9 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om Guds glada budskap till oss människor, som handlar om att rädda oss till det eviga livet i Guds himmel. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört ska jag börja med att be.

”Gode Gud! Jag kommer till dig för att be om hjälp och vägledning, så att allt blir rätt förmedlat som du vill ha sagt till mig och oss alla i dag. Amen.”

På olika platser längs våra stränder så hänger det här och där såna där ‘livbojar’ eller ‘räddningsbojar’. Ibland kallar man dem för ‘frälsarkransar’ för att de kan frälsa eller rädda livet på den som kanske annars skulle drunkna. Oavsett vad man kallar dem för så har de samma syfte, nämligen att rädda människor. Precis samma sak är det frågan om när du får höra evangeliets glada budskap om förlåtelse för dina synder i namnet Jesus. Det spelar mindre roll vad du kallar budskapet för. Syftet att rädda en människas själ är detsamma oavsett vad det har för etikett, så länge det vilar på samma grund - nämligen Jesus Kristus.

Evangelium är ju Guds erbjudande av nåd och betyder ‘Det Glada Budskapet’. Kanske har du undrat hur det kan komma sig att det finns så många olika kyrkor och sammanslutningar som alla talar om ungefär samma sak. Ja, det är faktiskt en rätt så bra och berättigad fråga och jag tycker inte att jag har något riktigt bra svar på den. Människor är ju olika och kan därför ha olika uppfattningar om det ena eller det andra i evangeliet. Nu behöver man ju inte bry sig så mycket om det - lika lite som man behöver bry sig om vilken färg en livräddnings-boj har. Huvudsaken är ju trots allt att det finns en boj som kan rädda liv - eller hur?  Så jag skulle därför vilja säga att oavsett detaljer i förkunnelsen som kan vara olika - lita på Gud och på Hans erbjudande om frälsning och räddning, genom Guds Son Jesus Kristus - så kommer du absolut rätt.

MUSIK

Varför ska man bli räddad och ’frälst’ och vad är det man ska bli räddad ifrån, kanske du undrar? Nu kommer vi in på grunderna i den kristna tron som du själv kan läsa om i din bibel om, men om du hellre vill lyssna på mig så ska jag berätta det för dig, här och nu. Bibeln innehåller en förklaring på hur världen har skapats av Gud, med alla djuren, växterna - och till sist människan själv. Bibeln förklarar också hur det förhåller sig med att det finns 2 olika typer av mänskligt liv, det fysiska i vår kropp och det andliga livet som finns i vår ande. Människans existens i vårt universum, har alltså 3 delar: ande, själ och kropp. (1 Tess 5:23).

Din fysiska kropp och din själ, med förstånd och känslor, fungerar ju dagligen på det sätt som du själv har erfarenhet av. Anden däremot - den dog när synden kom in i Guds skapelse genom att de första människorna, Adam och Eva, inte lydde Gud utan gick sin egen väg. Eftersom vi allesamman sedan dess är avkomlingar efter Adam och Eva, så bär vi också med oss synden som ett arv från dem. Det är alltså det vi kallar ‘arvssynden’. Eftersom synd leder till död (Rom 6:23) så dog anden i människan när hon syndade och hon saknar därför härligheten från Gud (Rom 3:23) och gemenskapen med honom.

MUSIK

Så länge som inte Gud, genom din egen vilja att tro på Jesus, har uppväckt din ande, så är den alltså död. ABSOLUT STENDÖD! Men för Gud är ingenting omöjligt och därför kan han uppväcka din döda ande så att den får liv igen. Gud vill alltid göra det - frågan är bara om DU vill det. För att det ska kunna ske måste du alltså få kon-takt med Gud som kan ge din ande livet tillbaka. Och för att du ska få den kontakten med Gud som du behöver, måste du tro på den som Gud har sänt till din andes räddning, nämligen sin egen Son, Jesus Kristus. Sådan är grunden som den kristna tron bygger på (Rom 3:21-28 – SFB).

När man vidare i den kristna tron talar om evigt liv, så menar man INTE att det fysis-ka livet ska fortsätta i evighet, utan man menar det andliga livet, när Gud uppväckt det och gett det liv igen. Alla människor är evighetsvarelser (Pred 3:11), men den som inte vill tro på Gud och på Jesus Kristus slipper givetvis att göra det, eftersom alla har en fri vilja. Då får den människan en evighet utan Gud, på en plats som bibeln kallar pinorum eller helvetet.

Den som väljer att bli räddad och får sin ande uppväckt från de döda kommer att leva i evighet i Guds gemenskap och i Guds himmel. Svårare än så är det inte. Himmel eller helvete - välj själv. Gud eller djävulen - välj själv. Det är de 2 möjlig-heterna som du har. Enligt Guds Ord i bibeln och den kristna tron finns det ingen annanstans att ta vägen för den mänskliga existensen efter den fysiska döden.

MUSIK

Kanske har du någon gång hört människor säga att när man är död så är allting slut och så är det med det. Enligt bibelns budskap är det INTE sanningen. Gud skapade människorna till att leva i evighet precis som han själv är evig, men när människorna syndade så klipptes den möjligheten bort. Gud visste också att människan aldrig i egen kraft skulle kunna befria sig själv från synden, men eftersom han älskar männi-skorna så mycket - människorna som han själv har skapat - så beredde han i sin stora Nåd en utväg för henne ur syndens grepp. Den utvägen heter Jesus Kristus och det är därför som Jesus är människornas räddning – när de tror på Honom.

Jesus förklarade för människorna på sin tid vem han var. Han kallade sig själv för ”Människosonen” och sa att Han var ”Vägen, Sanningen och Livet”. Vad menade Jesus med det? Jo, han menade att han är ’Vägen’ till Gud för den som vill tro på honom och vill ha honom som Herre i sitt liv. Han menade också att han är ’Sanningen’ för den som söker sanningen i livet och meningen med det. Till sist så talade Jesus om ’Livet’ - alltså det eviga livet som finns i honom genom att du tror på honom som är vägen till Gud, som väcker upp människans ande till det eviga livet.

Detta är kristendomen i ett nötskal. Kristendom är ingen religion där människan ska prestera någon godhet eller något annat för att bli ‘duglig’ inför Gud. Nej, kristendom handlar om en person, nämligen Jesus Kristus, som har berett vägen för dig till Gud - alldeles gratis och utan att du själv kan berömma dig av någonting alls. Det är just därför som Guds erbjudande om räddning är av NÅD och inte grundar sig på din egen godhet eller annan förtjänst. Gud kräver absolut ingenting av dig som någon sorts motprestation för att din ande ska bli väckt till liv.
Han vill bara att du ska tro på den som han har sänt till din räddning - Jesus Kristus. INGENTING ANNAT! Det är det som är så fantastiskt. Gud skänker bara av Nåd! Han kräver ingen motprestation.

MUSIK

I andra trosuppfattningar och religioner förutsätts människan alltid prestera det ena eller det andra för att nå upp till någon sorts godhets-standard. Men Gud vet att i en människa finns det ingenting gott som någonsin skulle kunna duga som motvikt till eller seger över synden, som är mänsklighetens enda verkliga problem - oavsett vad alla förstå-sig-på-människor försöker förklara bort i sin enfaldiga klokskap. Makten över synden var det enda viktiga att uppnå i universum. Det var därför Jesus måste offra sitt liv, som den syndfria guda-människan han var. Lagens krav måste ju upp-fyllas och fick absolut inte sättas åt sidan när människans eviga liv skulle räddas genom hennes egen personliga tro. Ingen prestation är heller längre inblandad, som det var på Lagens tid (3 Mos 18:5).

Men den tiden tog slut i och med evangelisten Johannes och nu lever vi alltså i nådens tid eller Nådens Tidsålder. Det betyder alltså att Gud i den här tiden inte tillräknar människorna deras synder (2 Kor 5:19) utan av Nåd genom deras personliga tro på Jesus Kristus räknar dem som syndfria och dessutom rättfärdiga inför sig. De har då rätt att kalla sig Guds Barn och har också rätten till ett evigt arv i Guds himmel och ett evigt liv i hans gemenskap. Det är den framtid som Gud lovar den som vill tro på Honom och på den som han har sänt till din räddning - Jesus Kristus. När du läser din bibel så ser du också att Gud har berett ytterligare ’förmåner’ för dig när du tror på Jesus. Det jag talar om nu är en himmelsk ’Hjälpare’ som är den tredje personen i Gudomen - alltså den Helige Ande. Den Helige Ande sändes hit till jorden på pingstdagen som bibeln förklarar i det andra kapitlet av den bibelbok som heter ‘Apostlagärningarna.’

MUSIK

När Jesus blev upptagen till himlen så lovade han ju att sända ’en annan Hjälpare’ som för alltid skulle stanna kvar hos den som tror. Den Helige Ande är alltså en person och samtidigt förklaras han som en kraft -ungefär som vinden- som man inte kan se, eftersom han är Ande, men kan uppleva verkningarna av på olika sätt. Ingen människa har någonsin sett Gud heller, eftersom han också är Ande, men Jesus har förklarat för oss till exempel att Gud är kärlek.

Gud har alltså ingen fysisk gestalt och det har inte den Helige Ande heller. Jesus hade nog inte heller någon fysisk gestalt förrän han föddes hit till vår värld genom jungfrun Maria, som bibeln talar om (Luk 1:26-38 – SFB).

Men det betyder ju inte att de inte existerar. Det betyder bara att de existerar på ett annat sätt än det som du och jag har vant oss vid under våra jordiska livsvillkor. För oss människor är det svårt att föreställa sig en person som saknar fysisk gestalt. Men vi sade ju i början att en människa består av ande, själ och kropp - eller hur? Om då kroppen och själen inte finns i den personens existens så återstår ju anden. Den Helige Ande är lika verklig som vinden du känner när den blåser mot din kind... men du vet inte var den är eller vart den tar vägen. Så förklarade Jesus det för den judiske rådsherren Nikodemus (Joh 3:1-8 – SFB).

Om nu den Helige Ande är en verklighet och den ’Hjälpare’ som Jesus sa att han skulle sända hit till jorden för att hjälpa oss på olika sätt, så är det ju konstigt att du och jag inte har mer med den Helige Ande att göra i våra vardagsliv - eller hur? Bjud in honom i ditt liv så får du se hur det blir välsignat och hur din framtid blir full av glädje och hopp.

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv att de känner dig… (Joh 17:3)

MUSIK

Visserligen handlar de här programmen ofta om evigheten men vi lever ju trots allt ändå här mitt i vardagens mångahanda med alla de frågor, funderingar, bekymmer och problem som möter oss allesamman.

Kan det va så att DHA bara bryr sig om att engagera sig i så kallade ‘andliga frågor eller problem’? Nej, det tror jag verkligen inte. Vem tror du det var som blåste undan vattnet i Röda havet så att Israels barn kunde gå torrskodda tvärsigenom, när Faraos trupper var dem hack i häl? Det var DHA förstås! Vem var det som bar Petrus tror du, när han gick på vattnet? Jag tror att det var DHA. Vem är det som bibeln talar om på sina första blad i skapelseberättelsen när det handlar om jordens skapelse? Det står att ”Guds Ande svävade över vattnet”.  DHA var där när Gud skulle skapa jorden med all sten och grus som behövdes. Var det en andlig fråga? Tja, visst kan man säga så om man vill, men inte är grus och sten så särskilt ‘andligt’
- eller hur? Jag tror att DHA är närvarande i alla möjliga olika sammanhang...mycket mer än du och jag nånsin kan föreställa oss.

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer