3 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Fråga vilken väg som är den goda vägen,
och vandra på den (Jer 6:16 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag vill jag betona evangeliet om Jesus, Guds Son, och den stora hjälp som det kan vara för oss människor, dig och mig, att ha en sådan fast tro och övertygelse i sitt hjärta. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med ett öppet hjärta för dig. Herre, du vet att jag i mig själv totalt saknar förmåga att med verksam kraft förmedla ditt glädjebudskap om förlåtelse från all synd till någon lyssnare. Men med din kraft, genom den Helige Ande, får varje lyssnare ta till sig din frid och dina väl-signelser i namnet Jesus. Herre, du ser vilka behov som just i dag finns hos de lyss-nare som är med mig inför ditt ansikte. Låt de bli välsignade i ditt namn. Amen.”

Tron på Gud och Guds frid är inget andligt hokus-pokus, utan något som övergår allt mänskligt förstånd. Och den friden får alla fritt och för intet ta emot i sitt hjärtas inre, om man vill tro på Jesus, Guds Son, som en gång för alla -på Golgata kors- tog på sig själv hela mänsklighetens alla synder.

Om du också vill tro, så är friden din. Välkommen in i fridens rike!
Kanske undrar du vem Gud är och vad han har med ditt liv att göra. Jag skulle kunna försöka förklara min egen tro för dig och mina egna erfarenheter av att vandra på trons väg, men jag vet inte om det är så särskilt meningsfullt.
Det finns nog bara ett riktigt bra sätt att lära känna Guds kärlek, ljus och sanning, och det är att prova själv.

MUSIK

De kristnas Gud, är en levande Gud och han är så stor så han låter sig prövas av ett uppriktigt sinne, i alla situationer som en mänsklig hjärna kan tänka ut. Och när din och min kapacitet är slut, då börjar Guds, för han vill att vi människor ska göra det VI kan och som för oss är möjligt. När det omöjliga börjar, DÅ tar Gud vid. Han skapar världar, blommor och solljusets värme… men också den värme som behövs för att tina upp ett fruset människohjärta.

Vår Gud är stor! Han är mycket större på ALLA områden än du tror och någonsin kan föreställa dig. Ändå är han inte större än att han tar sig an varenda liten människa som vill komma till honom, kalla honom sin Fader, för att få hjälp och vägledning genom livets alla svåra passager.
Om du vill veta VEM Gud är och HUR han är, så läs din bibel. Där står det.
Har du ingen bibel, så gå till bokhandeln och köp en eller låna en på närmaste biblio-tek. I vårt land finns det ingenting lättare än att skaffa sig en bibel – en sak som på många andra platser är i det närmaste omöjligt. Man försöker helt enkelt hindra människor att komma till tro på Jesus Kristus, Guds Son, bland annat genom att se till att det inte finns biblar att få tag på.

MUSIK

Det underliga är att ju svårare man gör det för människor som söker efter en levande tro på en levande Gud, ju mer utbreder sig tron i människornas hjärtan.
Hur kan det komma sig?
Jo, det kommer sig av att de kristnas Gud är en levande Gud, som kan hjälpa männi- skor -och gör det- om de själva tror på ett uppriktigt sätt i sitt hjärta.

I min bibel står det att Gud är kärlek och att han älskar människorna, som han själv har skapat, så mycket att han har gett dem ett evigt liv. Livet är ju det viktigaste en människa har – eller hur? Utan liv slutar det hela ju att ha någon betydelse. Utan liv finns det ingen blomdoft… ingen fågelsång… ingen solnedgång. Och utan liv finns det ingen kärlek att ge ut – eller ta emot.

Det står i min bibel att Gud skapade människan till sin avbild och blåste in sin livs-ande i henne. SÅ blev hon en levande varelse. Gud sände också sin ende Son, Jesus Kristus, till vår jord för att ta bort synden och syndens makt över döden. När Jesus gav sitt liv på ett kors, och på det sättet fullbordade försoningen mellan Gud
och människan, öppnades en ny och fullkomligt fri väg till det eviga livet i gemenskap med Gud själv.

Det eviga livet i hans närhet, är alltså en gåva från Gud. Kom och ta emot den! Den ligger och väntar på dig.
Kanske tänker du som så att det där låter ju väldigt bra alltsammans… men man kan ju aldrig vara riktigt säker på att det som jag säger är sant – eller hur?
Du har så rätt! Inte förrän du står vid dödens port vet du om det jag sa var sant eller inte. Vågar du ta risken av att det jag säger är fel? Varför tror du att jag bryr mig om, om du väljer det ena eller det andra? Jo, det gör jag för det är fullständigt onödigt att välja fel när man har fått veta att de båda alternativen är – himmel eller helvete.

MUSIK

När ditt dödsögonblick är inne då har du INTE TID att ändra din situation. Då är det försent! Men NU har du tid att besluta dig för att göra någonting åt det hela.
GÖR DET!
Börja tro på din barndoms Gud och hans Son, Jesus Kristus – som väntar på dig.

Om du fortfarande tycker att det känns väldigt osäkert, det här med det eviga livet, så kan du ju försöka tänka dig tillbaka i tiden till DAGEN INNAN du föddes. Visst var det väldigt osäkert det hela – eller hur? Du visste ingenting om vad som skulle hända, eller vilket liv som just du skulle få leva… Men om det eviga livet kan du få veta en hel del, redan nu, om du bara vill ta reda på det.

GÖR DET!

Ta reda på vägen till Gud! Om du tvunget vill treva dig fram själv igenom ett helt liv, så får du naturligtvis göra det, men varför inte lyssna på någon som redan har hittat vägen? Fråga någon som har en ’karta’! Så brukar du väl göra när du undrar över vägen hit eller dit? Varför använder du inte ’kartan’ – bibeln – Guds Ord?

MUSIK

Om du vill lyda mitt råd, så är det lättast för dig att börja läsa Markus evangelium i bibeln. För mig får du naturligtvis börja läsa var du vill, men om du vill göra det lite enklare för dig själv, så börja med Markusevangeliet.
Beroende på vilken bibelöversättning du väljer så är texten lite olika, men innehållet  detsamma.
Enligt Bibel 2000, som i dag är den senaste översättningen, skriver Markus i sitt
Evangelium så här: ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds Son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: ’Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka’. Så uppträdde Johannes Döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlå-telse genom omvändelse och dop.
Och hela Judéen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och bekände sina synder och döptes av honom i Jordan” (Mark 1:1-5; Jes 40:3).

Evangelisten Markus skriver alltså allmänt om bättringens dop till syndernas förlåtel-se och fortsätter sedan med att tala om hur det gick till när Jesus själv kom till Jordan och Johannes Döparen, och blev döpt ”för att” -som Jesus sa- ”uppfylla all rättfärdig-het” – och i hans fall INTE för syndernas förlåtelse. Sen skriver Markus om allt vad Jesus talade om och vad han gjorde… när han botade sjuka och hjälpte alla som kom till honom… Du kan läsa själv om hur allt gick till och vad Jesus undervisade om, och vad han sade om vilka tecken som vi ska vara uppmärksamma på när det gäller den yttersta tiden och de tidstecken som kommer att föregå den här tidsålderns slut med jordbävningar, hungersnöd… rykten om krig och annat som ska hända innan Jesus kommer till vår jord en andra gång. Ja, det är mycket du kan få reda på om du tar dig tid och läser din bibel. Allting som ska hända i framtiden står redan skrivet där.

MUSIK

Det är alltså ett spännande erbjudande som Jesus har till dig. Han säger: ”Tro på Gud, tro också på mig! I min Faders hus finns många boningar… om så icke vore, säger jag er… se jag går bort för att bereda er rum.”

Och vad är det som krävs av dig? Pengar? Ett klosterliv med späkning och tagel-skjorta? En fin oklanderlig karaktär och ett fläckfritt liv?
NEJ, ingenting sådant. Jesus kom för att hjälpa och frälsa oss som INTE är fläckfria
men som VILL bli det och som KAN bli det genom Honom.
Det enda som krävs av dig är att du tror på Jesus, Guds Son, och tar emot honom i ditt hjärta. Inget mer! Inga prestationer eller yvigheter av något slag! Allt som behöv-de göras för att dina synder skulle bli förlåtna, och för att du skulle kunna få frid med Gud, är nämligen redan gjort – AV JESUS KRISTUS – i ditt ställe.

Allt det här underbara som jag tror att Gud hade planerat redan i skapelsens början, får du och jag ta emot som en gåva och en dag när vår stund på jorden är slut, blir vi  välkomnade in i Guds himmel och får för evigt leva i Hans gemenskap.

Dagens minnesord: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gör bättring och tro evangelium” (Mark 1:15 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer