14 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ef 4:30

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds Ande, den Helige Ande. Men, för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börjar därför med att be om det.

”Gode Gud. Jag kommer inför Dig med en bön om hjälp att förstå Din Ande så att jag i min tur, kan förmedla den insikt du ger mig, åt den som vill lyssna. Tack för att Du hör min enkla bön och besvarar den. Amen.”

Om du letar i din bibel så ska du finna att varken Gamla eller Nya Testamentet, beskriver Guds Ande i Hans gudomliga väsen. Det enda man ser är verkningarna av Andens närvaro. Kunskap om Anden får man därför genom de erfarenheter av Honom som man gör, när Han uppenbarar sig på olika sätt, under livets gång.

”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.

Så är det med var och en som är född av Anden” sa Jesus till Nikodemus (Joh 3:8).

Jesus använder här, som alltid, perfekta liknelser när Han vill förklara något. Anden är som vinden. Man kan inte se varifrån den kommer eller vart den far iväg, men man kan se verkningarna av den – på havets vågor, på allt som flyger i luften, på träden som böjer sig för att inte knäckas m.m. Att Anden inte syns, betyder alltså inte för-denskull att Han är overklig eller overksam. Men Han tillhör inte den fysiska världen utan den andliga världen och saknar därför en gestalt som vi människor kan uppfatta.

MUSIK

Jesus varnade sina lärjungar och sa: ”Var på er vakt! Man skall utlämna er åt dom-stolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den Helige Ande” (Mark 13:9-11 SFB).

Den Helige Ande är ju en av personerna i den treeniga gudomen. Därför förklarar Paulus också Andens personliga verksamhet (t ex i Rom 8:16) med orden: ” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn” (Rom 8:16). Anden ber också för oss (se Rom 8:26-27): ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.”

Han fördelar också gåvor av olika slag. ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta” står det (1 Kor 12:7). Han utdelar ord av vishet och kunskap; ger gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, profetera, att skilja mellan andar m.m. Anden kallar också människor till olika uppgifter. (Se t ex Apg 13:2 Bibel 2000).

Bland övriga personliga verksamheter som den Helige Ande är delaktig i, är att förhärliga Jesus (Joh 16:14) – vilket Han också gör på det mest underbara sätt.

MUSIK

Paulus skriver att: ”Anden ber för de heliga så som Gud vill.” Vad betyder det?

En bibelkommentar säger att: ”Han tolkar våra böner och rättar till dem så att de blir i överensstämmelse med Guds vilja.” Det där låter ju lite konstigt – tycker jag, men visst finns det tillfällen när man bara känner sig absolut nerslagen och tillintetgjord… och inte vet vad man ska göra heller, för att reda upp situationen igen…och då vet man nog inte vad man ska be om. Man suckar kanske till Gud om hjälp – om man kan kalla det för ’bön’ vet jag inte, men Anden vet vad man menar, för när vi ber så

uttrycker vi vårt beroende av Gud och vår förtröstan på Honom. Men visst är det så att i vår begränsning så vet vi ibland inte vårt eget bästa.

Men vi får, som Guds barn, kasta oss handlöst i Hans famn och vila där. Bara känna oss omslutna på alla sidor av Guds frid, nåd och kärlek för vår egen skull… och inte för att vi presterat någonting alls. Tvärtom kan det vara så att just för att vi INTE lyckas prestera någonting – åtminstone inte i våra egna ögon, så blir vi ledsna över vår ofullkomlighet. Vi har kanske satt upp mål för oss själva, och när vi då inte når upp till den nivå som vi hade tänkt oss och trott om oss själva att vi var kapabla till, så blir vi förtvivlade och är på gränsen till att ge upp inombords.

Själv är jag rätt så övertygad om att vi ibland inte vet vad vi egentligen ska be om, för vi vet inte i oss själva var det egentligen brister. Men då kommer den Helige Ande oss till hjälp.

Paulus skriver så här Rom 8:26 ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi BÖR be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han (vår Gud) som utforskar hjärtan vet vad Anden menar…”

MUSIK

Till sina trosfränder i Efesus skriver Paulus: ”Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag” (Ef 4:30 SFB).

Jag minns att just detta ’att inte bedröva den Helige Ande’ var en sak som Kathryn Kulmann (de amerikanska evangelisten) betonade särskilt och var oerhört noga med.

Vad betyder det då ’att bedröva den Helige Ande’? Vad är det som bedrövar och kan jag göra någonting som bedrövar, genom att bete mig oskickligt eller felaktigt?

En bibelkommentar lyfter särskilt fram följande 4 anledningar som bedrövar DHA:

- Det första är när Hans verk hindras;

- Det andra är när vi tar det lätt med synden;

- Det tredje är när vi behandlar Guds Ord lättvindigt, och

- Det fjärde – när vi ger djävulen något tillfälle.

Det finns kanske andra saker också som bedrövar den Helige Ande, men de här 4 som jag har nämnt, räcker då sannerligen till att börja med.

Att hindra DHA:s verk var alltså en anledning som gör Honom bedrövad. Och det första exemplet som jag kommer att tänka på i det sammanhanget, är Jesu ord till det judiska folkets lärare, när Han säger: ”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in” (Matt 23:13 SFB).

MUSIK

Ett annat exempel på hinder för DHA:s verksamhet, hittar vi i en bibelvers från 3:e Joh. brev, vers10 där Johannes talar om en kristen person i församlingen, och säger att: ”…han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan vägrar dessutom ta emot bröderna, och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.”

2) Den andra anledningen som jag nämnde om, och som bedrövar DHA, är när vi tar det ’lätt med synden’ - som inte är något att leka med. De onda andarnas och de fallna änglarnas furste, Satan själv, är ju lögnens Fader, syndens ursprung, och orsaken till att Gud satte hela Sin enorma frälsningsplan i verket.

Tar vi synden lätt, då är vi illa ute. Synden lurar alltid vid vårt hjärtas dörr för att om möjligt få oss på fall. Och det enda som kan skydda oss, är att vi varje dag tar på oss Guds vapenrustning.

3) Den tredje anledningen som bedrövar DHA, är när vi behandlar Guds Ord ’lättvindigt’. Vad betyder det? Ja, det kan ju betyda olika saker. T ex att man inte tar det riktigt på allvar och låter sig varnas av det? Men det kan också betyda att den som förkunnar det, inte gör det med rätt insikt, eller, vilket ju är ändå mycket värre, med vett och vilja undanhåller sådana bibelsanningar som kan vara obehagliga för lyssnarna att ta till sig. Med det menar jag t ex att man undviker att klart och tydligt förkunna bibelns budskap om vad som är sanning och lögn, om synd och skuld, lag och nåd, om förlåtelse i namnet Jesus och om himmel och helvete.

MUSIK

Att behandla Gudsordet på ett ’lättvindigt’ sätt, kan också ske när man ser på Bibeln som en urkund i mängden, som bara beskriver judarnas historia. Ytterligare ett annat ’lättvindigt’ synsätt, är att betrakta Bibeln ’bara’ som en skrift med kloka levnads- och moralregler, men inte låta evangeliets innersta mening -om Jesus som världens ende Frälsare- redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse från synd och skuld, i nam-net Jesus, blir då inte uppenbarad under den Helige Andes ledning och påverkan. Det räcker alltså inte med kunskap om Guds existens och Bibelns innehåll. Hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och munnens bekännelse av Jesus som Herre, leder till frälsning, står det (Rom 10:9-10 SFB).

4) Paulus skriver till sina trosfränder i Efesus: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne… Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle... Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förloss-ningens dag” (Ef 4:22-30 SFB).

Den fjärde anledningen som bedrövar DHA, är alltså om vi ger djävulen något tillfälle.

Om vi inte är vaksamma så kan vi ge djävulen tillfälle utan att tänka på det, eftersom våra sinnen så lätt blir påverkade, t ex genom bilder, texter, TV, musik, radio osv. Gud vet ju allt det här och uppmanar oss därför att ta på oss Hans ”vapenrustning” som skyddar oss mot ALLT, under det att vi ständigt åkallar Gud om hjälp, vakar, håller ut i bön och ALLTID ber i Anden. (Ef 6:13-18).

Ur mitt hjärtas djup uppmanar jag dig som lyssnar nu: Prioritera Guds vapenrustning!

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer