6 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi läser bibelordet men inte förstår det, så kan vi be om Guds vägledning och hjälp. Då kan vi få uppleva hur den Helige Ande lyser på bibelordet så att vi kan förstå det och ta det till oss. Men innan jag går vidare ska jag be om sådan hjälp så att vi kan upptäcka de sanningar som kanske är dolda för oss.

”Gode Gud! Tack för att du alltid vill att vi ska kombinera vår kunskap om dig med tro enligt ditt eget ord i bibeln. Men du vet också att vår förmåga till inlevelse är begräns-ad eftersom vi bland annat saknar den överblick i tid och rum som du har. Herre, ge oss det förstånd som du vet att vi behöver för att kunna se sanningar och samband som ligger förborgade i ditt ord. Amen.”

Inför den här stunden funderade jag över vad det egentligen är som påverkar en människa att vilja vända om från det gudsfrånvända liv hon lever och till den ende sanne Guden. Det står att det är den Helige Ande som ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom (Joh 16:8 – SFB). ”…tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” står det (Rom 10:17 – SFB).

Vad var det Jesus sa att Gud hade kallat honom till? Jo, efter det att han hade blivit frestad i öknen -och övervunnit djävulen i kraft av Ordet, när han sa ”Det står skrivet ...” (Matt 4:4 – SFB) - så kom han på sabbatsdagen till synagogan i Nasaret.

MUSIK

I synagogan räckte man profeten Jesajas bokrulle till Jesus och när han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet så här:
”Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig till att predika glädjens bud-skap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren” (Luk 4:18 – SFB).

Jesus läste här ett avsnitt i Skriften som ursprungligen kommer från profeten Jesaja. Det förklarade avsikten med hans uppdrag, den gudomliga karaktären som uppdra-get hade och den speciella utrustning som han hade för att fullgöra uppdraget som han fått av Gud. Jesus kom alltså inte ’bara’ för att lida och dö för mänsklighetens synd, utan också för att förkunna frälsningens budskap om glädje, frihet och nåd.

Guds Ande var med Jesus på ett sådant sätt att han kunde fullgöra sitt uppdrag. Vad betyder det? Jo, det betyder bland annat att Guds Ande rannsakade deras hjärtan som lyssnade och överbevisade dem om den synd som de bar på. De lyssnade alltså till de ord som Jesus talade och lät budskapet verka i sina hjärtans innersta, med rannsakan och överbevisning om synd - till glädje och frihet som följd. När Guds Ande kom på pingstdagen till Jerusalem, fick apostlarna förmåga att för alla de församlade ”från allahanda folk under himmelen tala om Guds väldiga gärningar” på ett sådant sätt att var och en på sitt eget språk kunde höra, förstå och ta det till sig.

MUSIK

När den Helige Ande på pingstdagen föll över de församlade i Jerusalem, så följde aposteln Petrus sedan, utifrån skrifterna, upp det hela och förklarade vad som just hade hänt och att den Jesus som de hade låtit korsfästa, hade Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”
Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den Helige Ande som gåva” (Apg 2:37-38 – SFB).

Vad menade då Petrus med sin uppmaning till de cirka 3000 personer som tog emot budskapet och lät döpa sig? Jo, när han sa ”Omvänd er…” så menade han att de skulle vända om från synden och det korrumperade släkte som de levde i med sina onda gärningar, och komma tillbaka till Gud och bli döpta i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse.

Det ’glädjens budskap’ som Jesus talade om, var alltså detsamma som Petrus sedan förklarade för dem han talade till - Alltså att det finns förlåtelse för synderna om de lät döpa sig i Jesu Kristi namn. ’Friheten för de fångna’ som Jesus talade om betydde att de som var fångade av andra onda andemakter kunde bli fria från dem. ’Syn för de blinda’ betydde att de kunde bli friska från sina sjukdomar. ’Att de förtryckta kunde få sin frihet’ betydde att de som var slavar under någonting kunde bli fria och till sist ’Ett nådens år från Herren’ betyder att den messianska tidsåldern av nåd hade kommit.

Lagens och gärningarnas tid var nu förbi i och med profeten Johannes och sedan in-trädde alltså Jesus Kristus som Messias i det ‘Nådens År’ som vi fortfarande lever i. Det är därför jag brukar tala om att du och jag blir frälsta och får syndernas förlåtelse av nåd och inte av någon sorts förtjänst på grund av goda gärningar eller ett före-dömligt uppförande.

MUSIK

Gud ser inte längre till vad vi gör eller hur vi uppför oss när det gäller vår egenrättfär-dighet, som fariséerna så gärna ville påskina, utan han bryr sig bara om vår tro på Jesus som han har sänt till vår räddning och frälsning. Genom din tro på Jesus Kristus är du nämligen fullkomligt rättfärdig och står inte under lagens fördömelse, utan under Nåden till frihet som ett Guds barn. Det här är oerhört viktigt för oss alla att förstå, därför att i och med den här rättfärdighetsprincipen från Guds sida, så behöver du aldrig känna dig fördömd i ditt innersta utan kan alltid vila i Guds stora famn av bara nåd.

Det finns många människor som undrar över sin existens och vad som är meningen med livet. Jag har ingen särskild uppenbarelse över den saken, men jag tror person-ligen inte att livet i sig själv har någon annan mening än den Gud gav det i skapel-sens morgon, nämligen att vi skulle ’råda över’ allt som han hade skapat. När sedan synden kom in i Guds skapelse och förvillade människan, så kom det också in ett nytt moment i meningen med människans liv, och det var att hon blev tvungen att välja vem hon ville tro och förtrösta på som sin Herre - Gud eller djävulen.
Om människan ville ha kvar sin Gudskontakt så måste hon alltså välja att bli fri från synden. Ville hon inte det, så behövde hon inte göra någonting mer än att låta livet ’passera’ i den arvssynd som hon drabbats av genom Adam och Eva.

MUSIK

Så länge människan var i Guds närhet så hade hon allt det skydd som hon behövde, men i samma ögonblick som hon valde att gå sin egen väg fick hon också ta konsekvenserna av sitt handlande. Det var därför som Gud varnade Adam och Eva från att äta av frukten på kunskapens träd - för då skulle hon dö. Vad det betydde hade Adam och Eva nog ingen aning om, för jag tror inte att döden var någonting som de kände till. Men Gud utgick inte från att de behövde ’känna till’ vad det var han varnade dem för. Han ville bara att de skulle ha så mycket förtroende för honom så att de litade på att det han sa var sant och rättade sig efter det. Men det gjorde de inte utan valde att gå sin egen väg. På det sättet kom döden in i människosläktet och så har den varit ett faktum som människorna har fruktat för i alla tider sedan dess. Det här är en Guds princip som gäller i allra högsta grad fortfarande. Alltså att du och jag ska lita på Gud, även om vi inte förstår vad allt handlar om. Livet och de gudom-liga principerna för det är nämligen så komplicerade, så Gud har aldrig krävt att varken du eller jag ska ’förstå’ det. Han har bara begärt att du och jag ska lita på att han vet vad han gör och att allt han gör är rättfärdigt och riktigt på alla sätt.

Är det inte underligt att vi människor alltid vill tro oss själva om att kunna förstå allt? Tänk om vi i stället sa oss att ’det där förstår jag inte’. Då skulle vi bespara oss en oändlig massa bekymmer och oro, och alltid kunna vila i trygghet i Guds famn. Jag tror inte att Gud hade tänkt sig att vi människor skulle leva här på jorden fyllda av stress, oro och bekymmer för morgondagen. Varför är det så då? Jo, därför att vi inte vill lyssna till Jesus när Han kallar och säger: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila” (Matt 11:28 – SFB).

MUSIK

Vi människor är stolta och tror alltid oss själva om att klara av allting. Så går det som det går... precis som i Edens lustgård. Min vän, kasta dina bördor på Herren. Han vill hjälpa dig att bära dem. Du vet själv vad det är som tynger ner dig - kanske så du knappt orkar leva. Tala om det för Jesus och låt honom ge dig sin hjälpande hand. Tron på honom ger dig ny kraft och vägledning för varje dags behov. När det är särskilt svårt så får du särskilt mycket kraft - exakt avpassad för varje dag, och just den dagens bekymmer och behov. Det var den erfarenheten som gjorde att Lina Sandell skrev den underbara sången ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder, o vad tröst vad än som kommer på. Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då.” Guds enda avsikt med dig och ditt liv, min vän, är att hjälpa dig så långt som du låter honom göra det. Han älskar dig och det är därför han är intresserad av att det går bra för dig. Om det är någon som du älskar, så vill du ju att det ska gå bra för honom eller henne - eller hur? Precis på samma sätt är det med Gud. Han älskar dig och vill göra allt för att hjälpa dig. Men han tränger sig aldrig på, utan väntar alltid till dess att han blir inbjuden i ditt liv. Och ’inbjuden’ blir han när du väljer att tro på honom och på den som han har sänt till din räddning nämligen Jesus Kristus.

När du vänder om på din livsväg, från din gudsförgätenhet till att leva tillsammans med Gud, då blir den erbjudna nåden från Gud själv, den mottagna nåden i ditt eget liv. Ditt liv blir då ögonblickligen förändrat, därför att det sker ett omedelbart skifte av vem som är Herre i ditt liv. Från mörker till ljus - på ett ögonblick. Och det beror aldrig på någon egen god gärning som du gjort eller gör - utan det beror alltid på GUDS NÅD.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer