10 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud" (Ps 14:1 - SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om
lugn och stillhet för ditt hjärtas innersta och den frid som du kan få genom tron på
Jesus Kristus, Guds Son. Han vill vara din klippa, den fasta punkt som du får ta din
tillflykt till. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir
rätt tänkt och framfört.
”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om hjälp att forstå Ditt ord och få
insikt i de samband som Du vill visa mig, så att Ditt budskap ska kunna bli rätt förmedlat
och bli till välsignelse för den som vill ta det till sitt hjärta. Amen.”
Du är välkommen till honom som håller både din vardag och din evighet i sin hand.
Välkommen till honom som såg hela ditt liv framför sig, innan du knappast var formad i
din mors liv. Han som hade räknat alla dina dagar innan någon av dem ens hade börjat. ”Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk...” säger Psalmisten
i psalm 19 och vers 1.
Det är om Honom -härskarornas Gud och universums Herre- som det här handlar. Han
som håller all tid i sin hand. Han älskar dig!
Dårarna säger i sina hjärtan: ”Det finns ingen Gud” står det (Ps 14:1). Vidare står det: ”Herren skådar ner från himlen på människors barn för att se, om det finns någon
förståndig, någon som söker Gud” (Ps 14:2).
Den som är förståndig, den söker alltså Gud. Har du hört det förut?

MUSIK

Varför är man förståndig om man söker Gud då? Jo, det är därför att Gud själv, är ditt
ursprung.
Det spelar ingen som helst roll om du tror på det jag säger eller inte. Du har i alla fall ditt
ursprung i Gud. I bibelns första bok står det så här: ”Gud danade människan av stoft
från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande
varelse” (1 Mos. 2:7).

Om du tycker att det känns bättre och verkar mera trovärdigt att människorna har
uppkommit på det sätt som Darwin och hans s k utvecklingslära vill få dig att tro, så
varsågod. Mig stör det inte! Och det står ingenstans i min bibel att du tvunget måste tro
på bibelns skapelseberättelse, for att få din synd forlåten och ett evigt liv. Inte alls!
Men det som du måste tro på, det är att Jesus har försonat dig med Gud och dött för
dina synders skull... av nåd och som en fri gåva till dig. Det är viktigt! Det andra är
mindre viktigt, och det får du själv komma underfund med efter hand.

Det finns så många frågor om Gud, och jag kan inte svara på varken alla eller hälften.
Det är inte så att människor är ointresserade av Gud. Inte alls. De är mycket intresse-rade av Gud och Guds existens.

MUSIK

Problemet är att människor inte har klart för sig hur man ska nå fram till Gud. Trots att
det står klart och tydligt skrivet i Bibeln, för alla som är läskunniga. Men det är en andlig
sanning och en kunskap som du får genom att tro på Honom och på hans Son, Jesus
Kristus. Gud låter sig inte forstås och undersökas under ett mikroskop som en fluga eller
en blomma. Han ställer inte upp på det. Men han låter sig finnas av alla som söker
honom på det sätt som han själv har bestämt att han låter sig finnas på. Hur är det då?
Jo, han har sagt att vi ska lyssna på hans Son, Jesus Kristus, och följa honom.
Varför ska vi göra det? Jo, därför att Jesus är vägen till Gud. Det är inte bara så att
Jesus vill tala om vilken väg som leder till Gud... nej, Han själv är vägen.
”Ingen kommer till Fadern (alltså till Gud) utom genom mig” sa Jesus när han gick
omkring här nere på jorden, för att sprida kunskap om Gud och om Guds kärlek till
människorna. (Joh 14:6). Gud har alltid satt sin gemenskap med människorna väldigt
högt. Men det måste ske på det andliga plan där Gud befinner sig. Och för att nå fram
dit, måste din synd först bli borttagen och ditt hjärta bli rent. Och det blir det genom tron
på Jesus, som dog for att du skulle bli räddad.

MUSIK

O, att jag kunde väcka ditt intresse för Gud eller påverka dig så att du söker dig fram till
Honom. Men det kan jag inte, Jag kan bara göra en enda sak. Det är att tala om för dig,
precis så enkelt som jag gör just nu... att om du vill tro på Jesus, så kommer du att finna
vägen till Gud.
Sedan är det din egen sak att ta det första steget for att närma dig Gud. Från Hans sida
är allt redan klart. Han har tagit det steg som var det enda avgörande och viktiga för att
nå fram till ditt hjärta. Han har tagit bort syndens makt över ditt liv. Det är redan gjort.
Det enda som kravs från din sida är att du vill tro att det är sant... och att det är JESUS
som har gjort det.
Jag menar inte att du är dum eller ointelligent, for att du inte söker Gud eller vill tro på
Jesus. Nej, det jag säger är att du skjuter ifrån dig tillvarons och tingens sanna väsen
och förhållandet till Gud och till människorna. Det visar sig i din brist på förutseende,
och i din oförmåga att dra riktiga teoretiska och praktiska slutsatser. Därför blir dina
värderingar, val och ställningstaganden felaktiga, och Din brist på andlig insikt förvans-kar dina förståndsgåvors verksamhet och bruk. Du föraktar normer och principer för liv och vandel, så som de uppenbaras genom Jesu förkunnelse i Bibeln, Guds ord.
Om du menar att du kan förbise Guds eviga och rättfärdiga lagar och på det sättet dra
dig undan Guds dom så har du en materialistisk livsfilosofi och livsföring som känneteck-nas av blindhet för högre livsvärden i allmänhet, och för Guds frälsning i Jesus Kristus
-med dess rikedomar- i synnerhet.

Överge ditt gamla väsen, och ställ dig under evangeliets sanning. Då får du också erfara att Jesus Kristus, som blev korsfäst för din skull, är en kraft och en visdom som överstiger allt. Det är större än allt annat som du tidigare forstått. Men inte bara det... den visdomen är av en annan art, för det är Guds visdom och Guds kraft.

MUSIK
        ESS- A 162 / Sid 3(3)
Jag vet att du som lyssnar är en briljant tänkare. Men min käre vän, vad hjälper det om
du så hade all kunskap, om du samtidigt saknar kärlek och har en ’själisk’ hållning
gentemot Gud. Då kan du inte förstå den sanna visdomen om Gud. Du når bara upp till Guds fötter och blir en dåre för att bli vis. Guds visdom är nämligen en dårskap för människan. Gud anpassar inte evangeliet och sin frälsningsplan efter människornas synpunkter och krav, utan Gud rör sig på ett andligt plan. Den enkla anledningen är att synden är Guds fiende och kan bara förstås på ett andligt sätt och med ett andligt förstånd. Vad är då synd? Jo, synd är uppror mot Gud! Varken mer eller mindre.
Synd är OTRO dvs. att inte tro på den som Gud har sänt till din hjälp - nämligen Jesus Kristus! Det är den synden som Gud kommer att hålla dig ansvarig för på den yttersta dagen. Ingenting annat!
Gud har förlåtit dig alla dina synder for länge sedan. Men det Han aldrig kommer att
förlåta dig, det är att du inte tror på Jesus, som Han har sänt till din hjälp.
Är det svårt att förstå? Inte om du verkligen vill förstå. Gud har nämligen uppenbarat sin
väg för de fåkunniga. Därför beror det på tro, för att ingen ska kunna berömma sig.
Det räcker med att tro på Jesus i sitt hjärta och bekänna honom som Herre i sitt liv.
Så enkelt är det! Är det för enkelt för dig?
Tvekar du ännu om det jag säger är sant? Varför provar du då inte själv? Gud är så stor
så han låter sig prövas... bara du vill komma till honom . Du behöver inte tala med någon annan människa om det här... men tala med Jesus om saken.
Säg: ”Jesus, jag vill tro på Dig. Hjälp mig att förstå om det som de kristna talar om, är
sanning eller inte. Och om det är sanning så vill jag tro på dig, få mina synder förlåtna
och bekänna dig som min Herre i mitt liv.”
Det finns ingen bön som går så direkt till Guds hjärta som en uppriktig människas vilja
att söka Gud. Och det finns ingen bön som har så lätt för att bli besvarad.

MUSIK

Jag har undrat många gånger varför det verkar vara så svårt för en vanlig människa att
tro på Gud och på hans Son, Jesus Kristus. Är det för enkelt? Hade det varit lättare om
det hade behövts en stor insats i pengar eller någon annan prestation som man kunde
'hänga upp' sin tro på eller berömma sig själv av att ha nått fram till? Ja, kanske det.
Men nu är det en gång så bestämt av Gud, att det bara ska bero på människans tro,
just för att INGEN SKA KUNNA BERÖMMA SIG SJÄLV. Gud vill nämligen inte dela
äran med någon utan -frälsningen är bara Hans verk genom Jesus Kristus- och
ALLT ÄR AV NÅD och ingen människas förtjänst.
Vill du inte 'ställa upp' på de villkoren så finns det inget annat sätt. Hela tillvaron är
nämligen infiltrerad av synden och Djävulen själv. Därför är förvirringen stor och av
någon anledning är det lättare att vandra vidare på den breda vägen trots att den slutar i
fördärvet. Men det vet ju ingen förrän det är för sent.

Dagens minnesord: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är
bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är
trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” (Matt7:14).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer