17 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och några ord om vardag och evighet, för dig som söker och längtar bortom ord och toner – efter Guds allvisa råd. Jag ska tala om spådomar, astrologi och horoskop, som utifrån Guds syn på det här

- är en avgudadyrkan och en otrohet mot Gud. Men innan vi går in på det ämnet, ska jag som vanligt be Gud i himlen att Han låter sin Helige Ande vägleda oss i alla detaljer och låter sin röst bli hörd av dig som särskilt berörs av detta Bibelns budskap.

”Min Fader och Gud som är i himlen. Låt din tjänare, som är helt okunnig om dessa spådomsförhållanden, få tala ut Ditt Ord och Dina Befallningar till den som lyssnar nu och som bara Du känner till – den som behöver Din vägledning och Dina förmaningar på det här området i sitt liv. Helige Ande gör mitt innersta lyhört för Din röst, så att jag i allt och på alla sätt lyder Dina maningar och talar ut det som är rätt i Dina ögon och det som Du vill ska bli känt och framfört på det här sättet. AMEN.”

På Gamla Testamentets tid framträder profeten Jesaja, varnar och säger:

”Du har arbetet dig trött med dina många rådslag. Må nu de träda fram, må de rädda dig, de som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som skall komma över dig” (Jes 47:13 SFB).

MUSIK

Att spå var vanligt i gamla Orienten. Man rådfrågade orakler, spådde i molnen, skakade pilar, frågade husgudarna, spådde med bägare och försökte tyda vad framtiden kunde ha i sitt sköte, med hjälp av stjärnornas inbördes läge månad för månad. Detta senare var särskilt vanligt i det gamla Babylonien.

Liksom trolldom och besvärjelser, så räknades spådomskonster i Gamla Testamentet till de ”styggelser” som var förbjudna för Israel – Guds egendomsfolk.

Det var bland annat för sådana avskyvärda seder som Herren Gud fördrev Israels fiender för dem. Om det talade Gud och sa:

”Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå igenom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, Din Gud, dem för dig. Du skall vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men Herren, din Gud, har INTE tillåtit dig något sådant” (5 Mos 18:10-14 SFB).

Spådomsväsendet var på det intimaste förbundet med avgudadyrkan, och var därför ett uttryck för olydnad och otrohet mot Israels Gud.

I Guds lagar om helighet talar Herren Gud genom Mose till Israels barns hela menighet och säger: ”Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud” (3 Mos 19:31 SFB).

MUSIK

Evangelierna är inte främmande för orena och onda andar av alla de slag, och evangelisten Markus skriver om Jesus som vid ett tillfälle var i synagogan i Kapernaum och undervisade på sabbaten. Han förkunnade sin lära med makt och myndighet och inte som de skriftlärda, står det.

Inne i deras synagoga fanns då en man som var besatt av en oren ande. Han ropade och sa: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.”

Men Jesus tilltalade honom strängt och sa: ”Tig och far ut ur honom.” Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur honom.

(Mark 1:21-26, 1917).

Under Paulus och Silas andra missionsresa, talas det om en slavflicka i Filippi som hade en spådomsande i sig. Hon ropade och sa: ”Dessa män är Guds, den Högstes, tjänare och de förkunnar för er frälsningens väg.”

Detta var ju sant, men Paulus tog illa vid sig av att hon höll på så där och skrek i flera dagar, och sa därför till spådomsanden: ”I Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne.” Och anden for ut i samma stund” (Apg 16:16-18, 1917).

Det här är helt i enlighet med vad Jesus sa till sina lärjungar - efter sin uppståndelse - men innan han blev upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Han sa: ”Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som icke tror, han skall bli fördömd. Och dessa tecken skall åtfölja dem som tror: genom mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala nya tungomål, ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift, så skall det alls inte skada dem; på sjuka skall de lägga händerna, och de skall då bli friska” (Mark 16:16-18, 1917).

MUSIK

Profeten Jeremia varnade Israels folk för att vänja sig vid hedningarnas sätt. Han sa: ”Så säger Herren: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem” (Jer 10:2 – SFB).

Profeten Jesaja varnade också - på Herrens uppdrag - Israels folk och sa:

”Håll Herren Sebaot helig. Låt Honom vara er fruktan och den ni bävar för.”

När de (alltså folket i Assyrien) säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar” så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” (Jes 8:13, 19 SFB).

Israel hade alltså andra möjligheter om de ville veta något om framtiden. Man kunde rådfråga Herren (1 Mos 25:22; 1 Sam 22:10; 1 Kon 22:5).

Vi som lever nu har samma möjlighet. När Jesus talade om Hjälparen, Den Helige Ande, som han skulle sända till oss (och som kom på pingstdagen) sa Han:

”När han kommer, Sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske” (Joh 16:7, 13 SFB). Idag har vi Den Helige Ande, Hjälparen, ständigt vid vår sida, och kan fråga Honom.

Eller har vårt gamla Sverige och vårt svenska folk kommit så långt på sekularisering-ens och gudsförgätenhetens väg, så att vi inte ens reagerar längre, när ockultismen i sina olika former håller på att ta över, både enskilt och på myndighetsnivå? Då är det verkligen hög tid att vända om till de urgamla stigarna av bibelläsning och bön.

MUSIK

Jag sa förut att idag har vi den tredje personen i Gudomen – alltså Den Helige Ande, som vi kan rådfråga om framtiden. I och med Jesu död på Golgata kors och den försoning mellan Gud-Fadern och människorna, som Jesus där blev en förmedlare av, har den som tror också tillträde till det allra heligaste i himlen. Allt är då också tillgängligt i Jesu namn, för den som tror. Om du och jag sen kan ta emot allt och förstå det, är ju en annan sak. Det fanns ju saker som Jesus gärna skulle velat tala med sina lärjungar om ”men ni kan inte ta emot det nu” sa han. Och jag skulle tro att det ibland är likadant med oss. Sen vet jag inte heller om det alltid är så bra och viktigt för oss att känna till vad som ska ske i framtiden. Men bortsett från vanlig mänsklig nyfikenhet, så kan det naturligtvis finnas tillfällen när det kan vara befogat att veta mer.

Observera att nu talar jag inte allmänt om att känna till Guds vilja inför svåra beslut i livet. Många gånger, både under Gamla och Nya Testamentets tid, står det i Skriften om att man frågade Herren Gud om hur man skulle göra. Vår Gud och Fader är inte sådan att han på nåt sätt håller inne med förstånd eller vishet som du och jag behöver - tvärtom. Skriften säger (Jak 1:5-6 SFB): ”Om någon brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla”.

MUSIK

Profeten Jesaja varnade ju för dem som ”spanar i stjärnorna månad för månad och kungör vad som ska komma över dig” (Jes 47:13 SFB). Det handlar alltså om astrologi -eller stjärntydning- och horoskop, som många människor dagligen låter styra sina liv, som är baserade på födelsedatum och stjärnbilder vid olika tider.

Den bibliska synen på stjärnorna är att de är skapade av Gud. ”Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn” skriver psalmisten (Ps 147:4). Universums alla delar står helt under Guds kontroll. ”Han som befaller solen att inte gå upp och förseglar stjärnorna, han som ensam spänner ut himlarna och skrider fram över havets rygg, han som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns stjärnbilder, han som gör stora och outgrundliga ting, under som ingen kan räkna” (Job 9:7-10 SFB).

Stjärnorna är skapade till Herrens, Skaparens lov. ”Prisa honom, sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom, ni himlars himmel…” skriver psalmisten kung David (Ps 148:3-4 SFB).

Den hedniska stjärnkulten med sitt teckentyderi om människornas öde, var på det strängaste förbjuden i Israel. ”När du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem” står det (5 Mos 4:19 SFB). Profeterna uttalade också Guds straffdom över folket därför att de dyrkade stjärnorna ”himmelens hela härskara”, i stället för att tillbedja Herren Sebaot ”härskarornas Gud.”

Profeten Amos skriver: ”Ty se, han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar, han som gör morgonrodnaden till mörker och går fram över jordens höjder – Herren, härskarornas Gud, är hans namn” (Am 4:13).

Min mening är att du och jag som lever idag, verkligen borde låta oss varnas och ta lika starkt avstånd från spådomar, horoskop och sånt som Gud förbjöd i gamla tider.

MUSIK

Veckans andakter, v 1

 • måndag 4 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänkte jag fördjupa mig lite om Jesus Kristus och honom som korsfäst, och jag hoppas att du vill vara med. Under Den Helige Andes ledning inför Guds ansikte vill jag lyssna in vad Herren vill säga till dig och mig. Det bibelord som... Läs mer

 • tisdag 5 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte att vi en stund framåt skulle tala om människans synd och syndens ursprung, så som kristen tro i Bibeln visar oss den - i all sin ohyggliga verklighet. Låt oss först som sist klara ut att ’synd’ inte är detsamma som att göra eller... Läs mer

 • onsdag 6 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänkte jag tala om Den Helige Ande, alltså den tredje personen i Gudomen, med utgångspunkt från Bibelns budskap om vad som hände på pingstdagen i Jerusalem och som beskrivs i Apostlagärningarna (Apg 2 - SFB). Guds Ande fanns ju med... Läs mer

 • torsdag 7 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård. För att allt ska bli rätt från början så vill jag be att Den Helige Ande ska vägleda oss i alla detaljer, både i våra tankar, ord och handlingar. "Gode Gud, vi kommer inför Ditt ansikte med 2 tomma händer. Vi har ingenting själva att komma... Läs mer

 • fredag 8 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vår insikt under den här stunden ska öka och fördjupas, när vi ska studera vad Gud har berett för den som vill tro på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Jag ber: "Fader i himmelen, vi ber om att Din Helige Ande ska vägleda... Läs mer

 • lördag 9 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du som vill va med och lyssna ska få en lugn och rofylld stund med ett budskap i tal och ton bortom tidens bekymmer. Jag vill börja med att be Guds Ande vara oss nära och vägleda oss i allt. "Gode Gud, vi kommer inför Dig... Läs mer

 • söndag 10 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi ska se lite närmare på äktenskapet, utifrån det kristna perspektivet i Bibeln. Alltså perspektivet att äktenskapet är en gudomlig ordning och har ett gudomligt... Läs mer