7 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det finns en gammal sång som heter ”En jubelton vid Golgata bröt fram.” Den är skriven av Allan Törnberg för många år sedan. Men innan jag citerar den underbara sångtexten för dig, ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med en förtröstan på att du vill leda mig rätt, så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir framfört på rätt sätt. Herre, jag ber att du låter någon lyssnare få del av dina välsignelser när den Helige Ande får föra fram budskapet med kraft till hjärtats innersta. Amen.”

Så här skrev Allan Törnberg:
Vers 1: Det finns en sträng i djupet av mitt hjärta, Vars ton om himmelskt ursprung vittne bär, Och om mitt liv än fylls av sorg och smärta, Dess klangfärg lika fylld av jubel är.

Kör: En jubelton vid Golgata bröt fram. Min själ blev frälst vid blicken på Guds Lamm. En frihetssång, Halleluja, Bröt fram en gång på Golgata.

Vers 2: Den strängen tonat förr men blott av trängtan, När syndens rost dess silver-klang förstört. Det var en ton av vemod, tomhet, längtan, Från sargad själ, som denna värld förfört.

Vers 3: Men så en dag från rost blev strängen renad, Dess vemodsklang tog slut vid Golgata. Där blev min själ på nytt med Gud förenad, I hjärtats djup det sjöng: Halleluja!

MUSIK

Den här sången har talat till mitt hjärta många gånger och den kom för mig just när jag satt och arbetade med det här programmet. Kanske är den avsedd just för dig.
Du förstår att jag har en så barnslig tro på Gud, så jag är övertygad om att Han vet precis vem du är och vad du behöver. Han känner till ditt liv in i minsta detalj och vet om allt som bekymrar dig - precis som konung David skriver i Psalm 139:

”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är icke för mig Dina tankar, o Gud, hur stor är icke deras mångfald. --- Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen”
(Ps 139:16-17, 23-24; 1917).

I USA gjorde man en undersökning och frågade människor vilken enda fråga de helst skulle vilja ställa till Gud. Människorna frågade inte ”Varför hände det och det?” eller ”Hur gammal kommer jag att bli?” utan ”VAD ÄR SYFTET MED MITT LIV?”

Min vän som lyssnar eller läser just nu - Vad är syftet med just Ditt liv?
Har du frågat Gud vem Han har kallat dig att vara? Söker Du rikedom och ära? 

MUSIK

Om rikedom säger Bibeln bland annat:
”Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall, men de rättfärdiga skall grönska som löven” (Ords 12:28 – SFB).

 ”Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket” (Ords 13:11 – SFB).

Evangelisten Lukas skriver: ”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar” (Luk 12:15 – SFB).

Och Paulus skriver i sitt första brev till Timoteus: ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång” (1 Tim 6:9 – SFB).

I Jobs bok står det att: ”Gud aktar inte den rike mer än den fattige, ty alla är de Hans händers verk” (Job 34:19 – SFB).

Om ära står det i Johannes evangelium:
”Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker Hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom” (Joh 7:18; SFB).

Några kapitel längre fram säger Johannes: ”De ville hellre bli ärade av människor än av Gud” (Joh 12:43 – SFB).

Till slut skriver Paulus till församlingarna i Galatien: ”Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra” (Gal 5:26 – SFB).

MUSIK

Evangelisten Matteus skriver:
”... sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”
(Matt 6:33 – SFB).

Vad betyder det? Innebär det att vi inte ska bry oss om livets vardagliga bekymmer och våra mänskliga behov överhuvudtaget?

Nej, så ser jag det verkligen inte, utan själva grundmeningen är i stället en fråga om prioritering - alltså att sätta saker och ting i rätt ordning. FÖRST Guds rike och Hans rättfärdighet - SEDAN kommer allt det andra. Gör vi så och följer den regel som Jesus här satt ut för oss i sin s.k. ‘bergspredikan’ för sina samtida, så står Han bakom sina ord och infriar dem.

Såvitt jag vet har Jesu ord aldrig någonsin visat sig vara felaktiga eller sådana att det skulle finnas något minsta tvivel för en människa att följa dem.

Konung David skriver i några av sina psalmer så här:
”Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till Honom. Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar Honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker Herren saknar ej något gott” (Ps 34:9-11 – SFB).

”Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd” (Ps 37:25 – SFB).

Du kanske tänker inom dig att ‘det där är ju lätt att säga, men i verkligheten fungerar det givetvis inte.’ Till det kan jag bara säga att jag personligen varit med när det visst fungerat på det mest fantastiska sätt, och många med mig kan vittna om samma erfarenheter av Guds godhet på olika områden. Det kan gälla mat, kläder eller annat som vi människor behöver för att kunna leva ett drägligt liv.

MUSIK

Skulle inte Han som ser till så att sådd och skörd fungerar, kunna se till så att Hans barn som till 100% förtröstar på sin Fader, får vad de behöver för sin existens, om och när de av någon anledning inte själva kan klara sin försörjning på annat sätt?
Jo, sannerligen att Han kan det - och Han gör det också!

När jag tänker på Guds gränslösa makt, minns jag vad det står om det tillfälle när Jesus mättade 5 tusen män, förutom kvinnor och barn, med 5 bröd och 2 fiskar.
Och när man plockade samman det som blev över var det 12 korgar fulla, står det
(Matt 14:13-21 – SFB).

Vår Gud är en mycket generös Gud.

Vid ett annat tillfälle var det 4000 män, förutom kvinnor och barn, som var hungriga eftersom de inte hade ätit på 3 dagar, och när Jesus hade välsignat 7 bröd och några små fiskar, åt alla och blev mätta. Sedan samlade man ihop alla stycken som blev över och det blev 7 korgar fulla. Men det -åtminstone för mig- konstiga var att lärjungarna inte förstod någonting av de under som de fick vara med om. Tydligen var deras sinnen fördunklade på något sätt, så att de inte såg och förstod, trots att de själva hade varit med och delat ut brödet och fiskarna till allt folket som hade ätit.

Att de inte förstod vad som hade hänt framgår klart av texten i Matteus kapitel 16.
Jag vet inte hur det står till med oss. Om inte vi heller har våra andliga ögon öppna så att vi kan se och förstå vad Gud gör ibland oss.

MUSIK

Vi ber:
”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med mina egna synder och brister. Jag har också med mig ett antal lyssnare som förtröstar på Dig. Vilka de är eller hur många, det vet bara Du Herre. Min uppgift är inte att frälsa någon för det kan bara Du, Jesus. Det är Du som har den makten – inte jag. Min uppgift är att sprida det glada budskapet om förlåtelse för all synd i namnet Jesus och försoningen med Gud för alla människor. Det försöker jag också göra med den Helige Andes kraft och bistånd – i dag genom det här programmet. Gud välsigne dig som lyssnar att ta emot budskapet. Amen.”

Jag inledde med att citera en sångtext av Allan Törnberg och jag ska avsluta med en annan gammal välkänd text som tonsatts av J A Hultman.

”Tack min Gud, för vad som varit! Tack för allt vad Du beskär! Tack för tiderna som farit! Tack för stund som inne är! Tack för ljusa varma vårar! Tack för mörk och kulen höst! Tack för redan glömda tårar! Tack för friden i mitt bröst!”

Friden som textförfattaren talar om är Guds frid, som övergår allt förstånd. Den fyller hjärtats tomrum med glädje och hopp inför framtiden, hos den som sätter sin tro och förtröstan till Jesus och ingen annan. Gör det du också! Det håller under alla dagar!

Dagens minnesord: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”  (Matt 6:33 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer