7 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse.
Anden är villig men köttet är svagt (Matt 26:41)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att den här stunden ska ge dig stillhet och ro med frid och tröst till ditt hjärta. Även om allting runt omkring dig skulle vara oro och kaos, så kan du ändå få uppleva Guds frid som över-går allt mänskligt förstånd. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägled-ning genom den Helige Ande – vår hjälpare, som är här på jorden för att bistå och hjälpa dem som tror på Jesus, Guds Son.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig, du som har skapat himmel och jord och allt som rör sig där. Jag tackar dig för att du har skapat oss människor på ett så underbart sätt med en FÖRMÅGA TILL TRO på dig, Herre. Hjälp mig och oss alla att följa i dina fot-spår och vandra nära dig varje dag. Hjälp oss också att på rätt sätt förvalta den tid som du har lagt i våra händer. Herre, låt någon lyssnare få uppleva din barmhärtighet och omtanke i sitt innersta, och låt Din Frid få ta sin plats i öppna hjärtan. Amen.”

Innan Jesus återvände till himlen sa han: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er…” (Joh 14:27) så kan du och jag lugnt förtrösta på att den friden finns kvar för oss och som vi får uppleva när vi i vårt sinne är beredda att ställa upp på Guds villkor - som bland annat är bönens villkor.

MUSIK

Tänk att det finns en dimension av livet som alla människor har del i, trots att många inte ens är medvetna om det eller tror det.
Jag talar om den andliga dimensionen i en människas liv. Likaväl som du har en fysisk kropp, så har du en själ med intelligens, känsloliv och sinnesförmögenheter av andra slag, och slutligen har du också en ande som är Guds kontaktpunkt i dig för de andliga sammanhangen i ditt liv. När aposteln Paulus skriver sitt brev till de kristna i Tessalonika så lyfter han fram de tre delarna av den mänskliga varelsen – ande, själ och kropp (1 Tess 5:23).

Vår ande är alltså Guds kontaktpunkt i oss allesamman, antingen vi vill inse det och tro på det eller inte. Och bönen är själva samtalet med Gud – via din ande – och det finns ALLTID någon som lyssnar.
Om du någon gång har försökt komma fram på någons mobiltelefon, så kanske du liksom jag ofta hört en röst som säger: ”Numret kan ej nås för tillfället. Var god försök senare!” Ett sådant besked får du ALDRIG på bönens telefon. Den himmelska linjen har obegränsad kapacitet, och signalen från ett uppriktigt sökande hjärta går direkt till Guds eget hjärta och där är det ALLTID mottagning – dygnet runt! Ring på, min vän!

När jag talar om bön och bönens värld, så kan jag inte låta bli att läsa ett bibelställe för dig. Jag tänker då på den allra sista versen i Andra Samuelsboken, där det står så här: ”Och Herren lyssnade till landets bön, och hemsökelsen upphörde bland Israel”
(2 Sam 24:25).

MUSIK

”HERREN LYSSNADE TILL LANDETS BÖN” står det. Personligen tror jag att bön kan förändra allt. Alltså alla förhållanden och alla situationer. Därmed är det inte sagt att det som du ber om förändras ögonblickligen. Men att en förändring STARTAR tror jag är ställt utom allt tvivel. Frågan är kanske om vi orkar hålla ut i vår bön. Jag tror tyvärr att det finns en massa böner som aldrig blir besvarade därför att du och jag inte orkar hålla ut.
Det står också i min bibel om att böner kan bli förhindrade. I den andliga världen råder det andliga lagar som vårt mänskliga förstånd har svårt för att fatta. I Daniels bok säger ängeln till honom: ”Frukta icke Daniel, ty redan från första dagen då när du vände ditt hjärta till att söka förstånd, och till att ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda; och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten för Persiens rike stod mig emot i 21 dagar… men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar…” (Dan 10:12-14).
Daniel fick alltså be och vänta i 3 veckor utan att få svar på sin bön. Inte därför att han bad illa eller fel, utan därför att det var en strid i den andliga världen. Onda ande-makter försökte hindra Daniel från att få veta sanningen om vad som skulle ske i framtiden och hur det skulle gå för hans folk.

Bibelordet lyfter också fram, på ett annat ställe, hur våra böner kan bli förhindrade, och det är aposteln Petrus som skriver så här: ”På samma sätt ska också ni, ni män, på ett förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de är medarvingar till livets nåd, så ska ni bevisa dem all ära, på det att era böner inte må bli förhindrade” (1 Petr 3:7)
Jag har ingen särskild insikt i hur ofta det sker att bönesvaren blir förhindrade, men jag skulle tro att ju närmare vi kommer den här nådatidens avslutning, ju mer intensiv blir den här andliga motståndskraften och hindren mot GUDS vilja och genomföran-det av Hans befallningar. Vi får inte glömma att vår värld fortfarande är i den Ondes våld, trots att Satan besegrades när Jesus offrade sitt eget blod på korset.

MUSIK

Eftersom den syndiga grundnaturen finns kvar i världen -genom arvssynden från Adam och Eva- så har Satan och hans hantlangare alltså en begränsad makt över det fysiska livet och döden. Över den som genom tron på Jesus har bytt härskare och Herre i sitt hjärta, har Djävulen för evigt också mist sin makt över andens liv. Han har inte ens kvar sina nycklar till döden och dödsriket, för dem tog Jesus ifrån honom, när han lämnade dödsriket och genom Guds kraft uppstod igen från de döda.
Man kan ju undra över anledningen till att Djävulen och hans änglar fortfarande har Guds tillåtelse att verka på jorden. Och visst kan man undra över det, men dels så har de ju makt över de icke troende förstås, och dels så har döden kvar sin makt över det fysiska livet hos alla. Och det tror jag beror på att Gud inte på något sätt har förändrat det fysiska livets villkor på jorden. Däremot är villkoren för det andliga livet helt förändrade efter Jesu fullkomliga offer för hela mänsklighetens synd - genom sin död på korset. I sitt andra brev till de kristna i Korint undervisar aposteln Paulus dem om försoningen med Gud och skriver: ”Den som inte visste av någon synd (nämligen Jesus), honom har Han (Gud) för oss gjort till synd, på det att vi i honom (Jesus) må bli rättfärdighet från Gud” (2 Kor 5:21).

MUSIK

Gud har alltså beslutat att de människor som tar emot honom -genom tron på Hans Son, Jesus Kristus- blir rättfärdiggjorda i och genom hans blod.

I sitt brev till romarna skriver Paulus: ”Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen” (Rom 5:9).
Och i kapitel 10 står det: ”Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst” (Rom 10:10). De där orden av Paulus säger mig att det är INTE kunskapen om Gud och Guds frälsning i Jesus Kristus, som frälsar en människa, utan det är munnens BEKÄNNELSE – av Jesus som Herre i sitt liv. Genom tron och bekännelsen sker det alltså ett skifte av härskare och Herre på hjärtats tron i en människas innersta.

Det sker alltså ett TRONSKIFTE i den människas hjärta som tar emot Jesus, och det är det som AVGÖR människans eviga hemvist – i himlen eller i helvetet.
Den som sitter på tronen har ju makt över sitt rike – eller hur? Jesus sa: ”Om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till er” (Luk 11:20). ”Guds Rike är invärtes i er” (Luk 17:21).

På ett annat ställe säger Jesus: ”Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.” /…/ ”Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen; och han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till utseendet var såsom  smaragd” (Upp 3:21; 4:2-3).

MUSIK

DET ÄR HAN -VÅR GUD- SOM PLANERADE MÄNSKLIGHETENS FRÄLSNING redan från skapelsens morgon och genomförde den i sin underbara verklighet, genom Jesu person, på Golgata kors. Genom människans tro på Jesus skapades möjligheten för henne att bli rättfärdig inför Gud, och genom hennes bekännelse av Jesus som Herre i hans rike, fullföljdes frälsningens under och det eviga livet i Guds rike och i Hans gemenskap, blev vår tros framtidshopp.

Guds tankar är sannerligen högre än människors tankar, ”till att ge er en framtid och ett hopp” -står det- som en uppmuntran till de fångna judarna i Babel (Jer 29:11).

Och i sin inbjudan för oss alla - till Herrens nådesförbund - säger Han: ”Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar” (Jes 55:8-9).

Vi har en god Gud som bara vill vårt bästa i alla sammanhang. TRO PÅ HONOM!

Dagens minnesord: Vandra i ande, så skall ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. (Gal 5:16).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer