13 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Herren är min herde, mig skall intet fattas” (Ps 23:1)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi
koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud
har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi tänker. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

"Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om förståelse för ditt ord och hjälp med
att förmedla det som du vill ha framfört på ett rätt sätt. Herre, låt någon lyssnare få del
av din välsignelse i dag. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen."

Jag ska läsa två verser ur bibeln för dig, som stöd för det jag säger om att Gud vill
bevara ditt hjärta och dina tankar. Det är från Paulus brev till Filipperna, det 4:e kapitlet
och den 6:e och 7:e versen. Jag läser först från den äldre bibelöversättningen från 1917
och sedan från den som heter "Levande Bibeln".
Alltså Filipperbrevet 4:6-7:
”Gören eder inte bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud
genom åkallan och bön och tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara edra hjärtan och edra tankar i Kristus Jesus” (1917).
Så från den ”Levande Bibeln” ... samma bibelverser:
”Oroa er inte för någonting, utan lägg i stället fram allting i bön! Tala om era behov för
Gud, och glöm inte att tacka honom för hans svar! Om ni gör detta, kommer ni att få
uppleva Guds frid, som är mycket underbarare än vad mänskligt förnuft kan forstå.
Hans frid ska ge era tankar och era hjärtan vila och ro genom tron på Kristus Jesus.”

MUSIK

Nu vet du alltså hur dina tankar och ditt sinne ska få vila och ro... Genom din tro på
Jesus Kristus, din bön till Gud och ditt tack till honom för hans svar till dig. Vill du tro på
Jesus, be till Gud och tacka honom? Då är det helt klart och Guds ord lovar dig vila och
ro för dina tankar.
Tycker du att det låter lite för enkelt, det här med att överlåta alla bekymmer och all oro
för sitt liv på Gud, genom att tro på Jesus? Javisst, låter det enkelt!
Men varför inte pröva Gud och kolla om han verkligen inte lovar för mycket i sitt ord.
Gud låter sig gärna provas av ett uppriktigt hjärta som s6ker honom, Han tycker inte alls
att det är något konstigt med det. Du får lov att pröva honom och sanningen i hans ord.
Sätt igång bara! Styr din vilja! Tro på Jesus! Be till Gud! Lägg fram alla dina önskningar
och behov... och glöm inte att tacka honom.
Gud står bakom sitt ord, och går du ut i tro på att hans ord är sanning, så är jag till 100% övertygad om att du kommer att få uppleva att det fungerar precis som det står skrivet.

Hur det fungerar, det vet jag ingenting om, men ATT det fungerar det vet jag...

MUSIK

Vi ber tillsammans!

"Gode Gud vi kommer nu inför ditt ansikte. Vi vill pröva ditt ord om frid och ro för våra
tankar och sinnen i Jesus Kristus, som du har lovat dem som tror. Därför gör vi nu våra
önskningar kända inför dig Herre, i förlitande på att ditt ord är sant och rätt.
Gud, Du ser den lyssnare som just nu vänder sig till dig, kanske för första gången i sitt
långa liv... Ge honom eller henne en övertygelse om att ditt ord är sant, Herre, och att
Du vill skänka en sådan frid från Dig själv, som övergår allt mänskligt förstånd, så att det
leder till en absolut klarhet om att Du inte bara existerar utan att Du också bryr Dig om
oss människor, personligen. AMEN!"

Det är så mycket som du och jag inte förstår om Gud och den andliga världen. Vi
försöker alltför ofta begränsa livets olika dimensioner till det som ryms inom gränserna
för vårt förstånd. Och när vi inte förstår det ena eller det andra, då säger vi att det kan ju
inte finnas... eftersom vi inte ser det eller förstår det. Ändå finns det en fysisk värld och
en andlig värld. Och Gud säger själv -om sig själv- "är jag inte den som uppfyller himmel
och jord?" (Jer 23:24).
Gud är alltså ande och finns överallt. Då är det ju inte så underligt att han också är nära
dig och mig, eller hur? Lika nära dig, som luften du andas. Psalmisten säger några
fantastiska och underbara ord i den 139:psalmen. Jag ska läsa för dig från den 1:a till
den 10:e versen.

MUSIK

Så här står det:

”Herre du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår
mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det, och med alla mina
vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till
fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig
för hög, jag kan icke begripa den. Vart ska jag gå för din Ande, och vart ska jag fly för
ditt ansikte? Fore jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket,
se, så är du ock där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning
ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig”
(Ps 139:1-10 - 1917).

Tycker du fortfarande att "Guds frid som övergår allt mänskligt förstånd" är en omöjlighet eller börjar du fundera över om det kanske eventuellt skulle kunna vara möjligt, att Guds makt också kan sträcka sig in på dina egna personliga områden och in i dina egna per-sonliga förhållanden? Guds ord är förvisso sant och går ALLTID att lita på.

Från den 119:e psalmen ska jag hämta några bibelord till, om hur man kan få förstånd,
och om hur man kan få vägledning för sitt liv här under sin stund på jorden.

MUSIK

Från psalm 119 och verserna 104 och 105 läser jag:

"Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."
Varför vill då Gud leda dig på rätta vägar? Är det för att du är snäll och vänlig mot dina
medmänniskor och gör allt bra och rätt, så långt du förstår?
Nej, det har ingenting med dig personligen att göra... jag menar med dina förtjänster
eller dina brister. Det enda som beror dig personligen är din vilja att tro på den som Gud
har sänt, nämligen Guds Son, Jesus Kristus.

Psalmisten svarar på varför Gud bryr sig om att leda dig på rätta vägar. I 'herdepsalmen'
alltså den 23:e psalmen (och den 3:e versen) hittar du anledningen.
Där står det:
"Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull." Alltså är det för sitt eget namns
skull... för att det ska bli ärat, aktat och prisat, som Gud leder dig på rätta vägar. Och
den rätta vägen till Gud heter Jesus (Joh 14:6)
Gud delar inte äran med någon eftersom frälsningen genom tron på Jesus Kristus bara
är beroende på GUDS NÅD och ingenting annat. Ingen människa kan nå fram till Gud
genom egna goda gärningar eller genom egna försök att göra allting rätt efter bästa
förmåga.
Vägen till Gud handlar INTE alls om några mänskliga gärningar - utan om TRO. Och
den tro som behövs är inte heller någon egen prestation utan en Guds gåva.

Det står så här:
"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund
av gärningar, för att ingen skall berömma sig" (Ef 2:8-9 - SFB).

MUSIK

Den kristna tron utgår naturligtvis INTE alls från att man ska avstå från att göra goda
gärningar. Tvärtom, ska man göra allt man kan för att hjälpa sin nästa. Men det är stor
skillnad på de goda gärningar man gör mot sina medmänniskor, och att sedan tro att de
gärningarna ska öppna himlens port en gång - när livet på jorden är slut.

Enligt kristen tro blir man frälst och kommer sedan in i Guds himmel på villkor av:
MUNNENS BEKÄNNELSE AV JESUS SOM HERREN (JHVH) OCh HJÄRTATS
TRO PÅ ATT GUD HAR UPPVÄCKT HONOM FRÅN DE DÖDA.

Aposteln Paulus skriver och förklarar det i sitt brev till romarna - kapitel 10, vers 9-10.

Dagens minnesord: ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud  har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad (frälst). Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning" (Rom 10:9-10 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer