6 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? (Rom 8:35 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är en enkel och rofylld stund om kristen tro för vardag och evighet. Gud är visserligen ande, men handlar mycket praktiskt här på jorden. Hade han inte gjort det så hade vi för det första inte haft någon markyta att trampa på. För det andra hade vi t ex inte haft något vatten varken för alla växter och djur eller för oss själva att dricka. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så att jag kan förstå bibelordet och förmedla det.

”Gode Gud! Tack för att du alltid hjälper mig att tänka rätt och tala rätt om dig och allt underbart som du har skapat för att livet för människorna här på jorden ska bli så bra som möjligt. Ta en fullständig kontroll över mig så att allt blir rätt framfört. Amen.”

När jag sökte Guds tanke inför den här stunden kom det här bibelstället från Psalm 94 upp för mig. Det står så här: ”Herren känner människornas tankar, Han vet, att de själva är fåfänglighet. Säll är den man som du, Herre, undervisar och som du lär genom Din lag” (Ps 94:11-12 – 1917).
Skriften säger om Herrens långmodighet: ”Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som icke frågade efter mig, jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig; till ett folk som icke var uppkallat efter mitt namn har jag sagt: Se, här är jag, här är jag. Hela dagen har Jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk, som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följer sina egna tankar” (Jes 65:1-2 – 1917).

Paulus skriver till korintierna att han inte har kommit till dem med mänsklig visdoms höga ord utan hade beslutat sig för att ‘bara tala om Jesus Kristus och Hans död på korset’ (1 Kor 2:2). ‘Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig’ skriver han. ‘Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men den Helige Andes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budska-pet kom från Gud. Jag gjorde detta” fortsätter Paulus ”därför att jag ville att er tro ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar” (1 Kor 2:2-5).

MUSIK

Jag läser några verser till från 1 Kor 2: ”Våra ord är visa därför att de kommer från Gud. Guds plan, som tidigare var okänd för oss - fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades - ska enligt Hans beslut, föra oss in i himlens härlighet. Denna världens stora män har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre. Det är detta Skriften menar när den säger att ‘ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren. Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för att tala om det för oss, och hans Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter. Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är, utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen Ande. Gud har faktiskt gett oss sin Ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå Hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som Han har gett oss” (1 Kor 2:7-12 – Levande Bibeln).

MUSIK

När vi har berättat för er” säger Paulus till församlingen i Korint ”om dessa gåvor, har vi till och med använt samma ord som den Helige Ande använde, inte ord som vi som människor skulle välja. Vi använder alltså den Helige Andes ord för att förklara andliga sanningar. Den människa som inte har Anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som den Helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den Helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart. Men den andliga människan har insikt i allt, och det oroar och förbryllar världens människor, som inte förstår vad det är frågan om. Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar och de kan inte ge Honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv” (1 Kor 2:7-16 – LB).

Jag läste ju om att den som tror på Jesus Kristus faktiskt -genom den Helige Ande- har del av samma sinne och tankar som Kristus själv. Och det beror ju på att Anden är en och densamme. Guds Ande bor i dig genom din tro på Jesus Kristus, och därför kan Guds Ande också uppenbara för dig sina tankar och du kan förstå Guds sinne på det sättet. Men det är fördolt för ’världsliga’ människor, eller ’själiska’ människor som det står i den gamla bibelöversättningen. Med ‘själisk’ menas alltså människan sådan som hon är av naturen, innan hon har tagit emot Jesus Kristus genom tron, i sitt hjärta. Hon kan inte förstå det. Det är inte bara så att hon inte vill, utan det är OMÖJLIGT för henne att förstå det. Guds tankar är av en helt annan karaktär än människans naturliga tankeliv. Människan är visserligen skapad av Gud till Hans avbild, med en förmåga att tänka, känna och förstå, men det betyder inte att människan kan tänka som Gud tänker, för det förutsätter att Guds egen Ande först har fått tillträde till hennes innersta väsen genom tron på Jesus Kristus och blivit Herre över hennes tankeliv genom att hon av fri vilja gett upp sig själv och sin egen väg och vänt tillbaka till Gud.

MUSIK

Människan måste alltså själv, av fri vilja, öppna sitt hjärtas innersta för Jesus, och utan reservationer tro på Honom och sedan bekänna Honom som Herre i sitt liv. Människans synd -alltså otron som skilde henne från Gud- är då borttagen och vägen tillbaka till Gud är öppnad igen genom den försoning -mellan människan och Gud- som Jesus åstadkom när Han dog på sitt kors och tog människornas synder på sig. Människan som dittills varit död i sin ande får nu som en gåva Guds Andes liv och kan börja tänka på ett andligt sätt, förstå Guds tankar och Guds sinne.

När du har tagit emot Jesus genom tron och fått Guds Ande och hans liv som en gåva av Gud, då vill Gud inget hellre än att också låta dig få ha gemenskap med sig själv. Det är ju det alltsammans går ut på. När Gud, genom Jesus, har fått insteg i ditt liv, så är du också i Guds ögon frikänd och absolut ett rättfärdigt GUDS BARN  precis på samma oskyldiga sätt som Adam och Eva en gång var i Edens lustgård, innan synden kom in och förstörde alltsammans. Och när du har blivit ett Guds barn, så ärver du också din Far och det eviga livet som finns i Honom, och du har tillgång till alla himmelrikets skatter och välsignelser.

MUSIK

Skriften säger: ”Vem törs anklaga oss som Gud har utvalt till sina egna? Kommer Gud att göra det? Nej! Han är den som har frikänt oss och fört oss in i ett rätt förhållande till Honom. Vem kommer då att döma oss? Kommer Kristus att göra det? Nej! Han är den som dog för oss och som uppstod från de döda för oss. Han sitter nu på hedersplatsen, bredvid Gud, och han ber för oss där i himlen. Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi kärlek? När vi upplever svårigheter och olyckor, när vi förföljs eller blir slagna till marken, beror det då på att han inte älskar oss längre? Och om vi är hungriga eller utfattiga, eller i fara eller hotas med döden, har då Gud övergett oss? Nej! Skriften säger oss att för hans skull måste vi vara beredda att möta döden när som helst - vi är som får som väntar på att bli slaktade. Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från Hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte, inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek, som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet, inget kan skilja oss från denna kärlek”(Rom 8:33-39 – LB).
Som jag sa förut så är det alltså absolut omöjligt för en själisk människa att förstå Guds tankar. Hans plan har alltid varit att rädda hela mänskligheten från en evig död. Men eftersom människan inte ens kan förstå syndens natur och vad det är hon ska räddas ifrån, så kan hon inte heller förstå varför det är så viktigt att ens tro på Gud!

MUSIK

Det handlar alltså inte om att den naturliga människan INTE VILL förstå. Nej, hon KAN INTE FÖRSTÅ! Tron på Gud är nämligen ingen fråga för det mänskliga förstån-det. En människa kan ALDRIG förstå Gud hur mycket hon än försöker. Synden har nämligen förblindat henne så att hon inte ser klart. Jag ska läsa vad bibeln säger just om det. Först läser jag från den äldre översättningen (1917). Det är aposteln Paulus som förkunnar evangeliet för korintierna och säger: ”Om vårt evangelium nu verkli-gen är bortskymt av ett täckelse, så finns det täckelset hos dem som går förlorade. Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke ser det sken, som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.”
Så läser jag samma text från den Levande Bibeln. Så här står det där: ”Vi försöker inte lura människor att tro. Vi är inte intresserade av att arbeta på det sättet. Vi försöker aldrig få någon att tro att Guds ord är något annat än vad det är. Alla sådana skamliga metoder förkastar vi. Vi står inför Gud själv när vi talar, och därför säger vi sanningen, och alla som känner oss vet att det är så. Om de goda nyheter som vi predikar är dolda för någon, så är de dolda för dem som är på väg till evig död. Satan, som är gud i denna onda värld, har förblindat en sådan människa, så att hon varken kan se ljuset från det glada budskapet, eller förstå det fantastiska i Kristi, vår Guds, härlighet som vi predikar om. Vi går inte runt och predikar om oss själva, utan vi predikar att Jesus Kristus är Herre” (2 Kor 4:3-4 – LB). Tron på Gud och Jesus, är ingen förståndsfråga, utan en övertygelse om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss – en trygg visshet om att det vi önskar också kommer att hända.

Dagens minnesord: Vi predikar att Jesus Kristus är HERRE. (2 Kor 4:5 – LB).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer