6 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om oss, alla människor, som enligt bibelordet går vilse - som får utan herde. Profeten Jesaja, i Gamla Testamentet, profeterade om det och om JESUS ‘smärtornas man’ som skulle komma omkring 400 år senare och befria mänskligheten. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så allt blir rätt både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön ur mitt hjärtas innersta. Dels om vägledning i bibelordet, så att jag förstår det och kan ta det till mig, och dels om hjälp att förmedla det budskap, som Du vill ha framfört, på rätt sätt. Jag ber, Herre, att den Helige Ande får verka helt fritt och med sin kraft framföra ordet så att det nu når fram till någon lyssnares öppna hjärta, till välsignelse, hjälp och frälsning. Amen.”

Profeten Jesaja sa:
”... vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han (Jesus) sköt upp såsom en ringa telning inför Honom (Herren Gud), såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man förtrogen med krankhet; han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höll honom för intet. Men, det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Vi gick alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom” (Jes 53:1-6 – 1917).

MUSIK

Evangelisten Matteus skriver: ”Och Jesus vandrade omkring i alla städer och byar (i Galiléen) och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. Och när Han såg folkskarorna, ömkade Han sig över dem, eftersom de var så illa medfarna och uppgivna ‘lika får som icke har någon herde’” (Matt 9:35-36 – 1917).

Varför liknas vi människor vid får utan herde?
Ja, jag har ingen egen erfarenhet av får, deras beteende och skötsel, men jag har förstått att får totalt saknar orienteringsförmåga. Utan en herde vars röst de känner igen, så springer de omkring precis hur som helst och kan på det viset komma till skada genom att trampa fel, fastna i buskage, bli skrämda från vettet av harmlösa saker eller attackerade av vilda djur. När Jesus såg människorna omkring sig så förbarmade Han sig över dem, står det, eftersom de var som får utan herde, och Han undervisade dem grundligt. (Mark 6:34 – SFB).

MUSIK

Konung David som fick vila förtröstansfullt i Herrens armar skrev så här i Psalm 23 - och jag läser för dig ur den Levande Bibeln:

”HERREN ÄR MIN herde, och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten. Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja. Även om jag vandrar genom dödens mörka dal, behöver jag inte vara rädd, för Du finns bredvid mig, och Din käpp och stav hjälper mig på vägen. Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender, ja, jag får vara Din hedersgäst. Du fyller min bägare till brädden, och Dina välsignelser flödar över! Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv, och jag ska få bo i Ditt hem för evigt” (Ps 23:1-6 – LB).

För en tid sedan fick jag i min hand en liten bok som heter ”En herde ser på Den Tjugotredje Psalmen” - boken är skriven av Philip Keller som själv varit fåraherde under många år. Jag citerar några i mitt tycke tänkvärda meningar ur hans bok.

När David talar om att ”Herren är min herde...” så syftar han på HERREN, Israels Herre och Gud. Det bekräftades också senare genom Jesus Kristus, som var Gud i människogestalt och själv sade:
”Jag är Den Gode Herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren” (Joh 10:11 – LB).

MUSIK

Vem är då denne Kristus som David talar om? Jo, det är Han som är direkt ansvarig för skapelsen av allt, både det naturliga och det övernaturliga (Kol 1:15-20).

Vår upp-fattning om Honom är ofta för liten och alltför trångsynt. Alltför mänsklig och anpas-sad efter oss själva. Därför är vi ofta inte villiga att låta Honom få auktoritet och herravälde över oss. Ännu mindre går vi med på att ge Honom äganderätten till våra liv. Det fantastiska och storartade förhållandet mellan Gud och människan, som Bibeln talar så ofta om, kan jämföras med förhållandet mellan föräldrar och barn eller mellan en herde och hans får. De relationerna formades först i Guds, Faderns, tanke. Blev möjliga och verkliga genom Jesus Kristus och slutligen bekräftade och praktiserade genom Den Helige Andes verksamhet. Den treenige Guden, som natur-
ligtvis inte alls är lätt att förstå för en mänsklig intelligens, kan kanske ändå förklaras så här:

GUD som Fadern är källan, upphovsmannen och planläggaren av allt som finns. Det var i Hans tanke som allt först tog from.

GUD som Sonen och Frälsaren är hantverkaren, konstnären och skaparen av allt som finns till. Han förverkligade allt som formulerats i Faderns tanke.
GUD som den Helige Ande är förmedlaren, som överför denna kunskap både till min tanke och till mitt andliga förstånd, så att de blir verkliga för mig och påverkar mig som människa.”

David visste av egen erfarenhet att ett fårs öde beror på vem som äger det och vad för slags människa det är. Under en herde kan fåren få kämpa, svälta och lida oändlig nöd. I en annans vård kan de frodas och trivas därför att den herden är mild, vänlig, förståndig, modig och osjälvisk i sitt arbete med hjorden.

MUSIK

Som jag sa förut är det Jesus Kristus, Guds Son, som har skapat och gett liv åt allt och alla. Från den största galax till den minsta mikrob fungerar allting felfritt enligt Hans bestämda lagar för ordning och sammanhang i universum.

Omfattningen av Guds kraft och kapacitet övergår fullständigt allt mänskligt förstånd. Och det är heller aldrig någon som har begärt att vi ska förstå. Man behöver inte förstå hur allt har kommit till bara därför att man får ‘använda sig av’ det skapade - lika lite som man måste förstå hur en bil är konstruerad för att använda sig av den och dra nytta av den.

Man behöver naturligtvis inte tro varken på utvecklingsläran eller på Gud om man inte vill. Man kan ju leva ändå, så gott det nu går under den stund på jorden som man fått sig tilldelad. Men människan är nu en gång så skapad att hon dels har en inneboende nyfikenhet och gärna vill veta saker och ting, dels om sin egen existens och dels om hur allt det förunderliga som hon inte förstår, hänger samman.

Dessutom bär hon inom sig en längtan efter att bli bekräftad både för den unika person hon är och för de insatser hon gör. För att utvecklas i positiv riktning behöver hon också få känna kärlek och omsorg om sitt liv. Det är också naturligt för henne att undra och fundera över meningen med livet - eftersom hon bär evigheten inom sig, även om hon kanske inte ägnar just det så särskilt stort intresse förrän livet av någon anledning börjar krisa till sig på ett eller annat sätt.

MUSIK

Vishet och gudsfruktan hör ihop.
Salomo, som var visare än alla andra människor som levt på jorden, både före och efter honom, eftersom Gud hade gett honom visheten (1 Kon 3:12), skrev så här:
”FÖRTRÖSTA PÅ HERREN AV HELA DITT HJÄRTA, OCH FÖRLITA DIG INTE PÅ DITT FÖRSTÅND” (Ords 3:5 – SFB).

Gud har ju gett oss vårt förstånd och givetvis ska vi använda det så gott vi kan, men vi ska inte lita så mycket på det så att vi ifrågasätter vår Skapare som har sista ordet.

Vi ber:
”Herre Jesus. Vi tackar och prisar Dig för allt Du har gjort för oss. Tack för att Du gick hela vägen och gav Ditt liv för oss på korsets trä för våra synders skull. Du har älskat oss långt innan vi ens visste om att Du fanns till, eftersom Du blev gjord till synd för hela mänsklighetens alla synder under alla tider. Det betyder ju att ingen människa någonsin, kommer att bli dömd för någon synd hon har begått, utan bara för att hon INTE VILL TA EMOT DEN FÖRLÅTELSE, FRÄLSNING OCH RÄDDNING SOM DU ERBJUDIT HENNE. Hjälp oss att varje dag hålla oss nära Dig. Hjälp oss att bara för-trösta på Dig, ingen annan och ingenting annat. Du är mer än nog för oss i alla sam-manhang. Herre, ta hand om oss, Dina barn, som vandrar vilse på livets vägar och inte vet varken var vi är eller vart vi är på väg om inte Din Ande leder oss rätt. Amen.”

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende Sanne Guden,
                                 och den Du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer