10 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son” (1 Joh 5:11 – SFB)

Välkommen till En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det finns ett litet, litet blad som innehåller livets största fråga. Jo, det står så på det: ”Livets STÖRSTA fråga” står det. Inför den här stunden drogs min blick till det där bladet, och jag tror att jag ska läsa för dig. Så här står det:
”Det är ingen tvekan om vilken det är (alltså livets största fråga). Den är alltid närva-rande i det mänskliga medvetandet. Små barn börjar ställa den så fort de börjar tala och fråga. Antingen undviker mödrarna den eller så kämpar de efter ett svar. De gamla bävar för den, och den är vår högtidligaste tanke när vi står vid våra älskades gravar. Livets Största Fråga är: ”Vart går jag då jag lämnar denna världen?”
Men innan jag går vidare ska jag först be om Guds vägledning och hjälp.

Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med tacksägelse för att Du bryr Dig om att lyssna till en liten människas bön och begäran. Jag ber dels om vägledning i bibel-ordet så att jag kan förstå det rätt, och dels ber jag om hjälp med att rätt kunna för-medla det budskap som Du vill ha framfört. Jag ber också för de lyssnare som jag i dag har med mig inför Dig. Bara Du vet vem de är och vilka behov de har. Välsigna dem, Herre, och ledsaga Ditt ord genom den Helige Ande in i deras hjärtan. Amen.”

När människor blir äldre försöker de verkligen att undvika ”livets största fråga” eller till och med att glömma den. Stoltheten driver dem ifrån barndomens uppriktighet. Som profeten Amos sa, de ”menar att olycksdagen skall vara fjärran” (Amos 6:3; 1917). De försöker att inte tänka på den. Men frågan finns där fortfarande och alla måste ställas inför den. ”Vart går jag då jag lämnar denna världen?”

MUSIK

Det finns ett svar på frågan om ’vart jag går när jag lämnar denna världen’.
Vi kan uppriktigt ställa frågan, för Gud har försäkrat oss i sitt Ord att vi också kan VETA svaret. Guds påstående om svaret på frågan är:
”Den som har Sonen, han har livet; Den som inte har Guds Son har inte livet.
Detta har jag skrivit till er, för att ni skall VETA, att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn” (1 Joh 5:12-13 – 1917).

Vi kan alltså veta om vi är frälsta eller förlorade. Vi kan veta om vi är säkra i Kristus och på väg till himlen, eller om vi är under våra synders straff och på väg till den fruktansvärda plats som väntar alla dem som föraktar Guds erbjudande om förlåtel-se. (Matt 25:41 och Upp 20:15).

Den som ”har Sonen” har livet, evigt liv. Den som inte har Guds Son som sin Frälsare har INTE livet. Det är inte frågan om vilket bra liv du har levat. Det är frågan om Guds Son. Har du Honom som din personlige Frälsare? Kan du i sanning säga att du känner Honom, att du har kommit till Honom, och blivit bekant med Honom? ”Sök nu förlikning och frid med Honom; (Job 22:21 – 1917).

MUSIK
 
”Talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta (räddas) är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18 – 1917). Du kan alltså se att Guds Ord beskriver en del människor som ‘dem som går förlorade’ och andra som dem ‘som blir frälsta’ eller räddas (som ordet ‘frälst betyder).
Vilken grupp tillhör DU?

Kanske lever du ett gott och aktningsvärt liv, och du tycker att du redan är bra nog, och inte behöver en Frälsare. Eller kanske tillhör du den motsatta gruppen och anser att du är för dålig för att bli frälst. Guds svar i båda de här fallen är klart:
”Ingen rättfärdig finnes, icke en enda” och ”här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat, och är i saknad av härligheten från Gud” (Rom 3:10, 22-23 – 1917).

Vi är alltså alla syndare och enligt bibeln, Guds Ord, är vi alla ”döda genom … överträdelser och synder.” Därför behöver vi också allesamman en Frälsare.
”Men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare” står det (Rom 5:8 – 1917).

Och Guds erbjudande om nåd och förlåtelse gäller alla lika. För så älskade Han världen att Han gav den sin ende Son, Herren Jesus Kristus, för att de som TROR på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh 3:16).

Tag emot Honom (Jesus) i ditt hjärta som din personlige Frälsare.
För ”åt alla dem som tog emot Honom gav Han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn” (Joh 1:12 – 1917)

MUSIK

Beslutet är bara ditt eget.
Du själv, måste besluta om svaret på Livets Största Fråga, ”var skall jag tillbringa evigheten?”
Det beror alltså på dig själv vad du gör med Guds Son, Jesus Kristus.
För ”den som tror på Honom han blir INTE dömd, men den som icke tror, han är REDAN DÖMD, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn” står det
(Joh 3:18 – 1917).

Den här frågan om evigt liv kan man inte bara lämna därhän. Man måste besluta sig för något av de båda alternativen - tro eller inte tro - på Jesus Kristus, Guds Son.
Kanske säger du att ‘jag är inte religiös och bryr mig inte om det där talet om himmel och helvete’. Min käre vän! Det spelar ingen som helst roll om du betraktar dig som religiös eller inte. För mig får du vara den mest radikale ateist som någon gång trampat den här jorden - du kommer inte undan ändå! Gud bryr sig inte ett dugg om du är religiös eller inte, för det är inte Han heller nämligen. Han vill bara veta vad du beslutat dig för när det gäller Hans gåva till dig. Tro eller inte tro på Hans Son!

Han är Gud och talar bara om för dig vilka regler som gäller i universum för det eviga livet! Punkt och slut! Han frågar inte efter Din uppfattning eller någonting annat.

MUSIK
 
Tyvärr finns det inget förhandlingsutrymme när det gäller evigheten varken för dig eller för någon annan. Gud har en gång för alla bestämt reglerna när Han skapade universum, med allt som finns där - synligt såväl som osynligt.
De första människorna Adam och Eva, som han skapade och gav en fri vilja, började mänsklighetens historia med att inte vilja följa de regler Gud hade bestämt för dem.
De satte sig upp mot Guds vilja och syndade. Därför kallas det ”syndafallet”!

Men Gud älskade ändå de människor Han hade skapat, och ville ge dem en chans till. Den ‘chansen’ heter Jesus - eftersom det var Han som tog all mänsklighetens synd på sig själv och på det sättet friköpte alla människor från deras skuld - till Gud.
Att synden kallas för ett ‘slaveri’ beror på att människorna inte själva kunde lossa de bojor som de hade fastnat i. Det kunde bara någon göra som kom utifrån och inte var belastad med synd i någon form. Därför kom Jesus - Guds Son. Han är Guds gåva till mänskligheten. I dag är alltså syndens makt över människorna bruten av Jesus, men varje människa måste personligen ta till sig sin del i den segern som Jesus vann på sitt kors, genom att TRO på den. Annars har segern som Jesus vann ingen som helst verkan för honom eller henne.

Det är därför som grunden för kristen tro är just TRON PÅ JESUS KRISTUS och det är genom Honom och ingen annan som du kan få evigt liv.
Är det verkligen så enkelt frågar du kanske?
Ja, kristendomen skiljer sig på det sättet markant från andra trosuppfattningar och religioner. Hos de andra ska man själv prestera det ena eller det andra för att bli mer duglig, steg för steg, och till sist nå fram till någon sorts paradisisk tillvaro.

MUSIK

Kristen tro är precis tvärtemot de andra och utgår från att Jesus Kristus redan -på sitt kors- försonade mänskligheten med Gud, och därmed gjorde han allt som behövde göras och som människorna inte kunde göra själva. Det enda som de KAN GÖRA är att TRO på Honom -Jesus- som var absolut syndfri, och tog hela mänsklighetens synd på sig själv när Han gav sitt liv för oss.

Vad betyder det för dig och mig?
Jo, det betyder att INGEN ENDA MÄNNISKA någonsin kommer att gå miste om det eviga livet i Guds himmel PÅ GRUND AV SIN SYND, utan bara på grund av att hon INTE VILL ta emot Guds gåva av nåd och acceptera frälsningen genom en personlig tro på Jesus Kristus.
Gud ger oss sitt erbjudande av nåd, fritt och helt gratis. Han tvingar sig inte på någon som inte vill ha med honom att göra. Men du som lyssnar nu har precis samma möjlighet att tro på Jesus och få förlåtelse för dina synder som alla andra människor.
Gud har inget anseende alls till personen, utan inför Honom är vi allesamman synda-re som behöver frälsning och förlåtelse. Ingen är bättre eller sämre. Glöm inte det!

Dagens minnesord: ”Ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn” (1 Joh 5:13 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer