29 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 10:10

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus förmaningar till de troende i församlingen i Korint, fick till följd att man sa att ’när han kommer själv är han svag.’ Det är bakgrunden till den här stundens fördjupning i bibelordet. Men innan jag går vidare ska jag be om den Helige Andes vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning när det gäller ditt ord. Jag ber att du genom din Ande ska ta kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt förmedlat av mig till den som vill lyssna. Amen.”

Paulus kände ett stort ansvar för de Kristus-troende i Korint och uppmanade dem därför med orden: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er” (2 Kor 13:11 – SFB).

Bland församlingarna tyckte man ibland att Paulus var sträng i sina brev men inte visade så mycket självförtroende när han stod ansikte mot ansikte med dem.

”Hans brev” säger man ”har väl tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag, och man föraktar det han säger” (2 Kor 10:10 – SFB).

Ja, det är aldrig lätt att som ordets förkunnare vara alla till lags. Det är omöjligt, och

nu är det ju inte heller det som förkunnelsen går ut på, utan snarare tvärtom, att med ordets skärpa förmedla evangeliets budskap, som Hebréerbrevets författare skriver:

”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12 – SFB).

MUSIK

Förkunnelsen av Guds ord går ut på att ställa den enskilde inför valet mellan ’livet och vad gott är och döden och vad ont är’/…/ som Mose sa till Israels barn: ’Välj då livet’ sa han, ’för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom’ (5 Mos 30:15,19-20).

Det glada budskapet om förlåtelse för all synd i namnet Jesus, är ett Guds erbjudan-de om frälsning och evigt liv för den som tror på Frälsaren, Jesus Kristus.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

Om inte Gud hade tagit initiativet till människans räddning, så hade vi varit hopplöst förlorade. Vi var nämligen andligen döda på grund av syndafallet i Edens lustgård, där de första människorna släppte in synden i sina hjärtan, eftersom de inte aktade på den syndfria ställning som de skapats till utan gick sin egen viljas väg. Och är man död så kan man ju inte ens ropa på hjälp - eller hur?

Genom synden bröts alltså den andliga gemenskapen mellan Gud, som är Ande, och människan. Den gemenskapen förutsätter enhet i ande och sanning, och det var det som Adam och Eva lämnade när de syndade.

MUSIK

Det helt fantastiska i att Gud älskar oss syndare, betyder ju inte nödvändigtvis att han också gillar allt som vi håller på med. Men han är barmhärtig och har tålamod med oss, precis som vi med våra egna barn. Visst gör de en massa tokiga saker ibland, men inte slänger vi ut dem ur vår kärlek och familjegemenskap för det. Särskilt inte så länge som vi kan påminna oss våra egna felsteg under barn- och ungdomstiden.

”Låt er upprättas och förmanas” skrev Paulus till korintierna. Jag vet inte hur du har det som lyssnar nu, men jag skulle tro att vi allesammans behöver ta till oss Paulus ord och med ett ödmjukt sinnelag försöka inse att vi inte är fullkomliga än, utan behö-ver lyssna och ta till oss diverse förmaningar och tillrättavisningar i våra egna liv så länge vi lever här på jorden. Avsikten med tillrättavisningar och korrigering är ju att vi ska bli lika vår Mästare och Herre, Jesus Kristus (1 Tess 4:14 – SFB).

Paulus skriver också i sitt brev till Filipperna så här, om rättfärdigheten genom tron:

”Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda” (Fil 3:7-11 – SFB).

MUSIK

Judarna var ju lärda och fostrade till att -genom Mose lag- tro på en rättfärdighet och ett evigt liv genom att lyda lagen och alla stadgarna. Så här står det i Skriften:

”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter. Jag är Herren, er Gud. Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem skall leva genom dem. Jag är Herren” (3 Mos 18:1-5; Hes 20:11 – SFB).

Om jag förstår det rätt, så hade Gud verkligen tänkt sig att den som höll lagen i allt, skulle nå fram till en rättfärdighet genom den och också till det eviga livet. Nu måste vi hålla i minnet att Jesus inte var kommen till jorden än, och alltså fanns det ingen frälsare, utan det gamla förbundet utgick i allt från Lagen som Gud gav Mose på Sinai berg. Men problemet var -om man får säga så- att det gamla lagförbundet inte kunde föra fram någon enda människa till en total rättfärdighet som dög inför Guds helighet -ingen mer än Jesus själv- som skulle födas många generationer senare.

Och anledningen till det var att offerdjurens blod aldrig kunde ge verklig syndaförlåtel-se och Jesu död var därför absolut nödvändig för att ta bort människans skuld.

Det Nya Förbundet i Jesu blod kom alltså till (1 Kor 11:25) dels för att vi skulle kunna bli rättfärdiga genom tron på Jesus och inte genom att hålla lagen och dess stadgar, och dels för att sona all synd som tidigare hade begåtts. Jesu blod tog alltså de gammaltestamentliga offrens plats och utförde den eviga rening som Guds helighet krävde, till och med i själva himlen och inne i det allra-heligaste inför Guds ansikte. (Hebr 9:22-28 – SFB).

MUSIK

När man försöker -så gott det låter sig göra för en enkel människa- att sätta sig in i det fantastiska och helt överväldigande frälsningsundret som Gud satte i verket genom att låta sin egen Son, Jesus Kristus, avlas av den Helige Ande och på det sättet, som en absolut syndfri Människoson, födas in i vår värld för att i vårt ställe sona mänsklighetens synder, så går det utanför vår fattningsförmåga. Men det visar bara hur absolut sanningen är i Skriftens ord och profeten Jesajas 55:e kapitel där det står så här:

”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det” (Jes 55:8-11- SFB).

I det Gamla Testamentet utbrister psalmisten kung David: ”Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig” (Ps 139:17-18 – SFB).

Och i det Nya Testamentet skriver Paulus: ”O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar./…/ Av honom, genom honom och till honom är ALLTING. Honom tillhör äran i evigheter, AMEN” (Rom 11:33, 36 – SFB).

MUSIK

”Lyft upp era ögon mot höjden och se” skriver Jesaja: ”Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: ’Min väg är fördold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt’?

Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas” (Jes 40:26-28).

Gud låter sig inte förstås på något annat sätt eller på någon annan väg än om man söker Honom på den väg som han själv har öppnat för dig och mig, nämligen genom tron på Jesus Kristus. ”Allt har min Fader överlämnat åt mig” sa Jesus. ”Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för” (Luk 10:22 – SFB). Genom Jesus förstår vi Faderns kärlek, barmhärtighet och nåd till frälsning för var och en som tror.

Jesus sa: ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom (Joh 14:21).

I sin översteprästerliga förbön inför Fadern säger Jesus:

”Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.” ” Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig” (Joh 17:6-8, 20 – SFB).

Min vän som lyssnar nu – det är FÖR DIG Jesus ber när du tror på honom. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer