25 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18–SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner’ suttit och talat om Bibeln - men då oftast som en ‘litterär klassiker’ - och mer sällan som en ‘helig skrift’. De som pratat har varit teologer, för-fattare, filosofer och andra... Om man försöker hitta något väsentligt i det som sagts, när allt av tomhet är borta, så  är det inte mycket på plus-sidan. Men desto mer av negativa uppfattningar och anspelningar på att Bibeln är föråldrad, auktoritärt kvinno-fientlig och inte innehåller någon vidare vägledning, varken då det gäller moral eller annat som kan vara nyttigt för dagens samhälle och invånare. Men innan jag går vidare ska jag be om Gud vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Du som känner alla människors innersta, Du vet också hur dåraktiga tankar och attityder man tillåter sig ha om Dig, Din existens och Dina verk. Eftersom Du själv har skapat människorna så vet Du också att de är stoft med livsande från Dig och ingenting annat. Herre, låt det bli uppenbart för de här pratmakarna att det är Du som råder över allt och alla – och att utan Din tillåtelse händer ingenting.
Att vi människor sedan inte förstår varken allt eller hälften av Dina verk förändrar ju ingenting alls i sak, eftersom Du aldrig har begärt att vi ska förstå – utan bara TRO.
Jag ber också, Herre, att någon lyssnare ska få sina andliga ögon öppnade. Amen.”
Det som totalt tycks ha gått förbi en hel del av dessa ’kulturpersoner’, är att bibeln aldrig gjort anspråk på att vara någon filosofisk klassiker eller elementär lärobok för den som bara vill läsa, dra egna slutsatser, och sedan fortsätta att leva sitt liv som tidigare - utan moral och etik. Jag tror inte ens att Gud själv skulle använda sig av den gamla bibelboken på det sättet - oavsett vilken översättning som för tillfället kliar bäst i öronen på den som vill läsa.

MUSIK

Bibeln innehåller visserligen en sorts ‘Bruksanvisning från Tillverkaren’ på hur det mänskliga livet skall levas, om man som människa och därmed användare av det, också vill nå fram till det mål som Tillverkaren-Skaparen avsett. Bibeln innehåller i det sammanhanget en mycket tydlig vägvisning, ett ljus för det bristfälliga  mänskliga förståndet - förmörkat som det är av syndens fasansfulla verklighet. Men den vägvisningen kan inte jämföras med något recept som man steg för steg, på egen hand och så gott man förmår, stavar sig igenom, för att försöka bli lycklig eller få till ett hyfsat liv - i denna jämmerdal. Det centrala budskapet i bibeln är av en helt annan dimension. Helt obegripligt och oåtkomligt för den som vill försöka att utforska det - utan tro. Bibeln innehåller också en mängd exempel på hur livet INTE ska levas  - och vad som händer den eller dem som ändå vill gå sin egen väg. Men det är åter-igen så, som det alltid varit under solen, att det mänskliga förnuftet och förståndet lyfts fram som någon sorts exakt värdemätare. Om bibeltexterna då inte stämmer med vad det mänskliga förståndet kan omfatta, så är det ju mycket enklare -för den som så önskar- att reducera bort allt vad Gud och tro heter. Då är ju det ‘problemet’ löst, så att säga. Och tänk så mycket enklare allting blir då - eller hur?

MUSIK

När Gud alltså är ’avskaffad’ så kan man ju börja syssla med andra ‘väsentligheter’ som t.ex. Darwins utvecklingsteorier och diverse så kallade ’bevis’ på den moderna vetenskapens framsteg hit och dit. De är ju, för det mesta åtminstone, någotsånär möjliga att omfatta med det mänskliga förnuftet - och därmed måste de väl betraktas som riktiga och sanna – eller hur?

Det som är underligt är hur en icke-existerande Gud ändå hela tiden verkar komma igen och igen och påminna oss på olika sätt om sin existens… Är det inte i samband med personliga nederlag, skilsmässor och andra mänskliga konflikter, som krig och liknande, så är det kanske i samband med jordbävningar, orkaner, översvämningar och allsköns andra miljöstörningar i naturen… elände som hindrar det mänskliga livets bevarande och utveckling på olika sätt. Mången oskyldig drabbas ju också av diverse sjukdomar, epidemier och liknande.

Man frågar sig, helt plötsligt, vad Gud håller på med... Man säger att inte kan det finnas en god Gud när det ser ut som det gör i vår värld... osv.
Så länge allting fungerar normalt och bra, behöver man ju inte Gud - men när det inte gör det längre, ja, då är det dags att ‘damma av’ honom och ställa honom till svars för det ena eller det andra som inte faller oss människor på läppen.

MUSIK

Det är kanske dags att lite djupare och mera på allvar, börja undersöka och rannsaka Skriften om hur skapelsen är konstruerad. Kanske till och med börja söka honom som står bakom alltsammans, och som fortfarande har all makt både över universums beteende och över människohjärtats irrvägar.
Varför gör vi inte det? Rannsakar och lär oss... Tar till oss all den kunskap som bibeln är full av, genom att närma oss den på det enda sätt som den låter sig närmas på - GENOM TRO på honom som står bakom den. Om vi inte vill tro på honom som Skaparen, hur ska vi då kunna förstå den skapelse som bibeln talar om, som är grundlagd just på Skaparens vilja och kraft? Nej, just det, det är omöjligt! Det är exakt vad Bibeln själv säger till den som vill lyssna. Guds budskap är EN DÅRSKAP FÖR DEN SOM INTE VILL TRO och därmed ‘går förlorad’ - men FÖR DEN SOM VILL TRO är det en Guds kraft till frälsning och räddning.

Jag läser innantill så förstår du kanske vad jag menar:
”Visst låter det galet för dem som är på väg att gå förlorade, när de får höra att Jesus genom att bli avrättad på ett kors kan rädda dem. Men vi som är frälsta och är på rätt väg upplever Guds mäktiga kraft i detta budskap. För Gud säger: ‘Jag ska sätta stopp för alla genomtänkta och förnuftiga frälsningsplaner av människor, hur förståndiga och visa de än tycks vara!’
Vad ska vi då säga om alla dessa visa och lärda, dessa lysande debattörer i denna världens stora frågor? Har inte Gud gjort det klart att deras visdom är nonsens?
Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Därför grep Gud in och räddade dem som trodde på Hans budskap, det budskap som världen fann oförnuftigt och dåraktigt.”
(1 Kor 1:18-21 – LB).

MUSIK

Jag fortsätter att läsa om Guds visdom som för vissa människor är en dårskap.

”För judarna är detta svårt att förstå, eftersom de vill ha ett tecken från himlen som bevis för att det som predikas är sant. För grekerna är det inte heller lätt. De tror bara på det som överensstämmer med deras filosofi och alltså verkar förnuftigt - enligt deras uppfattning. Därför tar judarna avstånd från budskapet om Kristus, som har dött för att rädda dem. Och grekerna säger att alltsammans är nonsens. Men Gud öppnar ögonen på dem som godtar Guds väg till frälsning. För dem blir den korsfäste Kristus både Guds kraft och Guds vishet, vare sig de är judar eller inte.
Denna ‘dårskap’ är mycket visare än de djupsinnigaste planer hos de klokaste män, och Gud är i sin svaghet - nämligen att Kristus dör på korset - mycket starkare än någon människa. Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj. I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan. Han (Gud) har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.” (1 Kor 1:22-28 – LB).

Det är anledningen till att pratmakare och debattörer som tror sig begripa någonting om bibeln och dess innehåll, inte förstår ett enda dugg av Guds budskap i den, utan i brist på Guds visdom om tron på den korsfäste Kristus, förväxlar de sin egen visdom med rent nonsens. Men för dig som vill tro är Guds budskap i bibeln en kraft och väg till räddning, frälsning och evigt liv.

MUSIK

Vi ber tillsammans nu och vi ber den frälsnings- och omvändelsebön som många människor har bett före dig. Om du vill så ber jag före, så kan du be efter mig:

”Herre Jesus Kristus. Jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv.
(Ta några ögonblick för att be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påminner om). Jag ber Dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel.

Tack för att Du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri.
Tack för att Du erbjuder mig förlåtelse och Din Helige Ande.

Jag ber, kom in i mitt liv genom Din helige Ande och var med mig för alltid.
Tack, Herre Jesus.
Amen.”

Om du var med mig nu och bad med ett uppriktigt hjärta så är din bön hörd och redan besvarad av honom, Jesus Kristus, som har gett sitt liv för dig – i ditt ställe.
Du kommer då inte under någon negativ dom utan är i namnet Jesus frikänd från allt.

Dagens minnesord: ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam” (Rom 10:11 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 46

 • måndag 14 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty Guds ögon följer var mans vägar, och han ser alla hans steg" (Job 34:21 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många människor inte vill tro på Gud, eftersom de inte ‘förstår, varken honom, hans... Läs mer

 • tisdag 15 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft" (Ef 6:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången hemlig fara. Men min Frälsare är när, vill mig städs bevara. Dag för dag det hemåt... Läs mer

 • onsdag 16 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" (1 Kor 2:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som älskar Honom. Men den visdomen kan inte tas emot av den som saknar Guds Ande. Och vill man inte ha med... Läs mer

 • torsdag 17 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar med orden: "Vi är i desperat behov av Andens livgivande vind. Låt oss därför överlåta... Läs mer

 • fredag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det Gudomliga ursprunget. Jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i... Läs mer

 • lördag 19 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har två ord kommit upp i mitt hjärtas innersta. Två ord som jag vet att livet kan vara uppbyggt omkring. Det är NÅD och TRÖST - som håller människan uppe och igång, trots alla negativa händelser som kan ske i hennes omvärld.... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er" (Jes 66:13 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har två ord kommit upp i mitt hjärtas innersta. Två ord som jag vet att livet kan vara uppbyggt omkring. Det är NÅD och TRÖST - som håller människan uppe... Läs mer

 • söndag 20 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Ingången till den här stunden markeras av bibelorden "Guds frid, som övergår allt förstånd" (Fil 4:7 Ä SFB). Guds frid, vad är det för frid? Jo, det står skrivet att Gud genom blodet på Kristi kors beredde frid Ä både i himlen och på jorden. Men... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds frid, som övergår allt förståndÄ" (Fil 4:7 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Ingången till den här stunden markeras av bibelorden "Guds frid, som övergår allt förstånd" (Fil 4:7 Ä SFB). Guds frid, vad är det för frid? Jo, det står skrivet att Gud genom blodet på... Läs mer