26 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 10:4

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och fördjupningen i bibelordet. Men först ska jag be om hjälp och vägledning genom Guds Ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du, genom din Helige Ande, ville ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det bud-skap som du vill ha framfört också blir förmedlat av mig på rätt sätt, till välsignelse för någon som med ett öppet hjärta väntar på dig och söker din hjälp just nu. Amen.”

Den konflikt som funnits i universum sedan syndafallets dagar, mellan det onda och det goda, framställs ofta som en strid mellan himmelska makter. Dels mellan makter-na inbördes och dels mellan makterna och oss människor, där det på det andliga slagfältet, natt och dag, pågår en kamp om människornas själar och deras eviga hemvist. De onda makterna försöker som alltid att manipulera sanningen och verklig-heten så att vi människor ska fatta fel beslut när det gäller vem vi ska ha som herre på vårt hjärtas tron. Helvetets makter har bara ett enda mål, och det är att befolka sina domäner i strid med Guds tanke att alla ska bli räddade. Gud och hans myriader av änglar försöker tvärtom att med Sanningen som riktmärke befolka himlen och leda så många som möjligt till ett evigt liv i Guds rike, undan all sjukdom, död och elände. Den som eventuellt försöker va neutral i den här striden kommer att förlora, eftersom det inte är möjligt att vara neutral när det gäller Guds gåva, som är förlåtelse för all synd och ett evigt liv. Den som vill ta emot Guds gåva kan göra det fritt och för intet.

MUSIK

Paulus skriver: ”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud”

(2 Kor 10:3-5 – SFB).

Vad är det då som Paulus vill hålla fram som segervapen i den andliga striden? Om vi går till Efesierbrevets 6:e kapitel så ser vi hur den andliga vapenrustningen ser ut.

Det är bön, tro, hopp och kärlek – allt i den Helige Andes kraft. Som människa kan man ju tycka att en strid ska föras med någon gnutta av ’fair play’ men det har det aldrig varit tal om från Satans sida. Han är ’lögnens fader’ och därför saknar han varje tillstymmelse till sanning, även om hans förmåga att till och med förskapa sig till en ljusets ängel, ständigt lurar nya människor att välja fel. Men han har aldrig velat acceptera grundsanningen att Jesus är Guds Son, kommen i köttet till vår värld - och är Segraren som nu har ALL MAKT- och utan den grunden finns det inget hopp att bygga på. Därför börjar han alltid med att ifrågasätta Guds existens och hans avsikter med sin skapelse. ”Skulle Gud verkligen ha sagt…” sa han till Eva. (1 Mos 3:1).

MUSIK

Sanningen har aldrig funnits i djävulens manipuleringskonster. Om vi är klara över det från början, så är det kanske lättare att förstå hur hans lurendrejeri går till, när han försöker lura oss att tro på olika lögner, både om Gud och om oss själva, för att vi inte ska kunna stå emot hans listiga angrepp när han kommer igen och igen...

Han försöker bygga upp tankar och samband i våra hjärtan som går ut på att vi först ska börja tvivla på om Gud finns överhuvudtaget. Han säger till exempel till oss att ’det förstår du väl, att om det funnits en god Gud, så skulle det ju inte se ut som det gör i världen, med alla krig, fattigdom och elände.’ Hur många gånger har man inte hört de kommentarerna. Satan vill nämligen inte att vi själva ska inse att det är Hans egen ondska i människorna som leder till all osämja, alla konflikter, krig och elände. För om vi förstår det, då sviktar ju hans egen argumentering och vi börjar ifrågasätta om det han försöker få oss att förstå verkligen är sant och rätt. Han vill aldrig ge oss tid till någon som helst eftertanke utan hoppas alltid att vi ska förivra oss och välja fel.

Allt började med de första människorna, Adam och Eva, i Edens lustgård. Gud hade skapat ett paradis för dem och de behövde inte arbeta eller göra någonting mer än att plocka frukterna från de olika träden för att kunna leva gott och bekymmersfritt. Men Gud hade befallt dem och sagt att de fick äta så mycket de ville av alla träden i lustgården, men inte av det träd -kunskapens träd på gott och ont- som stod mitt i lustgården, för då skulle de dö. (1 Mos 2:17).

Men alla människor är sig lika och har alltid varit det. De är nyfikna och vill förstå allting, om det är möjligt…Alltså utnyttjade djävulen, den gamle ormen, sin möjlighet att få Eva på fall genom att börja ifrågasätta om Gud verkligen hade sagt att de inte fick äta av alla träden i hela lustgården. Han visste precis vad Gud hade sagt, men nu gällde det ju att få Eva att tvivla och väcka hennes nyfikenhet på något sätt, och få henne att få ett sådant förtroende för det som djävulen sa, så att hon trodde MER på honom än på Gud. Ser du vilket djävulskt tillvägagångssätt han använder sig av?

Varför frågade djävulen Eva så? Jo, det gjorde han för att så ut tvivel i Evas innersta om vad Gud verkligen hade sagt, och för att få igång en diskussion där han visste att han med sin överlägsna argumentation skulle vinna, med hjälp av Evas nyfikenhet.

MUSIK

Min vän börja aldrig diskutera med djävulen. Hans list, illvilja och intelligens är så mycket större än din och min så det kan vi aldrig förstå. Trots att Jesus var Guds Son - och Människoson- diskuterade han aldrig med djävulen. Nej, han använde bara ”Andens svärd som är Guds Ord” precis som det står i Efesierbrevet 6:17.

”Det står skrivet” sa Jesus… och mot Gudsordet fanns det inga motargument, det visste djävulen också. Så med kraften i Gudsordet besegrades djävulen och lämnade Jesus när han insåg att han inte kunde övervinna honom hur han än försökte muta och övertyga. Läs själv (Matteusevangeliets fjärde kapitel) så ser du hur ’turerna’ gick när djävulen försökte med alla sina tricks. Jag sa innan att det aldrig finns någon hederlighet i den strid som djävulen inlåter sig på, och det är sant. Inte förrän Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter -och var hungrig- kom djävulen fram och började fresta med att Jesus skulle befalla stenarna att bli bröd. Men det var ju inte av någon sorts omtanke om hans hunger som djävulen kom med sina förslag, utan bara för att Jesus skulle tvingas utnyttja sin gudomliga makt, innan hans tid för det var inne.

MUSIK

Jag sa innan att vi aldrig kan förstå hur illvilligt och försåtligt djävulen agerar. Hur kan det vara så att han alltid lyckas överlista oss, om vi inte använder Andens svärd mot honom?

Jo, det beror på att han -Lucifer, Ljusets Furste- en gång skapades av Gud till kerub, en mycket hög position bland de himmelska makterna. Men han vakade inte över sin höga ställning utan ville bli ännu högre -som Gud- och därför störtades han ner, först till jorden och sedan när den här skapelsens tid är slut, kommer han att för evigt bli fängslad och kastad i eldsjön (Upp 20:10 – SFB).

Eftersom djävulen vet att hans tid inte längre är evig utan begränsad och utmätt av Gud, för att när den är slut så blir han kastad i den eviga elden tillsammans med vilddjuret och den falske profeten, så gör han allt som står i hans makt -så länge han kan- för att lura, förleda och förvirra de människor som ännu är i livet, så att de tror på honom i stället för på Gud. De blir då också kastade i den eviga elden som Bibeln talar om (Upp 20:12-15 – SFB).

Att Gud har berett en utväg ur den här hopplösa situationen vill Satan naturligtvis inte låtsas om, eftersom hans mål bara är att lura till sig så många människor som möjligt till helvetets eld, där han själv också, med sina änglar och andemakter, kommer att tvingas tillbringa evigheten i en evig ånger för att han inte lydde Guds befallningar.

MUSIK

En del människor menar att det måste vara fel att de i ånger och förtvivlan ska behö-va tillbringa sin evighet i en sjö som brinner av eld och svavel utan möjlighet att någonsin kunna ta sig därifrån, bara för att de inte trodde på evangeliets budskap om Jesus, Guds Son, som predikades för dem till deras räddning från synden. Ja, det kan man kanske tycka, men så är Bibelns budskap uttryckt och därför förkunnar jag det också så. Om det behagar Gud att ändra sig på någon punkt, så är det i så fall hans ensak helt och hållet, och ingenting som jag har något som helst inflytande över. Min uppgift är bara att utgå från bibelns ord och predika den frälsning som följer av rättfärdigheten från Gud genom tron och frälsningen i namnet Jesus – ingenting annat. Jag kan inte frälsa någon och det är inte heller min uppgift. Jag kan bara tala ut evangeliet, som sedan har Guds kraft att förändra en människas livssituation om hon tror på Jesus och tar emot det frälsande budskapet till sina synders förlåtelse.

Har du nu förstått hur det går till att bli frälst och räddad för evigheten? Om inte läs Paulus brev till romarna kapitel 10 och verserna 9 och 10. Sedan kan du delta i den frälsningsbön som jag ber här och nu:

”Herre Jesus Kristus. Jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv.

(Ta nu några ögonblick för att be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påminner dig om.)

Jag ber Dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel.

Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och Din Helige Ande.

Jag ber, kom in i mitt liv genom Din Helige Ande och var med mig för alltid.

Tack, Herre Jesus. AMEN.”

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer