5 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

"Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig” (Joh 16:33-1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag särskilt på dig som känner oro i ditt hjärta. Kanske oro inför livets allvar… hur det ska bli i framtiden eller hur du ska orka med ditt stressade liv, i ett tempo som verkar bli mer och mer uppskruvat. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med mina egna tankar på min bristande förmåga och på DIN gränslösa storhet och makt. Tack för att det inte finns någonting som är omöj-ligt för dig. Herre, du ser och känner till den lyssnare som just nu öppnar sitt hjärta för dig och söker dig mitt i sin oro. Låt din välsignelse och kraft följa något ord från dig in i hjärtats innersta där det får myllas ner och bära frukt – en frukt som består. Amen.”

Profeten Jeremia skriver:
”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11 – 1917).

Gud har planer för dig!
Vad är det för frid som jag sitter här och talar om mitt i världens brus?
Jo, det är Jesu frid, som övergår allt mänskligt förstånd eftersom den är av himmelsk natur. Därför kan man inte förstå den på ett mänskligt sätt – men den kan upplevas av oss människor.

MUSIK

Jesus sa: ”Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er … era hjärtan vare icke oroliga” (Joh 14:27).
Vilka underbara ord av frid från fridens konung – Fridsfursten själv. Profeten Jesaja sa – ungefär 700 år tidigare – till sitt folk Israel:
”Ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herra-dömet vila; och Hans namn skall vara UNDERBAR I RÅD, VÄLDIG GUD, EVIG FADER, FRIDSFURSTE” (Jes 9:6).

Min käre vän som är med och lyssnar nu!
Om du saknar frid i ditt inre… Du har kanske allt annat väl beställt…
Ett gott anseende… En fin familj… Skötsamma barn… Ett bra arbete… villa, bil och sommarstuga med båt vid bryggan.
Men när nattens tystnad sänker sig över nejden, då blir det inte bara tyst också i ditt inre. Det blir också så tomt och ödsligt så du hör ekot av ditt hjärtas slag – som sloge de i en tom rymd – och du frågar dig själv: ”Var inte livet mer än det här?” och ”Varför känner jag mig aldrig tillfreds? Jag har ju allt man kan önska sig… varför är livet då så tomt och innehållslöst?”
Jag ska ge dig ett rakt och ärligt svar! Det är så därför att Gud som har skapat dig säger: ’Du ska inte leva bara av bröd utan av allt som går ut ur Guds mun’, det vill säga Guds Ord, som är livets bröd med näring för ditt innersta.

MUSIK

Din inre människa håller ju på att svälta ihjäl! Varför låter du det ske?
Lycka består inte bara av ett överflöd på ägodelar. Visst kan det vara trivsamt och trevligt på många sätt förstås att slippa bekymra sig om det materiella – men någon lycka ger det inte, av den enkla anledningen att lycka hör samman med en männi-skas inre vila, trygghet och frid.

Och harmoni i sitt inre får man INTE från något yttre. Det får man bara av Honom som sa: ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon öppnar, så vill jag komma in till honom eller henne… och jag kommer med frid.”

Jag har ofta funderat på det Jesus svarade mannen som kom till honom och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. ”Håll buden!” sa Jesus. Mannen svarade: ”Det har jag gjort alltsedan min ungdom…”
Och det var säkert sant, för annars hade nog Jesus kommenterat det, men det gör han inte utan säger: ”Ett fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger och ge till de fattiga. Kom sedan och följ mig.”

Men det står att då gick mannen bedrövad bort – för han var mycket rik.
Jag vet inte vad du tror om de orden, men jag tror inte att Jesus, i och för sig, hade någonting emot mannen för att han var rik, utan därför att han var bunden i sitt hjärta vid sina rikedomar.
I sin bergspredikan undervisar Jesus sina lyssnare om hur man ska samla sig skatter och säger: ”Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäler, utan samla er skatter i himlen, där mott och mal inte förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäler. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:19-21).
Därför ska man inte samla sig skatter på jorden utan i himlen, där ingenting kan störa eller förstöra. Varken störa ditt hjärtas frid eller förstöra värdet av din skatt.

MUSIK

Om du som lyssnar nu inte känner frid i ditt inre, så beror det antagligen på att du inte lärt känna Honom som sa: ”Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker” (Jak 1:17).
Han säger också: ”Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände” (Matt 28:20)  och  ”Den som menar sig stå, han må se till, att han inte faller” (1 Kor 10:12).

Många gånger har jag funderat över det här med att ha frid i sitt tankeliv, och i sitt brev till filipperna skriver Paulus så här om det: ”Gör er inga bekymmer, utan låt i allt era önskningar bli kända inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar, i Kristus Jesus”(Fil 4:6-7).
Den här uppmaningen är ju helt underbar. Genom att låta all oro och alla önskningar bli uttryckta inför Gud och sedan vila i Guds frid, så kommer vårt tankeliv att bevaras i Jesus Kristus. Så när du känner dig trasig och förvirrad i ditt innersta, be till Gud och tacka Honom för alla Hans välgärningar mot dig.

MUSIK

Davids 23:e psalm, den man kallar för ’Herde-psalmen’ eftersom den börjar med orden ”Herren är min herde…” läser jag ibland för mig själv…
och om du vill lyssna nu så ska jag läsa den – bara för dig:

”Herren är DIN herde, Dig skall intet fattas, han låter DIG vila på gröna ängar, han för DIG till vatten där DU finner ro. Han vederkvicker DIN själ, han leder DIG på rätta vägar – för sitt namns skull.
Om DU än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar DU intet ont, ty han (JESUS) är med DIG. Hans käpp och stav, de tröstar DIG. Han bereder för DIG ett bord i dina ovänners åsyn. Han smörjer DITT huvud med olja och låter DIN bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skall följa DIG i alla DINA livsdagar, och DU skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen” (Ps 23).

Jag vet inte om det finns något annat bibelsammanhang som är så fyllt av Guds frid och framtidshopp för en människa som orden i den här psalmen. Jag måste säga att ju äldre jag blir, ju mer inser jag hur barmhärtig och nådig Gud är, och hur intresserad han är av alla våra små mänskliga önskningar, frågor och bekymmer. Kanske tornar de upp sig som höga berg, obegripliga för oss att förstå och handskas med, men om vi följer bibelordets uppmaning och lägger allt inför Herren med bön och tacksägelse så FÅR vi förvänta oss att Guds frid SKALL bevara våra tankar i Jesus Kristus.

Eftersom Gud står bakom sitt ord så är de sanna, och fulla av tröst för oss, under alla våra livsdagar - intill tidens slut.

MUSIK

Jag har inte någon större insikt i Guds tankar än du har, men när jag läser som det står, så blir jag mycket imponerad och tacksam. Profeten Jeremia skriver till exempel så här: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11).

Jeremia levde visserligen omkring 700 år innan Jesus föddes, men profetians ord är fullt giltigt också för Jesu tid, eftersom Jesus själv uttydde allt vad som var skrivet om honom hos Moses och alla profeterna, i sitt samtal med de båda Emmaus-vandrarna
(Luk 24:25-27) och ingen profetia har kommit till genom en människas vilja.

Aposteln Petrus skriver i ett av sina brev så här:
”Men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud (2 Petr 1:20-21).
Lita på bibelordet min vän! Tag det till dig och låt ditt hjärtas inre fyllas med bön och tacksägelse till himmelens Gud för att Han hjälper dig och skänker dig sin frid.

Dagens minnesord: ”I världen lider ni betryck; men var vid gott mod, jag har övervunnit världen” (Joh 16:33 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer