6 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Herren Gud danade människan av stoft från jorden och
inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan
en levande varelse (1 Mos 2:7).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig, tillsammans med ett budskap om vardag och evighet. Kanske blir det också för dig ett tillfälle till avkoppling och ro efter dagens jäkt och stress. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du genom Din Ande vakar över mig, så att det budskap som du vill ha förmedlat i dag också blir framfört på rätt sätt - trots mina brister. Tack, Herre, för att du är min vägledare i bibelordet och hjälper mig att både tänka och tala det som är rätt inför Dig. Amen.”

Min vän som lyssnar nu. Slappna av och försök att öppna ditt hjärtas dörr för den eviga klangen från den himmelska världen. Den handlar alltid om kärlek, ro, frid och barmhärtighet.
Ingen jagar dig eller tvingar dig till någonting. Det krävs inte heller någon motpresta-tion från din sida som gör dig värdig eller förtjänt på något sätt av Guds kärlek. Den är gratis och priset för dig är betalt en gång för alla. Du och jag kan inte lägga någon-ting till eller dra någonting därifrån. Kanske försöker vi ibland att göra oss själva lite bättre i egen kraft, så att vi åtminstone ’duger’ i våra egna ögon, men det har ingen betydelse, varken för Gud eller för din tro på honom.
Jesus sa:
”Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro” (Matt 11:28)

MUSIK

Tänk att man får vila i Guds famn – både dag och natt. Mitt i vardagen får man känna den här underbara friden i sitt hjärta, trots att allting stormar runt omkring en. Då står Jesus där och säger: ”Min frid ger jag dig! Inte som världen ger…”
Och när nattens tystnad sänker sig… säger han ’var inte orolig eller försagd, bara tro på mig!’
Det står ju om Maria att hon var så ledsen för att hennes bror Lasarus hade dött. Men Jesus sa till henne: ”Sade jag dig inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet.” Sedan ställde sig Jesus framför graven där Lasarus redan hade legat i 4 dagar, och sa: ”Lasarus, kom ut!” Och Lasarus kom ut med alla bindlarna som han hade blivit svept i, fortfarande omkring sig. Därför sa Jesus: ”Lös honom och låt honom gå!” (Joh 11:43-44).

Min egen far sa en gång apropå det här bibelstället, att det var tur att Jesus sa: ”Lasarus kom ut” – för annars hade hela dödsriket varit tvunget att tömmas på alla sina invånare.
Min vän – det är kraft i Jesu ord! Den kraften i det ordet -JESUS- var med när universum skapades.

MUSIK

Johannes skriver i sitt evangelium: ”I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud, och ordet var hos Gud.” Jag tror att det ord som texten syftar på är JESUS. Han var till före världens begynnelse och han var med av evighet. Därför står det också i din bibel att ’han är likadan, i går, i dag, så ock i evighet.’
Han lever! Jesus är en levande Gud förstår du. Det är det som är skillnaden mellan kristendomen och andra trosuppfattningar – att de kristna har en levande Gud och Guds levande Son – Jesus Kristus.

Buddha och Muhammed och allt vad de andra religionernas gudar och profeter heter, är döda. Det är ju tragiskt att man ber till döda gudar som inte kan hjälpa – eller hur?

Men den Gud som lever och är i full aktivitet, Han kan hjälpa. Och det är en sådan Gud som vi har – du och jag. Han lyssnar alltid när någon söker Honom – kanske i en tyst och ordlös bön – i djupet av ett människohjärta.
Hur kan Gud klara av någonting sådant, tänker du kanske? Jo, det står i bibeln att Han har skapat människorna och lagt ner evigheten i deras hjärtan ”dock så, att de inte förmår att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort (Pred 3:11). Gud har skapat en alldeles egen kontaktpunkt med dig i Din andes djup. När du åkallar Herren i bön till Honom -den treenige Guden- så kopplas du snabbt som blixten in på en alldeles egen separat linje till Gud. Och den linjen är ALDRIG upptagen och kan ALDRIG störas av någon.

MUSIK

Kanske tycker du att det är svårt att be – och kanske är du inte heller van vid det…
Men gör då så här. Be med dina egna ord precis som när du talar med någon god vän, som du har förtroende för – som ett vanligt samtal med Gud.
Du vet ju hur man pratar med folk, eller hur? Krångla inte till det, utan gör på samma sätt när du talar med universums härskare. Han vill att du låter Honom få veta allt - både dina bekymmer och dina glädjeämnen.
Om du har barn så vet du vad jag menar… Ett litet barn vill alltid berätta för mamma och pappa, om allting som har hänt under dagen. Både sådant som var trevligt och annat som var tråkigt eller obehagligt.

SÅ, får du ha det med Gud. En innerlig kontakt, med universums Herre.

Jag kan inte förklara hur det går till när ’den himmelska sambandscentralen’ håller reda på alla miljarder människors tankar och uppriktiga böner. Men ATT det fungerar det vet jag efter många års erfarenheter. Och svar på sina böner får man också… inte alltid ögonblickligen eller så som man kanske hade önskat sig… för problemet är att det finns en ond makt också i himlarymderna, som försöker göra allt för att hindra den här direkta kommunikationen mellan himmel och jord.
Ett exempel på det kan du läsa om i Daniels bok, kapitel 10 och verserna 12 till 14. Under tre veckor blev alltså svaret på Daniels bön hindrat, men sedan fick han veta vad som skulle hända med hans folk i framtiden - som var upptecknat i sanningens bok (Dan 10:21).

MUSIK

Jag har inte mer kunskap om Guds skapelse, och Hans tider och stunder, än vad du själv på samma sätt kan läsa dig till i bibeln, men jag har ibland undrat om ALLT som har med Guds skapelse att göra är nedtecknat och bestämt på förhand – kanske i någon sådan ’SANNINGENS BOK’ som ängeln talade med Daniel om.

Det kan inte vara möjligt, tänker du kanske, eftersom människan har en fri vilja att välja sin livsväg, och då kan ju Gud inte veta den i förväg… eller hur?
Ja, säg inte det. Här har du nämligen att göra med en Gud som är absolut gränslös i allt – och ’för Gud kan ingenting vara omöjligt’ sa Jesus själv vid ett tillfälle (Luk 1:37).
Jag vet inte om jag gör mig skyldig till ett tankefel, men för en gränslös Gud kan det väl inte vara omöjligt att hålla ett antal olika tänkbara ’framtider’ öppna – där alla är beroende på hur människornas fria vilja varierar. Givetvis blir det ett nästan omätligt antal samband och variationer, men jag tror faktiskt att Gud är ännu mycket större i sin variationsrikedom än du och jag ens kan tänka eller föreställa oss.

Jesus är också i någon mån inne på det här, när han talar om att vi inte ska frukta dem som ’bara’ kan dräpa kroppen men inget mer. ”På er är till och med huvudhåren allesammans räknade…” säger han (Luk 12:4-7).
För mig betyder den texten att Gud är ABSOLUT ALLVETANDE – hur svårt det än är för en enkel människa att ta till sig en sådan insikt – begränsade som vi är.

MUSIK

Egentligen är det ju smått löjligt att jag sitter här och försöker sätta mig in i vilken kapacitet Gud har, på det ena eller det andra området.
Jag tänker därför på när Gud undervisar Job, svarar honom ur stormvinden och säger: ”Vem är du som stämplar vishet såsom mörker, i det du talar så utan insikt? ---

Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd. Vem har fastställt hennes mått – du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne? Var fick hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop? Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet, när jag gav det moln till beklädnad och lät töcken bli dess linda, när jag åt det utstakade min gräns och satte bom och dörrar därför, och sa: Härintill skall du komma, men ej vidare, här skall dina stolta böljor lägga sig” (Job 38:2, 4-11).

I Jobs kapitel 39 fortsätter Herren sitt tal om Guds godhet, vishet och makt genom olika exempel från djurens värld, och manar Job ytterligare till ödmjukhet. Till slut förstod han att det var Gud som hade rätt och inte Job själv. Han svarade Herren Gud och sa: ”Ja, jag vet att du förmår allt, och att intet som du beslutar är dig för svårt. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå”
(Job 42:2-3).

Dagens minnesord: Många som är de första skall bli de sista, medan de sista blir de första (Mark 10:31)

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer