17 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Inför det här programmet kom den frågan upp för mig, hur namnet JESUS blev känt och förmedlat. Omkring 750 år före Jesu födelse får Jesaja, Amos son, Guds kallelse att bli Hans sändebud och profet. Gud talar och profeten Jesaja förmedlar då det här budskapet till Israels hus: ”Lyssna nu, ni av Davids hus: Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? Därför skall Herren själv ge er ett tecken Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet IMMANUEL” (Jes 7:13-14 SFB).

Eftersom jag inte vet hur jag vidare ska förmedla den här texten eller meningen med den så ska jag be om vägledning av den Helige Ande.

”Gode Gud! Du känner min egen totala okunnighet och oförmåga att tala ut Ditt ord. Om Du inte själv vägleder mig och ger mig de tankar och ord som jag ska förmedla, så blir det ingenting alls. Därför ber jag Dig att Du leder mig genom Din Ande, så att jag på ett rätt sätt förmedlar det som Du vill ha sagt. Amen.”

MUSIK

Profeten Jesaja fick alltså på sin tid förmedla budskapet om att Guds Son en dag skulle komma att födas av en jungfru, och att hon skulle ge honom namnet Immanuel, som betyder ’Gud med oss’.

Många år senare uppträdde Matteus, en av de 12 apostlarna. Han skriver i början av Matteusevangeliet om JESUS - Kristus och Messias - som betyder ’Den Smorde’ på grekiska och hebreiska, att Han genom släktlederna var Davids och Abrahams son.

Genom en Guds ängel fick Josef, Marias man, i en dröm veta att Maria blivit havande genom den Helige Ande. Josef fick också veta att det skulle bli en son och att han skulle ge Honom namnet JESUS (som betyder ’Herrens frälsning’) ”ty Han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:20-21 SFB).

Löftena om en kommande Messias (4 Mos 24:17 SFB) och Israels hopp - hade genom att Israel hade levt i fångenskap i Österlandet, blivit känt där bland hedningarna. Det var därför som de vise männen –de österländska stjärntydarna- kom till Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett Hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe Honom.” (Matt 2:2 SFB).

Är det inte fantastiskt att de första som kom för att tillbe Jesus, den nyfödde juda-konungen, var hedningar. Judarnas egna överstepräster och skriftlärda, som mycket väl kände till skrifterna och att ” en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel” (Matt 2:6 SFB) skulle födas i Betlehem, verkar inte att ha brytt sig så mycket om det som hänt. Det står i alla fall ingenting om att de följde med de vise männen för att se om det stämde som de talade om.

MUSIK

Varför översteprästerna och de skriftlärde inte var mer intresserade av hur Skriften (Mika 5:2; 2 Sam 5:2; 1 Krön 11:2 – Jfr Joh 7:42) skulle uppfyllas vet jag inte. Kanske tyckte de sig själva vara nog…Var de inte Abrahams barn kanske? Det fick väl räcka. Men det fanns en som var mer intresserad, och det var kung Herodes, fast det var ju av en helt annan anledning. Han ville inte ha någon konkurrens om kungadömet, utan lät de vise männen söka efter ’den nyfödde judakonungen’ – inte för att hylla Honom, som han sa, utan för att döda Honom.

Men Gud som känner allas våra tankar fjärran ifrån, Han visste vad Herodes tänkte, och ledde de vise männen en annan väg hem igen till deras land.

Evangelisten Lukas skriver så här om änglabudskapet till Maria: ”I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen, som hette Nasaret, till en jungfru, som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.

Och ängeln kom in till henne och sade: ’Hell dig, du högt benådade! Herren är med dig.’ Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära. Då sade ängeln till henne: ”Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och Honom skall du ge namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas ’den Högstes Son’, och Herren Gud skall ge Honom Hans fader Davids tron. Och Han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på Hans rike skall ingen ände vara” (Luk 1:26-33 – 1917).

MUSIK

Maria var ung, fattig och dessutom kvinna vilket innebar, i den tid och det samhälle hon växte upp, att hon ur alla synpunkter var otänkbar som ett viktigt redskap för Gud. Men Gud valde henne ändå, för en uppgift där det krävdes en lydnad utöver det vanliga. Kanske det är likadant med dig, och att dina omständigheter i livet inte gör dig till en tänkbar kandidat för tjänst åt Gud, i dina egna ögon. Men akta dig för att begränsa Gud. Han kan använda dig om du litar helt på Honom.

Jag vet förstås inte hur du tänker och uppfattar dig själv, men själv brottas jag ofta precis med detta att inte ’duga’ inför Gud. Jag har efter hand lärt mig att det finns 2 diken längs vår livsväg. På den ena sidan av vägen löper självgodhetens dike och på den andra finns det som jag kallar för självföraktets dike. Mitt mål är att försöka hålla mig mitt på vägen – men ack vad svårt det är – för att inte säga omöjligt, åtminstone i min egen kraft. Den enda gången när jag är mitt på vägen, brukar vara när jag är på väg från det ena diket till det andra. Men jag har också lärt mig så småningom att se på det stora tecken som finns vid vägens slut. Det är ett hoppets tecken - i form av Jesu kors – och över det står det med stora bokstäver GUDS NÅD.

Så länge jag håller min blick på det tecknet över min trosväg, med Guds Nåd i fonden, så kan jag också hålla mig mitt på vägen. Något annat är otänkbart.

I namnet Jesus ligger den kraften förborgad, som ger mig styrka för varje dag att leva till Guds ära och vara till välsignelse för någon medmänniska. Men utan Guds kraft i och genom namnet Jesus, står jag mig fullständigt slätt, och varje ord faller bara platt till marken.

MUSIK

En sak ska man ha klart för sig, när det gäller den kristna tron, och det är att det INTE handlar om att tro på den kristna läran, utan att tro på Jesus Kristus, Guds Son, och ha en personlig relation och gemenskap med Honom.

Jesus är sann Gud av evighet, som en av tre i den treeniga gudomen. Men Han blev och är också sann människa genom att födas in i vår värld genom jungfrun Maria.

Varför är det så? Jo, därför att som Gud lämnade Han sin odödlighet och himmelska härlighet och ödmjukade sig för att göra sin Faders vilja – att dö som människa på ett kors, som ett offer för alla människors synder – själv syndfri – men gjord till synd för att du och jag skulle kunna bli rättfärdiga genom tron på Honom, vår Frälsare.

OM Gud -enligt mänskligt sätt att tänka- kan sägas ha haft någon del i att Adam och Eva, svaga som de var, föll och syndade i Edens lustgård, när de blev överlistade av Satan i ormens gestalt, och så drog hela mänskligheten med sig i syndafallet, har Gud också -helt på eget initiativ- tagit på sig själv all den synden och skulden.

Han sonade hela mänsklighetens synd och skuld genom sitt försoningsoffer på Golgata kors, och har återställt människan inför sig, ren, syndfri och odödlig som hon en gång var i paradiset – om hon bara då velat tro på Gud och hålla fast vid att det Han sagt var sant.

Den gången, i Edens lustgård, ville människan inte tro på Gud. Nu får hon genom Guds Nåd en ny möjlighet – genom att välja på nytt – om hon den här gången vill tro på Gud och Guds Son, Jesus Kristus.

OM människan vill TRO när Gud nu för andra gången prövar människan – så erbjuds hon återigen ett evigt liv i Guds gemenskap. ”Men skall väl Människosonen, när Han kommer, (tillbaka på himlens sky) finna tro här på jorden?” (Luk 18:8 – 1917). Det är frågan som Jesus själv ställer. Vad svarar du och jag?

MUSIK

Ditt och mitt svar på Jesu fråga om Han ska finna tro här på jorden, när Han kommer, är det viktigaste svar som du och jag bär inom oss, och som avgör vårt eviga liv.

Är vår tro på Jesus sådan att HAN bär oss genom dödsskuggans dal, hem till sig?

Att du känner Honom är en sak, men frågan är om Han känner dig?

Skriften säger: ”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt 7:21 – 1917).

När Jesus framställde liknelsen om de 10 jungfrurna, så säger Han till de 5 som gick bort för att köpa olja – när de kom tillbaka senare och knackade på dörren till bröllopssalen: ’Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte’ (Matt 25:10-12 – 1917).

”Den som älskar Gud, han är känd av Honom” skriver aposteln Paulus till korintierna (1 Kor 8:3 – 1917).

Till galaterna skriver han: ”Förut, innan ni kände Gud, var ni trälar under gudar, som till sitt väsende inte var gudar. Men nu, sedan ni har lärt känna Gud och, vad mer är, har blivit kända av Gud, hur kan ni nu vända tillbaka till de svaga och arma ’makter’, under vilka ni återigen vill bli trälar?” (Gal 4:8-9 – 1917).

Profeten Hosea skriver: ” Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss fara efter att lära känna Honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och Han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden” (Hos 6:3 – 1917).

Ja, låt det bli allas vår strävan – att lära känna Herren.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer