11 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Det man besegras av är man slav under” (2 Petr 2:19 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag ska inleda den här stunden med ett bibelord som kom för mig när jag bad om Guds vägledning. Det är hämtat från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 4, men jag ska läsa hela sammanhanget så att du lättare kan förstå det. Men innan jag gör det ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer till Dig med min bön dels om vägledning i bibelordet så att jag förstår det och kan ta det till mig, och dels om hjälp med att kunna förmedla det budskap om nåd och sanning som hela Din frälsningsplan går ut på. Jag ber också, Herre, att Du ska låta någon lyssnare få uppleva välsignelsen i Ditt ord i dag. Amen.”

Jag ska nu läsa för dig bibeltexten från 2 Petr 2:4 och jag börjar med de båda sista verserna i kapitel 1. Jag läser ur den Levande Bibeln som har en enklare språkdräkt.

”Tänk på att de profetior som finns nedtecknade i Skriften är ord från Gud. De kan varken framföras eller förstås av någon människa utan den Helige Andes medver-kan” (2 Petr 1:20-21 – LB).
”Men det fanns falska profeter bland Israels folk också på den tiden, precis som det kommer att uppstå falska profeter bland er. De kommer att ljuga om Gud och till och med vända sig mot sin Mästare och Herre som har köpt dem fria, men de kommer snabbt att möta sin undergång. Många kommer att följa dem, lurade av deras för-kunnelse att det inte är fel att leva i utsvävningar. För deras skull kommer Kristus och Hans frälsningsväg att bli vanärade. I sin girighet och maktlystnad kommer de att göra vad som helst för att få grepp om er. Men Gud fördömde dem för länge sedan, och de går mot sin undergång” (2 Petr 2:1-3 – LB).

MUSIK

Jag fortsätter att läsa 2 Petr brev, kapitel 2:

”Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund, där de är fängslade i mörker till domens dag. Och Han skonade inte någon av de människor som levde för länge sedan, före den stora översvämningen. Bara Noa, den ende som bekände sin tro på Gud, blev räddad tillsammans med sju familje-medlemmar. Hela den gudlösa världen blev fullständigt utplånad, när Gud dränkte hela jorden i vatten. Vid ett senare tillfälle jämnade han städerna Sodom och Gomorra med marken. Askhögarna efter dem har blivit ett varnande exempel för ogudaktiga i alla tider. Men samtidigt räddade Herren Lot ut ur Sodom, eftersom han var en god man och led svårt av den fruktansvärda ondska som han dag efter dag tvingades se omkring sig. På samma sätt kan också Herren rädda både er och mig från de frestelser som omger oss och fortsätta att straffa ogudaktiga ända till den dag, då den slutliga domen kommer. Han är särskilt sträng mot dem som följer sina egna onda drifter, och mot dem som är stolta och oresonliga och inte drar sig för att håna Gud den Högste i all hans härlighet” (2 Pet 2:5-10 – LB).

MUSIK

I kommentarer till vers 4 menar man att de änglar som inte behöll sin furstehöghet utan syndade var sådana som hade avfallit före Adams fall (se Judas 1:6; 1 Kor 6:3), alltså FÖRE det första syndafallet bland människorna.
Petrus vill med sina ord betona att om Gud inte ens skonade de änglarna, hur mycket mer allvarligt skall det då inte vara för oss människor att hålla oss fria från synden.
När Jesus vid ett tillfälle talar om hur svårt det är för en rik man att komma in i Guds rike, säger han: ”Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde detta, blev de mycket häpna och sade: ”Vem kan då bliva frälst?” Men Jesus såg på dem och sade till dem: ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt” (Matt 19:23-26 – 1917).

Det står alltså inte i mänsklig makt att komma in i himmelriket med egna krafter eller resurser. Därför har Gud öppnat en annan väg, som inte alls är beroende av mänsk-lig förmåga. Guds väg heter Jesus Kristus och för den som tror på Honom ligger vägen öppen.
Det är därför Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6 – 1917).

Vad menar Jesus med orden ”genom mig?” Jo, Han menar -genom tron på Honom- och på det som Han gjorde för oss människor när Han dog på sitt kors för våra synders skull (Jes 53:3-6).

MUSIK

Genom att du med din mun bekänner Jesus som Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt Honom från de döda, då blir du frälst. Det står så, och eftersom Guds ord i bibeln är vår grund och vårt rättesnöre, så är detta följaktligen också grundsanningen i vår kristna tro. (Rom 10:9 – 1917).

Visst kan man ibland angripas av tvivel på att frälsningen för ens eget liv är ofullkom-lig och till och med ogiltig, därför att man kanske upplever att det finns så många brister i ens liv. Men det där är bara djävulens sätt att försöka få Dig att tvivla på vad Gud sagt. Precis som han en gång ifrågasatte vad Gud hade sagt till Adam och Eva om Kunskapens träd i lustgården.

Har Gud sagt att frälsningen i Jesus Kristus går till på ett visst sätt, genom hjärtats tro och munnens bekännelse, så är det så! Brister av alla de slag har vi alla och INGEN av oss är fullkomlig. Det kommer vi inte att bli förrän den dag vi passerat den fysiska dödens gräns, för då upphör också alla våra möjligheter att på det ena sättet eller det andra, svika vår Herre. Om vi skulle vänta med att komma till Jesus och be om förlåtelse för allt dumt och fel vi gjort, av synd och missgärning - till dess att vi blivit tillräckligt bra - då skulle ingen av oss någonsin kunna bli frälst och räddad.
Det är därför vi får komma precis som vi är.

MUSIK

Guds kärlek består INTE i att vi först har älskat Honom, utan i att Han först har älskat oss - annars hade vi varit utan hopp. Men nu finns det hopp så länge nådens tid varar. Och hur länge det är, det vet ingen utom Gud, Fadern, själv. Det enda vi med säkerhet vet är att i dag är frälsningens dag!

Botgöring och uppgörelse med Gud föder alltid och omedelbart hopp. Så snart David sade: ”Jag vill bekänna...” så upplevde han förlåtelsen (Ps 32:5 – 1917).

När vi kommer med vår skuld inför Gud, får vi åberopa Jesu försonargärning och Guds osvikliga ed att ingen förkastas som genom Kristus kommer till Gud.
Vad vi själva känner eller inte känner är, åtminstone från Guds sida, helt oväsentligt i sammanhanget, även om vi tycker att det finns känslostormar inom oss som drar iväg... Men vi människor är så olika. En del av oss är utpräglade känslomänniskor och andra har ingen större förståelse för den delen av det mänskliga livet eftersom de är mer ‘realistiska’ i sitt sätt att vara, om man nu kan uttrycka det så. Men Guds frälsning är till för alla -sorters- människor.
Visserligen är det ju sant att Gud har skapat känslolivets alla mysterier också, men det betyder ju inte nödvändigtvis att Guds frälsande kraft, som är av andligt slag, behöver påverka vårt känsloliv - även om det ofta är så. Befrielsen från synd och skuld påverkar vår mänskliga existens på ett så genomgripande sätt att det kan liknas vid att ”bli född på nytt” vilket Jesus också försöker förklara för Nikodemus, den judiske rådsherren, som kom till Jesus om natten och ville bli undervisad om Guds väg.

MUSIK

Jesus sa till Nikodemus:
”Om en människa inte blir född på nytt, så KAN HON INTE få se Guds rike.” /…/
”Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av Anden, det är ande”
(Joh 3:3, 6 – 1917).

Aposteln Paulus skriver:
”Det är ju uppenbart att han frälste oss inte därför att vi var tillräckligt goda för att bli frälsta, utan på grund av sin godhet och omsorg om oss. Han renade oss från våra synder genom ett bad som vi klev upp ur som nya människor, födda på nytt av den Helige Ande” (Tit 3:5 – LB).

Människans ande som var död genom synden, väcks till liv igen (förnyas) av Guds Ande. Detta händer när människan av hjärtat tror att Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda och bekänner Honom som Herre i sitt eget liv. Det är en så genomgri-pande händelse i en människas liv att det av Jesus själv jämförs med att ”bli född på nytt.”
Om inte Gud, vår Frälsare, hade gripit in och ändrat historiens gång, genom att visa
Sin godhet och kärlek i Jesus Kristus så hade vi allesamman varit hopplöst förlorade.

Dagens minnesord: ”Guds kärlek och godhet erbjuds nu öppet till frälsning för alla människor” (2 Petr 2:11 – LB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer