7 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Upp 3:10

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har texten från kapitel 3 och vers 10 kommit upp för mig. Den handlar om ”prövningens stund” som ska komma över hela världen. Men innan jag går vidare och med Guds hjälp ska försöka ta några steg till på trons väg, så ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den Helige Ande. Du vet att jag saknar insikt om hur ordet ska förstås och förmedlas på rätt sätt, efter din vilja. Tack för att du alltid ger mig den hjälp som du vet att jag så väl behöver. Amen.”

I Johannes uppenbarelse på Patmos står det: ”Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona” (Upp 3:7, 10-11 - SFB).

MUSIK

Av bibelns olika texter förstår man att det ska komma svåra prövningar över hela världen - vid tidens slut. Vad just orden ”prövningens stund” handlar om vet jag inte, men Jesus säger hos Matteus: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig./…/Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’” (Matt 24:6-8). Hos evangelisten Lukas säger Jesus, i samband med tecknen på sin andra ankomst till vår jord: ”Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig på himlen” (Luk 21:11 - SFB).

Johannes skriver i Uppenbarelseboken 6: ”Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats” (Upp 6:12-14).

Längre fram i det 16:e kapitlet står det i samband med vad som ska ske vid världens slut: ”Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår” (Upp 16:18-21 – SFB).

MUSIK

En vanlig fråga i det här sammanhanget är förstås om de som tror på Jesus också kommer att drabbas av den här prövningens plågor, som ska komma över hela världen för att sätta alla människor på prov – och jag har inget svar på det. En del menar att de troende kommer att besparas från de här lidandena. Andra har uppfatt-ningen att de troende i Guds församling måste gå igenom den tiden, men att Gud ska bevara och ge styrka.

Om Guds församling inte finns kvar på jorden utan blir upptagen till himlen före den tid när prövningarna kommer, så kommer man ju naturligtvis inte heller att drabbas av de lidanden som prövningen för med sig. Men det finns olika meningar om när det s.k. ’uppryckandet’ kommer att ske.

Det finns minst 3 olika alternativ, som jag ser det.

Det första är att församlingens uppryckande kommer att ske före vedermödan, som enligt Skriften kommer att pågå i 7 år.

De andra alternativet är att församlingen kommer att få vara med om vedermödan under hälften av tiden, dvs 3½ år.

Det tredje alternativet blir då att församlingen kommer att gå igenom hela perioden om 7 år.

Eftersom det är en andlig lag att alla som Gud vill föra till härlighet måste fullkomnas genom lidanden, så behövdes det både för Jesus själv och alla med honom. ”Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt” (Hebr 2:10-11 – SFB).

Alltså kan man anta att samma andliga lag kräver åtminstone församlingens närvaro under hälften av 7-årsperioden. Du som vill veta mer om det som jag nu har talat om, kan själv studera ämnet närmare, förslagsvis genom att läsa Matteus evangelium, det 24:e kapitlet.

MUSIK

Hur det här kommer att bli, med vedermödan och prövningarna under den tiden, med nöd och förföljelse mot den som tror på Jesus Kristus, Människosonen -kommen i köttet- vet jag inte. Vad som ska ske får vi läsa oss till, som jag har sagt, men när det ska ske står det ingenting i klartext om. Om vi går fram till det 24:e kapitlets 29:e vers så handlar den om Jesu återkomst. Så här står det: ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. DÅ skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet./…/ Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer” (Matt 24:29-30, 42 – SFB).

Personligen tror jag att Gud har ett tidsschema som är exakt på sekunden, men det betyder ju inte därför att han också låter dig och mig veta allting i förväg. Han varnar oss för det som ska hända om vi inte följer hans befallningar, men NÄR den tiden är ute har han behållit för sig själv att veta om.

Vi har en god Gud som älskar oss människor långt utöver vad vi förtjänar. Han vill ingen syndares död, utan vill tvärtom att alla ska bli räddade. Men om inte alla vill bli räddade vad tycker du att Gud ska göra då? Ska han tvinga in dem i himlen som inte vill vara där? Nej, Gud förutsätter alltid att människornas egen vilja får bestämma.

MUSIK

Jag sa innan att Gud alltid förutsätter att människornas egen vilja ska avgöra. Men om människorna inte förstår sitt eget bästa, vad gör man då? Ja, jag har inget svar på det, men kanske är det därför som Gud inte har lagt alla möjligheter till frälsning och räddning under samma villkor. Det där låter kanske lite underligt för oss som lever i dag. Bibeln säger ju klart och tydligt att det inte finns frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Jovisst, men det kan väl rimligen inte gälla för alla dem som har levt och dött på vår jord innan Gud lät Jesus födas in i vår värld, leva och dö på ett kors, för alla människors alla synder – eller hur?

Om det finns olika alternativ vet nog bara Herren själv. Men man kan ju börja med att tänka på alla människor som fanns på jorden före syndafloden. Sedan kan man ju ta alla som levt efter syndafloden men före nådens tidsålder, när Jesus trädde in i vår värld. Och slutligen har vi de som har i årtusendena efter Kristus.

”Frälsningen kommer från judarna” sa ju Jesus vid ett tillfälle (Joh 4:22). Om det betyder att det inte fanns någon frälsning före tiden för judarna och Mose lag vet jag inte (3 Mos 18:5) men liksom synden har funnits sedan urminnes tid – långt innan människan skapades – så har antagligen frälsningen funnits lika länge. Så långt jag vet så är Gud alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör, och därför tror jag att det har funnits en frälsningsmöjlighet också – för alla människor under alla tider.

MUSIK

Jag tror att det är så, att Gud som har skapat människan med egen tankeverksamhet och ett eget samvete, också har bestämt att de båda ytterst får avgöra hennes eviga väl, beroende på om de anklagar eller försvarar henne. Vi har också Guds dom som är ’Högsta domstolen’ om och när vårt samvete tar fel (1 Joh 3:20).

Allt det här om samvetet m.m. kan du läsa i Nya Testamentet, Romarbrevet kapitel 1, verserna 18-32, hela kapitel 2 om Guds rättvisa dom över alla, och i kapitel 3 om människans orättfärdighet och Guds rättfärdighet i vers 10 som egentligen vilar på orden i Gamla Testamentet och Psalm 14, 51 m.fl.

För att förtydliga budskapet skriver Paulus i Romarbrevet 2, från vers 12: ”Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag

(Rom 2:12-16 – SFB).

Enligt Skriften är det alltså så, att alla människors samveten och tankar kommer att ligga i öppen dag för Gud, på domens dag. Vi är tydligen allesammans skapade med ett hjärta som på ett för Gud uppenbart sätt, registrerar allt från den sekund vi blir till, när Guds andes liv tar plats i oss, till den sekund vi dör och anden lämnar oss igen och går tillbaka till Gud. Allt som händer mellan de två tidpunkterna i varje människas liv kommer att bedömas av Jesus som är domare på den yttersta dagen.

Lev väl! Gud välsigne dig. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och... Läs mer

 • tisdag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 9:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt... Läs mer

 • onsdag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med... Läs mer

 • torsdag 29 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus förmaningar till de troende i församlingen i Korint, fick till följd att man sa att ’när han kommer själv är han svag.’ Det är bakgrunden till den här stundens fördjupning i bibelordet. Men innan jag går vidare ska... Läs mer

 • fredag 30 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ps 103:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad från Psalm 103 och vers 10. Den psalmen är en lovprisning till Herren Gud för hans godhet. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 1 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Sam 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från 1 Sam 2:9 och är en strof ur ’Hannas lovsång’ inför Gud, sedan hon lämnat sin son Samuel i Herrens tempel i Silo, hos prästen Eli. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 2 maj