8 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för den här stunden kom jag att tänka på Filippus. Han var en av Jesu apostlar som kom från den lilla fiskarstaden Betsaida vid Gennesarets sjö. Efter vad man kan förstå så var han en försiktig och tillbakadragen man, men när Jesus kallade honom så var han genast lydig. Innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön om hjälp och vägledning, så att jag kan förmedla det som du vill ha framfört i dag. Herre, jag ber om att ditt ord ska bli upp-lyst av din Andes ljus, så att vi kan förstå det och ta det till våra hjärtan, med de för-maningar och den välsignelse från dig som du låter följa ordet. Amen.”

Jag tänker på Filippus i samband med hans upplevelse av mötet med den egyptiske hovmannen. Bibeln beskriver händelsen så här (Apg 8:26): ”En Herrens ängel talade till Filippus: ’Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.’ Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade Anden till Filippus: ’Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.’ Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ’Förstår du vad du läser?’ Hovmannen svarade: ’Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?’ Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.

MUSIK

Jag fortsätter att läsa om Filippus och hovmannen (nu från vers 32):
Skriftstället som han läste var detta: ’Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden.’ Hovmannen sade till Filippus: ’Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?’ Då tog Filippus till orda, och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom’ (Apg 8:26-35 – SFB).

När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hov-mannen sade: ’Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?’ Tydligen hade han under färden blivit vägledd i skriften av Filippus och öppnat sitt hjärta så att budska-pet om Jesus fick ingång hos honom. ’Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa” (Apg 8:36-39 – SFB).

Varför läser jag det här avsnittet ur Bibeln för dig? Jo, det gör jag dels för att visa hur angelägen Gud var att hovmannen skulle komma till kunskap om sanningen... och dels för att påminna om hur Filippus fick vara ett Guds redskap för att visa den etiopiske hovmannen den rätta vägen till Gud, genom Jesus Kristus.

MUSIK

Filippus var ju egentligen fullt upptagen av arbete med evangelisation för Gud i Samarien. Men Gud såg den ensamme etiopierns situation, där han satt ensam i sin vagn på väg hem till Etiopien. Hans hjärta var villigt att ta emot vägledning om Jesus Kristus, men han hade ingen som hjälpte sig - förrän Filippus kom till undsättning.

När Gud behövde Filippus så släppte han allt han hade för händer och gav sig iväg omedelbart.
Hur är det med dig och mig?

För det första. Är vi lyhörda för den där stilla rösten i hjärtats innersta som kallar oss till tjänst? Eller börjar vi argumentera inom oss själva med att ‘det där har du bara hittat på själv’ och ‘sådär kan man ju inte göra... tänk på vad andra människor ska säga...’? Jag måste erkänna att det är inte alltid som jag är tillräckligt lyhörd för den där stillsamma rösten i mitt inre... och ännu mindre lyda den och göra vad rösten talat om. Men, Gud vare lov, jag har efter ett långt liv börjat lära mig att lyssna och lyda bättre... även om det visst förekommer att jag gör fel ibland. Men obehaget att göra fel väger väldigt lätt mot att inte alls lyda Guds röst... därför har jag börjat att försöka lyssna mer och lyda till den där svaga rösten i mitt hjärta.

Jag har också fått klart för mig en annan sak. Ibland när det verkar som om jag inte hört rätt och därför handlat till synes felaktigt, så har det berott på att jag sprungit i förväg och inte väntat in Guds tid. Jag har märkt hur oerhört lätt jag har för att överila mig och springa iväg... nästan innan Herren fått mig att lyssna färdigt. Det är en nyttig lärdom... men den kan kosta på att få erfarenhet av. Jag börjar också lära mig att Gud gör alltid allting i exakt rätt tid. Aldrig för tidigt men heller aldrig för sent. Ibland tycker vi kanske att tidsmarginalerna -mänskligt sett- är lite snävt tilltagna, men en sak kan vi alltid vara absolut säkra på, och det är att GUDS TID ÄR ALLTID RÄTT TID! Det gäller bara att lita till hundra procent på Gud.

MUSIK

Jag sa innan att ’den rätta vägen till Gud går genom din tro på Jesus Kristus’ - och så är det. Jesus sa ju själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett Honom” (Joh 14:6-7 – SFB).

Filippus sade: ”Herre, låt oss se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern.”

Problemet för Filippus var att han inte hade förstått än, att det ’bara’ var genom Sonen, som Fadern kunde uppenbara sig för syndiga människor. Filippus visste att Jesus var Josefs son och att han var Messias, men hans kunskap om Jesus måste fördjupas ännu mer, alltså så att han kunde ta emot och tro det som Jesus nu sa till honom, nämligen att: ”Jag är i Fadern och Fadern är i mig.”

Vi ska inte döma Filippus för hans önskan att få se Fadern. Men Jesus begärde inte heller att han skulle kunna förstå hur det kunde komma sig att han och Fadern kunde vara ett. Det hade ju ingen erfarenhetsmässig referens för Filippus i vårt mänskliga sätt att leva. Men det handlade ju inte heller om mänskligt liv utan om gudomligt liv, som utgick från sanningen om den treenige guden. Det handlade alltså inte om att Filippus skulle förstå, utan om att han skulle tro.

MUSIK

Jesus sa: ”Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig” (Joh 14:10-11 – SFB). Lite längre fram i Johannesevangeliet går Jesus ännu längre och säger att ”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de (alltså de som tror) ska vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig” (Joh 17:21 – SFB).

Vi får aldrig glömma att Jesus talar om att vi ska tro på Honom och lita på att det som Han har sagt är sant. Jesus beklagar sig aldrig över att människorna inte kunde förstå, men för att det skulle bli lättare för dem som lyssnade att ta emot det glada budskapet om vägen till Gud, genom försoningen och förlåtelsen för all synd, så talade han mycket i liknelser, alltså en sorts förebild eller exempel som var lättare att förstå. Ta t ex liknelsen om ’den förlorade sonen’ som visade på kärleken till de förlorade. Den förlorade sonen hade ju förslösat hela sitt arv och vände sedan hem igen, beredd på att få höra hur uselt han hade betett sig och vilken dålig son han var... Men Fadern tänkte inte alls på det sättet. Han tänkte i stället på att den son, som han hade förlorat - som varit såsom död för honom - hade kommit hem igen... och därför ville han att alla skulle vara glada och ställde till med en stor fest.

Nej, det verkliga ’problemet’ visade sig i stället vara hemmasonen. Han var högdra-gen och omedgörlig och hade ingenting av Faderns förlåtande sinnelag till övers för sin bror. En annan liknelse som Jesus använde sig av är den om ’Guds rike’ som han liknade vid ett åkerfält som man skulle så säd på... och om såningsmannen som sådde och en del av det han sådde kom på stengrunden, en del i god jord osv. När lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser svarade Han: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra” (Matt 13:10-11 – SFB).

MUSIK

När Jesus skulle förklara ‘bönens betydelse’ så talade han bland annat om ’den påträngande vännen’ som fått plötsligt och oplanerat besök och därför gick till sin vän mitt i natten när han behövde en kaka bröd (Luk 11:5-9).

En annan liknelse är ju den om ’änkan och domaren’ där änkan fullkomligt höll på att pina livet ur den orätt-färdige domaren med sitt springande och med sin begäran om att han skulle ge henne rätt (Luk 18:1-8 – SFB).

Jesus berättade det för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. När Jesus skulle förklara ’det kristna livet’ så talade han bland annat om det i liknelserna om ljuset på ljusstaken som man skulle låta lysa så att alla såg det (Mark 4:21) och om trädet och frukten där han sa att ett gott träd bär god frukt (Luk 6:43-45).

En annan liknelse är den barmhärtige samariten som tog hand om den slagne som ingen annan brydde sig om (Luk 10:30-37) och slutligen, i min lilla uppräkning, vinträdet och grenarna där Jesus talade om att han är det sanna vinträdet och vi är grenarna, och att så länge som vi är kvar i honom kan vi bära frukt men utan honom kan vi inte göra någonting alls (Joh 15:1-6).

Du kan själv läsa i din bibel om liknelserna som Jesus använde sig av, för att de som lyssnade då, lättare skulle förstå. För dig som lyssnar nu, är Guds budskap om nåd och förlåtelse för all synd uppenbart. Det gäller för dina, mina och allas våra synder, genom hjärtats tro på Jesus Kristus som har dött för oss. Tro på Honom och tag emot Honom! I dag!

Dagens minnesord: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta” (5 Mos 30:14).

MUSIK

Nu var det ju inte bara så att det som Jesus talade om var svårt att förstå. Redan profeten Jesaja hade på Gamla Testamentets tid talat om att judarna ”fast de ser, ser de inte och fast de hör,  hör de inte och förstår inte” (Matt 13:13) ”ty detta folks hjärta är förstockat”  profeterade Jesaja ”...så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig...”(Jes 6:9-10).

Men för dig som lyssnar just nu finns det inte några sådana begränsningar.

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer