4 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jag är med er alla dagar intill tidens ände (Matt 28:20 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden är till för dig som vill ha ro och stillhet, lyssna och minnas. Kanske minns du någon av de gamla sångerna från din barndoms besök i kyrka, kapell eller bönehus, och kanske minns du också friden bland de som var samlade. Kanske kom friden också in i ditt hjärta när man bad och sjöng. Innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt av mig.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön, dels om vägledning i ditt ord och dels om hjälp att kunna förmedla det som du vill ha framfört på rätt sätt, så att det kan tas emot av någon lyssnare som är med. Låt det bli en välsignelse för honom eller henne och hjärtats frid från dig, Jesus, som lämnade frid efter dig till oss. Amen.”

Kanske är det längesedan nu som du var med i kapellet… och det där med Gud och de gamla bönerna har du visserligen aldrig varken förnekat eller glömt… men du har ändå på något sätt förträngt den där manande rösten i ditt inre, och du vet så väl vad jag menar…
Rösten som bara finns där långt inne i ditt hjärta, som manar dig till att ta nya tag i din barndoms tro. Nya tag som kan leda dig vidare på trons väg genom vardagslivet och de frågor om livets mening och liknande, som kommer upp med jämna mellanrum.

MUSIK

Din barndoms Gud är ingen söndags-Gud som bara kan träffas under högtidliga former i en kyrka, upphöjd över alla jordelivets besvärligheter och blindskär.
Nej, de kristnas Gud är din vardags-Gud, som är med dig alla dagar -om du vill det- och särskilt mycket när det är extra besvärligt. Då går han inte med dig… men tro inte att han lämnar dig för det… NEJ, då bär han dig som ett barn i sin famn.
För dig som vill tro på Herren Jesus, så är han med dig alla dagar. Alla sorters dagar. Ljusa och glädjefyllda… men också mörka och fyllda med tårar. Psalmisten skriver i den 23:dje psalmen så här: ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig.”

Tänk att till och med när livet närmar sig sitt slut och döden flåsar dig i nacken, DÅ är han där, Han, JESUS, som har övervunnit döden och säger: ”Du död var är din udd, du död var är din seger?”
Hur kan du räkna med att Gud är dig så nära? Är det för att du under ditt liv varit en större syndare än alla andra människor? Eller kan det vara tvärtom, för att du är bättre än alla andra…så att Gud liksom är skyldig att ta särskild hänsyn just till dig?
Nej, min vän, det är nog så att om sanningen ska fram, så får både du och jag säga som konung David: ”Herre, INTE i förlitan på vad gott vi kan ha gjort, utan i förlitan på din stora barmhärtighet kommer vi inför dig…”
För det är så, antingen vi vill tro på det eller inte, att det beror inte alls på att vi har älskat Honom som han lovat att ta hand om oss, utan det beror på att Han först har älskat oss – det beror alltså på att Han först har älskat DIG!

MUSIK

Varför älskar Gud oss människor?
Jo, det gör han för att Han vill det. Han vill också att ALLA människor ska komma till kunskap om sanningen, så att INGEN går förlorad och missar målet – det eviga livet.
Hur vet jag det?
Jo, det vet jag därför att det står så i Hans Ord. Och eftersom den kristna tron utgår från att det som står i bibeln om honom är Sanningen, så är det som står om Hans vilja förstås också sanning – eller hur?

Aposteln Paulus skriver till sin andlige son Timoteus (1 Tim 2:4 – 1917) och jag läser för dig ur den äldre bibelöversättningen. Så här står det:

”Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus.”

När det står ”alla människor” då är väl du också med som lyssnar nu – eller hur?
Du är inte alls bortglömd om du skulle tro det… Nej, just du är medräknad, och erbju-dandet står fortfarande kvar - att komma till Honom och få bli ett Guds barn.

Kom som du är! Försök inte att bli bättre först – det behövs inte. Om du behöver korrigera ditt liv så får du göra det sedan du tagit emot Jesus i ditt hjärta genom tron. Det är för sådana som du och jag -som inte alls är perfekta- som Jesus Kristus, Guds Son, dog på ett kors. Vid ett tillfälle när Jesus tog sig an syndare och människor på livets skuggsida, så blev han kritiserad för det, men sa: ”det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska”.
Min vän! Ingenting kan jämföras med Guds kärlek.

MUSIK

”Kärleken är tålig och mild. Kärleken hyser inte agg för en oförätts skull. Kärleken tror allt och uthärdar allt…” Det är bibelns ord.

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda såsom scharlakan, så kan de bli såsom vit ull” (Jes 1:18 – 1917).

Varför är det så? Jo, därför att Gud ville ha det så och ordnade det så, att för alla människor skulle det finnas en möjlighet att komma undan synden och döden – om bara människan själv ville. Men Gud vill att det ska ske av fri vilja och Han tvingar ingen utan vill att alla som kommer till Hans himmel och får ett evigt liv, ska komma dit därför att de själva vill det.

Guds kärlek är helt krav-lös. Gud vill bara att du ska ta emot Hans kärlek – INTE att du ska göra dig förtjänt av den. All din egen förtjänst är utesluten, därför att Hans egen Son, Jesus Kristus, redan för länge sedan har gjort allt som behövde göras för att du skall kunna bli räddad FRÅN den eviga döden och TILL gemenskap med Gud.

MUSIK

Ingen av oss -varken du eller jag- kan någonsin göra oss förtjänta av Guds nåd och kärlek genom egna goda gärningar av något slag. Tro inte det!
Ska du vänta med att komma till Gud tills du har gjort dig förtjänt av det så kommer du aldrig att nå fram, därför att den frälsning som Gud har berett inte grundar sig på människans egen godhet eller förträfflighet, utan på vad Jesus Kristus har gjort.

Mose lag, under det Gamla förbundets tid, föreskrev för judarna en gärningarnas väg till livet (3 Mos 18:5), men eftersom ingen mer än Jesus själv, fullt ut kunde hålla lagen, så beredde Gud EN NY VÄG till syndaförlåtelse och gemenskap med sig själv, genom Jesu offerdöd - då det Nya förbundet instiftades genom blodet på Hans kors (1 Kor 11:25 – 1917).

Jesus uppfyllde alltså kraven i syndens och dödens lag till punkt och pricka och gjorde oss, genom sitt offer -som kostade honom livet- fria och delaktiga i livets Andes lag (Rom 8:1-4).

På Golgata kulle, utanför Jerusalem, blev Jesus alltså korsfäst sedan Pontius Pilatus som var landshövding vid den tiden, gett efter för den av översteprästerna och de skriftlärde uppviglade folkmassan, och utlämnat honom till att korsfästas, trots att han själv ville släppa Jesus fri – eftersom det inte fanns något bevis mot honom.

Men Jesus visste att Skriften -med alla profetiorna- måste fullbordas, om frälsningen skulle kunna bli en verklighet för oss syndiga människor. Därför följde han Faderns vilja och inte sin egen, och bröt -som den första syndfria människan- syndens och dödens makt över hela människosläktet.

MUSIK

Jesus hade sin fria vilja att avstå från den fruktansvärda korsdöden, men HAN gick hela vägen och nådde, SOM DEN FÖRSTE, ända fram till seger över synden och döden.
Jesus gjorde det! Han segrade över döden och tog dödsrikets nycklar med sig när han uppväcktes av Gud från de döda och uppstod igen till livet. Döden har alltså inte ens kvar nycklarna till sin egen boning – dödsriket.
PRIS SKE GUD! Det är en annan som har nycklarna i dag och för all evighet. Han heter JESUS KRISTUS!

Det är Han som är ’nyckelmannen’ i universum!
Därför står det om honom att han är Vägen och Sanningen och Livet (Joh 14:6).
Och att Han, Jesus, är vägen betyder att om du vill komma till Gud, så får du gå den enda väg till Honom som finns, och den vägen heter Jesus Kristus. Det vill säga, du måste tro på en levande Jesus – DÅ KOMMER DU FRAM TILL GUD och får del av det eviga livet i Hans gemenskap.
Det här är evangeliets sanning och nyckeln till din framtid!

Dagens minnesord: ”Jag (Jesus) är Vägen och Sanningen och Livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6)

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer