5 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Kristen tro handlar inte om någon underfundig metod utan om en personlig relation till Jesus Kristus. Det är i det förhållandet – byggt på en personlig tro – som den kristna trons grund är uppbyggd. Eftersom bibeln är den kristna trons urkund så läser jag ofta och citerar ur den i de här programmen. Bibeln innehåller mycket av visdom om människors liv och leverne.
Men det viktigaste är utan tvekan kunskapen om att alla människor har syndat men kan bli fria från sin synd, bli räddade från den eviga döden, och som en Guds gåva få evigt liv genom frälsning i namnet Jesus. Men innan jag går vidare ska jag be Gud om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med tacksamhet för att jag får din hjälp och väg-
ledning genom din Ande. Du vet att jag inte förmår någonting i mig själv, men genom din Andes kraft och hjälp så kan allt bli rätt. Led mig, Herre, på dina vägar så att jag inte skymmer ditt ord eller det som du vill ha framfört i dag. Amen.”

Hur framtiden ska bli för Israels folk kan man läsa om hos profeten Hesekiel. Där står det också om alla Israels fiender från norr, som en dag kommer att få i sinnet att med en stor allierad armé dra ner mot Israel i tron att de ska kunna förgöra dem. (Hes 38:9-12).

Men det kommer inte att lyckas eftersom Gud själv vakar över sitt eget folk och Han kommer aldrig att tillåta någon fiende att störa de planer han har.

MUSIK

Läs själv Hesekiel, kapitel 38 och verserna 18-23 och det följande kapitlets 8 första versar så får du också veta vad som ska hända. Den härförare som bibeln kallar Gog (i Magogs land) som är hövding över Ros, Mesek och Tubal, är totalt okunnig om krigets villkor om han inte först lär känna bibelns Gud, utan drar ut mot Israel i tron att han ska lyckas strida mot dem. Men det går väl som vanligt, när det mänskliga övermodet drar iväg med omdömet och förnuftet, och när kunskapen om himlens Gud inte är vad den borde vara, innan man planerar någonting alls mot Israel.
Det berättas att den förre tyske förbundskanslern Adenauer gav 3 råd till sin efter-trädare Kohl när det gällde hur han skulle hantera sin maktställning. Ett av dem var detta: ”Gör aldrig något ont mot Israel och judarna”. Jag tror att det var ett av de visaste råd en människa har gett till en annan.

Varför talar jag om att känna till vad som står i bibeln? Jo, det gör jag därför att den under årtusendenas gång alltid har visat sig vara sann till 100%. Den har ofta blivit motsagd, hånad, ifrågasatt och förtalad... men alltid visat sig vara mest trovärdig av allt som sagts om framtiden. Hur kan det vara så? Ja, såvitt jag förstår beror det bara på en enda sak och det är att Gud själv, som håller hela universum i sin hand och känner till allt som har skett bakåt i tiden, allt som sker just nu och allt som ska ske i framtiden - det är Han som genom sin Ande har gett bibelns olika profeter och författare kunskap om vad de skulle skriva ner.

MUSIK

Det är ju inte så som många tror, att Gud håller hemligt vad han tänker göra. Nej, tvärtom så vill han alla människors bästa och vill varna oss alla för framtida problem av alla slag. Men Guds ord i bibeln är inget horoskop som har med stjärnornas ställ-ning på himlavalvet att göra. Nej, det har med Guds vilja att göra. Den vilja som han genom sina profeter vill uppenbara för människorna. Hesekiel var en sådan profet och det är därför som jag citerade vad han skrivit om judarnas och Israels framtid. Men bibeln innehåller inte bara judarnas historia, deras nutid och kommande händelser för dem. Bibeln innehåller -som jag sa innan- först och främst det glada budskapet om frälsning för alla människor på hela jorden. Frälsningen kommer visserligen från judarna, men gäller enligt Guds löften, för hela världen och för alla människor. Jesus var jude och det var Guds eget beslut att judarna skulle vara hans egendomsfolk. Inte för att de skulle vara sämre eller bättre än något annat folk, utan därför att Gud ville ha det så.

Jag har i mina olika program talat många gånger om vad som är verkligt viktigt i en människas liv, när det gäller hur hon ska leva. Men det är inte jag som i mig själv tror att jag vet bättre än alla andra hur en människa ska leva, utan det är hela tiden bibelns anvisningar jag försöker lyfta fram. Det är ju fritt fram för alla att själva läsa bibeln om hur hennes eviga liv ska eller kan bli, beroende på vad hon själv beslutar sig för i sitt hjärta. Gud har nämligen ordnat det så att den som vill tro på honom och på Jesus Kristus, Guds Son,
den ska inte gå förlorad utan få ett evigt liv.

Om man vill ha med Gud och Jesus Kristus, Guds Son, att göra så måste man ju tro att de finns till. Det är ju ett enkelt faktum som vi kan vara överens om – eller hur? Det är också den kunskap som bibeln innehåller om vägen till det eviga livet. Men det räcker inte. Kristen tro handlar inte om metoder och tekniker utan om en person, Jesus Kristus, och relationen till honom. Din och min personliga relation alltså. Vad är en relation? Jo, det är ett förhållande - positivt eller negativt. Om du har en ’dålig relation’ till någon så vet du nog vad det innebär. Du vill helst inte träffa den person-en eller vara tillsammans med honom eller henne. Det känns helt enkelt inte bra.

MUSIK

Men jag talar nu inte i första hand om relationer mellan människor, utan om förhållandet mellan en människa och Gud - genom Jesus Kristus. Det är det som menas med kristen tro. Ett ’tros-förhållande’ som alltså vilar på trohet, trofasthet och förtröstan på Jesus Kristus. Alltså en förtröstan på det som Han har gjort för oss människor. För dig och mig. Det handlar inte om vad vi har gjort för honom för att känna oss bättre till mods eller duga på något sätt, därför att vi varit hyggliga och hjälpt våra medmänniskor och så vidare. Jag sa innan att kristen tro handlar INTE om vad vi har gjort för gott i vårt liv för att på något sätt försöka behaga Gud. Det är det som är skillnaden mellan kristen tro och andra trosuppfattningar. Kristendomen utgår alltid från vad Jesus har gjort, medan annan tro grundar sig på vad vi själva har gjort eller nått fram till. Gud vet mycket väl att vi människor inte kan av oss själva frambringa någonting som har evighetsvärde. Det var ju därför som Han var tvungen att själv bryta syndens makt över oss.

Synd leder obönhörligt till evig död och det var den fruktan för döden som i alla tider har gjort människans liv till en fångenskap... ända tills Gud löste detta, människans största problem, på sitt underbara sätt. Han lät nämligen en annan människa lida och dö för hela mänsklighetens synd.

MUSIK

Den människan som tog på sig själv mänsklighetens synder var just Jesus Kristus. Det är därför som budskapet om Jesus Kristus kallas för ’det glada budskapet’ för när människan sätter sin tro till det och till Jesus Kristus så förändras hennes liv totalt och hon blir det som bibeln kallar ’en ny skapelse’. Och det är just den nya skapel-sen som en gång ska leva ett evigt liv i gemenskap med Jesus i himlen. Det glada budskapet om att det finns förlåtelse för alla dina och mina synder är just det som bibeln kallar ’frälsning’ och som betyder räddning från den här tidens slutliga elände, som bibeln kallar vedermödan. Du kan läsa själv i bibelns sista bok om det. Eftersom synden är försonad, genom Jesu död på korset för dig och mig, så finns det inte längre någonting som hindrar oss från att komma till Gud och få leva i evighet i Guds himmel. Om du inte själv vill ha en relation till Jesus Kristus och älska honom, så slipper du naturligtvis. Gud tvingar sig aldrig på någon, men varnar dig då för vad som kommer att hända.

Gud hotar dig inte och försöker inte skrämma dig. Inte alls! Men han vill inte heller låta dig vara okunnig om vad ditt eget fria val betyder och kan föra med sig för dig.

Lika väl som att bibeln talar om Jesus som Frälsaren och Räddaren, likaväl beskriver den också djävulen och vad han har för sig mot människorna, i en ständig strid mot det goda. Bibeln är ALLTID fullständigt uppriktig. Synd är synd och helvete är helvete utan några som helst försök till omskrivningar eller försök att dölja vad det handlar om. Inga skrämskott, men kalla och sanna fakta. Men Gud är god och nåd är nåd. Guds frälsning genom Jesus Kristus och din tro på Honom, är också alltid tillräcklig för att med råge täcka över alla dina synder. Det är bibelns absoluta och glada bud-skap till dig och till en pinad mänsklighet som söker meningen med livet.

MUSIK

Det mest underbara med Gud är att han är så barmhärtig och har ett nästintill gräns-löst tålamod med oss. Han har ju själv skapat oss och vet därför hur svaga vi är, så det kommer absolut inte som någon överraskning för Honom. Han vet mycket väl att vi aldrig skulle kunna uträtta någonting som skulle kunna lyfta av vår personliga skuldbörda från vårt samvete. Det var ju därför han sände Jesus till vår hjälp – för att lida och dö i vårt ställe. Gud bryr sig bara om en enda sak och det är om du och jag tror eller inte tror på hans Son, Jesus Kristus, som han har sänt för att rädda oss.

Ta emot Jesus i ditt hjärta genom att tro på Honom, så kommer ditt liv att bli förvand-lat och du kommer att få uppleva hur hjärtats innersta får en ro, vila och frid som bär över alla djup och svårigheter. Det är inte så att alla problem och bekymmer försvinner när livet stormar för dig på olika sätt. För det kan det göra oavsett om du är kristen eller inte. Det är inte heller någon hemlighet. Gud har garanterat dig ett evigt liv om du tror på Jesus Kristus. Men han har ALDRIG garanterat dig ’guld och gröna skogar’ på något sätt. Däremot kommer du aldrig mer att vara ensam under resten av ditt liv. Du kommer alltid... varenda sekund... att ha Jesus med dig, som din bäste vän alla kategorier, tills dina dagar på jorden är slut och du för evigt går in i Guds himmel full av tacksamhet i ditt hjärta för allt vad Jesus gjort för dig.

Dagens minnesord: Jesus bad: Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett vara med mig, så att de får se min härlighet… (Joh 17:24 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer