7 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Den som tror och blir döpt skall räddas… (Mark 16:16 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är en lugn och stillsam stund om de kristna grundsanningarna, både i vardagen och inför evigheten i gemen-skap med Jesus Kristus, Guds Son. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag ber om hjälp genom den Helige Ande. Jag ber att han ska vara min Herre och vägledare så att jag i allt håller mig på dina vägar och förmedlar frälsnings-budskapet på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för den som vill ta det till sig i ett öppet hjärta och sinne. Amen.”

När man läser vad Jesus säger genom evangelisten Markus i det sista kapitlet så handlar det om de elva lärjungarnas missionsuppdrag. Jesus sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. /…/ Dessa tecken ska åtfölja dem som tror: genom mitt namn ska de lägga händerna på de sjuka och de ska då bli friska, säger Jesus, bland annat. ”Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken, som åtföljde det” (Mark 16:15, 17-20 – 1917).

Observera att Jesus här talar till sina elva lärjungar - om dem som kommer till tro. Att lärjungarna i Jesu namn skall lägga händerna på de sjuka och att de då skall bli friska. Under årens lopp har jag tänkt många gånger på dig som sitter och lyssnar. Jag vet ju inte vem du är, bara att du finns där och är med och lyssnar via etern. Hur ska du och jag få kontakt med varandra förutom att du kan höra min röst? Finns det något annat sätt? I min mänskliga begreppsvärld finns det inget annat fysiskt sätt... alltså som en människa kan sätta sig in i och förstå. Men det finns en annan begreppsvärld som inte är mänsklig utan gudomlig. Den är Guds och av en helt annan natur för den är andlig.

MUSIK

Det står i min bibel att ”För Gud är ingenting omöjligt” och att ”evangeliet är en Guds kraft till frälsning för den som tror.” Jag tror att Jesus har all makt i himlen och på jorden eftersom Han själv har sagt det. ”Genom mitt namn,” sa Jesus ”skall de lägga händerna på de sjuka och de skall då bli friska.” I min barnsliga och enfaldiga tro har jag tänkt så här. Om namnet Jesus verkligen har den gudomliga kraft till under och tecken som bibeln talar om, så kan ju Gud den Allsmäktige i Jesu namn göra dig frisk, du som vill tro på Jesus, eller hur? Eftersom det inte är min kraft som är verksam på något sätt, så är det alltså Guds kraft i namnet Jesus som ensam kan göra dig frisk. Och eftersom jag inte har någon som helst möjlighet att lägga mina händer på dig, tänkte jag i stället lägga mina händer på den mikrofon som jag har framför mig och i Jesu namn be att de ord jag uttalar genom Namnet Jesus ska få samma effekt på dig som tror, om du också lägger dina händer på den apparat som du lyssnar på där hemma där du sitter, du som känner att Jesus är något för Dig och att du vill tro på Honom. Observera att jag på inget sätt garanterar att du ska bli frisk. Jag har bara citerat exakt vad Bibeln säger för dig som är sjuk och vill tro på namnet Jesus. På det bibelordet så går vi ut i tro Du och jag tillsammans.

MUSIK

Gud verkar inifrån och ut. Det betyder att Han börjar i Ditt inre och först när tron på Jesus är förankrad där, vet det yttre vad det ska göra. Jag vet att vi är svaga, vi människor. Åtminstone är jag det, så om du blir frisk så finns det ingen förtjänst av något slag som jag kan ta åt mig... och blir du inte frisk så finns det ingenting som jag har någon skuld till heller. Nu ber vi tillsammans och om du vill tro på Jesus och ta emot hälsa i hans namn, så gå ut på Guds löfte i tro och lägg dina händer på din apparat.

Jag ber för dig när du i tro på Jesus lägger dina händer på den apparat som du lyssnar på NU - radio, dator, mp3-spelare, mobil eller vad det är:
”Gode Gud! Du vet i detalj vad jag har sagt om Dig och läst i Ditt eget ord om frälsning och läkedom i Ditt namn. Jag ber att någon som lyssnar nu ska ta emot Dig i sitt hjärta och i Ditt namn och genom tron på Jesus, Din Son. Du ser också vilka förutsättningar av tro på Dig som finns för helande i Ditt namn. Herre, låt kraften i Ditt namn bli uppen-bar för någon lyssnare som nu vänder sig till Dig, både för sin själs frälsning och för sin hälsa. Jag har ingen del i det utan ALL ÄRA TILLHÖR DIG. Amen.”

Vi ber: ”Jesus, du vet vad jag nu har gjort. Jag har sagt till den lyssnare som vill tro på dig att han eller hon ska lägga sina händer på sin radioapparat och genom din makt ta emot hälsa genom Ditt namn. Blir någon lyssnare frisk så är det bara genom Ditt namn till Din ära och Ditt förhärligande. Jag har ingen del i det. Blir ingen lyssnare frisk så har jag ingen del i det heller. Jag vill bara vara till välsignelse för mina medmänniskor. Ingenting annat! Tack Jesus för att Du hör min enkla bön. Gör någon frisk just nu Herre! Hela någon, några eller alla lyssnare som vänder sig i tro till Dig och låt ditt namn bli stort... om möjligt Herre, så låt det bli så uppmärksammat att vi får ha kristna radioprogram genom Radio 24 dygnet runt på ett sådant sätt att alla som så önskar kan lyssna till det glada budskapet om frälsning, frid och förlåtelse för all synd i Ditt namn. Tack Jesus! AMEN”

MUSIK

Käre vän! Om du fått uppleva ett Guds vidrörande till hälsa för dig själv, så tala om det så att fler kan förstå att det finns en Gud, att Han lever och att Han genom namnet Jesus hjälper de människor som i dag vill tro på Hans namn och i kraft av det namnet tar emot hälsa och hjälp. Om du går hos någon läkare och får behandling så fortsätt med det. Äter du medicin av något slag så fortsätt med det, till dess att Din läkare ordinerar något annat.
Kristen tro på Jesus utesluter inte alls läkarnas insatser utan kompletterar dem.
Det underbara med tron på Jesus är att det totalt utesluter min eller din egen prestation.
Inte ens själva ”tron” är någon egen prestation, utan tron kommer från Gud, som har skapat oss allesammans.

Man kan utan någon som helst överdrift säga att Gud har gjort absolut allt som behöver göras för att du ska få ett evigt liv genom tron på Jesus, Guds Son. Exakt i vilket ögon-blick du tar emot Jesus i ditt hjärta och blir ett Guds barn det vet jag inte, det är Guds egen sak att avgöra, men jag tror att du kommer att möta många människor i Guds himmel en gång, som kanske tagit emot Jesus i sitt hjärta i sista ögonblicket av deras liv. Personligen tror jag att Gud utsträcker sin godhet och barmhärtighet intill sin absolut yttersta gräns för att så många människor som möjligt ska få en ljus framtid i himlen.

MUSIK

Jag tror att ’gränsen’ för Guds barmhärtighet och välvilja -om man kan kalla det så- går vid de människor som inte själva vill ha med Gud att göra utan medvetet tar avstånd från Honom. Gud kommer aldrig att tvinga in någon i himlen som inte vill vara där. Det skulle ju vara förskräckligt, eller hur? Så du som medvetet tar avstånd från Honom och inte vill ha med Gud att göra, behöver inte vara rädd för att du ska få tillbringa din evig-het i Guds himmel där du i så fall inte vill vara. För dig finns det en annan plats beredd men den var aldrig avsedd för människorna utan för djävulen och hans änglar.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han vill ingen syndares död. Gud älskar syndaren men hatar själva synden. Alla är älskade av Gud - men det betyder inte att deras handlingar ligger inom den ram som Gud accep-terar. T.ex. står det att: ”Du ska inte ligga hos en man, såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse” (3 Mos 18:22 – Bibel 2000).
Men Gud är en god och barmhärtig Gud som är stor i långmodighet med vårt syndiga väsen och sätt att leva. Han vet att vi är stoft och att vi i egen kraft inte förmår att göra det som vi innerst inne vill göra - utan ibland gör det rakt motsatta. Till och med aposteln Paulus plågades mycket av denna sin brist på förmåga att göra det rätta som han ville. ”Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?” sa han till slut och kom fram till att det fanns ingen annan utväg än genom Jesus Kristus, Han som hade blivit frestad i allting men utan att synda. Därför förstår han fullt ut hur det är att vara männi-ska med alla de prövningar och frestelser som kan möta oss. Ack om du och jag förstod Guds oerhörda godhet mot oss människor. Hans enorma och nästintill gränslösa tålamod med oss. Det är som Nils F. Nygren sjunger ”Jag prövat Hans godhet mång hundrade gånger - jag tror...” Och alltid finns det förlåtelse för en ångerfull och svag människa i namnet Jesus.

MUSIK

Jag vet inte om du känner igen den gamla sången som man förr ofta sjöng i kapell och bönehus: ”Nåd det finns för varje skuld du har…” Det är bara tack vare den nåden som jag sitter här och talar med dig just nu. Utan Guds nåd hade jag varit helt borta från allt vad Jesus och kristen tro heter. Mina gamla synder finns i mitt minne och ibland så kommer de upp för mig, men då sätter jag upp en skylt i mitt innersta där det står ”Kastad i glömskans hav. Fiske förbjudet!” När Gud förlåtit så är det inte nog med det utan då glömmer Gud också alltsammans, precis som om det aldrig funnits. Gud börjar om igen - det är det som är så fantastiskt. Han säger: ”Gå, och synda icke härefter”.
Gud kräver aldrig mer av dig och mig än vi klarar av som människor. Han känner i detalj till dina begränsningar och tillåter aldrig att du frestas över din förmåga att med Hans hjälp stå emot frestelsen och Frestaren. Våra liv ligger som en öppen bok inför Honom. Allt finns uppskrivet. Psalmisten skriver: ”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad,; alla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit” (Ps 139:16). Gud vill ha en innerlig gemenskap med dig. Det är därför det inte behövs någon egen prestation. Bara säg i ditt hjärta: ”Jesus jag tror på Dig. Kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder!” Bekänn sedan Din tro på Honom genom att tala om det öppet för din omgivning. Det är allt.
Bry dig inte om hur det känns, eller om det inte känns något särskilt alls. Frälsningen sitter inte i Din känsla, utan i ditt hjärtas tro på Jesus Kristus, Guds Son, och Din muns bekännelse av Honom som Din Herre - vilket bekräftar Din tro!

Dagens minnesord: Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan… (Rom 5:5 – Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer