25 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Då började han om…och gjorde ett annat kärl… (Jer18:4 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om
kristen tro både för vardagslivet och evigheten. I namnet Jesus är alla välkomna till Gud och ingen enda är oduglig, men i vår egen kraft är vi alla ovärdiga. Ingen egen prestation duger, bara Guds Nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds väg-ledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp så att jag kan förstå bibel-ordet på rätt sätt, och så att jag kan förmedla det vidare till någon lyssnare som vän-tar och längtar efter att få del av din vägledning i sitt hjärta. Eftersom vi inte är full-komliga någon av oss, så behöver vi allesamman din vägvisning varje dag. Amen.”

Ja, att vara ett ofullkomligt redskap i Guds hand, är verkligen någonting som jag är bekant med och har erfarenhet av.
Ibland tänker jag på profeten Jeremia som fick hämta lärdom från krukmakarens arbete med leret på drejskivan. När kärlet misslyckades i hans hand, och krukmaka-ren började om igen och gjorde ett annat kärl, så som han ville ha det gjort, fick pro-feten Jeremia höra följande Herrens ord:
”Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, såsom denne krukmakare gör? säger Herren. Jo, såsom leret är i krukmakarens hand, så är ni också i min hand, ni av Israels hus” (Jer 18:6 – 1917).
Gud talade här om att hota ett folk och ett rike med utplåning på grund av deras onda väsende. Men om de då ångrar sig, så ångrar Gud också det onda som Han hade tänkt att göra dem.

MUSIK

I Apostlagärningarnas 9:e kapitel talar bibeln om Saulus som mötte Jesus på vägen till Damaskus. Han blev tillfälligt blind och fick därför ledas in i staden. Gud talade då till lärjungen Ananias och sa att han skulle gå till Saulus. ”Ty se, Han beder”, sa Gud. Men Ananias var rädd för att ha med Saulus att göra, eftersom han hade hört hur mycket ont den mannen hade gjort mot de heliga i Jerusalem.
”Men Herren sa till Ananias: Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn” (Apg 9:15).

Saulus hade omvänt sig från sin fiendskap mot Gud och mot de heliga, till att i stället frimodigt förkunna ”den vägen” - alltså sanningen om Jesus, Guds Son, som förlåter människorna deras synder. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men själv kan jag inte ens räkna alla de gånger som Guds Nåd trätt i kraft till min förmån. Varje gång jag hör Nils F. Nygrens underbara sångtext om Guds Nåd så blir det ett gen-svar i mitt innersta. ”Nåd över allt förnuft...Nåd över alla gränser...Allting den överglänser....Nåden som Herren ger.” Det finns ingenting större än GUDS NÅD.
Naturligtvis finns det inga ord som kan uttrycka ens den minsta motsvarighet av till-räcklig tacksamhet till Gud som själv tog initiativet till att lösa mänskligheten största problem - nämligen problemet med synden.

MUSIK

Utan Guds Nåd genom Jesus Kristus, hade det inte bara varit ute med oss... utan vi hade fortfarande varit andligt döda i våra synder... totalt oförmögna att göra någon-ting åt det. En död människa är ju en död människa... och är man död så är man ju avkopplad från allt vad liv heter. Både fysiskt liv och andligt liv. Det är precis det Jesus talade med Nikodemus om. Alltså att man ‘måste födas på nytt’ - annars kan man inte komma in i Guds Rike. Det är en omöjlighet, lika sant som att en död inte kan uträtta någonting för att förändra sin egen situation.

Det är kanske svårt att förstå att man kan vara andligt död fast man lever sitt fysiska liv som vanligt. Men det är precis vad Bibeln undervisar om. ”Sannerligen” sa Jesus, ”om en människa inte blir född av vatten och ande, kan hon inte komma in i Guds Rike” (Joh 3:5 – 1917). Jesus betonar alltså att en människa som inte är född på nytt av Anden, KAN INTE komma in i Guds Rike. Det är alltså en omöjlighet för henne, eftersom det inte är den fysiska människan som kommer in i Guds rike, här nere på jorden. De fysiska lagar som Gud själv skapat, som en grund för allt, och som styr människans liv och leverne här på jorden, upphör alltså att gälla när den fysiska döden inträder. Då är det i stället de andliga lagarna som gäller. Alltså att ett andligt liv i en förhärligad kropp kommer att uppstå från de döda - när den stunden är inne - och leva vidare för evigt i Guds rike. Utan ett andligt pånyttfött liv finns det ingen sådan möjlighet till uppståndelse. Men det var Gud själv som skapade den här nya andliga pånyttfödelsens möjlighet, för alla människor som vill låta sin eviga framtid bero uteslutande på tron på Jesus. Gud tog alltså initiativet till det andliga livet, som en ny möjlighet för människorna, precis som Han en gång i skapelsens början tog initiativet till alla människors fysiska liv.

MUSIK

Det är alltså två sorters liv, men av helt olika slag. För Gud är ingenting omöjligt! Visst kan det vara svårt för oss att förstå, men det betyder ju på inget sätt att det inte skulle kunna vara möjligt för Gud - eller hur? Han har aldrig begärt att vi människor ska förstå vad Han gör. Han vill bara att vi ska överlåta allt vårt funderande, lämna det och bara tro och förtrösta på Honom av hela vårt hjärta och hela vår själ.

Min käre vän som lyssnar just nu, låt inte ditt eget förstånd stå emellan dig och den Gud som älskar dig så ömt och varmt. Lita på Honom som har skapat världarna.
Han vet vad Han gör!

Guds tankar är så mycket högre än människors tankar som himlen är högre än jorden. Gud är i sig själv så genomgod och överflödande av kärlek, så det finns ingen gräns för Hans godhet så länge vi människor förtröstar på Honom, lyder Honom och går Hans vägar. Men Guds lagar måste följas annars går det illa. Tänk om planeterna började vandra sina egna vägar och inte lät sig styras av universums lagar t ex när det gäller gravitation och magnetism. Då skulle inte universum fungera. Om Guds lagar om sådd och skörd sattes ur spel skulle jorden inte ge människorna någon skörd. Regnet och snön skulle inte vattna jorden och solen skulle inte lysa med sitt ljus så att någonting kunde växa överhuvudtaget.

MUSIK

Precis lika viktigt som det är med Guds lagar i universum och det fysiska livet, är det också med Guds lagar om andligt liv. Lika lite som du och jag begriper oss på hur Gud kunde ’hänga upp’ alla himlakropparna i ett tomt universum genom deras egen gravitationskraft, lika lite förstår vi av den andliga dimensionen av liv. Vi måste bara lita på att Guds Ord är sanning och att han vet exakt vad Han gör och varför Han gör det - oavsett om vi begriper det eller inte. Ju förr vi lämnar vårt begränsade förstånd därhän, ju bättre är det.
Jag menar naturligtvis inte att vi ska låta oss likna vi de oskäliga djuren som inte kan reflektera över sin situation eller tänka abstrakt om saker och ting. Jag menar bara att det mått av förstånd som Gud gett oss, ska vi använda så långt det räcker... men inte heller låta vårt förstånds begränsning hindra oss att -genom tron- sträcka oss längre i förtröstan på Guds kärlek och allmakt.
Ibland kanske du undrar och ställer dig frågan varför man ska tro på Gud överhuvud-taget. Ja, jag kan bara säga att för mig själv så är det 2 saker som har avgjort den frågan. För det första så har jag förstått av bibelns budskap att Gud är en och förutom Honom finns det ingen annan som själv är kärlek och som tagit initiativet för att nå människorna i deras syndfulla belägenhet som de inte kunde klara av själva.
Alla andra religioner handlar om vad människorna ska göra eller prestera för att nå fram till någon sorts nivå av godhet som behagar deras gud. Men det är bara kristendomen som är diametralt motsatt, nämligen där en person -Jesus Kristus- Guds Son, har gett sitt eget liv för att människorna genom sin tro och förtröstan på Honom, utan alla andra prestationer, ska bli fria och få ett evigt liv som gåva.
Det var alltså det första och viktigaste steget för mig i min kristna tro. Alltså att Gud först älskade mig innan jag ens visste att Han fanns till.

MUSIK

Steg 2 eller den andra avgörande saken, är min erfarenhet av att tron på Jesus faktiskt fungerar på ett praktiskt sätt. Men man måste först ta ett steg i tro för att kunna pröva om det håller. Man kan ju tänka sig en fallskärmshoppare som måste våga ta språnget ut i det fria, innan han eller hon är absolut säker på att skärmen fungerar. Så länge man inte tror att det fungerar så blir man förstås kvar på marken.
Någon har sagt att det här att ha med Gud att göra, påminner om att spela schack. Men man måste alltid flytta sin egen pjäs först... innan man kan se vilken reaktion det blir från Guds sida.
Och det är precis det jag menar, när jag talar om min egen personliga erfarenhet av att tron på Jesus faktiskt fungerar, eftersom bibelns evangelium är sant till 100%.
Gud finns och har, som Bibeln berättar om, sänt sin egen Son för att rädda mänsklig-heten. Bibeln talar om mycket annat också, och är egentligen en sorts ‘bruksanvis-ning’ på hur en människas liv ska levas för att det ska bli så långt, så rätt och bra som möjligt. Eftersom bibeln beskriver hur hela universum skapats och kommit till, inklusive alla växter, djur och människor, så har Gud som Skaparen också en full-ständig kunskap, om hur alltsammans fungerar och är avsett att hållas igång, till dess att tiden är slut, vilket bibeln också talar om. Tag fram din bibel och läs själv - särskilt profeterna Hesekiel och Daniel. Bibelns budskap är ingen hemlighet.

Dagens minnesord: Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet” (Joh 14:6)

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer