9 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Upp 14:3

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppenba-relse får se de 144000 som hade Lammets och hans Faders namn skrivet på sina pannor, så får han höra en röst som stora vatten och dånet av en stark åska, skriver han i det 14:e kapitlets 3:e vers. Det är bakgrunden till den här stunden, men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer återigen inför ditt ansikte med en begäran om din direkta styrning av mina tankar, ord och handlingar, därför att jag behöver din hjälp med att förstå ditt ord. Jag ber att du med din Helige Ande tar en total kontroll över mig så att allt det som du vill ha förmedlat blir utfört på rätt sätt. Amen.”

De 144000 är de Guds tjänare, ur Israels alla stammar, som änglarna försett med sigill på deras pannor. ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk.” ”Det är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.” De har varit uthålliga i prövningens stund och blivit räddade.

MUSIK

Den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, förklarar för Johannes och säger: ”Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn./…/ De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlings-frukt åt Gud och Lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria” (Upp 3:12; 7:3-4; 14:3-5 – SFB).

I det följande 15:e kapitlet, försöker Johannes beskriva vad han ser: ”Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen, säger han: Sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld” säger han ”och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet:

Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats” (Upp 15:1-3).

Moses sång var en hyllning till Gud efter Israels befrielse ur Egypten (2 Mos 15:1-18) och Lammets sång firar Guds folks befrielse ur Satans våld.

MUSIK

Tänk en gång, när du och jag får vara med i Guds himmel - på glashavet inför Guds tron - och sjunga med i sången om vår Guds befrielse från all synd. Då är vår frestel-setid slut och riskerna för oss att i något sammanhang svika vår Frälsare är över. Vi får då vila ut i Guds himmel och glädja oss över en evighet av ljus och hopp som ligger framför.

Låter det inte spännande?

Har vi rätt att glädja oss över det redan nu? Ja, i min bibel står det att vi ska vara glada i hoppet.

När det gäller Israels kommande frälsning och Guds barmhärtighet mot sitt folk skriver profeten Jeremia: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig./…/Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn skall vända tillbaka till sitt land” (Jer 31:3, 17 – SFB).

Till oss andra, hedningar, skriver Paulus i sitt brev till de troende i Efesus: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarel-sens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upp-lysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam” (Ef 1:18-19 – SFB). I den äldre översättningen står det i vers 19: ”Hur översvinnligt stor hans makt är PÅ OSS som tror…”

Personligen tror jag att det egentligen handlar om att du och jag ”ska inse hur otroligt stor Guds makt är att hjälpa dem som tror på honom” – som Handbok för Livet, med en lite annan ordalydelse, uttrycker det.

MUSIK

Gud hjälper alltså dem som tror på Honom. Vad är då tro för någonting? Ja, jag kan inte förklara det bättre än Hebréerbrevets författare, som skriver: ” Tron är en överty-gelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt” (Hebr 11:1-2 – SFB).

Jag vet inte om man lite förenklat kan säga att tron börjar där förståndet slutar. Men om man vill ansluta sig till den tolkningen, så betyder det ju inte därför att den som tror inte förstår eller är medveten om vad han gör. Det står också, i den äldre bibel-översättningen, att vi ska kunna få ” en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus” (Kol 2:2 – 1917).

Jag tror inte alls att Gud menar att vi ska sätta vårt förstånd ur spel, men däremot ska vi inte FÖRLITA oss på vårt förstånd – för det räcker inte till, när det gäller att bedöma andliga frågor. Kung Salomo, som var den mest förståndiga människa som någonsin har levt, eftersom Gud gav honom så mycket vishet och förstånd, skriver i Ordspråksboken: ” Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna" (Ords 3:5 – SFB).

MUSIK

Vi människor är ju skapade nyfikna och vetgiriga av Gud, så därför är det ju inte så konstigt att man gärna vill veta så mycket som möjligt om både det ena och det andra. MEN, det finns ett stort MEN i det här sammanhanget, och det är att TRON alltid kommer före förståndet, och inte tvärtom, som vi människor så gärna vill ha det till. Tron förutsätter inte att man förstår någonting först, utan det är precis som jag läste förut, nämligen en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det som man inte ser.

Vi är ju skapade så – kanske för vår säkerhets och överlevnads skull – att vi måste se först för att sedan kunna förstå. Men när det gäller andliga ting, och det är ju det vi talar om nu, så är det här ingen säkerhets- eller överlevnadsfråga för oss, utan det är en fråga INTE om vårt eviga liv, för det har alla människor, eftersom vi är skapade till evighetsvarelser, nej det är frågan om VAR vi ska tillbringa vårt eviga liv någonstans. Bibeln är absolut kristallklar på den punkten. Det finns bara 2 alternativ. Antingen är det i Guds himmel eller i Helvetet, och det är mellan de två platserna vår tro kommer in och avgör vår eviga tillvaro.

Om du säger att det där med tron bryr du dig inte om. ’Man ska inte tro man ska veta’

säger du kanske. Punkt och slut. Ja, jag kan bara tala om för dig vad Gud har sagt i sitt ord i bibeln, men vill du inte tro så kom inte och skyll på mig eller på Gud, den dagen när det går upp för dig vad som är riktigt. Du blev varnad men ville inte tro.

Men det där med att inte vilja tro är inget nytt. Det var likadant på Noas tid när han i över 100 år höll på att bygga arken, före syndafloden. Eller tänk på den rättfärdige Lot som blev räddad när de båda städerna Sodom och Gomorra, med sin ogudaktiga befolkning, förstördes till den grad att man än i dag inte ens vet var de låg.

MUSIK

Såvitt jag vet finns det bara ett sätt att övertyga sig om vad som är rätt och fel eller sanning och lögn när det gäller den kristna förkunnelsen -evangeliet- alltså det glada budskapet om Jesus, hela världens Frälsare.

Det står skrivet att ”Var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:8). Min erfarenhet är att det här är inte något symbolspråk, utan en ren och klar verklighet, av den enkla anledningen att Gud verkligen vill att så många som möjligt ska finna Honom och bli räddade genom tron på den som han har sänt – Jesus Kristus.

Om du alltså ber till Gud och söker Honom, så kommer han att visa dig att det jag talar om är en verklighet. Ge Gud en chans åtminstone – va? Ska vi säga att du ger honom 30 dagar att bevisa för dig -kanske på ett sätt som bara du begriper- att det kristna budskapet om himmel och helvete är sant, och att det finns ett evigt liv för oss alla, där förlåtelsen för all synd i namnet Jesus är den enda nyckeln till gemenskap med honom i himlen.

Om du är uppriktig och söker Gud av hela ditt hjärta, så garanterar jag att du kommer att finna honom och bli absolut övertygad om evangeliets sanning. Låt ingenting hindra dig i ditt sökande tills du finner sanningen. Den finns i Jesus Kristus, som är den enda vägen till Gud och en harmonisk evighet i ljus och glädje. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och... Läs mer

 • tisdag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 9:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt... Läs mer

 • onsdag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med... Läs mer

 • torsdag 29 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus förmaningar till de troende i församlingen i Korint, fick till följd att man sa att ’när han kommer själv är han svag.’ Det är bakgrunden till den här stundens fördjupning i bibelordet. Men innan jag går vidare ska... Läs mer

 • fredag 30 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ps 103:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad från Psalm 103 och vers 10. Den psalmen är en lovprisning till Herren Gud för hans godhet. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 1 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Sam 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från 1 Sam 2:9 och är en strof ur ’Hannas lovsång’ inför Gud, sedan hon lämnat sin son Samuel i Herrens tempel i Silo, hos prästen Eli. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 2 maj