8 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet (Hebr 13:8)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn, stillsam och rofylld stund tillsammans, du och jag, när vi kan ta ytterligare några steg på den kristna trons väg och låta våra tankar ägna sig åt Jesus Kristus som trons grundpelare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägled-ning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Du som vet allt om oss allesamman, hjälp oss att på rätt sätt förstå Din Sanning och förstå den. Vägled oss i ditt ord så att vi ser de sammanhang som du vill visa för oss genom den Helige Ande. Var vårt ljus, Herre, och vår vägvisare så att vi kan komma närmare Dig i vår tro och får uppleva Din välsignelse i våra liv. Amen.”

Jag skulle så gärna vilja tala lite förtroligt med dig, om ditt hjärtas innersta. Dina tankar och din inställning till livets skiftande förutsättningar, sett både ur vardagens och evighetens perspektiv. Eftersom den här stunden har en kristen grundton och grundval, så vilar hela min inställning och mitt liv på den trygga förvissningen om att det finns en som älskar dig. Han heter Jesus och den här stunden kommer att handla om Honom, Jesus, som gav sitt liv för dig. Jag vill att den här stunden ska få bli min hyllning till Jesus Kristus som har lagt på sig själv omsorgen om mitt liv... och om Ditt liv.

MUSIK

Det står så här i den gamla bibelboken:
”Besinna detta, den som sår sparsamt, han ska ock skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han ska ock skörda riklig välsignelse” (2 Kor 9:6 – 1917).
Om det är länge sedan du läste i din bibel, så ta fram den och slå upp bibelstället och läs själv, både den versen och de som följer. Om Gud som är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma dig till del...

Jag vet ju ingenting om dig som lyssnar just nu. Och för dig är jag ju bara en röst. Kanske når jag ditt hjärta med bibelns ord, kanske inte. Men du kan väl ändå göra dig själv den vänliga handlingen att ta fram din bibel och läsa själv innantill om vad som händer när man sår sparsamt i sitt hjärtas åker...
Jag tror att du mycket väl förstår mina tankar om ditt hjärtas åker, där godhet och välsignelse måste få bli sådd... om det ska kunna växa upp en sådan godhet och välsignelse som du så gärna önskar att det blev, och som du längtar så efter, innerst inne. Men hur ska hjärtat kunna svämma över på ett så där underbart sätt av godhet och välsignelse både över dig själv och de medmänniskor som du möter, om du inte öppnar ditt hjärta och låter Guds ord sås ut och myllas ner så att det kan bli till glädje och hjälp?

Gud är inte ogin på något sätt... utan Han är mäktig att i överflödande mått, som det stod i den 8:e versen, låta all nåd komma dig till del... för att du sedan i din tur ska kunna hjälpa andra på livets väg.

MUSIK

Läs din bibel! Läs den som om det var absolut första gången som du fick reda på en stor, stor hemlighet... som kommer att förändra hela ditt liv. En mycket stor glädje. Kom ihåg vad änglarna sa om Jesus, den natt då Hans födelse proklamerades från himlen:
”Se, jag bådar er en stor glädje, som ska vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född... och Han är Messias, Herren” (Luk 2:10-11).
Den stora glädjen om Frälsaren som föddes, den glädjen ville Gud ge åt alla människor, och åt dig också, därför att Gud älskar dig.
Bara ta åt dig! Det är tillåtet! Låt hela din existens få del av den stora glädjen att nådens år är inne, och att mörkrets tid är förbi. Det står ju om det folk som vandrar i mörkret, att de ska se ett stort ljus.

Kom ut i ljuset min käre vän! Det är för dig! Glädjen är din!

Vi ber tillsammans:
”Evige Fader. Låt oss allesamman komma till insikt om att den frälsning som Du har berett före världens början, nu finns tillgänglig för oss. Hjälp oss att förstå och i tro på Dig ta emot den stora gåvan som Du redan har gett oss. Hjälp oss att öppna våra hjärtan så att Din stora glädje kan strömma igenom oss och Ditt ljus genomlysa oss så all oro och ängslan försvinner. Herre Jesus, hjälp oss att i tro ta emot den frälsning som Du själv står som garant för. Du tillräknar oss inte längre någon synd om vi vill tro på Dig. Tack för att det är Din sanning. AMEN!”

MUSIK

Det behövs inga knäfall. Det behövs inte heller några mångordiga böner eller andra stora åthävor. Guds frälsningserbjudande är till för oss enkla människor. För oss som inte varken förmår eller orkar prestera godhet, kärlek och barmhärtighet av oss själva. Vi förmår inte heller att frälsa oss själva genom att hålla lagens bud om det ena och det andra. Därför är det bara av nåd, som Gud har skänkt oss sin gåva - frälsningen, räddningen och den stora glädjen i sin egen Son, Jesus Kristus.
Vi kan aldrig bli värdiga eller göra oss förtjänta av Guds gåva. Det enda vi kan göra med Guds gåva, det är att ta emot den och tacka Gud för hans nåd mot oss.

Ta emot, du också. Säg i ditt hjärtas innersta: ”Tack Gud, för att frälsningens gåva gäller mig också. Jag tar emot din son, Jesus Kristus, i mitt liv och jag tackar dig för den glädje som Du vill ge mig och det ljus som Du vill lysa upp mitt livs stig med, så att jag kan se klart hur jag ska vandra. Jag vill tro på Dig och jag vill ta emot Dig i mitt hjärta. AMEN!”

Vi ber tillsammans:
”Jesus, vi vill tacka och hylla Dig, för att Du lät Dig födas hit till vår jord och in under våra jordiska villkor. Du som var till av evighet, Du lät Dig själv bli människa, till ett offer och till försoning för våra synder. Du kom till ett folk som inte kände igen Dig, inte tog emot Dig och inte ville ha med Dig att göra. Men, till alla dem som tog emot Dig, gav Du rätt att bli Guds barn” (Joh 1:12).

MUSIK

”Jesus, Du som har fått all makt i himmelen och på jorden... upplys våra hjärtan så att vi kan ta emot Din frälsning och få glädja oss över att vi också får vara Guds barn.
Tack för att Din kärlek och Ditt ljus jagar bort all oro och all fruktan ur våra hjärtan, så att vi mitt i vardagslivets strävan och slit ändå kan få känna Din stora frid inom oss.
Du vet så väl att vi inte har någon egen inneboende godhet som vi kan dela med oss av, om inte Du låter Din godhet strömma in i oss.
Hjälp oss att bry oss om varandra och vårda varandra, bara med Din kärlek för ögonen, så att vi kan vara barmhärtiga mot varandra och förlåta varandra precis som Du har förlåtit oss. Hjälp oss också att glömma de oförrätter som vi kanske har utsatts för – precis som Du Gud glömmer allt orätt och alla fel som vi har gjort mot Dig eller våra medmänniskor när vi fått förlåtelse.
Gode Gud, förbarma Dig över våra svagheter och låt oss leva i Din styrka och kraft, på ett sådant sätt att det blir en mening med våra liv, och att tacksägelse strömmar mot Dig som ett resultat av Din nåd mot oss. Hjälp oss, Herre, att leva våra liv i Din efterföljd, så allt blir rätt i Dina ögon. Amen!”

Ja, så kan du och jag -i bön- tala med Gud, med hans Son, Jesus Kristus, och den tredje personen i gudomen, den Helige Ande, som är vår Hjälpare. Men hög röst och tydliga ord eller tyst i våra hjärtans innersta. Gud hör våra böner och vet vad vi ber om redan innan våra ord finns i vår mun.
Det står att: ”Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han (Gud) som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill” (Rom 8:26-27 – Bibel 2000).

MUSIK

Hebréerbrevets författare skriver:
”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. /…/
Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. /…/

Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja, hur skall då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat: En sista gång skall jag skaka inte bara jorden, utan också himlen. Orden ’En sista gång’ visar att det som då vacklar är skapat och skall försvinna, för att det som inte vacklar skall bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.”
(Hebr 12:2-3, 14-15, 25-29 – Bibel 2000)

Dagens minnesord: Se till att ni inte avvisar honom (GUD) som talar (Hebr 12:25)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer