8 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna kommer… (Pred 12:1).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Trots att den här stunden är stilla och rofylld så ska jag tala om den kraft som frigörs vid en explosion. Men det handlar inte om bomber som bara förstör, utan jag ska tala om explosioner som är positiva. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med ett hjärta som längtar efter din Ande och kraft. Herre, låt någon väntande lyssnare, som är med nu, få uppleva en särskild välsignelse, när ditt ord blir ledsagat av Din frid, direkt in i den lyssnarens hjärtas innersta. Tack att du hör min enkla bön och svarar av nåd. Amen.”

Jag kommer tillbaka till det jag sa om explosioner. De sker faktiskt i din omedelbara närhet varenda dag – utan att du tänker på det.
Det har jag inte märkt, kanske du säger… Nej, det kan ju hända att du inte har lagt märke till det, men det betyder ju inte att jag måste ha fel – eller hur?

Nu ska jag inte tala i gåtor längre, utan förklara för dig vad jag menar.
Du har nämligen blivit så van vid de här explosionerna så du reagerar helt enkelt inte längre. Och anledningen till det är att explosionen är dold, men kraften märker du om och när du ser dig omkring på vilken gata som helst.

MUSIK

Vad är det jag talar så kryptiskt om? Vad ser du på gatan? Jo, jag antar att du bland mycket annat också ser eller hör bilar som kör hit och dit. Och att bilen kan köra beror ju på att den får kraft från ett antal explosioner i bilens motor, tusentals gånger, medan du bara tittar på den – eller du kanske själv sitter i den under tiden som det sker.
Ja, ja, säger du, det där var väl ingenting konstigt heller.

Nej, jag har väl aldrig sagt att det var någonting ’konstigt’. Jag sa bara att det sker explosioner i din närhet som du kanske inte tänker på eller lägger märke till.

På liknande sätt är det med Guds kraft. Den är verksam varenda sekund, men du tänker inte på det, för den är dold i människans inre. Du tänker inte på det, men du märker det så fort du rör dig. Utan livets kraft skulle det inte kunna ske. Och livet beror på Guds Ande, som Han en gång blåste in i människan när hon skapades.

Om Guds Ande skulle tas bort från universum så skulle allt liv dö omedelbart, efter-som Gud inte bara skapade livet, utan också uppehåller det hela tiden, dag och natt
(Kol 1:17).
Aposteln Paulus skriver i sitt brev till de troende i Filippi: ”Allt förmår jag i Honom (Jesus) som ger mig kraft” (Fil 4:6). Och till korintierna skrev han: ”Guds rike består icke i ord, utan i kraft” (1 Kor 4:20).

MUSIK

Jag tror att allt Guds verk strålar samman i en fantastisk enhet. Det står ju också att: ”Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande” (Rom 14:17).

Ingen kan ju regera utan kraft, men i Guds kraft och rättfärdighet kan den Helige Ande påverka oss människor med sin makt. Genom den som tror kan makten också förmedlas i namnet Jesus, för att Guds namn ska bli ärat och bli till hjälp, räddning och vägledning – för den som beslutat sig för att VILJA TRO! Att tro är alltså ingen prestation, utan en fråga om att låta sin egen vilja i ödmjukhet läggas under Guds vilja.
Genom din tro på den uppståndne Jesus, blir du rättfärdiggjord. Inte för att du är god och snäll och har ett fläckfritt leverne… eller för att du gett pengar till de fattiga, eller till kyrkan. Nej, alltsammans beror bara på Guds Nåd och rättfärdighet genom din tro.
Det står så underbart om det här i Romarbrevets femte kapitel och första vers:
”Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre, Jesus Kristus” (Rom 5:1) och vidare i vers 5: ”Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande.”

Genom din tro så får du alltså tillträde till Guds nåd och hans barmhärtighet. Men det är inte heller någon prestation som du gör, utan tron kommer från Gud, genom att Han kallar dig i ditt hjärta. Jesus dog för alla dina synder, brister och tillkortakomman-den, långt innan du ens visste om att Han fanns till. Därför tillräknar inte Gud dig din synd, OM DU VILL TRO PÅ JESUS (2 Kor 5:19).

MUSIK

Tänk om du och jag bleve så fyllda med tro som jag anar att det är möjligt att bli. Då skulle Guds makt på oss, genom oss -och i oss- bli mycket större. Guds kraft och makt i oss blir nämligen aldrig större än den tro vi har på Honom.
Därför står det att ”allt förmår jag i honom som ger mig kraft” (Fil 4:13). Har du lite tro, så har du lite kraft och då förmår du också lite… men har du stor tro (alltså tror Gud om stora ting) då kommer den tron att synas på ett påtagligt sätt i ditt liv och DÅ förmår du mer I HONOM.
Därför är det så viktigt att vi instämmer med lärjungarna, när de sa till Jesus: FÖRÖKA VÅR TRO! Och det är ingen hemlighet att tron kan vara mindre eller större, död eller levande – likaväl som den kan ha brister.
Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till de kristna i Tessalonika: ”Natt och dag är det vår innerligaste bön, att vi må få se era ansikten och avhjälpa vad som kan brista i er tro” (1 Tess 3:10).

Men även om vår tro är liten och svag och har många brister, så har vi i alla fall en tro. Och det står också att vi kan växa till i tron.
Jesus sa själv: ”Om ni hade tro som ett senapskorn” så skulle ni … kunna göra det och det. Om du och jag alltså har tro som ett senapskorn, så kan den tron växa till. För Jesus säger också att även om ett senapskorn är det minsta av alla frön, så kan det växa upp, till och med så att himmelens fåglar kan finna skugga under dess grenar. Hur kan det komma sig? Jo, en sådan tro har kraft -växtkraft- eftersom det finns liv i det lilla senapsfröet. Och finns det liv så finns det hopp om tillväxt.

MUSIK

Min vän, se till så att din tro får växa till. Pröva trons vingar! De bär dig!
Börja smått efter den tro du har… sedan tar du nästa steg och nästa… på trons väg.

Låt tron växa till i ditt inre. Låt den växa och utåt visa sin sprängkraft. Det kommer att bli en explosion av Andens liv och kraft i och genom din tro. Precis som en blommas frö långt där nere i myllan… börjar växa när solen värmer jorden och vårens regn vattnar den torra marken.
Så växer din tro, sakta men säkert, om du låter Guds Ord vara myllan i ditt liv, där din tro är grundad. Tron växer till genom att Guds Ande lyser och värmer ditt hjärta när du ber, åkallar och tackar Gud. Då låter Han sin Andes vårregn komma över dig, och genom att Guds kraft strömmar in i dig så är trons explosiva kraft ett faktum i ditt liv.

Ditt liv blir förvandlat och får ett helt nytt innehåll. Det blir en mening med allt vad du gör, eftersom Gud är ensam Herre i ditt liv och styr allt på sitt underbara sätt. Guds frid strömmar in i ditt hjärta och du får ett lugn, ro och tillförsikt inför framtiden som övergår allt mänskligt förstånd.
Hur kan det komma sig?

Jo, det kommer sig av att ”Det behagade Gud att låta ALL FULLHET ta sin boning i honom (Jesus) och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på Hans kors hade berett frid. Ja, genom Honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är” (Kol 1:20 – 1917).

MUSIK

Vi ber:
”Herre Jesus, ge oss den insikt i ditt ord som du vet att vi behöver, för att rätt kunna förstå hur fantastiska Dina tankar och planer är för oss människor. Vi kan inte med ord uttrycka vad våra hjärtan känner, men av tacksamhet prisar vi Ditt namn och tar till oss Din frid. Hjälp oss, Herre, så att vi i vår tur kan förmedla Ditt budskap som är rätt och kärleksfullt, fyllt av Din barmhärtighet och Din nåd mot den som söker Ditt ansikte. Vi behöver allesammans Din omsorg och kraft i våra liv, för att kunna föra det glada budskapet vidare, om frälsning och evigt liv i Din gemenskap. Herre, låt Din Helige Andes kraft vara verksam i våra liv, så att vi kan tjäna Dig på rätt sätt. Amen.”

Min vän! Det kommer en dag då vi allesammans ska stå inför tronen i Guds himmel, för att få igen vårt jordelivs gärningar – onda eller goda. Det som då inte är förlåtet i namnet Jesus kommer att vittna mot oss och för evigt leda oss till den plats som är vår, utifrån vad som är skrivet i böckerna om oss var och en.

Måtte du den dagen få uppleva välsignelsen av att höra Herren säga: ”Rätt så, du gode och trogne tjänare!” /…/ ”Kom ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse” (Matt 25:23, 34).

Dagens minnesord: Om någon icke fanns skriven i Livets Bok, så blev han kastad i den brinnande sjön (Upp 20:15).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer