9 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden kom en gammal sångtext upp för mig. Sången handlar om den kristnes hopp om att en dag få se himlens sälla land även om det ibland är både prövningar och mörker på vägen dit. Men innan jag citerar sångtexten för dig ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får komma inför Dig med mina böner och önsk-ningar. Du vet att jag behöver Din vägledning i bibelordet genom den Helige Ande, så att jag kan förstå det rätt. Jag behöver också hjälp med att förmedla budskapet om försoning, förlåtelse och frälsning i namnet Jesus, så att ingenting blir fel. Jag ber också om att Du låter någon lyssnare få del av Din välsignelse och hjälp som han eller hon behöver i dag. Amen.”

Första versen på sångtexten jag talade om innan lyder så här:
”Jag vet en väg som leder, till himlens sälla land, väl för den genom mörker, och prövningar ibland, men till den ljusa staden, den ändock säkert bär. Den vägen Jesus är, den vägen Jesus är.”
Det finns fyra verser men jag hoppar till den sista versen som är så här:
”Jag vet ett mål, som vinkar så härligt ovan skyn. Och snart den slöjan brister, som dolt det för min syn. Ja, det är värt att löpa, på vädjobanan här. Det målet himlen är, det målet himlen är.”

MUSIK

Kanske känner du igen sångtexten som jag citerade för dig. Kanske har du hört sången i din barndom eller under din uppväxttid. Kanske var du en gång med i kören och sjöng eller spelade men av någon anledning så svalnade din tro och glöden, som brann i ditt hjärta en gång, falnade. Kanske för att ingen förstod vad du ville göra och den frenesi som bar dig just då - att göra något för Din Mästare och Herre. Så du gav upp och lämnade gemenskapen som du tillhörde.
Men du lämnade aldrig din tro på Gud, utan den finns kvar väl bevarad i ditt innersta.

Om du känner igen dig nu i mina ord, så har jag en hälsning till dig från himlens Gud.
Han säger att kallelsen står kvar och att Han har väntat på dig. Bibelordet säger: ”Närma er Gud, så skall Han närma sig er” (Jak 4:8 – SFB) – eller som det står i den äldre bibelöversättningen: ”Nalkas Gud, så skall Han nalkas er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni människor med delad håg” (1917).

Kan det vara så att din håg är delad? Vill du egentligen tjäna Gud av hela Ditt hjärta men har kommit på sidan av Guds väg… Kanske har du blivit bländad av den rike-dom som ligger framför dig? När Jesus undervisar om himmelriket så talar Han bland annat i liknelsen om såningsmannen som sådde den goda säden (ordet om Guds rike). En del av det som såddes föll bland törnen står det: ”Och somt föll bland törnen, och törnena sköt upp och förkvävde det” (Matt 13:22 – 1917).

MUSIK

När Jesus är ensam med sina lärjungar förklarar han vad liknelsen betyder. Han sa: ”Och att säden såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han blir utan frukt” (Matt 13:7, 22 – 1917).

Det är kanske inte bara din håg som är delad… ditt hjärta är kanske också delat?
Den som du lever tillsammans med har du lovat älska i nöd och lust tills döden skiljer er åt - eller hur? Men hur är det nu med det löftet? Står du fast, eller vacklar du? Glöm inte att Han som har ögon som eldslågor ser och vet allt.
Eller vill du kanske göra som Adam och Eva i paradiset... gå din egen viljas väg?

Så här står det om de första människorna: ”Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen begynte svalkas; Då gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården” (1 Mos 3:8 – 1917).

Varför gömde Adam och Eva sig? Jo, för de hade syndat mot Gud, och ville inte möta Honom ansikte mot ansikte.
Hur är det med dig? Har du också syndat? Kanske både mot Gud och den som du lovat älska i nöd och lust? Är Ditt hjärta delat därför att Du håller på att låta någon annan få del av den kärlek som skulle vara odelad?

MUSIK

Min käre vän, om ditt hjärta är delat så svävar du just nu i livsfara. Risken är mycket stor att den ömhet och tillgivenhet som du tycker är så oerhört tilldragande hos den andra personen i ditt liv - dels ebbar ut när vardagslunken börjar för er båda och dels kommer att föra med sig ett oerhört lidande när du kommer underfund med vilket fel du gjorde och vilket bländverk alltsammans var.

Jag vet inte om du har tänkt överge din familj... din hustru och dina barn... Hus och hem... allt som ni tillsammans slitit för och varit glada över... Släkt och vänner... Gud? GUD???

Nej, säger du kanske. Där går gränsen! Det priset är för högt!
Aldrig att jag lämnar min tro på Gud! Men stanna upp nu ett ögonblick, snälla Du! Tänk efter!
Hur kan du på fullt allvar säga att du aldrig vill lämna din tro på Gud, om du nu håller på att överge allt som tron är grundad på? Trohet! Trofasthet! Tillit! Förtröstan och omsorg. När Du lämnar och överger grunden för tron, då faller ju alltsammans som ett korthus! Förstår Du inte det?

Du är kanske så omtumlad av din kärleksupplevelse med den andra personen, att du inte kan se klart vad du håller på med? Du är i så fall inte ensam, för tusentals människor har fallit i precis samma fälla eller grop som du nu håller på att falla i. Alltsammans är ett bedrägeri. Min vän! Du håller på att hamna i en skenvärld... En tjusig fasad hålls uppe för att blända dig, så att du inte ska se sanningen och verklig-heten som den är. Djävulen och hans änglar är i full gång med att lägga en snara för dig! FALL INTE I DEN, UTAN BE GUD OM HJÄLP! Det finns hjälp att få! Loppet är inte kört även om du kanske tror det. Gå tillbaka tre steg min vän! Kontrollera först hur allt står till, innan du gör något som du senare får ångra djupt!

MUSIK

Herren Gud, som har skapat både man och kvinna, kärleken och äktenskapet, lusten och glädjen... Skulle inte Han veta vad det handlar om? Skulle inte Han förstå Din situation? Är något då så underbart så att inte Gud förmår det? Är Hans arm för kort så att Han inte kan hjälpa?
Nej, du vet att det inte är så!

Du vet mycket väl att den som uppriktigt ångrar sig och vänder om, för den människan finns det fortfarande hopp. Visst måste man reda upp det man har trasslat till, men det är det sannerligen värt. Guds frid i hjärtats djup är värd allt som den här världen kan erbjuda och mycket mer därtill. Det är inte lätt, säger du. Nej, jag vet det. Men Guds kärlek och tron på Honom är mer värdefull än allt annat som du kan tänka dig i stället.

Evangelisten Matteus skriver:
”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?
Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall Han vedergälla var och en efter hans gärningar” (Matt 16:26-27 – 1917)… eller samma text enligt den ”Levande Bibeln” (LB) som lyder så här:
”Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, samtidigt som hon förlorar det eviga livet? Inte med något kan hon få det tillbaka. Människosonen ska komma med sina änglar i sin Fars härlighet och döma varje människa för vad hon gjort” (LB).

När Jesus började predika sa han:
”Gör bättring, ty himmelriket är nära” (Matt 4:17 – 1917).

MUSIK

Gud har stigit ner till oss i mänsklig gestalt och den gestalten hade Jesus när han gick omkring här på vår jord. Att jag inte förstår den gudomliga treenigheten och det andliga sambandet mellan de tre gudomspersonerna, betyder ju ingenting alls.

Mitt förstånd är alldeles för begränsat för att jag, utan Guds Andes direkta ledning, skulle kunna förstå Gudsrikets hemligheter. Därför tar jag ofta till mig de visa orden av kung Salomo, som var den visaste människan som någonsin levt på jorden.
Han sa: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”
(Ords 3:5 – SFB).

Gud begär inte att vi ska förstå. Han begär bara att vi ska TRO.
Om man som enkel människa tvunget vill testa sitt eget förstånd och sin förmåga att begripa de andliga sanningarna, så visst kan man göra det - om man inte har något annat för sig. Men personligen anser jag att det bara är ett slöseri med tid och tanke-kraft. Det är mycket bättre och absolut mer framgångsrikt att fråga Herren Gud och be honom om förstånd och vishet.

Jakob skriver så här om det i sitt brev: ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråel-ser, och han skall få den” (Jak 1:5 – SFB). Där har du lösningen! VARSÅGOD!

Tag emot den och låt den slå rot i ditt hjärtas innersta. Du ångrar dig aldrig!

Dagens minnesord: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen,
                                 men förlorar sin själ”? (Matt 16:26 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer