4 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelns förlåtande budskap är ju en källa till ständig glädje för oss ofullkomliga människor som behöver leva i ett ständigt flöde av förlåtelse. Guds Nåd och barmhärtighet är därför en fullkomligt gränslös tillgång som aldrig kan överskattas. Men innan jag går vidare ska jag be.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför dig – först med tacksägelse för din godhet, nåd och barmhärtighet mot oss människor. Men jag vill också be om din Andes hjälp och vägledning, så att ditt ord blir förstått på rätt sätt och kan verka både i mitt eget hjärta och hos de lyssnare som du känner till – och som jag har med mig inför dig. Amen.”

Häromdagen fick jag en liten skrift i min hand som heter ”Förlåt dig själv och andra!” ur en serie häften som heter ”Livsgnistor”. Ur den läser jag följande: ”Om du tycker att det är svårt att förlåta dina föräldrar för deras ofullkomliga föräldraskap, kom då ihåg att de är produkter av de ofullkomligheter som deras föräldrar fört vidare till dem, som i sin tur var offer för sina föregångare.”

Kanske har du också, som så många andra människor, tvingat dig själv att ”glömma” eller förtränga svåra minnen från det förgångna. Du har varit tvungen för att överleva och det gör så ont när du tänker på det så du vill helt enkelt inte komma ihåg. Man skulle kanske tro att det där är ingenting att ”rota i” utan det är bättre att låta glömt vara glömt. Ja, om det vore så väl.

MUSIK

Sorgligt nog så går nästan alla människor och bär på sådana där saker i sitt innersta - medvetet eller omedvetet. Men tyvärr är det så att till och med sådant som du omedvetet bär inom dig, påverkar ditt undermedvetna på ett sätt som du aldrig skulle kunna föreställa dig förrän du ser det klart och blir fri från det. Därför uppmanar jag dig av hela mitt hjärta att be Gud om hjälp genom den Helige Ande. Han hjälper dig först och främst med att få klart för dig vad det är som tynger dig. Om du inte vet vad det är, så kan du ju inte heller ta tag i det, förlåta eller bekänna det som synd.
Du vet kanske med dig att det finns sådana sår i ditt minne som belastar dig och ditt inre, men du säger kanske till dig själv att det var ju han eller hon som gjorde mig illa. Därför har du kanske i hela ditt liv varit oförsonlig och tvär mot honom eller henne. Ja, jag vet att det inte var ditt fel och att du inte hade någon skuld till det - men kom ihåg att det är ändå dig själv som din oförsonlighet och bitterhet  drabbar mest. Varför det är på det sättet det vet jag inte. Jag vet bara av egen erfarenhet att det är så. Så länge som vi ’bara biter ihop’ och tiger i vår oförsonlighet så KAN Gud inte gripa in.

Gud måste ha ett öppet hjärta för att kunna hjälpa dig genom sin helige Ande, och din egen vilja är nyckeln till det stängda hjärtat.
Öppna ditt hjärta och gå till den person som det handlar om. Säg ’förlåt mig för att jag har varit så oförsonlig och tvär mot dig i många år. Jag vill inte gå och bära på det där längre och vara så där mot dig. Förlåt mig!’

MUSIK

När du har sagt ditt ’förlåt’ så har du gjort vad du kan för att er relation ska bli hel och bra igen. Om personen som du sagt ‘förlåt’ till inte vill lyssna och bry sig om det du säger, så är det ju tråkigt men du har skapat en grund för din egen samvetsfrid och i full frihet kan du därför med gott samvete lämna alltsammans i Guds händer. När tiden är inne så kommer han att handla. Du behöver inte bry dig mer.

Glöm inte heller att förlåta dig själv för fel som du har begått i sammanhanget.
Ibland är det den svåraste delen.
När du genom din tro på Gud låter Guds Ande hjälpa dig, så ska du veta att du alltid har en Hjälpare som stöder dig och vägleder dig i allt, så länge som du själv verkli-gen vill ha med Den Treenige Guden att göra (Fadern, Sonen och Den Helige Ande).

Kanske tycker du att talet om den treenige Guden verkar snårigt och konstigt. Men den Gud som de kristna talar om och som bibeln beskriver som den ende sanne Guden, han uppenbarar sig i tre ’gestalter’ det vill säga som Gud-Fadern, Gud-Sonen och Gud-Den Helige Ande. Det är tre personer men ändå en och samma Gudom. Ungefär som att en triangel har tre spetsar men ändå är en triangel.

Du har kanske hört att en del människor kallas ’kristna’ eller kallar sig själva för kristna. Det beror på att den andra personen i gudomen alltså är Guds Son och bär namnet JESUS KRISTUS. Den som bekänner sig till Jesus som Kristus är alltså kristen.
Det finns många människor särskilt i sydligare länder som faktiskt heter Jesus i förnamn, men Jesus Kristus är det bara en som heter, och han är enligt bibeln Guds Son. Han föddes in i vår värld för att leva ett rent liv som var hundraprocentigt syndfritt, och sedan ge det rena livet för all VÅR synd och skuld och dö på ett kors för din och min skull. Det var Guds underbara plan för att bryta syndens makt över människorna och öppna vägen tillbaka till Gud, och den gemenskap med honom, som bröts en gång i Edens lustgård av Adam och Eva.

MUSIK

Jag försöker tala om den kristna tron på det här enkla sättet, för att du som kanske aldrig hört om det här förut, ska förstå vad kristendom är för någonting och hur alltsammans ’hänger ihop’ så att säga. Du har kanske aldrig i hela ditt liv öppnat en bibel – men du är inte ensam. Det finns många andra människor i vårt land som inte heller har gjort det. Därför är det inte så konstigt om du inte känner till de sanningar om Jesus och den kristna tron som är själva grundvalen och som allt vilar på.

Att ha ’kunskap om Gud’ och de 10 budorden som du kan läsa om i bibeln är ju bra. Men fariséerna och de laglärde bland judarna kunde allt det där utantill, men ändå missade de flesta av dem målet med tron på den ende sanne Guden. Hur kunde det komma sig? Jo, det är så med tron på Den Treenige Guden, att det inte bara är en ’kunskap’ om tron. Man kan komma dithän att man tror på själva tron - i stället för att tro på Gud själv och på hans Son, Jesus Kristus. Det är alltså inte den kristna läran om Gud som kan ändra ditt innersta, utan den ’frälsande tron’ grundar sig på en personlig relation -alltså ett förhållande av förtröstan på och kärlek till- Jesus Kristus.

MUSIK

Jesus sa själv till Nikodemus, den judiske rådsherre som kom till honom om natten, att: ’Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.’ När Nikodemus undrade över det så förklarade Jesus ytterligare och sa: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande, kan inte komma in i Guds Rike’ (Joh 3:3, 5 – SFB).

”Den som tror och blir döpt skall bli frälst” står det (Mark 16:16 – SFB). Men dopet i vatten var ju då inte instiftat än, så jag förstår det så, att Jesus här talar om det som skulle komma.

Det andra som Jesus talar om -alltså att bli född av Ande- är en Guds gåva till alla som i tro tar emot den uppståndne Jesus i sitt hjärta, får sin synd förlåten, låter döpa sig och bekänner honom som sin Herre. Då är man enligt bibelordet (Rom 10:9-10) frälst. Det betyder att människan överlämnar sig och sin vilja till Jesus för att han ska bli Herre i hennes liv, genom hennes tro på honom. Den andliga födelsen är alltså så radikal och så genomgripande så Jesus talar därför med Nikodemus om att ’bli född på nytt’ eftersom det är ett tron-skifte i hjärtat det handlar om.

För att förstå det här om ’tron-skifte’ så måste man ha klart för sig en av den kristna trons grundbultar, nämligen att det finns en god och en ond makt här i världen. De båda makterna ligger i ständig strid med varandra och striden gäller vem som ska avgå med segern över människorna, deras tro, förtröstan och eviga liv. Båda vill nämligen ha så många som möjligt över på sin sida. Gud vill det av kärlek till de människor som han en gång själv har skapat, med en fri vilja.

Guds motståndare - djävulen - vill ha makt över människorna för att befolka helvetet. Han bryr sig inte om hur det går för dem - men han strider mot Gud och allt som är Guds. Djävulen, som är ett andeväsen (Ef 2:2), var en gång en högaktad ängel i Guds himmel, men efter-som han själv ville bli lik Gud, så blev han utkastad därifrån.

MUSIK

Djävulen är nu härskare över luftens välde och verkar i dem som inte lyder Gud. Därför sätter han sig upp mot allt som Gud gör och det råder en ständig strid mellan Gud och Satan, som använder sin list mot människorna för att försöka förföra dem i deras tankeliv så att de vänder sig bort från Gud och går sin egen väg. För då vet Satan att det bara kan sluta på ett sätt - nämligen med en evig skilsmässa från Gud.

Bibeln kallar den plats där de icke-troende människorna får tillbringa sin evighet för ‘helvetet’. Många människor vill inte tro på att det verkligen finns ett helvete, utan menar att det där bara är ett utslag av människans dåliga samvete och av hennes egen fantasi. Enligt bibeln så är helvetet en plats som Gud har tillrett för djävulen och hans änglar och det har aldrig varit Guds mening att den platsen skulle befolkas av människor. Men tyvärr är det så att den som inte vill ha med Gud att göra, måste ju tillbringa sin evighet någon annanstans - och då blir det ju helvetet eftersom hon inte vill ha med Gud att göra. Det finns bara två möjligheter. Om det inte vore så, så är det ju ointressant om du vill tro eller inte – eller hur? Då är ju Guds frälsning och Jesu offerdöd på korset meningslös. Men bibeln talar som vanligt mycket tydligt om allt som är en verklighet för oss människor. Den försöker aldrig dölja varken det goda eller det onda, utan bibeln - Guds Ord - är Guds ’bruksanvisning’ för att människorna som han skapade skulle kunna leva så bra och riktigt som möjligt. Det är Sanningen!

Dagens minnesord: ”Den som förtröstar på Herren omger han med nåd” (Ps 32:10).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer