11 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Den som inte har Guds Son (Jesus) har inte livet” (1 Joh 5:12 - SFB)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag räknar med att vi ska få en
lugn och stillsam stund tillsammans, fylld av Guds närvaro där Han, på sitt eget sätt, får
tala med dig om ditt hjärtas innersta längtan och behov. Men innan jag går vidare ska
jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om hjälp. Dels för min egen skull, så att
jag forstår Ditt ord på rätt sätt, och dels ber jag om hjälp for någon lyssnare som med ett
öppet hjärta och sinne väntar på att få uppleva Din närhet och välsignelse, Amen.”

Gud älskar dig och vill ge dig all tröst och hjälp som du behöver för att ditt liv ska bli rikt
och meningsfullt. Men Gud går aldrig fortare fram än vad du och jag kan ta emot honom
och hans gåvor. Det står i min bibel att ’Gud ger inte sin ande efter mått’. Vi ska tala lite
om det och så ska jag berätta om hur man når fram till Gud, på hans telefon.
Du kan väl Guds telefonnummer? lnte? Då ska jag tala om det också för dig.
Har du nått fram till Gud någon gång eller inte? Kanske beror det på att du (bildlikt talat)
har slagit fel nummer på ditt hjärtas telefon. Det måste du ha gjort, för till Gud är det
aldrig kö. Det är så, förstår du, att Gud har en speciallinje för dig. Och det finns ingen
växel heller där du bara får höra någon som säger: "Var god dröj!" eller "Var god försök
senare!" Nej till Gud går det bara direktlinjer. Och det är så vist ordnat av honom,
universums skapare och Herre, att varje människa på jorden har fått en egen linje till
Gud. Och där finns det kapacitet ska jag säga. Om så alla ringer på samma gång, så är det aldrig upptaget, utan Gud har alltid tid med dig.

MUSIK

Och numret... Javisst ja, numret var det ju jag skulle tala om för dej. Det är Ps 50:15
Vad är det för något konstigt nummer, frågar du kanske?
Jo det står i psalm 50 och vers 15 (Ps 50:15): "Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig,
och du ska prisa mig!" - Alltså kalla på mig i nöden... när du har det svårt... så vill jag
hjälpa dig... och du ska prisa mig.
Har du försökt med det numret till Gud i himlen som älskar dig? Ps 50:15 var numret.
Och om du glömmer vad jag har sagt, så ta fram din egen 'telefon-katalog' - alltså din Bibel och slå upp den bibelbok som heter Psaltaren, och läs själv den 50:e psalmen och vers 15. Ta en penna och skriv upp numret på första bladet i din bibel. Så är det lätt för dig att hitta det igen. Ps 50:15.
Jag sa förut att Gud går aldrig fortare fram med dig eller med mig, än vad vi kan klara av
och fatta. Jesus sa vid ett tillfäille till sina lärjungar: "Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte nu fatta det..." Jag tror att det finns djupa sanningar om Gud som ligger
alldeles uppenbara for oss, men som vi inte kan fatta än... och därför ser vi dem inte
klart, trots att vi läser innantill precis som det står i Bibeln, Guds ord.

MUSIK

Våra andliga ögon är liksom blinda och sanningarna ligger skymda för oss. Kanske
beror det på att vi redan tycker oss ha en fullständig och klar bild av hur skapelsen är
'konstruerad' och hur den fungerar. Och så kommer det någon och lägger fram en ny
pusselbit som borde passa in i vårt livs pussel... men det finns ju ingen plats till någon
mer pusselbit. Vårt pussel är fullt och klart redan, och ska vi få plats med en ny bit, så
måste vi ju börja ompröva hela det fina systemet som vi har byggt upp för oss själva,
och det är ju jobbigt... så det vill vi ju inte... eller hur?

Aposteln Johannes skriver: "Gud ger nämligen icke Anden efter mått" (Joh 3:34).
Jesus undervisade och sade: "Saliga är de som är fattiga i anden, ty dem hör
himmelriket till" (Matt 5:3).
Om nu Gud inte ger Anden efter mått... hur gör Han då? Om Han inte säger till mig att:
'Nu, har jag bestämt att du ska få si och så mycket ande.' En liter, eller hur nu Gud mäter. Om han inte gör så, hur gör han då?
Vet du vad jag tror? Jag tror att Gud först tittar efter, om jag vill ha Guds Ande. Om
Han då ser att jag verkligen vill det... så tror jag att Gud ser efter hur mycket plats det finns för honom i mitt hjärta. Och så fyller Han mig med precis så mycket som det finns plats för. Har du och jag en stor längtan och stor plats for Guds Ande, så kommer Gud
absolut att fylla dig och mig så långt det bara finns möjlighet till. Varför det då? Jo,
därför att Han vill bo i oss. I dig och mig. Det är Hans högsta önskan att ha en sådan
innerlig gemenskap med oss människor. Bara vi tillåter det och vill möta Gud på den
väg som Han har sagt att vi kan nå fram till Honom på.
Vilken väg är det då? Jo, vägen heter Jesus!

MUSIK

I samma ögonblick som du tror på Jesus och sätter ditt hopp till honom som din Frälsare
och Herre, då kopplar du också in dig med en direktlinje till Guds eget hjärta. Och på
den linjen blir det aldrig några avbrott eller störningar. Koppla upp Ps 50:15 "Åkalla mig i
nöden, så vill jag hjälpa dig och du skall prisa MIG!" (DET ÄR GUDS 'TELEFONLINJE'.)
Jag sa förut att Gud ger oss, dig och mig, precis så mycket av sin Ande, som vi ger plats
for i vårt hjärta. Varför är det då så viktigt att vi har Guds Ande i oss? Jo, jag tror att det
är viktigt av många olika anledningar. De flesta anledningarna har jag inte begripit än,
men jag tror att en av anledningarna i alla fall är att du och jag ska få så mycket av
Guds kraft som vi behöver för varje dags behov. Jag förstår inte så mycket av det här
heller, för jag tror att Guds kraft kan manifestera sig på många olika sätt... men ett är
säkert, och det är att vi behöver det. Jag vet förstås inte hur just du har det i ditt liv, men
själv behöver jag både kraft i min ande, mitt själsliv och i min kropp - varje liten stund
som jag lever här på jorden.
Visst behöver vi kraft varenda en av oss eller hur? Vi behöver också få känna en djup
tilltro och förtröstan på Gud och hans allmakt. Men inte bara tro på hans allmakt, utan
också på hans vilja att bry sig om oss små människor i universum. Vi måste få tro att
Gud älskar, vill vägleda oss och visa oss den väg som vi ska vandra genom livet. Och
när vi har förstått den, ger han oss också mod och kraft att vandra på Hans vägar.

MUSIK

Det räcker ju inte med att vi tror på en allsmäktig och god och kärleksfull Gud, som bara
vill vårt allra bästa, och som vill vägleda oss genom livet... om vi sedan inte vill vända
om från vår onda väg. Gud varken vill eller kan tvinga oss in på Hans väg. Du och jag måste gå alldeles frivilligt... och utan reservationer... men då ställer också Gud upp till 100% utan några reservationer. Ännu har ingen sett hur mycket Gud kan göra genom en människa som lämnar sig utan villkor i hans hand, och ger Gud all ära för vad som då sker.

Är du beredd att tro på Jesus... lita på Gud och lämna ditt liv i hans hand?
Svarar du JA, då har du ett mycket spännande liv framför dig min vän!
Jesus sa till sina elva lärjungar - innan han blev upptagen till himlen: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
Och se JAG ÄR MED ER ALLA DAGAR INTILL TIDENS SLUT"  (Matt 28:18-2O).
Jag tror personligen att de där orden -det vi kallar MISSIONSBEFALLNINGEN- inte
gäller bara för de elva lärjungarna som var med Jesus, utan I lika hög grad för oss
också som tror på Honom, vill vandra på Hans vägar och lyda Hans befallningar.
Och när Jesus, Guds Son, är med oss - vem kan då vara emot oss?

MUSIK

”Intill tidens slut...” vad menas med det? Om du slår upp din bibel och den bibelbok som
heter 'Uppenbarelseboken' så kan du se i kapitel 10 och vers 6. Där står det om ängeln
med den lilla bokrullen som var öppnad. Han sa: 'Tiden är ute' (Upp 1O:6 - SFB).
I den äldre bibelöversättningen (1917) står det "lngen tid skall mer givas". Det betyder
alltså -om jag har förstått det rätt- att Guds tid av nåd då är slut. Det ”NÅDENS ÅR” som Jesus - enligt evangelisten Lukas (Luk 4:19) - läste om ur Jesaja bok 61:2 - är då till ända. När det året av nåd började vet jag inte, men Jesus sa själv till dem som lyssnade i synagogan vid det tillfället: ”l dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som
lyssnar” (Luk 4:21 - SFB).

Personligen tror jag att Guds nådatid snart är slut, men det är bara Gud själv som har
full kontroll över den dagen och stunden när Jesus, Människosonen, kommer tillbaka till
vår jord.

Om det sa Jesus själv:
"Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. Himmel och jord
skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen
något, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern" (Matt 24:36 - SFB).

Dagens minnesord:
”Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig och du skall prisa mig” (Ps 50:15).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer