13 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har bibelns berättelse om den ofärdige mannen som blev botad i Jesu namn kommit upp för mig. Apostlarna som var med blev misstrodda och till slut fängslade av de avund-sjuka översteprästerna. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med en önskan om din hjälp så att jag kan förstå bibeltexterna, och förmedla budskapet till den lyssnare som nu är med mig och väntar på att få lyssna till din undervisning. Amen.”

Det 4:e kapitlet i den bibelbok som heter Apostlagärningarna, handlar alltså om att Petrus och Johannes grips och sätts i fängelse för att de undervisade folket om att Jesus hade uppstått från de döda. I det föregående kapitlet hade de nämligen botat en ‘ofärdig’ man. I dag skulle vi kanske säga att han var rörelsehandikappad efter-som hans fötter och fotleder inte bar honom så att han kunde gå själv. Så hade det varit sedan han föddes. Folket som var samlat hade ju sett hur mannen som tidigare var handikappad nu kunde gå igen, genom det under som i namnet Jesus hade skett med honom. Mannen prisade och lovade därför Gud och ingen tvivlade på vad som hade skett inför deras ögon, även om de var ’uppfyllda av häpnad och bestörtning’ över det som hade skett.

MUSIK

När folket strömmade till templet och Salomos pelargång -där undret skedde- för att få se och höra vad som hade hänt, tog Petrus till orda och förklarade för dem att det var ’Livets Furste’ (JESUS) som de hade förnekat och dräpt men som Gud hade uppväckt igen från de döda... och att det är på grund av tron på hans namn som den tidigare handikappade mannen nu hade fått styrka. ”Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser” (Apg 3:16 – SFB).

Petrus sa också att han visste att de handlat som de gjort mot Jesus för att de inte visste bättre, men att allt som hade skett var i enlighet med vad Gud hade låtit sina profeter förkunna - nämligen att hans Smorde skulle lida.
”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” fortsätter Petrus, ”och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus” (Apg 3:19-20 – SFB).

Petrus och Johannes blev alltså fängslade för att de förkunnade att Jesus hade uppstått från de döda, och man förbjöd dem vidare att tala eller undervisa i Jesu namn. Men de sa: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi sett och hört” och i församlingen bad man endräktigt till Gud att man skulle få en ännu större frimodighet att förkunna Gudsordet med kraft. ‘Och STOR NÅD var över alla’ står det (Apg 4:33).

Alla hade allt gemensamt och man delade ut till var och en vad de behövde och ingen led någon nöd.
Vad lär vi oss av det jag nu har sagt? Jo, att allt vad Gud gör blir utsatt för kritik. En handikappad man blir frisk och färdig genom tron på Jesu namn... och vips är någon framme för att misstänkliggöra alltsammans.

MUSIK

Det är ju förunderligt, hur fruktansvärt intoleranta människor är. Bara för att man inte förstår hur ett under till helbrägdagörelse går till, så måste man tala illa om de männi-skor som Gud använder, sätta dem i fängelse och på allt sätt göra livet surt för dem. Men bibeln berättar att Gud sände sin ängel och öppnade fängelsets portar för Petrus och Johannes och sa till dem: ”Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv” (Apg 5:20 – SFB).

Men översteprästerna blev förstås avundsjuka, hämtade in dem igen inför Stora Rådet och sa: ”Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet (Jesus)? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss” (vers 28).

När Petrus och Johannes hade blivit varnade för att undervisa mer i Jesu namn så sa de: ”Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den Helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom” (vers 29-32). När rådsmedlemmarna hörde det här, som Petrus och Johannes sa, blev de ursinniga och ville döda dem.

Men då händer en intressant sak. En farisé, en laglärare, som hette Gamaliel stod upp i Stora Rådet och sa: ”Israeliter, tänk er för, vad ni är på väg att göra med dessa män. /…/ Håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, kommer det att rinna ut i sanden.” (vers 35, 38).

MUSIK

Gamaliel syftade här med sina ord på den handikappade mannen som blev helbräg-dagjord och det senare undret när apostlarna blev utsläppta av en ängel från fängel-set. Gamaliel fortsätter och säger: ”Men om det är av Gud, kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud.
De lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria” (Apg 5:39-40).

Men trots att man förbjudit dem, så undervisade de varje dag i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. (vers 42).

Det var alltså ett mycket stort motstånd från alla håll mot dem som ville undervisa och predika om Jesus, att han var uppstånden från de döda och att alla människor blev helade och botade från sina sjukdomar i hans namn. Det står om apostlarna och deras verksamhet så här: ”Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi” (Apg 5:15 – SFB).

Det är tro det, eller hur? Att de sjuka skulle bli botade bara genom att skuggan från Petrus föll på någon av dem, där han gick fram. Men att tala om Jesus förtröt många av de som hörde det och de ville diskutera...t ex med Stefanus, som full av Guds nåd och kraft gjorde stora under och tecken bland folket. ”Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade” står det (Apg 6:10 – SFB).

Och i det 7:e kapitlet håller Stefanus ett glänsande tal inför Stora Rådet, som tyckte att hans ansikte var som en ängels när han talade.

MUSIK

Inför Stora Rådet så går Stafanus igenom hela Israels historia, från Abraham till och med korsfästelsen av Jesus och slutar med orden: ”Hårdnackade är ni och oomskur-na till hjärta och öron. Alltid står ni emot den Helige Ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat, ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den.” Den sanningen blev för mycket för dem som lyssnade. ”Så stenade de Stefanus under det att han bad: ’Herre Jesus, tag emot min ande.’ Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ’Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.’ Med de orden insomnade han”
(Apg 7: 51-53, 59-60 – SFB).

Många människor har dött som martyrer för sin tro efter Stefanus. En dag kommer de att få sin lön av Jesus - honom som de dog för - och än idag finns det miljoner människor som lider för sin tro på Jesus. Men de ger inte upp, för de har upplevt att den tro de har håller genom alla prövningar. Människor kan döda deras fysiska liv, men deras andliga liv kan ingen ta ifrån dem... det lever för evigt vidare i Guds paradis. Kanske har du någon gång undrat hur en tro kan vara så stark så att man är beredd att dö för den som man tror på? Jo, det beror på att den som blir martyr för sin tro, har upplevt något inom sig som inte kan ersättas... inte ens om man blir hotad eller dödad. Det här är starkare än döden för det är ’livets furste’ själv som ger en sådan oerhörd inre styrka att allt kan övervinnas utan att man överger sin tro på Honom, Jesus, som offrade sitt eget liv för oss allesamman. Visst vill vi väl leva vidare, men det här fysiska livet under några korta år, betyder lite mot den evighet som väntar för den som håller ut och inte ger upp. Din tro på Jesus Kristus, är mycket mer värd än livet här på jorden, och du väljer själv en av de 2 platser där du kan tillbringa din evighet. Det finns bara 2 alternativ. Det ena är Guds rike och hans himmel och det andra är Satans rike och hans helvete.

MUSIK

För att komma till helvetet behöver du inte göra någonting alls. För att komma till Guds himmel behöver du tro på Jesus, öppna ditt hjärta för honom, personligen bekänna din synd och få Hans förlåtelse. Färdriktningen för ditt eviga liv ändras då på ett ögonblick i och med att det också sker ett tron- och maktskifte i ditt hjärta. Du har av Gud fått makt att bli ett Guds barn och ett evigt liv. Det här gäller dig också som lyssnar just nu. Om du inte känner till evangeliet om Jesus, som förlåter dig alla dina synder och skänker dig ro och frid i ditt inre, så tag fram din bibel och läs själv. Ett råd är att börja läsa Markusevangeliet i Nya Testamentet. Då får du en inblick i vad tron på Jesus innebär och Hans makt än i dag att förlåta synder. Du kan i Markusevangeliet också läsa om hur Jesus botar sjuka, undervisar om himmelriket och Guds väg, varnar för hädelse, uppväcker döda och andra under och tecken. Han undervisar också t.ex. om trons kraft, sin egen andra tillkommelse, besvarar frågor om äktenskapsskillnad, vem man ska betala skatt till och att man ska ge Gud vad som tillhör Honom m.m. Gud välsigne dig att söka kunskapen om Jesus och ’Det Glada Budskapet’ om frälsning, med det eviga livets gåva, genom tron på Jesus som gett sitt eget liv för dig.

Dagens minnesord: ”Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?” (Jes 53:1 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 6

 • måndag 3 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I bibeln berättas det om en man som frågade Jesus vad han skulle göra för gott för att få evigt liv. Jesus svarade honom: "En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden." Om han ville vara fullkomlig och till och med få en skatt i... Läs mer

 • tisdag 4 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Bibelns förlåtande budskap är ju en källa till ständig glädje för oss ofullkomliga människor som behöver leva i ett ständigt flöde av förlåtelse. Guds Nåd och barmhärtighet är därför en fullkomligt gränslös tillgång som aldrig kan överskattas.... Läs mer

 • onsdag 5 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kristen tro handlar inte om någon underfundig metod utan om en personlig relation till Jesus Kristus. Det är i det förhållandet Ä byggt på en personlig tro Ä som den kristna trons grund är uppbyggd. Eftersom bibeln är den kristna trons urkund så... Läs mer

 • torsdag 6 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När vi läser bibelordet men inte förstår det, så kan vi be om Guds vägledning och hjälp. Då kan vi få uppleva hur den Helige Ande lyser på bibelordet så att vi kan förstå det och ta det till oss. Men innan jag går vidare ska jag be om sådan hjälp... Läs mer

 • fredag 7 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vet inte om du, som jag, ibland funderar över det här med den Treenige Guden Ä Fadern, Sonen och den Helige Ande. Att alla tre är ETT det kan man ju läsa om i bibeln, som är den kristna trons urkund, men det går ändå utanför en människas... Läs mer

 • lördag 8 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för den här stunden kom jag att tänka på Filippus. Han var en av Jesu apostlar som kom från den lilla fiskarstaden Betsaida vid Gennesarets sjö. Efter vad man kan förstå så var han en försiktig och tillbakadragen man, men... Läs mer

 • söndag 9 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om Guds glada budskap till oss människor, som handlar om att rädda oss till det eviga livet i Guds himmel. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört ska jag börja med att be. "Gode Gud! Jag kommer till dig för att... Läs mer