28 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?” (Mark 8:36 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro i vardagslivet och tankar om tron mellan nuet och evigheten. Den kristna tron handlar ju om Kristus - som själva namnet antyder - alltså om Jesus Kristus, Guds Son, som gav sitt liv för dig och för mig och för alla människor. För att vi alle-samman skulle kunna få ett nytt hopp och en lycklig framtid. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig, dels för att jag behöver din vägledning i bibelordet, och dels för att jag behöver hjälp med att förstå hur evangeliets budskap ska föras fram i ljuset och presenteras för den som vill ta det till sig genom sitt hjärtas tro på dig Herre - Jesus. Jag ber om att din kraft och välsignelse ska vila över den lyssnare som nu öppnar sitt hjärta för dig. Låt ditt ord tränga igenom all fruktan och alla tvivel och bära en sådan trons frukt som i sin tur kan hjälpa andra människor. Amen.”

Välkommen att följa med -en stund- på trons väg! Vägen ligger öppen framför dig.
Hur är det då att vara en kristen och tro på Gud och på Hans Son, Jesus Kristus? Ställs det en massa krav som man inte kan klara av... eller hur är det?  Är det så att man ska vara felfri och utan brister för att passa in i ett sådant där ’andligt samman-hang’ - eller?

MUSIK

Jag kan bara svara som så, att de felfria människorna behöver ingen plats där de kan få förlåtelse och befrielse från alla sina felsteg och synder. Men vi andra, vi som inte är felfria utan fulla med en massa fel av olika slag, det är för oss som Jesus öppnade  en ny väg... ett nytt hopp, och en ny framtid.
Så känner du på dig att det nog  -om du nu ska va riktigt ärlig mot dig själv- inte är så bra med friden i ditt inre... utan du kanske själv skulle önska dig en ‘skärpning’ både på det ena och det andra området i ditt liv, då är det okay.
Då är du absolut ’kvalificerad’ för en gemenskap med Jesus.
Då är nämligen frälsningen någonting just för dig!

Men tro för all del inte att du måste ha någon särskild ‘andlig läggning’ för att klara av att bli kristen. Det handlar nämligen INTE om någon egen prestation, utan bara om att tro på vad Jesus redan har gjort för dig. Du blir aldrig så bra i dig själv så att du på något sätt blir ‘värdig’ frälsning och räddning. Nej, ingen av oss blir någonsin värdiga. Allt är bara GUDS NÅD från början till slut.
Så är det! Är ditt liv tilltrasslat och eländigt på alla vis och sätt... då är Jesus precis den som du ska ta ett allvarligt samtal med. Ta fram din bibel och läs om Jesus. Vem Han var och vad Han gjorde. Börja t ex med att läsa Markus evangelium i den senare delen av bibeln – i Nya Testamentet.

Tillåt åtminstone dig själv att försöka ta reda på sanningen, och vägen till Gud.

MUSIK

Jag är ingen sorts ‘överandlig typ’ som sitter här och predikar för dig, hur du ska göra eller inte göra. Ingenting betalt har jag heller för att jag sitter här och talar med dig.
Varför gör jag det då?
Jo, jag gör det därför att jag själv har upptäckt vilken hjälp man har i sitt vardagsliv av att tro på den ende sanne Guden, och jag vill så gärna att du också ska få reda på det om du vill få ordning på ditt liv och uppleva samma glädje och ro i ditt hjärta som jag har fått.
Om du vill lyssna därför att du också känner med dig att du vill ha en förändring, så ta till dig budskapet. Ryck åt dig himmelriket och gör någonting åt din situation!

Låt den här dagen... det här ögonblicket, bli det första på resten av ditt liv... det första på resten av ett förändrat liv... med ett förändrat hopp om en förändrad framtid.
Säg till dig själv: ”Jag vill tro på Jesus, och undersöka om det här med den kristna tron är det rätta eller inte.” Gör det! Bed en enkel bön! Tala med Jesus om saken!
Bed om förlåtelse och nåd - och ändra ditt sinne!

Vi ber tillsammans:
”Tack Jesus för att du hjälper oss att leva det liv som DU har gett oss. Hjälp oss att förstå meningen med livet. Varför vi lever och vad det hela går ut på. Led oss på den väg som du har stakat ut åt oss. Led oss så att vi i vår tur också kan vara till hjälp för våra medmänniskor. Herre, vi går ju bara genom det här livet en gång, och därför har vi ingen erfarenhet att luta oss mot. Men vi får ha dig som vår ledare och vår väg-visare, därför att du har gått samma väg före oss och känner till alla faror som lurar.
Jesus, vi lägger vårt liv i din hand och ber om ditt blods beskydd. AMEN.”

MUSIK

Om du ska ge dig ut på en lång resa som du aldrig gjort tidigare, och till en plats där du aldrig har varit, så är det väl rätt så naturligt om du försöker ta reda på lite grann åtminstone om resan och ditt resmål - innan du ger dig iväg - eller hur?
Visserligen är du kanske som jag, så du tycker om överraskningar... men ändå... jag menar om det är en lång resa som tar lång tid och som du inte vet något om... så kanske man ska lyssna med någon annan som känner till mer om det hela än vad man själv gör. Tänk om man ‘fått det hela om bakfoten’ på något sätt, och håller på att alldeles ‘trampa i klaveret’... Ja, så där kan man ju resonera kanske... åtminstone med sig själv - när ingen annan hör det.
Nu talar jag alltså inte om en resa med bil, buss, tåg, flyg eller något liknande fort-skaffningsmedel. Nej, jag talar om DITT LIVS RESA! RESAN SOM DU BARA GÖR EN GÅNG!
Du vet ingenting i förväg om hur lång tid DITT LIVS SISTA RESA kommer att ta. Du vet inte heller vilken väg resan går eller vilket målet är.
Är inte det en konstig resa?
Jo, det måste man väl hålla med om... och ändå gör vi allesamman en sådan resa... kortare eller längre. Om Du någon gång har tillåtit dig själv att fundera över vart just din egen resa går och vilken mening den har, så har du kanske också börjat ställa frågor till dig själv eller till andra.

MUSIK

Det är klart, att det enklaste är ju att strunta i att fråga och bara följa med strömmen, eller hur? Men så skulle du väl aldrig göra eller tänka ens om det så bara gällde att ta dig till ditt arbete? Hur kan du då göra eller tänka så, när det gäller något så viktigt som målet för Ditt Eget Liv?
Varför försöker du inte att få reda på åtminstone VART DU ÄR PÅ VÄG? Är du inte intresserad av att veta vilket mål du är på väg till? Eller tar du för givet att ditt livs resa bara har ett mål - även om det är oklart vilket?
Tänker du som så att DÖDEN är målet - och sedan är allt slut? Hur vet du det?
Du lever alltså här på jorden...lite hipp som happ...av en slump...och sedan...TJA det får väl bli som det blir. Är det ett värdigt liv för en människa? Får jag ställa en fråga?
Ett träd blir kanske TUSEN ÅR gammalt eller ännu mer... Varför är då en människas liv kortare? Svara mig på det! Om du inte kan svara på den frågan, så kan du kanske fråga Honom som har skapat dig. Han måste väl veta svaret - eller hur?
Jodå, Han vet svaret! Han har till och med skrivit ner svaren på många sådana svåra frågor, för att du ska kunna veta hur Han tänkte när Han skapade dig.
Svaret på frågan om människans livstid hittar du i den bok som heter bibeln och är världens mest lästa bok, därför att den innehåller svaret på människolivets viktigaste frågor.

MUSIK

Ta fram din bibel (eller låna en, om du inte har någon egen) och slå upp den del som heter PREDIKAREN. Leta dig sedan fram till kapitel 3 och vers 11.
Jag läser för dig ur 1917 års bibelöversättning, där det står så här:

”Allt har Han (Gud, den Allsmäktige Skaparen) gjort skönt för sin tid, ja, Han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmår att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk, som Gud har gjort” (Pred 3:11 – 1917).

I en annan översättning, som heter ’Levande Bibeln’ uttrycks samma vers så här: ”Allt har sin rätta tid och plats. Men även om Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, kan hon ändå inte se allt Guds verk från början till slut.”
Vad är då svaret? Jo, svaret är att människan har ett evigt ANDLIGT liv, som aldrig tar slut. Hur har du tänkt ta hand om ditt? Öppna din bibel igen och läs innantill vilka alternativ som finns!
Det fysiska livet som du alltså lever här och nu på jorden, det kommer att ta slut den dag du slutar andas - eftersom du som alla andra människor är underkastad syndens och dödens lagar. Men det andliga livet, alltså DIN ANDES LIV det dör aldrig, därför att Gud har skapat dig till en evighetsvarelse oavsett om du tror på Honom eller inte. Men för din ande finns det 2 alternativa platser att tillbringa evigheten. För den som genom sin tro på Jesus fått sina synder förlåtna, finns det en plats reserverad i Guds himmel – i ljus, glädje och frid – i Guds gemenskap.
För den som vägrar tro på Jesus finns det en annan plats. Den platsen talar den rike mannen om som en pinans plats (Luk 16:19-26).

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 32

 • måndag 3 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den (Jer 6:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag vill jag betona evangeliet om Jesus, Guds Son, och den stora hjälp som det kan vara för oss människor, dig och mig, att ha en sådan fast tro och övertygelse i... Läs mer

 • tisdag 4 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är med er alla dagar intill tidens ände (Matt 28:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är till för dig som vill ha ro och stillhet, lyssna och minnas. Kanske minns du någon av de gamla sångerna från din barndoms besök i kyrka, kapell eller bönehus, och... Läs mer

 • onsdag 5 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig" (Joh 16:33-1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag särskilt på dig som känner oro i ditt hjärta. Kanske oro inför livets allvarÄ hur det ska bli i framtiden eller hur du ska orka med ditt stressade... Läs mer

 • torsdag 6 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse (1 Mos 2:7). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig, tillsammans med ett budskap om vardag och evighet. Kanske blir det... Läs mer

 • fredag 7 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt (Matt 26:41) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att den här stunden ska ge dig stillhet och ro med frid och tröst till ditt hjärta. Även om allting runt omkring dig skulle vara oro och... Läs mer

 • lördag 8 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna kommerÄ (Pred 12:1). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Trots att den här stunden är stilla och rofylld så ska jag tala om den kraft som frigörs vid en explosion. Men det handlar inte om bomber som bara förstör,... Läs mer

 • söndag 9 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Bed oavlåtligen! (1 Tess 5:17 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Om du vill vara med mig en liten stund så hoppas jag att ditt sinne är öppet mot evighetens värld och mot det ljus som strålar ut från evangeliet om Jesus Kristus. Det är det enda ljus som kan lysa upp din... Läs mer