5 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Att göra ‘bot och bättring’ som man sa i äldre tider, är kanhända ett förlegat sätt att uttrycka sig för vår tids männi-skor. Men om ordvalet kanske är ‘gammalmodigt’ så är det fortfarande lika viktigt med en ändring av människors attityder. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma inför Dig och fråga Dig till råds om allting. Led mig, Herre, på Dina vägar och undervisa mig genom den Helige Ande i Ditt ord. Hjälp mig också att förmedla Ditt budskap om frälsning i Jesus Kristus på rätt sätt, så att någon lyssnare får del av Dina välsignelser över sitt liv i dag. Amen.”

Föreståndaren för en medicinsk högskola sa en gång:
”Om ni pastorer inte kan få folk omvända så måste vi läkare göra det. Våra mottagningar fylls med människor som har själsliga och nervösa sjukdomar vilka påverkar kroppen och de kan aldrig bli bra om de inte ändrar sina attityder.” (Citat ur boken ”Sången om riket” av C. Stanley Jones).

I gammaltestamentlig tid försökte man komma undan Guds dom genom botgöring, när man under nödtider kände Guds vrede och straff hota. Man utlyste ibland en fasta för hela folket. Man rev sönder sina kläder i förtvivlan och som tecken på bättring klädde man sig i säck och aska. Askan strödde man i håret. Man bekände folkets synd och skuld inför Herren och sjöng klagosånger.
(Jes 63:7-9; Ps 103:1-5, 105:5-11 – SFB).

MUSIK

Visst fanns det anledning till profeternas radikala omvändelseförkunnelse, med krav på en bättring som går på djupet och springer fram ur ett verkligt möte med Gud.
Särskilt i de kollektiva botgudstjänsterna och syndabekännelserna, fanns det en fara för att många bara bekände med sina läppar, utan någon inre ånger och vilja till för-sakelse av allt ogudaktigt väsen. Inte minst krävdes det en omvändelse till social rättfärdighet. ”Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren, er Gud” sa Herren genom profeten Joel (Joel 2:13 – SFB).

Kung David skriver i psalm 51:

”Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort Ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från Ditt ansikte och tag inte Din Helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över Din frälsning och håll mig uppe med en villig ande” (Ps 51:8-14 – SFB).

MUSIK
  
Hur går den kristna omvändelsen till?
För det första ska man ha klart för sig utgångspunkten ‘att ingen människa söker Gud eller vänder sig till Honom av sig själv.’ (Rom 3:11 – SFB).

Människan är där-med död i sina synder och absolut utan hopp om hon inte låter skänka sig omvän-delse av Gud. Han måste därför skapa behov och längtan efter omvändelse och frälsning i den enskildes själ. Det är ett verk av den Helige Ande och som medel för att nå dit, använder han både lag och evangelium.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna: ”Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare” (Gal 3:24-25 – SFB).

Guds kallelse innebär alltså att syndarens samvete har kommit i alarmberedskap. Syndaren rycks plötsligt fram inför Guds ansikte, eftersom Gud har blivit en verklig-het och att få sitt förhållande till Honom klart, är nu själens djupaste allvar. Samvetet har alltså vaknat tillsammans med gudsmedvetandet och det tillåter ingen kompro-miss, utan fäller sin dom över alla handlingar och ord, tankar och fantasier - kort sagt allt som strider mot Guds lag. Kännedomen om synden följs av ångest i samvetet – som leder till förkrosselse och bättring.

Ånger är den förfäran, som samvetet känner när det förstår att Gud är vred över synden och inser att det inte kan gottgöra vad det har gjort emot Honom.

MUSIK

Omvändelse och tro hör oupplösligt samman. Det är inte möjligt att omvända sig från synden annat än genom tron på Jesus Kristus och den kraft Han ger, eftersom det är Han och ingen annan som brutit syndens makt över människorna, när Han gav sitt liv på ett kors och därmed friköpte människorna åt Gud.

Många försöker nog att tro utan att vilja omvända sig. De vill gärna ha frid med Gud, men de vill inte överge alla sina synder. Det är alltså en död tro utan frälsande kraft.

Bättring och tro hör så intimt samman så bibeln använder båda begreppen mer eller mindre synonymt.

I den gamla översättningen står det:
”Gör därför bättring och omvänd er, så att era synder blir utplånade” (Apg 3:19-1917)

I den nya översättningen står det:
”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Bibel 2000).
och slutligen samma vers i den Levande Bibeln lyder så här:
”Ångra er och ändra er inställning till Gud och vänd om till Honom. Då ska Han rena er från era synder...” (LB).

När man blivit medveten om sin synd och skuld och ‘uppenbarar’ den, dvs inte förtränger eller försöker gömma undan den, DÅ finns det förlåtelse och befrielse från allt som tynger samvetet.

MUSIK
  
Psalmisten säger i Psalm 32 så här:
”Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var Din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för Dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ‘Jag vill bekänna mina överträdel-ser för Herren.’ DÅ förlät Du mig min syndaskuld” (Ps 32:1-5 – SFB).

”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” står det (1 Joh 1:9 – SFB).

När samvetet är rent därför att Gud förlåtit all synd och skuld genom Jesus Kristus, då blir man född på nytt i sitt innersta. Då strömmar Guds frid -som inte kan beskri-vas med mänskliga ord eller uttryck- in i hjärtats alla skrymslen. Livet får ett nytt innehåll, en ny glädje och hoppet om ett evigt liv får en fast grund att vila tryggt på.

Jag säger inte att alla krämpor eller bekymmer tar slut i ett ögonblick, för det vore inte sant. Men fortsättningen av livet har nu totalt ändrat förutsättning, för den som tror på Honom som själv är fridens furste - Jesus Kristus. Du får uppleva daglig tröst och trygghet i förvissningen om att det för varje dag finns hjälp att få av den som håller allt i sin hand och har kontroll över allt och alla. Nya möjligheter ställs också till ditt förfogande som du aldrig skulle kunna drömma om.

MUSIK

Ingenting behöver nu heller längre oroa ditt samvete eller hjärta, eftersom en annan som är större än du själv nämligen -Jesus Kristus- lovat att för alltid vara med dig och aldrig lämna dig eller överge dig. (Ps 27:10, 37:25; Hebr 13:5 – SFB).

Detta är grundvalen till människans helt nya inställning -eller attityd- till både livet och döden. Precis det som läkaren sökte efter och talade om i inledningen till det här programmet. Alltså han som sa: ”Om ni pastorer inte kan få folk omvända så måste vi läkare göra det. Våra mottagningar fylls av människor som har själsliga och nervösa sjukdomar vilka påverkar kroppen och de kan aldrig bli bra om de inte ändrar sina attityder.”

Aposteln Johannes skriver i sitt 3:dje brev en hälsning till sin vän Gajus:
”… jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ” (3 Joh v.2 – SFB).

Det är ju helt klart att en människas ande, själ och kropp har en direkt förbindelse med varandra. Det betyder att om något inte är bra i det ena eller det andra avseendet, så mår hela människan inte bra. Men Gud som har skapat alla delarna vet givetvis också hur allt hänger ihop, och om inte du och jag vet det -vilket är mycket troligt- så får vi ta kontakt med Gud, Skaparen, Han som vet.
”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren…” (Jes 1:18).

Bed till Jesus, som håller allt i sin hand och tala ut om din situation så att allt reder upp sig. Det är vägen till full hälsa både för din ande, din själ och din kropp. Gud välsigne dig!

Dagens minnesord: Om vi bekänner våra synder, är han (Jesus) trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer