15 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter ”Vägen med min Jesus går.”
Texten i en av verserna är så här:
”Stundom det vid vägen är, mången hemlig fara. Men min Frälsare är när, vill mig städs bevara. Dag för dag det hemåt går, snart på Sions berg jag står. Lammets sång jag sjunga får, med de frälstas skara.” Ja, den kristna trons väg är inte alltid ljus och underbar. Men det har Jesus inte lovat heller. Ingen halvhet duger i den andliga striden. Här gäller det allt eller intet. Hans egen ‘stund’ på jorden var sannerligen inte bara glädje och jubel. Men innan jag går vidare ska jag be att Gud genom den Helige Ande låter mig få den vägledning i bibelordet som jag behöver, och den hjälp som jag måste ha om evangeliet, med Guds kraft och välsignelse, ska kunna förmedlas till den lyssnare som är med i dag och som nu väntar med ett öppet sinne.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med STOR TACKSÄGELSE för allt underbart som Du gjort och gör för oss människor. Jag tackar Dig också för att Du låter mig få del av Dina råd och Din vägledning så att allt blir rätt tänkt och framfört. Jag ber också om att Du, Herre, ville ledsaga ordet med Din kraft in i lyssnarnas innersta, så att det får bli till välsignelse och hjälp för den som med ett öppet sinne tar emot Dig. Amen.”
 
MUSIK

Jesus sa till de sina: ”Lärjungen är icke förmer än sin Mästare, ej heller är tjänaren förmer än sin herre. Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans Mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de har kallat husbonden för Beelsebul, hur mycket mer skall de icke så kalla Hans husfolk! /…/
Och frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukta fastmer Honom, som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för en skärv? Och inte en av dem faller till jorden utan er Faders vilja. Men på er är till och med huvudhåren allasammans räknade. Frukta alltså inte; Ni är mer värda än många sparvar. Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen” (Matt 10:24-25, 28-33 – 1917).

Sångtexten som jag talade om innan handlade om ’mången hemlig fara’ och Paulus skriver bland annat om det i sitt brev till efesierna, så här: ”Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människor-nas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till Honom som är huvudet, Kristus.” /…/ ”För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef 4:14-15; 6:10-12 – 1917).

MUSIK

Listiga anslag eller angrepp är det som vi varnas för. Vad betyder ‘list’? Ja, några ord med ungefär samma betydelse är bakslughet, svek, bedrägeri, falskhet, lömskhet, att vara försåtlig och överlista någon…
Att klara sig undan från att bli överlistad av djävulen och andra av ondskans hant-langare kan kanske vid ett flyktigt påseende inte tyckas vara alltför besvärligt. Men tänker man så, då har man absolut inte klart för sig vem man har att göra med. Om djävulen -Satan- (Lucifer och ljusets ängel) verkligen var en av de förnämsta änglar-na, så hade han antagligen högre rang och en större auktoritet och intelligens än de andra änglarna. Trots det, så föll han alltså. Inte på grund av sin auktoritet och stora intelligens, utan på grund av sin stolthet och sitt högmod. Han sa ‘Jag vill...’ och ‘Jag vill...’ i stället för att fråga efter Guds, den Högstes, vilja.

(Kanske är det därifrån talesättet kommer att ‘Högmod går före fall.’)
I det sammanhanget skriver profeten Jesaja så här:
”Hur har du inte fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du, som sade i ditt hjärta: ‘Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.’ Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven” (Jes 14:12-15 – 1917).

När Jesus före påsk kom till Jerusalem sa han: ”Stunden är kommen, att Människo-sonen skall förhärligas.” Han får då ett vittnesbörd från himmelen om förhärligandet av Faderns namn, och säger sedan: ”Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas” (Joh 12:23, 31; samt 15:8 – 1917).

Detta är alltså det tillfälle när Djävulen döms. Och orsaken var att Han listigt, bakslugt och lögnakt-igt hade ingett fariséerna, de skriftlärde, översteprästerna och folket att hata Jesus utan anledning. (Joh 15:22-25 – 1917).

MUSIK

Satan hade ingen insikt i Guds frälsningsplan, utan trodde sig kunna vinna seger mot Gud, Den Högste, genom att få Jesus Kristus upphängd till att dö på ett kors. Satan trodde sig alltså för gott ha undanröjt sin störste fiende, Jesus Kristus. Men Guds vishet var större än så! Den som blev undanröjd -för evigt- var nämligen Satan själv.

Satan föll alltså från sin höga position i Guds himmel, till det största djup av förfall på grund av sitt högmod. Hans framtid är därför det brinnande helvete - som ska bli hans eviga tillvaro, tillsammans med de änglar som han drar med sig.
Jesus sa:
”Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld... (Luk 10:18 – 1917).

”Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.” (Upp 12:9 – 1917).

Det är vad som kommer att ske vid tidens slut, men redan nu är han, hans änglar och onda andemakter i full färd med att göra sitt yttersta för att överlista och förvilla oss alla, så att vi inte ska sätta vår tro till och förtrösta på Jesus Kristus, den ende Sannfärdige, som genom tron vill ge oss det eviga livet i Guds gemenskap.

MUSIK

Hur kan då Djävulen överlista oss och vad består hans angrepp i?
Ja, han kan överlista oss på många sätt. Det mest sluga är nog när han får oss att längta efter något som är fel, i tron att det är rätt. Djävulen har alltid försökt att kopiera Gud och sanningen, för att få oss människor på villovägar. Om vi då inte är vaksamma och håller oss nära Jesus i vår tro och vårt liv så är vi hopplöst förlorade.

Det lömska är att Djävulen angriper oss och påverkar oss genom våra sinnesintryck. Det kan vara genom bilder, musik eller texter som får oss att börja undra över om vi verkligen lever ett så bra och lyckligt liv som vi egentligen vill göra. Med allt det där som vi så gärna vill ha... men inte kan få... Om vi okritiskt, utan att tänka särskilt på det, tar till oss sådana tankar och överväganden i vårt hjärtas innersta, och börjar längta efter något annat, nytt och spännande, så har ett första frö såtts. Sedan ligger det där och gror till dess att det är ‘läge’ för nästa steg. Det kan komma när någon i all oskyldig vänlighet hjälper oss med någonting besvärligt - kanske på jobbet. Vi överskattar kanske då den hjälpsamma gesten och börjar lägga märke till vilken ovanligt trevlig människa det verkar att vara...

Nästa gång hamnar vi vid samma bord - kanske på firmafesten, och finner oss plötsligt väldigt charmerade av hur mycket gemensamt vi har att tala med varandra om. Tänk att det ändå finns sådant... i våra dagar... själarnas gemenskap. Hmmm...
Och så börjar vi kanske jämföra det som hänt oss, som verkar vara så underbart och positivt, med livskamraten vid vår sida, sedan många år... Inte alls så spännande längre… Stabilt och ärligt, hederligt och rejält - jovisst, men kanske inte alls spännan-de och värt att utforska längre... Man är ju ändå ganska ung fortfarande... Okay då, inte lastgammal i alla fall... Det börjar faktiskt kittla lite i magen. Men det där är ju förbjudet! Förbjudet, va? Det är väl inte förbjudet att tänka, fundera och längta lite?

MUSIK

Det är så det kan gå till att bli överlistad. Fienden angriper inte utifrån. Nej, det listiga är att det sker inifrån och ofta genom falska förespeglingar om något fantastiskt och underbart att längta efter, som inte finns i verkligheten. Men bara att drömma kan ju inte vara farligt... eller hur? Sådär kan den inre monologen fortsätta och är man inte oerhört vaksam så är man snart fast.

Kanske börjar du nu förstå sammanhanget och anledningen till varför Bibeln talar om att ta på sig Guds vapenrustning så att vi kan hålla stånd mot ALLA den ondes brinnande pilar?
Jesus sa: ”Be till Gud så att ni kan stå emot när ni sätts på prov” (Luk 22:40 – LB).

Djävulens list och frestelser är så fulla av halvsanningar och felaktigheter för att få oss på fall när missmodet och ångern sedan sätter åt vårt samvete, så du anar inte.

Målet är bara att vi ska bli så tvivlande och besvikna så vi till slut ger upp när vi bara ser omöjligheter och elände i våra liv. Är det så min vän, så ropa till Gud om hjälp.
Slå Guds direkta telefonnummer: Ps 50:15 ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”

Dagens minnesord: ”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom”
              (2 Krön 16:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer