28 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 13:5

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med Guds hjälp fördjupa mig lite i det. Men först ska jag be om Andens vägledning i bibelordet så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma inför dig med min bön om hjälp och vägled-ning i ditt ord, så att budskapet blir förmedlat av mig på rätt sätt, och så att det med din Andes kraft når fram till någon lyssnares hjärta som är öppet för dig. Amen.”

Paulus skriver: ”Ni ville ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan är mäktig bland er. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet” (2 Kor 13:3-5 – SFB).

Alltså: Om du och jag vet med oss att Jesus bor i oss så består vi provet. Jag tror att Jesus bor i mig genom den Helige Ande, men det betyder tyvärr inte alltid att jag gör det som behagar honom vid alla tillfällen – och det är jag mycket ledsen för. Men precis som jag älskar mina barn, även om de inte alltid gör det som tilltalar mig, så vet jag att Guds kärlek bor i mig ”ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss” står det (Rom 5:5 – SFB). Det är underbart stort.

MUSIK

Jag tror att vi allesammans som bekänner Jesus som vår herre, ständigt måste ’pröva oss själva om vi lever i tron’ som Paulus skriver. Anledningen till att jag tror att vi måste göra det, är skriftens ord där det står:

”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit” (1 Petr 5:8-10 – SFB).

”Så är vi också svaga i Honom” skrev Paulus i sitt brev till korintierna.

Det som ger mig personligen ett visst hopp är att han skriver ’så är vi också svaga’ och då förstår jag att han menar sig själv också.

Tänk att han, Guds tjänare, Paulus, som fick ett sådant fantastiskt möte med Jesus själv på vägen till Damaskus, och sedan fick stå inför konungar och annan överhet med sitt budskap om ’den vägen’ genom tron på Jesus – han skriver ’så är VI också svaga.’

Ja, svaghet det vet jag vad det är, för det är det enda jag är helt säker på passar in på mig själv personligen. Så det jag behöver är verkligen Guds Nåd och Kraft.

MUSIK

Du som lyssnar just nu, undrar kanske om det alltid är en andlig kamp och strid i samband med att man inom sig själv prövar frågan om att bli en kristen och tron på Jesus. Kanske har du upplevt det så i ditt eget liv och därför frågar dig hur det är.

Och det ska inte alls förnekas att det finns en Guds fiende som på alla sätt vill hindra oss människor från att ta beslutet om att tro på Jesus och ta till oss evangeliets glada budskap om Honom, Människosonen och Frälsaren, som här på jorden har makt att förlåta synder. (Luk 5:24- SFB).

Djävulen, Guds fiende, vill som alltid försöka så tvivel inom oss och få dig att tro på att förlåtelsen i namnet Jesus naturligtvis gäller för alla andra svaga människor, som inte kan klara av sitt liv själva, men inte för dig som är en modern, stark och upplyst person. Djävulen försöker intala dig att det där med Jesus, synd och frälsning, som du går och funderar på, det är bara bluff och humbug rätt igenom - och skulle det eventuellt finnas någon sanning i det - så är det i vilket fall ingenting för just dig.

Jag vet inte om motståndet är likadant för alla, men jag kan berätta om hur det var för mig själv, den där gången när jag blev övertygad i mitt innersta om att jag var en syndare som behövde förlåtelse. Jag upplevde att det fanns en enda möjlighet för mig att bli fri från alla band, och den möjligheten fanns hos Jesus. Därför kastade jag mig bildlikt talat i Guds famn med den föresatsen att det fick bära eller brista, men jag ville inte fortsätta längre att ha det rörigt, förvirrat och olyckligt i mitt hjärtas innersta. Jag ville ha lugn och ro. Alltså, OM det var sant att Jesus var den som man sa att han var, så var jag beredd att tro på honom. Jag bad därför om att han skulle förlåta mig alla mina synder och allt jag hade gjort fel i mitt liv. Jag kan inte påstå att min tro var särskilt stor, men jag beslutade mig för att ta steget med den tro jag hade, och pröva om frälsningen gällde för mig också. OCH DET GJORDE DEN!

 

MUSIK  

 

När jag tog emot Jesus genom att tro på honom i mitt hjärta så stod Guds löfte om frälsning fast. Det var sant för mig och det är sant för dig också när du tror på Jesus.

Den tunga bördan av otillfredsställelse och disharmoni i mitt hjärtas innersta, byttes ut mot ett överjordiskt lugn och en stilla frid som inte går att beskriva med ord.

Jesus sa: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till (Gud) Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). De där orden ”genom mig” som Jesus sa, låter ju obegripliga för den som inte har prövat att komma till Gud just genom att tro på Jesus. Men trots att det är obegripligt för vårt mänskliga förstånd så är det SANT. Du och jag kan aldrig förstå frälsningens underbara verklighet, men vi kan få uppleva den, om och när vi går in på den väg som Gud har stakat ut för oss – alltså vägen att tro på Jesus.

När Jesus dog på ett kors utanför Jerusalem för omkring 2000 år sedan, var det inte heller många som förstod vad som samtidigt hände i den andliga världen. Visst blev det en jordbävning när Jesus dog, och många avlidna stod upp och gick ut ur sina gravar, står det, men att det som hände var en himmelsk proklamation av Jesu seger över Satan och hans välde och makt på jorden, förstod nog ingen utom den himmel-ska härskaran. Kanske var det också några lärjungar och kvinnor som påminde sig Jesu ord om vad som var förutsagt av profeterna när förhänget mellan det heliga och det allra-heligaste i templet brast i två delar uppifrån och ända ner, och vägen till Guds nådastol öppnades - den som alltid varit stängd och förbjuden att beträda för alla utom för översteprästen en gång om året.

MUSIK

Sedan den dagen när jag öppnade mitt hjärta i tro på Jesus har jag allt som oftast fått komma tillbaka till nådens tron och pröva mig själv och mitt Jesus-förhållande. Tyvärr så är det, åtminstone i mitt fall, inte så att jag från den stunden jag tog emot Jesus, levt i någon sorts saligt lyckorus, utan det har sannerligen varit både upp och ner på trons väg, det vill jag att du ska veta. Men när det är kämpigt då får man påminna sig Jesu löfte att han skulle sända en annan Hjälpare som för alltid skulle vara hos oss och hjälpa oss. Så går det ”blott en dag, ett ögonblick i sänder” som det står så fint i den gamla sången av Lina Sandell.

Och Hjälparen, Guds Helige Ande, kom också till vår jord som Jesus lovat, på den första pingstdagen och han har varit hos oss ända sedan dess och är det fortfarande. De som tog emot Guds Ande fick då också kraft från höjden att vittna om Jesus och rättfärdighetens väg genom tron. Det blev en våldsam förföljelse mot dem som trodde på ’den vägen’ -alltså vägen till rättfärdighet genom tron på Jesus- i stället för den rättfärdighet som Mose lag talade om genom goda gärningar – alltså laggärningar.

Javisst, det var då som nu alltid ett motstånd mot Sanningen och tron på ’den vägen’

men de som trodde och under årtusendenas gång har fortsatt att tro, har också fått uppleva att Guds löften håller att lita på, även om en del har blivit martyrer för sin tro.

De väntar nu i Guds himmel på att Gud tar hämnd på deras fiender som tog deras liv och spillde deras blod. (Upp 6:9-11 – SFB).

MUSIK

Det ska komma en dag när all kamp och strid är slut och vi allesammans ska samlas inför Guds tron och lovsjunga Honom och Lammet som har köpt oss alla med sitt eget dyrbara blod.

Om den stora vita skaran, som ingen kunde räkna, skriver Johannes i bibelns sista bok så här: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst:

’Frälsningen tillhör vår Gud, Honom som sitter på tronen, och Lammet.’ Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad och sade: ’Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: ’Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?’ Jag svarade: ’Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: ’Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort ALLA tårar från deras ögon” (Upp 7:9-17 – SFB).

Tänk vilken upplevelse att se fram emot, vad Gud har berett för alla som genom tron på Hans Son, Jesus Kristus, får vara med i den stora vita skaran. Du som lyssnar nu får också vara med om du tror på Jesus. Det garanterar Gud själv. (Joh 17:3). Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer