20 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Ingången till den här stunden markeras av bibelorden ”Guds frid, som övergår allt förstånd” (Fil 4:7 – SFB).
Guds frid, vad är det för frid? Jo, det står skrivet att Gud genom blodet på Kristi kors beredde frid – både i himlen och på jorden. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så allt blir rätt – tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig och tackar Dig för den underbara frid som Du har berett för oss människor genom att utplåna synden och syndens makt över våra liv. Tack också för hoppet om det eviga livet och förvissningen om Din gemenskap. Jag tackar Dig för den vägledning i bibelordet som Du vill ge mig i dag och Din hjälp att rätt förmedla evangeliet om frälsning till någon lyssnare som söker Dig. Låt Ditt ord, Herre, vara beklätt med Din kraft och välsignelse under den här stunden. Amen.”

I sitt brev till de Kristus-troende i Kolosse skriver Paulus:
”Ty Han (Gud) har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i Sin älskade Sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, Han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han I ALLT vara den främste.

Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan Han genom blodet på Hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är. Också åt er, som förut var bortkomna från honom och genom ert sinnelag hans fiender, i det att ni gjorde, vad ont var, också åt er har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, genom hans död, för att kunna ställa er fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol 1:13-22 – 1917).

MUSIK

Guds frid är en mycket dyrköpt frid, som Gud betalade det högsta möjliga priset för i universum. Jesu blod på korset betalade nämligen hela mänsklighetens syndaskuld och tog, en gång för alla, bort Satans makt över de människors andliga liv som tror på Jesus och bekänner hans namn. Därför kommer ingen människa att dömas på grund av sin synd, utan om hon döms så är det för att INTE HA TROTT PÅ JESUS. Nycklarna till döden och dödsriket ingick så att säga ’i paketet’ när Jesus tog makten en gång för alla, och med de nycklarna i sin hand lämnade han dödsriket i triumf när Gud uppväckte honom från de döda. Segern över Satan och synden berodde på att det var OSKYLDIGT BLOD som utgöts på korset. Döden hade INGEN RÄTT att ta någons liv som inte hade syndat. Dödsriket skulle definitivt inte ha öppnats för Jesus.

Därför kom också döden ”i vånda” står det (Apg 2:24 – SFB).

MUSIK

Ett justitiemord av det mest regelvidriga slag, begicks obestridligen av den romerske landshövdingen Pontius Pilatus. Det är det ingen som helst tvekan om. Det värsta var att Pilatus mycket väl visste om det. Han fann inte heller Jesus skyldig till något brott som förtjänade döden, utan förstod att det var av avundsjuka som överste-prästerna hade dragit Jesus inför rätta. Ändå dömde Pilatus Jesus till döden. Han kunde ha låtit bli att göra det, för den makten hade han fått av Kejsaren, men han utnyttjade inte sin möjlighet att fria, eftersom han var feg och ville ’hålla sig väl’ med judarna. Att döma Jesus till döden var alltså det första, juridiskt sett, rent ‘formella’ felet som gjordes av Pilatus, på det fysiskt-materiella området. Det andra ‘formella felet’ i det här sammanhanget var ändå värre, för det var ett brott av Satan själv, på det andliga-ickemateriella området och mot Guds lag för människolivet på jorden. Men utan Guds tillåtelse hade det naturligtvis aldrig kunnat genomföras. Nej, det skedde ”efter Guds fastställda plan och beslut” (Apg 2:23 – SFB).

Satan har Döden i sitt våld men Guds Lag om synd och död är glasklar: PÅ SYND - alltså brott mot Guds vilja - FÖLJER DÖD. Det gällde redan för Adam och Eva, och såvitt jag vet har Gud inte ändrat på den grundregeln sedan dess. (1 Mos 2:16-17).

Men Satan missbrukade sin makt över Döden och bröt mot Guds Lag. Gud tolererar inga sådana ’misstag’ och därför kom Döden i vånda ”eftersom det inte var möjligt att han (Jesus) skulle behållas av döden” (Apg 2:24, 26-27 – SFB).

Gud som är absolut sann och rättfärdig -i alla sina domar och i allt vad Han gör- kommer därför aldrig i evighet att kunna anklagas av någon för att han uppväckte Jesus från de döda. Gud beredde alltså frid genom Jesu blod på Hans kors – både i himmelen och på jorden. Att Jesus, som Guds överstepräst, med sitt eget blod gick in i det allraheligaste och ”vann en evig återlösning” talar Hebréerbrevets författare om (Hebr 9:11-12 – SFB), och tillägger: ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen (i tabernaklet) renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen” (Hebr 9:22-26 – SFB).

MUSIK

När Jesus håller sitt avskedstal, före sin bortgång, säger Han:
”Frid lämnar jag efter mig åt er, Min frid ger jag er; Icke ger jag er den såsom världen ger. Era hjärtan vare icke oroliga eller försagda. Ni hörde, att jag sa till er: ‘Jag går bort, men jag kommer åter till er.’ Om ni älskade mig, så skulle ni ju glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag” (Joh 14:27-28 – 1917).

Grunden för den frid Jesus här talar om är han själv, hans makt att beskydda och hans vilja att förlåta. Så länge den som tror på honom verkligen har tillit till honom, så viker inte den här friden bort. Jesus, Fridsfursten, ger frid, han som skapade frid genom att offra sig själv. Världen kan inte vare sig ge eller ta ifrån oss den frid som Jesus lämnade efter sig till oss. Att Jesus gick bort, betydde inte alls att han förlora-de i makt. Tvärtom - det som såg ut som en katastrof, var ett led i Guds plan. När Jesus här säger att Fadern är större än han själv, så betyder det inte att han inte skulle vara lik Fadern till sitt väsen. Men som medlare mellan Gud och människan, hade Jesus blivit människa och underordnat sig Fadern.

MUSIK

Det som ytterligare var sammankopplat med Jesu bortgång och himmelsfärd, var ju att han lovade sända Hjälparen, den Helige Ande, till oss.
Jesus sa till sina lärjungar: ”Dock säger jag er sanningen: Det är nyttigt för er att jag går bort, ty om jag icke gick bort, så kom inte Hjälparen till er; men då jag nu går bort, skall jag sända Honom till er” (Joh 16:7 – 1917).

Om Hjälparen som skulle komma sa Jesus ytterliggare:
”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för er vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och skall förkunna det för er” (Joh 16:13-14 – 1917).

Jag tror att Jesu löfte om den Helige Ande, gällde hans frid också, därför att för varje steg i livet behöver vi hans frid, nåd och kraft om vi ska kunna bli segervinnare i den andliga striden - i Guds armé. Vi ska ju övervinna fienden i Jesu namn, iklädda Guds kraft och hela hans vapenrustning (Ef 6:10-18 – SFB).

Jesu löfte till lärjungarna om den Helige Ande, infriades på pingstdagen, när han kom till jorden. I Apostlagärningarnas andra kapitel står det:

”När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra.
Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset, där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla upp-fyllda av Helig Ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. (Apg 2:1-4 – 1917).

MUSIK

Efter den första pingstdagen i Jerusalem -när den Helige Ande kom till jorden- har han blivit kvar här, och är, såvitt jag förstår, fortfarande den enda kraft -Guds kraft- som håller ondskans alla makter tillbaka, intill Herrens dag… ”då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till” (2 Petr 3:10-12 – SFB).

Men fortfarande är det ’ett nådens år från Herren’ (Jes 61:1) som Jesus också undervisade om i synagogan i Nasaret. (Luk 4:16-19 – SFB).

Och så länge Guds tid av nåd varar finns den underbara möjligheten kvar för vem som helst att få sina syn-der förlåtna och bli frälst genom tron på Jesus.
”Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag…” (Jes 49:8 – SFB).

”Se, nu är den rätta tiden” (för dig också som lyssnar nu) ”nu är frälsningens dag”

(2 Kor 6:2 – SFB). Bed till Jesus! Bekänn Dina synder och ta emot förlåtelsen!

Dagens minnesord: ”Men om den dagen eller stunden (för Människosonens återkomst) vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern” (Matt 24:36 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer