förtröstan på Gud och på Guds Son, Jesus Kristus.
Tron bygger inte heller på någon egen mänsklig prestation. Det är ingen förmåga inom dig som ger dig den tro som du behöver. Nej, tron kommer från Gud, när du bestämmer dig i ditt innersta för att DU VILL TRO på det Gud har sagt i sitt ord. Då ger Gud dig den tro som du behöver som en fri gåva, eftersom Han älskar dig.

Dagens minnesord: ”Icke däri består kärleken att vi har älskat Gud, utan däri att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (1 Joh 4:10 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer