15 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på forlåtelse för all skuld genom tron på Jesus. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Bara du vet vilken lyssnare som är med nu, och behöver få uppleva din närhet och välsignelse i sitt liv. Låt din nåd gå före rätt - du som har förlåtit alla männi-skor deras synder. Herre, plantera tron på dig i någons hjärta och låt din barmhärtighet bli en verklighet - som leder till stor tacksamhet mot dig. Amen.”

Den här stunden ska alltså handla om förlåtelse med olika inriktning. Kanske gäller det dig också. Kanske behöver du förlåta dig själv först och främst... kanske dina närmaste ...din far eller mor... dina syskon, din fru eller din man. Kanske behöver du till och med be Gud om förlåtelse om du felaktigt anklagat honom for någonting.
Du behöver inte göra några särskilda djupdykningar i bibeln eller vara speciellt kunnig i andliga frågor för att snabbt hitta förlåtelsens hemlighet. Den finns helt uppenbar i den bön som Jesus lärde sina lärjungar, och oss alla, att be... nämligen ”Fader vår”.

MUSIK

Visst känner du till den delen av bönen ”Fader vår” som lyder så här: ...förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro... Det handlar ju om att vi får förlåtelse precis i samma omfattning som vi är beredda att förlåta andra. Vill du inte förlåta någon annan den skuld som han eller hon har till dig, så
kan du inte heller räkna med att dina egna orätta handlingar mot någon annan ska bli förlåtna. Vi tänker kanske inte så ofta på det här, du och jag.
Vi tänker mest på att själva bli förlåtna. Både av Gud och av våra medmänniskor. Men faktum kvarstår. Om du är oförsonlig och bitter i ditt hjärta mot någon annan människa, så är det tydligen en fullständig omöjlighet att du själv ska kunna få förlåtelse. Så det är lika bra att du börjar fundera över hur du har det. Och det gäller naturligtvis mig och alla andra lika mycket också.
Vi måste göra klart för oss de här naturlagarna om förlåtelse. De gäller i lika hög grad som t ex lagen om sådd och skörd. Det som du sår får du också skörda. Sår du godhet... får du skörda godhet. Sår du ondska får du skörda ondska, Det är mycket enkelt... men vi borde nog lite till mans tänka på det.
Jag tror att många av oss...kanske du också går och bär på bitterhet över någon orätt, som du har blivit utsatt för. Kanske illasinnat skvaller eller förtal. Kanske har någon helt felaktigt talat illa om dig, på grund av oförstånd eller okunnighet. Man har sett eller hört
någonting... kopplat samman det med någonting annat, och kommit till alldeles fel slutsatser.
Och så blev det kanske du som råkade illa ut. Helt oförskyllt.

MUSIK

Javisst är det hemskt med alla missgrepp och felaktiga föreställningar. Men så länge vi människor är ofullkomliga på både det ena och det andra sättet, så länge kommer det här att inträffa.
Kanske går det lättare för dig att förlåta andra deras fel och missgrepp, om du tänker på hur Jesus själv blev behandlad. lngenting ont hade han gjort mot någon enda människa.
Ändå släpade man honom inför Pontius Pilatus, som till sist dömde honom att spikas upp på ett kors. Fanns det någon anledning till det? Ja, det fanns en anledning... men den var ingen som helst grund för det som skedde. Anledningen var avundsjuka. En avundsjuka som till sist blev så bottenlös och grym att man korsfäste och dödade härlighetens Herre.
Vad sa Jesus? Jo, han sa: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.”
Historiens största justitiemord begicks mot Jesus, och Han sa: ”Fader förlåt dem...”
Kanske blir du aldrig utsatt för samma gräsligheter som Jesus, men kravet på förlåtelse från din sida är detsamma. Det är inte lätt. Nej, sannerligen inte. Men vi får lov att be Gud om kraft och hjälp att förlåta... och gå vidare med en ny livsinriktning. Med ett lättat hjärta och frigjort sinne.
Om du tänker på hur Gud förlåter dig dina överträdelser och dina synder... och sedan kastar dem i glömskans hav (där det, som någon sade, står en skylt med texten: Allt fiske förbjudet!) så är det ett föredöme för hur du och jag också måste göra.
Att bara säga att man förlåter och sen inte glömmer det hela, samtidigt som du upprättar den som du har förlåtit och sätter honom eller henne in i samma förhållande och rättigheter som hon eller han hade förut, då blir allt fel.

MUSIK

Visst är det svårt. Vem har sagt något annat. Men det är likadant med det här. Du får be Gud om hjälp att glömma. Och inte bara glömma, utan också att upprätta den som hade gjort fel mot dig... och se till så att din inställning till vederbörande blir precis lika fin och
bra som den var innan det hände, som du nu har förlåtit. Först då har du brutit de fängs-lande band av oförsonlighet som du medvetet eller omedvetet bundit din medmänniska med. I Jesu namn får du alltså förlåta vederbörande och lösa skulden från honom eller henne.
När du tänker på dig själv, så är det viktigt att du inte ställer större krav på dig än vad Gud gör. Gud har aldrig krävt att du ska försöka vara bättre eller andligare eller mer rättfärdig än du är i verkligheten. Han vill att du ska vara dig själv och ingenting annat.
Han vill använda dig och ge dig den hjälp och den kraft som du behöver... därfor att han älskar dig för den du är... och inte för att du försöker bli någonting annat. Han dog för dig när du ännu var en syndare, och inte ens hade tänkt en tanke på Jesus. Redan då älskade han dig. Det är ju det som är så underbart med Jesus och den förlåtelse han vill ge dig. Du får lov att vila i Guds hand och tacka Jesus för att han har burit din börda.
Jag menar naturligtvis inte att du ska slappna av till den grad att du inte bryr dig om någonting. Nej, du ska naturligtvis älska Gud av allt ditt hjärta och av allt ditt förstånd, precis som bibelordet säger... och du ska älska din nästa som dig själv.

MUSIK

Uppmaningen - från bibelns blad - att älska din nästa som dig själv, innebär ju inte att du ska vara sysslolös och passiv. Nej, Guds mening är att du ska vara aktiv för Guds rikes och evangeliets skull. Men du ska inte springa före Gud. Lika lite som du ska bli efter... utan du ska arbeta jämsides med Gud. Jag tror att du och jag får samarbeta med Gud... alltså samtidigt och samstämmigt. Det går inte alls ut på att planlöst springa omkring, hit och dit, utan det betyder att under Guds Andes ledning och med hans hjälp och stöd utföra Guds vilja. Den viljan är absolut detaljerad och förutser allt från början.
Därför kan du i ett absolut förtroende för Gud förlita dig helt på honom.
Försök att tänka dig in i den verklighet som det innebär att arbeta tillsammans med Gud.
Han har all makt, för det första. Han är kärlek och barmhärtighet. Han har all kunskap som existerar. Han är helt oberoende av tidens utsträckning (framtiden eller historien är alltså lika aktuell för honom som det ögonblick som är just nu). Han är dessutom inte alls beroende av avstånd eller några andra fysiska hinder.

Sätt dig ner en stund. Koppla av och försök att smälta det som jag just nu har sagt om Gud. Och det är ändå bara den lilla bråkdel som jag med min begränsade tankekapa-citet kan föreställa mig. Jag tror att det finns många andra områden där Gud är fullstän-digt suverän, men jag förstår det inte, eftersom det går alldeles utanför min mänskliga begreppsapparat och mina mänskliga gränser och tankar.
Det enda jag kan göra är att förtrösta till 100% på Gud, på Jesus - Guds son och på Hjälparen den Helige Ande. Gör det du också på fullt allvar, så ska du få se hur hela ditt liv blir förvandlat.

Vilken spännande framtid för dig... Välkommen till ett nytt liv... med Jesus.

MUSIK

I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus: ”Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. lnte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att
ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu
är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och prova vad som är Herren kärt” /.../ ”Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje
tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja” (Ef 5:1 -10, 15-17 - SFB).

Dagens minnesord: Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn (Ef 5:20 - SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer