22 oktober 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har aposteln Petrus’ vittnesbörd (från Apg 3:16) om Livets Furste kommit upp för mig.

Men innan vi tar oss ut gemensamt på Trons Hav, så vill jag be så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med två tomma händer -precis som vanligt- men med ett hjärta som förväntar sig att Du låter mig veta vad som ska tänkas, talas och skrivas ner. Utan Dig så förmår jag ingenting i mig själv. Tack för att Du hör min enkla bön och hjälper mig att förmedla det budskap som Du vill nå ut med. Amen!”

Det var ju så här, att en dag när Petrus och Johannes, vid nionde timmen, var på väg upp till templet i Jerusalem, så bar man dit en man som hade varit lam ända sedan han föddes. Han dagliga syssla var att försöka försörja sig genom att tigga och därför placerades han i Sköna Porten för att han skulle kunna få allmosor av dem som passerade förbi. Om han hade suttit vid någon av de andra portarna och tiggt tidigare på dagen vet jag inte, men nu var klockan i alla fall omkring 3 på eftermiddagen.

Men den här dagen blev inte lik någon av de andra som mannen hade varit med om tidigare i sitt liv. Hur många år han hade suttit och tiggt vet jag inte, men han var över 40 år gammal den här dagen, så han hade kanske suttit där under många år.

MUSIK

När Petrus och Johannes kom så bad mannen dem också om en gåva, som han alltid brukade göra med alla som passerade. Men nu hände något ovanligt för de fäste blicken på mannen och Petrus, sa: ”Se på oss!” Mannen såg då uppmärksamt på dem och väntade sig att få någonting. Men Petrus sa: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: Stig upp och gå!” Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister och han började hoppa upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick, hoppade och prisade Gud. (Apg 3: 1-8 SFB).

Folket som kände igen mannen som nu hade blivit botad, fylldes av förundran över det som hade hänt, och Petrus förklarade därför att det var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som hade förhärligat sin tjänare Jesus och ” genom tron på Hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.” (Apg 3:16 SFB).

Petrus förklarade också för folket att det inte var genom hans eller Johannes egen kraft eller fromhet som mannen blivit frisk och nu kunde gå. Han påminde dem också om att de hade förnekat Jesus inför Pilatus och låtit döda Livets Furste, men att Gud uppväckt Honom från de döda. Genom det som nu hade skett så hade Gud låtit det gå i uppfyllelse som Han förutsagt genom alla sina profeter, att Hans Messias skulle lida. ”Ångra er därför och vänd om” sa han, ”så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.” (Apg 3:12-20 SFB).

MUSIK

Hur är det med dig, min vän, som lyssnar? Tror du på Hans namn – Jesus? Eller är det kanske så att du tror på tron? Gör du det så måste jag göra dig besviken, för den kristna tron kan inte rädda eller frälsa någon, och i samma ögonblick som din tro vacklar, så tappar du också tron. Det finns en parallell när det gäller kärleken. En del människor tror på kärleken, men älskar inte. Då är det inte heller mycket nytta med att tro på kärleken som fenomen, eller hur?

Nej, det enda som är sant och rätt är Jesus, Guds Son. I namnet Jesus finns det kärlek, hälsa och kraft för varje dags behov. Gud har överlåtit all makt åt sin Son. Jesus sa själv: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18-20 SFB).

Hur får vi tillgång till kraften och hälsan i Jesu namn? Jo, på grund av namnets nära sammanhang med personen får vi använda oss av namnet Jesus, som den väg Gud själv har anvisat – nämligen BÖNENS väg. ”Jag är VÄGEN” sa Jesus. Alltså får vi be i Hans namn.

När det gäller bön, så ingår den i bibelns kortaste vers på bara 2 ord, nämligen – BED ALLTID! (1 Tess 5:17)

Det står också i din bibel: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar SKALL dörren öppnas” (Matt 7:7-8 SFB).

MUSIK

Såvitt jag förstår så öppnas dörren inifrån - av Honom, den store Barnavännen - som har himmelrikets nycklar i sin hand. Men innan Han öppnar så frågar Han kanske – ”vem är det som bultar”?

Vad svarar du då?

Jag vet inte vad du säger men kanske så här: Herre, Herre, öppna dörren för mig! Jag har profeterat i Ditt namn. Jag har med hjälp av Ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av Ditt namn gjort många kraftgärningar…

Jag hoppas att du, slipper höra Honom säga: ”Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja” --- Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” (Matt 7:21-23).

Eller blir det kanske så här… när Han frågar vem det är som bultar, så svarar du: ’Herre, Jesus, det är jag… en omvänd syndare och pilgrim från jorden… Jag ber och åkallar Ditt namn för jag behöver hjälp genom kraften i Ditt blod att leva ett rent liv. Jag behöver också Din helige Andes kraft för att kunna förmedla budskapet till min samtid och omvärld - om Din kärlek till oss människor och frälsningen i Ditt namn’.

Kanske får du då se pärleporten öppna sig och höra en röst som säger: Ditt namn är skrivet i Livets Bok. ”Kom, du min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt dig från världens begynnelse” (Matt 25:34).

Vilket alternativ passar in på dig, min vän? Pröva själv din egen situation!

MUSIK

Genom tron på Hans namn -Jesus- kan allting ske, därför att Han har fått all makt av Gud över himmel och jord. Vår fiende Djävulen är besegrad till 100%. Det skedde på Golgata kors där Jesus vann en total seger över all ondska. Ändå är ondskan inte fullständigt avväpnad än, utan har fortfarande makt över den som inte har lagt ner sin egen vilja vid korset. Över den som har Jesus som sin Herre, har Djävulen däremot ingen makt alls. Men han försöker ändå på alla möjliga sätt att förvilla oss så att vi blir vilseledda -och om det är möjligt- lurade så långt att vi t.o.m. lämnar vår tro på Jesus.

Om du tycker att det känns som om kampen hårdnar och du har svårt att klara av den andliga striden, mellan det som du vill göra och det som du inte vill, så ska du veta att den striden pågått utan uppehåll varje sekund sedan Jesus dog på korset.

Varför är det så då?

Jo, det beror på det som hände på Golgata kors, när Jesus dog för alla människors synd och skam. Han blev själv ”GJORD TILL SYND”, står det. När Jesus dog, såg det därför ut som ett totalt nederlag för Gud och för Guds Son, Jesus Kristus. Men i verkligheten var det ETT SANNINGENS ÖGONBLICK när hela universum fick beskåda hur döden och dödsriket blev fråntagna sina egna nycklar. Det skedde därför att de hade brutit mot den huvudregel som deras makt vilade på, nämligen att på synd följer död. Jesus hade inte syndat och var oskyldig. Han dog för alla andra människors synder. Dödens makt över människorna var därmed bruten och när Jesus uppstod från de döda, kunde Han -LIVETS FURSTE- därför ta med sig nycklarna dit, och har nu all makt också över döden och dödsriket.

Därför kan den som fäst sin tro vid Jesus, med frid ta till sig orden i den 23:e psalmens 4:e vers där det står: ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.”

MUSIK

Jesus är Segraren över all ondska och därför är det möjligt att ”genom tron på Hans namn” och därmed också blodet på Hans kors, övervinna allt som kan nämnas -alltså allt som överhuvudtaget har ett namn. Det står så. Jag läser för dig (från 1917 års bibelöversättning) vad aposteln Paulus skriver till de kristna i Efesus. Alltså efesier-brevet (kap. 1 och verserna 17-23) där det står så här: ”Min bön är, att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig och att Han må upplysa era hjärtans ögon, så att ni förstår, hurdant det hopp är vartill Han har kallat er, hur rikt på härlighet Hans arv är bland de heliga och hur översvinnligt stor Hans makt är på oss som tror – allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed Han har verkat i Kristus, i det att Han uppväckte Honom från de döda och satte Honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan också i den tillkommande.

’Allt lade Han under Hans fötter.an under Hans fötter’

Och Honom gav Han åt församlingen till att vara ett huvud över allting – åt församlingen, ty den är Hans kropp och är uppfylld av Honom som uppfyller allt i alla.” Kraften i Jesu blod -över allting- är alltså gränslös och total.

Det är inget önsketänkande, utan grundar sig på Jesu seger på Golgata kors. AMEN!

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer