14 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen” (Apg 4:12 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Av och till händer det att en gammal sång kommer upp inom mig. Jag vet inte riktigt varför det är så, men jag har märkt att det ibland har ett samband med olika saker som jag medvetet eller kanske omedvetet går och tänker på.
Den sång jag tänker på nu ingår i den repertoar som väl för alltid kommer att förknippas med kyrkosångaren Einar Ekberg, och som han ofta sjöng på sin tid. Kanske minns du den? Sången heter ”Det är så underbart, det namnet Jesus.”
Men innan jag citerar den fina texten för dig ska jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med ett tack ur mitt hjärtas djup för allt som Du har gjort för mig och för oss alla människor. Hjälp mig, Herre, att förmedla det glada budskapet, evangeliet, om den underbara frälsning och frihet som Du har visat oss genom tron på Din Son, Jesus Kristus. Jag ber också i dag för någon lyss-nare som i sitt hjärta vänder sig till Dig med en innerlig, men tyst, bön om hjälp med sin svåra livssituation. Sträck ut Din hand, Herre, och visa Din väg och hjälp Amen.”

MUSIK

Nu till sången ’Det är så underbart det namnet Jesus’ – så här är första versen:
1. Det finns ett namn, jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör. Och skulle du så än fantast mig kalla - det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus. För evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri.

Vers 2:
Det skänker tröst i sorgens dystra stunder, då allt i natt och mörker är förbytt. När det ser ut som ginge allting under, det ger mig hopp och tillförsikt på nytt.
Till sist, vers 3:
Det namnet lever och skall evigt leva, då man om andra namn ej längre vet. När världens glans och prakt ej finnes mera, då skall det stråla i all evighet.
-------
Ja, namnet Jesus borgar verkligen för en full och härlig frälsning. En tid innan Jesus föddes uppenbarade sig en Herrens ängel för Josef.

Ängeln sade: ”Josef, Davids son, frukta icke att ta till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon ska föda en son, och honom skall du ge namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder” (Matt 1:21 – 1917).
”Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta” (Apg 4:12).

Det finns många olika namn över vår jord som är kända för det ena eller det andra. Men inget annat har så stor kraft både i den synliga och den osynliga världen.

MUSIK

Ett exempel på kända namn är den händelse som skildras i samband med att Paulus på sin tredje missionsresa kom ned till Efesus där han undervisade först i synagogan och sedan i Tyrannus lärosal.
Så här står det:
”Gud gjorde genom Paulus kraftgärninar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut. Men också några kringvandrande judiska besvärjare företog sig nu att över dem som var besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: ‘Jag besvär eder vid den Jesus, som Paulus predikar.’ Bland dem som så gjorde var sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst.
Men den onde anden svarade då och sade till dem: ‘Jesus känner jag, Paulus är mig också väl bekant, men vilka är ni?’
Och mannen, som var besatt av den onde anden, störtade sig på dem och överman-nade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade” (Apg 19:11-16 – 1917).

Det gäller att vara känd både i den himmelska världen och i den värld där djävulen håller till med sina onda anhang av fallna änglar, demoner och andar.

MUSIK

Jesus säger, när han framställer liknelsen om de tio jungfrurna som väntade på brudgummen för att komma med in på bröllopsfesten - att alla blev sömniga och somnade. Men fem var förståndiga och fem var oförståndiga.
De fem förståndiga hade både olja i sina lampor och i extra kärl, med sig. Trots att det drog ut på tiden när de väntade, kunde de alltså ändå göra i ordning sina lampor när brudgummen äntligen kom, och de kunde därför också gå med in till bröllopet - och dörren stängdes igen.
Så småningom kom också de fem oförståndiga, till bröllopssalen och sade: ”Herre, Herre, låt upp för oss.”
Men han svarade och sade:
”Sannerligen säger jag er: Jag känner er icke” (Matt 25:1-12 – 1917).

”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man, som byggde sitt hus på hälleberget” (Matt 7:21-27 – 1917).
-------
Att leva är att bygga, och det finns bara två grundvalar att bygga på. Antingen är man förståndig och bygger på hälleberget eller också är man oförståndig och bygger på lös sand. Vi skall inte bara vara ordets ‘hörare’ utan också dess ‘görare’ när vi bygger på Guds-Ordet och visar barmhärtighet mot vår nästa. (Jak 1:22; 2:13 – 1917).

MUSIK

Gud är den rättvise domaren - men inför Honom skulle ingen människa kunna bestå om inte vår medlare Jesus Kristus, Människosonen, hade gått emellan, han som renat oss från synden med sitt eget blod.
Gud dömer ingen, utan har överlåtit domen till sin egen Son - Jesus Kristus. Och Han är full av barmhärtighet och nåd mot alla som vill tro på honom och den försoning för synden som han fullbordade på sitt kors, när han gav sitt liv för hela människosläktet. (Joh 5:22-27; Apg 17:31 – 1917)
”Bara en dåre säger för sig själv: ‘Det finns ingen Gud.’ Hur kan han säga det? Därför att han lever ett ogudaktigt liv och aldrig gör något som är rätt. Hans liv är sönderfrätt av synd. Gud ser ner från himlen på människorna, för att se om det finns någon enda som handlar rätt och verkligen söker Gud, men alla har vänt honom ryggen. De är nedsmutsade av synd, fördärvade och ruttna rakt igenom. Ingen är god, inte en enda. Hur kan det vara på det sättet? Förstår de ingenting? frågar Gud.” (Ps 53:1-4 – LB).

”Dock, natt skall icke förbliva, där nu ångest råder. /…/ Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. /…/
Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara:
Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jes 9:1,2,6 –1917).
Mer än 700 år innan Jesus föddes skrev profeten Jesaja de här underbara orden om honom, Fridsfursten, som skulle komma och bereda frid. Frid i alla deras hjärtan som tror och genom tron på Jesus blir räddade undan den fasansfulla nöd och katastrof som kommer att drabba både himmel och jord, när allt brinner upp och smälter av hetta. (2 Petr 3:12 – SFB).

MUSIK

När Gud tar hand om sin skapelse, för att en gång för alla göra upp med ondskan och alla dess medlöpare, både i himlen och på jorden, så blir det inte med en ny syndaflod, utan med eld i en kosmisk katastrof som vi inte kan göra oss en före-ställning om. Vad som kommer att utlösa den står det såvitt jag vet ingenting om i Skriften, men orsaken är densamma som när syndafloden gjorde slut på allt förra gången – nämligen SYNDEN.

Johannes skriver: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna - av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’ /…/
”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.” (Upp 7:9-10, 12 – SFB).
Fäst Din tro vid Jesus -lammet som blev slaktat för din skull- så kommer du också att vara med i den stora vita skaran inför Guds tron en dag. Gud välsigne Dig!

Dagens minnesord: ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på  
                                 efter hans löfte” (2 Petr 3:13; Upp 21:1-2 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 41

 • måndag 5 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta" (Ps 51:8 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att göra ‘bot och bättring, som man sa i äldre tider, är kanhända ett förlegat sätt att uttrycka sig för vår tids männi-skor. Men om... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att göra ‘bot och bättring, som man sa i äldre tider, är kanhända ett förlegat sätt att uttrycka sig för vår tids männi-skor. Men om ordvalet kanske är ‘gammalmodigt, så är det fortfarande lika viktigt med en ändring av människors... Läs mer

 • tisdag 6 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om oss, alla människor, som enligt bibelordet går vilse - som får utan herde. Profeten Jesaja, i Gamla Testamentet, profeterade om det och om JESUS ‘smärtornas man, som skulle komma omkring 400 år senare och befria... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom" (Jesus) (Jes 53:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om oss, alla människor, som enligt bibelordet går vilse - som får utan herde. Profeten Jesaja, i... Läs mer

 • onsdag 7 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns en gammal sång som heter "En jubelton vid Golgata bröt fram." Den är skriven av Allan Törnberg för många år sedan. Men innan jag citerar den underbara sångtexten för dig, ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen" (Ps 139:23-24 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns en gammal sång som heter "En jubelton vid Golgata bröt fram." Den är... Läs mer

 • torsdag 8 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska börja den här stunden i dag med att läsa några bibelverser för dig, och de är hämtade från bibelns sista bok - Uppenbarelseboken. Om du vill vara med så kan du alltså slå upp kapitel 7, där jag läser från den 9:e versen och fram till... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då skall Människosonens tecken synas på himlenÄ (Matt 24:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska börja den här stunden i dag med att läsa några bibelverser för dig, och de är hämtade från bibelns sista bok - Uppenbarelseboken. Om du vill vara med så kan du alltså... Läs mer

 • fredag 9 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden kom en gammal sångtext upp för mig. Sången handlar om den kristnes hopp om att en dag få se himlens sälla land även om det ibland är både prövningar och mörker på vägen dit. Men innan jag citerar sångtexten för... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barnÄ" (Ef 1:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden kom en gammal sångtext upp för mig. Sången handlar om den kristnes hopp om att en dag få se himlens... Läs mer

 • lördag 10 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns ett litet, litet blad som innehåller livets största fråga. Jo, det står så på det: "Livets STÖRSTA fråga" står det. Inför den här stunden drogs min blick till det där bladet, och jag tror att jag ska läsa för dig. Så här står det: "Det... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son" (1 Joh 5:11 Ä SFB) Välkommen till En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det finns ett litet, litet blad som innehåller livets största fråga. Jo, det står så på det: "Livets STÖRSTA fråga" står det. Inför den här stunden drogs min blick... Läs mer

 • söndag 11 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag ska inleda den här stunden med ett bibelord som kom för mig när jag bad om Guds vägledning. Det är hämtat från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 4, men jag ska läsa hela sammanhanget så att du lättare kan förstå det. Men innan jag gör det... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det man besegras av är man slav under" (2 Petr 2:19 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag ska inleda den här stunden med ett bibelord som kom för mig när jag bad om Guds vägledning. Det är hämtat från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 4, men jag ska läsa hela... Läs mer