19 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull
(1 Joh 2:12 - Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att låta vår nästa - vår medmänniska - få del av  samma Guds kärlek, som vi själva har fått del av.
Och låta det ske genom oss! Inte på något sätt som är för stort eller omöjligt för dig och mig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande, så allt blir rätt - både tänkt och framfört.

"Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett sinne som längtar efter att du tar en total kontroll over både mina tankar, ord och handlingar. Jag ber också, Herre, att du ska låta någon lyssnare få del av dina välsignelser. Låt ditt ord bli upplyst och din kraft bli verksam genom ditt ord och din Helige Andes kraft. Amen."
Gud begär aldrig någonting av dig eller mig som är over vår förmåga. Men han begär att Vi ska göra det som vi kan göra. Du kanske inte kan tala... eller undervisa. Men du kan kanske lyssna. Trösta är du kanske dålig på - men du kanske kan ta med dig en kaka och besöka din granne, som har det svårt just nu.
Låt det lilla ljus du har, lysa klar1, mot din  medmänniska.
Kanske kan du rädda hans eller hennes liv för  evigheten.

MUSIK

Jag vet inte om du är som jag... men kanske har vi - som människor- en del egenheter som är gemensamma. Jag tycker i alla fall ibland att min förmåga att visa en verkligt osjälvisk kärlek mot mina medmänniskor inte är särskilt påtaglig...tyvärr!
Det är tråkigt att behöva erkänna det, men det är sant... Men det är också sant, att jag ber Gud om hjälp att visa mig hur jag ska göra i den ena situationen eller den andra.
Ofta är det mycket enkla saker, som blir följden.
Det viktigaste är inte alltid att göra så mycket... som att bara 'vara'. Dels vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och dels vara naturlig som människa och vara till hands på ett sätt som ingen annan kan vara, eftersom ingen annan finns där, just då.
Glöm aldrig att Gud är en absolut suverän mästare på att samordna tid och plats. Du kan aldrig ana hur han kan leda oss människor och arrangera saker och ting när hans kärlek är i verksamhet. Lita bara på Gud och hans kärlek. Var inte rädd - bara tro.
Din tro på Gud kommer aldrig på skam!

MUSIK

Kanske kommer vi någon gång att förstå lite mer av Guds kärlek, än vad vi gör nu. Men eftersom du och jag -i det här livet - är så begränsade, så tror jag helt enkelt inte att vi kan förstå.
Liksom vi inte kan förstå syndens fasansfulla verklighet och natur, så kan vi inte heller omfatta eller inse vidden av Guds nåd, kärlek och barmhärtighet. Det bästa är att Gud aldrig kräver av dig att du ska förstå eller inse. Han vill bara att du ska få uppleva Hans kärlek och omsorg om dig personligen - när du fortrostar på Honom i ro.
Hur uppenbarar sig då Guds kärlek for dig?
Den är uppenbarad. Gud har redan visat sin kärlek till dig, genom att det finns en fullständig och fullkomlig förlåtelse för dig. Genom tron på Guds Son, så får du del av Guds underbara förlåtelse. Och det är inte en förlåtelse som bara nätt och jämt överser med dina synder och liksom säger att ja, det blir nog bra det där så småningom, när du har lyft dig lite bättre hur livet hänger ihop... Nej, min vän. Gud har aldrig överseende
med synden. Han hatar synden! - Men han älskar syndarna - alltså dig och mig. Och där förlåter Han också på ett fullkomligt sätt,.. och när Han har förlåtit, så glömmer han lika fullständigt. Och Han kommer aldrig mer ihåg dina synder. De är lika ofta som ett dimmoln upplöses och försvinner när solen lyser och värmer på det. Är det inte underbart?

MUSIK

"Saliga är de människor, som i Dig har sin starkhet, de vilkas håg står till Dina vägar.
När de vandrar genom tåredalen, gör de den rik på källor, och hostregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft; så träder de fram inför Gud på Sion."
Vilka underbara ord av psalmisten.(Ps.84:6-8 - 1917).
Är du och jag sådana källor under vår stund har på jorden? Källor med välsignelse for våra medmänniskor?
Profeten Hosea säger i det 6:e kapitlets 3:e vers:
"Sa låt oss lära känna Herren, ja, låt oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma over oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden" (Hos 6:3 - 1917).

Och Herren Gud, säger i samma kapitel av profeten Hosea - i vers 6: "Ty jag har behag till kärlek och icke till offer..." (Hos. G:6)
Många människor kan vittna om hur de i sin djupaste förtvivlan... när allt såg ut att vara slut... och det inte fanns något ljus i tunneln... och ingen mojlighet stod öppen for en mänsklig tanke. Då lat de namnet Jesus komma over sina läppar... och allt förändrades.
Hur kan det vara så? Ja, jag förstår det inte... men jag vet att det fungerar.

MUSIK

Jesus sa: "Mig är given all makt, i himmelen och på jorden..." (Matt 28:18 - 1917).
Där har du hemligheten. Gud har gett sin egen Son all makt, for att Han ska kunna hjälpa dig, som har så stora bekymmer och problem så att du tycker att de når upp till himlen. Och kanske gör de det... Men Jesu makt är ändå större, och därför kan Han hjälpa dig i alla livets situationer.
Lägg av med alla dina egna ansträngningar. Lägg av med din bitterhet. Be om förlåtelse for den och du blir fri. Förlåt sedan också den som har gjort dej illa... då lyfter du av den tvingande bördan som drabbat honom eller henne,.. och din egen bundenhet försvinner
i samma andetag.
Hur står det i den gamla välkända bönen -Fader Vår- som Jesus lärde oss att be? Jo, det står: "Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro..."
Forstår du det oerhörda sambandet och följden om du inte förlåter, Då blir du inte själv förlåten. Det är Guds universella lag.
Kanske tycker du att det verkar konstigt... Ja, det kan hända, men så är det.
Accepterar du det och handlar efter det, så fungerar det i alla fall. Förlåt den som har gjort fel mot dig, och Gud kommer att lyfta av dig själv all ångest och all oro... och fylla ditt hjärta och ditt sinne med sin läkande nåd. Ditt liv blir förvandlat, och när du har förlåtit så blir du glad.

MUSIK

Skriften säger att du får glädja dig over Herrens frälsning (1 Sam 2:1 - 1917).
Psalmisten, kung David, skriver: "Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop, alla som älskar ditt namn. Du, Herre, valsignar den rättfärdige. Din ynnest täcker honom som en sköld" (Ps 5:12-13 - Bibel 2000).
Det är inte alls meningen att du ska gå ledsen med nerböjt huvud, utan att du ska kunna fröjda dig i Herren. Det betyder inte att allt behöver vara 'guld och gröna skogar' som man säger.
Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till de kristna i Tessaloniska och uppmanar dem att göra gott mot varandra och mot alla andra.
Och fortsätter: "Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte Anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som ar bra, och avhåll er f rån allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande. själ och kropp bevaras hela och oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer" (1 Tess 5:15-23 - Bibel 2000).

Dagens minnesord: ”Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.” (1 Tess 5:24 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer