24 oktober 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Jesu vittnesbörd om Johannes kommit upp inför mig. Men för att jag ska kunna förstå och förmedla allt på rätt sätt så börjar jag med att be om Guds Andes vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en total okunnighet i mig själv om hur Ditt ord ska förstås. Herre, upplys mitt sinne, så att jag på ett rätt sätt, dels för min egen del, kan ta till mig Ditt budskap, och dels kan vidarebefordra det som Du vill ha framfört till den som vill lyssna. Amen!”

Johannes predikade frimodigt omvändelse och sinnesändring genom syndernas förlåtelse och dopet i vatten. Han förkunnade också att himmelriket var nära (eftersom Jesus som rikets representant hade kommit). Nu hade han blivit satt i fängelse för att han offentligt hade tillrättavisat Herodes. Johannes undrade nu ändå, inom sig, om Jesus var den som skulle komma, (den väntade Messias enl. Jes 40:3) eller om man skulle vänta på någon annan. Han sände därför bud till Jesus och frågade hur det var, och det är i det sammanhanget som Jesus vittnar om Johannes och säger: ”Det är om honom det står skrivet: ’Se, jag sänder min budbärare framför Dig, och han skall bereda vägen för Dig’ --- Ty alla profeterna och lagen har profete-rat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron!” (Matt 11:10, 13-15 SFB).

/Jämför Mal 3:1, 4:5 samt Joh 1:21/.

MUSIK

När Jesus talade om Johannes och sa att ”han är den Elia som skulle komma” så menade Jesus inte att Johannes var samma person som profeten Elia (se Joh 1:21) utan att han var den andlige förelöpare till Messias - som bl.a. profeterna Jesaja

(se 40:3) och Malaki (se 4:5) hade profeterat om, upp till omkring tusen år tidigare.

Johannes levde ju under profeternas och lagens tidsålder, men den tidsåldern avslu- tades när han började förkunna att ’himmelriket är nära’. Den nya tidsåldern av NÅD

-Andens och församlingens tidsålder- som du och jag lever i nu, började alltså då.

Jag upphör aldrig att förvånas över hur exakt Guds planering är. Min käre vän, som lyssnar just nu --- tro inte att Guds rike famlar fram eller tillbaka lite hipp som happ. Ack nej! Jag tror inte att det finns någon jordisk planering som är så exakt som Guds. Personligen är jag övertygad om att Gud planerat ALLTING absolut på sekunden, från den första till den sista. Men, säger du kanske, hur skulle det kunna vara så? Var finns det i så fall utrymme för människans fria vilja? Om hon väljer och beslutar sig för att gå väg A, så blir det ju en framtid i enlighet med det beslutet. Väljer hon i stället att gå väg B, så måste det ju bli en annan framtida utveckling, eller hur?

Javisst, du har alldeles rätt! Alltså gäller det för Gud att planera för många olika vägar och ’olika framtider’ – eller hur? Oavsett vilket beslut du fattar så vet Han det i förväg.

MUSIK

Jag vet inte vad du tycker, men själv tycker jag det är helt underbart att få släppa all egen kontroll till Gud själv, som håller allting i Sin hand. Tänk att få vara inlemmad i Guds planering, där bara godhet, nåd och sanning råder. Det finns ju ingenting säkrare i universum än att låta Gud som är alltings Skapare och Upprätthållare sköta allt det där som Han ensam är bäst på – och vi sämst på.

”Innan ett ord är på min tunga, vet Du, Herre, allt om det” skriver psalmisten i psalm 139 och vers 4.

Tänk att få lägga sitt liv i Guds hand och alltid veta att Guds Ande är din ständige Hjälpare, som varnar dig när någonting håller på att bli fel… som tröstar om det går galet av någon anledning… och som hjälper dig att ta nya tag och starta om igen.

Det är bara Gud som har en sådan omsorg om Sina barn, att Han ständigt vakar över dem.

I min Bibel står det att: ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att Han med Sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Honom” (2 Krön 16:9 SFB). Gud känner alltså inte bara till var du finns eller vad du gör, utan Han vet också vad som rör sig i ditt hjärtas innersta. Är du en person som älskar Jesus, och ger dig hän åt Honom, så är Han Din Gud, som med SIN KRAFT hjälper dig var du än finns på jordens rund.

Han vet att du och jag är svaga och okunniga. ”Ty Han vet hur vi är skapade, Han tänker på att vi är stoft” (Ps 103:14 SFB).

MUSIK

Naturligtvis är det alldeles för stort, för både dig och mig, att kunna förstå hur Gud kan hålla reda på oss alla - miljarder människor. Men eftersom Han nämner alla stjärnor på himmelen vid namn och känner dem alla i detalj, så är det kanske inte så konstigt om Han t.o.m. har räknat håren på ditt och mitt huvud och vet allt om oss. Det största av allt tycker jag ändå är att Han bryr sig så mycket om oss, så att Han t.o.m. låter sina himmelska tjänare -änglarna- vaka över oss och tjäna oss. Hebréerbrevets författare skriver: ”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?” (Hebr 1:14 SFB).

Vi svenskar är väl ett folk som jag tror, mer än andra, anser att trygghet är en mycket viktig sak i livet. Det gäller trygghet i privatlivet, i arbetslivet och i samhället över lag. Om det finns en grundtrygghet i livet, som bär över ALLA djup, så är det att våga anförtro sig åt Honom, Jesus, Guds Son, som ensam har fått ALL makt av Fadern.

”I Honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda” står det (Kol 2:3 SFB).

Om du och jag med ett vaket och villigt öra lyssnar till Guds röst och med ett uppriktigt hjärta först söker Guds rike och Hans rättfärdighet, så säger Jakob i det 3:e kapitlet och vers 18: ”Rättfärdighetens frukt sås i frid, och ges åt dem som skapar frid.”

Det betyder ju att vi får leva i en inre trygghet och frid som övergår allt annat, oavsett vad som händer runt omkring oss… och inte bara här under vår stund på jorden, utan TILL EVIG TID. Kan det finnas någonting underbarare för en människa?

MUSIK

Läran om människans rättfärdiggörelse genom tron är ju en central huvudprincip i hela den kristna evangeliska förkunnelsen och en av grundstenarna i den frälsning som Gud har berett för var och en som tror.

Men det är inte tron som frälsar. Tron leder oss in på frälsningens väg, men INTE in i frälsningen. Visst är frälsningen beroende på vår tro på Jesus, Guds Son, men det är bara första steget på vår tros-vandring.

Om jag har förstått det rätt, så är Guds ordning den, att steg 1 är ’att lyssna i tro’. Sedan som steg 2 kommer rättfärdiggörelsen som har sin grund i TRON på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Som steg 3, kommer frälsningen som har sin grund i BEKÄNNELSEN av Jesus som Herre, dels inom den troende själv och dels inför medmänniskorna.

Jesus sa: ”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen” (Matt 10:32 SFB).

Paulus förtydligar det hela i Romarbrevets 10:e kapitel med orden: ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:9-10 SFB).

Om vi inte tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, då tror vi ju inte heller på Hans uppståndelse som vittnar om att Han har övervunnit synden och döden och att den segern över Satan slutgiltigt och en gång för alla har accepterats av Gud. Utan Jesu seger genom blodet på Hans kors (1 Pet 1:18-19) och rättfärdiggörelse i Hans namn genom tron, finns det alltså ingen möjlighet att komma inför Guds ansikte. Först när du och jag blivit rättfärdiggjorda kan vi ’se Gud’ för då är all synd borttagen.

MUSIK

Att du och jag inte kan komma inför Gud som vi är, beror på att vi inte är heliga och rena, som Gud är Helig (1 Pet 1:16 3 Mos 11:45). Men Gud har ju löst det ’problemet’ också genom att vi får komma - som vi är- till Jesus, Guds Son, och genom tron på Honom BLI rättfärdiggjorda. Tänk att Gud skapade en ny väg till försoning och gemenskap med Sig själv, för oss människor som var syndare, och utanför alla egna möjligheter att ens be om hjälp. Genom syndafallet i Edens lustgård, hade ju synden fått makt över oss och därför var vi andligen döda och utestängda från gemenskapen med Gud. Men trots att vi lämnat Gud, så lämnade Han inte oss, utan väckte oss ur vår hopplösa situation och andliga död, genom att låta ordet om Guds rike predikas för oss (Luk 9:2). ”I begynnelsen var ordet, och Ordet var hos Gud, och ordet var Gud” står det. ”I Honom var liv, och livet var människornas ljus…En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att ALLA skulle komma till tro genom Honom” (Joh 1:1, 4, 6-7).

Aposteln Paulus säger i sitt brev till romarna: ”Tron kommer alltså av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17 SFB). När Den helige Ande kallar mig eller dig, som lyssnar till ordets predikan, fram till en punkt där en ny möjlighet öppnar sig att avgöra vilken herre vi vill tillhöra, så kan vi därför välja själva. Antingen avstå från detta Guds yttersta kärleksbevis mot oss, och gå evigt förlorade, eller svara JA och ta emot Guds gåva i Kristus Jesus - det eviga livet. VILKEN NÅD!

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer