27 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 9:12

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. Det är bakgrunden till den här stundens vandring på vår kristna tros väg. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning så allt blir rätt tänkt och förstått.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om din konkreta hjälp och vägledning i bibelordet genom den Helige Ande. Jag ber om att få del av den vishet som du vet att jag behöver, för att på ett rätt sätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Låt ditt ord ledsagas av din Andes kraft, kärlek och nåd, så att det får ingång i någon lyssnares hjärta som är öppet för dig. Amen.”

Varför stryker Paulus under just det här med gåvomottagarnas tacksägelse till Gud?

Jag är inte säker, men den tanken dyker åtminstone upp för mig, att fundera över hur man själv reagerar när man har gett någon en gåva. Förutom att man själv vet att man har hjälpt någon, så värmer det ju alltid hjärtat lite extra om man också får ett tack från mottagaren, eller hur? Ofta värmer en stor tacksamhet så att man kanske ytterligare en eller flera gånger bistår med gåvor till samma mottagare, bara för att man blir glad över den tacksamhet man får ta emot.

MUSIK

När jag en gång i tiden arbetade med flyktinghjälp så var det viktigt att man lät giva-ren få veta dels att man tacksamt tagit emot givarens bidrag och dels att hjälpen kommit fram till rätt ställe. Men om man som givare inte hör ett ljud från den som man räckt ut sin hand till, så blir man ju fundersam över om det man gjort var bra eller kanske inte alls uppskattades av vederbörande.

Eftersom du och jag är skapade till Guds avbilder, så kanske Gud reagerar på ett lik-nande sätt som vi skulle ha gjort. Jag menar att tacksamhet utlöser hjärtats givmild-het och välsignelse över den tacksamme. Av och till tänker jag på den händelsen när Jesus mättade 5000 män förutom kvinnor och barn. Det enda som fanns tillgängligt i matväg för alla de här människorna var 5 bröd och 2 fiskar. Jesus sa: ’Hämta hit dem till mig.’ Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, tolv korgar fulla. Varje gång ett sådant här under skedde står det att Jesus började med att tacka Gud. Att tacka Gud, är någonting som jag tror att vi ska lära oss allesamman – om vi inte redan har förstått det.

Jag förstår inte alls HUR en människas tacksamhet till Gud påverkar Guds givmild-het, jag vet bara ATT det gör det. Jag ska berätta om en egen erfarenhet jag har av det här med Guds välsignelse på ett mycket praktiskt och påtagligt sätt.

MUSIK

Jag återkommer nu till det jag talade om förut, om Guds välsignelse. En gång som jag aldrig glömmer, fick jag själv vara med om ett sådant här under. Jag hade efter en söndagsförmiddagsgudstjänst bjudit hem ett antal ensamstående herrar på middag. Det var väl en 8-10 stycken, men lite för sent kom jag på att det kanske inte fanns mat tillräckligt till så många. Min fru berättade efteråt för mig att hon hade stått i köket och bett till Gud att maten skulle räcka så att alla skulle bli mätta. Jag minns inte riktigt hur många vi var som åt, men vi var nog en 14-15 personer sammanlagt.

Vi bad Gud välsigna maten, som vi alltid brukar göra i vårt hem, och när middagen var över och alla hade ätit sig mätta, fanns det fortfarande mat över. Det var fullkom-ligt obegripligt, eftersom vi inte var mer än 5 personer själva i familjen, och mängden mat alltså brukade vara ungefär avpassad efter det.

Sådana erfarenheter av Guds godhet glömmer man inte så länge man lever.

Jag är inte ett dugg mer from eller andlig än andra människor, tro inte det, men Guds nåd har ingenting med din och min andlighet eller fromhet att göra. Gud är nådig mot den Han vill vara nådig emot, oavsett vem det är och oavsett hur den människan är i sig själv. Gud älskar syndaren, men hatar synden. Och vi människor kan aldrig pres-tera någon egen godhet för att försöka blidka eller muta Gud på något sätt.

Gud älskar oss som de syndare vi är. Det är obegripligt och vi tycker ofta att vi borde vara bättre människor först -åtminstone i våra egna ögon- innan vi kan komma inför Gud. Visst vill han att vi ska bli mer lika honom själv i godhet och barmhärtighet mot våra medmänniskor, men det är ingen förutsättning för hans kärlek mot oss.

Det står i min bibel att: ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8 – SFB).

MUSIK

Att Gud älskar människan som han själv har skapat, trots att ”hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen” (1 Mos 8:21) har alltså ingenting att göra med att vi på något sätt skulle förtjäna Guds kärlek utan är bara resultatet av GUDS NÅD mot oss.

Gud skapade människan god, för att ha gemenskap med henne och för att hon skulle råda över Hans skapelse. Förutsättningarna var de allra bästa som kunde tänkas, men när de första människorna trots det satte sin egen vilja före Guds befallningar, så spolierade hon -genom sitt eget handlande- Guds tankar och omsorg om henne.

Men då tog Guds Nåd och barmhärtighet över, och i sin kärlek mot oss grep Han in i historien och beredde en ny väg till gemenskap med sig – genom tron på Sin Son, Jesus Kristus, som han lät födas in i vår värld av en jungfru genom den Helige Ande.

Det unika i att låta en människa födas på ett sådant sätt, innebar ju också att hon var SYNDFRI och kunde ta upp kampen med Satan, besegra honom och eliminera syndens makt över människorna. För att lyckas med någonting sådant måste man ha all makt och alla resurser i sin hand. Och eftersom vår Gud har det, och dessutom har en så stor kärlek till den syndiga människan och omsorg om hennes eviga väl, så lyckades detta fullkomligt fantastiska uppdrag som Jesus fick att utföra, nämligen att frälsa och rädda den mänsklighet som vill tro på Honom och sätta sitt hopp till Jesus.

MUSIK

Du och jag kan aldrig förstå Guds frälsningsverk i Jesus Kristus. Men som väl är så begär inte Gud det heller av oss. Inte ens Guds änglar förstår det, men det står att de ’åstundar’ att få skåda in i det. Hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som himlen är högre än jorden. Han vet också vad vi är för ett verk, eftersom han själv har skapat oss av jordens stoft. Därför begär han bara att vi ska tro på Jesus, Guds Son, som vår räddare och frälsare. Ingenting annat! Gud begär ingen annan motprestation av dig eller mig.

Ibland undrar jag om just det att Gud inte begär någonting i gengäld av någon enda människa, är så svårt att acceptera för många, därför att de flesta av oss är vana vid att alltid behöva göra någon egen ’insats’ för att sedan få en lön eller ersättning för vår ’prestation’.

Men vår Gud har en gång för alla bestämt att ingenting som vi människor själva kan uträtta duger inför hans helighet och krav på rättfärdighet.

Det är därför som GUDS NÅD kommer in i det här sammanhanget. Men många vill inte veta av att de är ’nådehjon’ utan vill, för sin egen stolthets och självkänslas skull, alltid kunna berömma sig av sin egen förmåga eller prestation. Men det går inte Gud med på, eftersom han inte vill dela sin ära med någon annan. Det är ju Han som har löst hela ’frälsningsproblemet’ från början till slut, och därför vill han också att äran av det som han gjort ska tillfalla Honom ensam och hans Son som offrade sitt liv. Om vi inte vill inse det får vi vänta till dess att vi i ödmjukhet accepterar ’den vägen.’

Ingen människa ska någonsin kunna berömma sig av att själv ha funnit vägen till Guds gemenskap och hans himmelska rike, utan alla som en gång blir medborgare där, kommer att vara det av NÅD och ingenting annat. Oavsett vad du gjort eller presterat under din livstid, så kommer det aldrig att öppna himlens port för dig, så länge som du inte gått in på Guds väg. Det var ju därför Jesus sa att: ” Jag är Vägen,

Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 – SFB).

MUSIK

”Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek” står det (Joh 15:10 – SFB). Vad är det för bud Jesus talar om när han säger att ’jag har hållit min Faders bud’. Eftersom Gud är kärleken, så tror jag att Guds bud är att älska med den gudomliga ’agapekärleken’ där en del är lydnad intill döden. Och den kärleken är ren, helig, helhjärtad, djup, personlig och uthållig.

”Detta har jag talat till er” sa Jesus ”för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjäna-ren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra” (Joh 15:11-17 – SFB).

”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har kors-fäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden” (Gal 5:22-25 – SFB). Det här är Guds viljas väg med oss alla. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer