4 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård.

Idag tänkte jag fördjupa mig lite om Jesus Kristus och honom som korsfäst, och jag hoppas att du vill vara med. Under Den Helige Andes ledning inför Guds ansikte vill jag lyssna in vad Herren vill säga till dig och mig.

Det bibelord som Herren visat mig på är det Paulus skriver till sina trosbröder i Korint. Jag läser därför från 1 Kor 2:2 där det står så här: "Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset" (Handbok för livet - Nya Testamentet).

Bibel 2000 uttrycker samma text så här: "Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus."

Paulus valde alltså att INTE försöka övertyga sina lyssnare med någon sorts intellektuell och överbevisande vältalighet. Det är precis vad jag också vill. Nämligen att kunna förklara och vägleda utan att krångla till det, utan i stället låta Den Helige Ande välja de ord som förmedlar det enkla budskapet om Jesus med Andens kraft, så att Jesus blir upphöjd.

MUSIK

Om det finns någonting som jag är absolut övertygad om när jag sitter här och talar till dig som lyssnar, så är det min egen totala oförmåga att finna ord som kan förmedla Guds kärleks innersta avsikt för dig och mig – och oss alla.

"Guds rike finns inom er" sa Jesus. Guds herravälde och makt finns alltså i vårt hjärtas innersta, om vi vill att Jesus ska vara Herre i våra liv. Därför är det dels frågan om ett "inre" viljebeslut att acceptera Guds budskap om en personlig omvändelse och dels en "yttre" bekännelse av Jesus som Herre – alltså utåt, mot våra medmänniskor.

Det glada budskapet -evangeliet- är en Guds kraft till frälsning, står det i Skriften

(Rom 1:16 - Bibel 2000). Och då kan det inte bara vara tal om "ord" i ett budskap, utan måste vara något helt annat. Aposteln Paulus säger också att "Guds rike består inte i ord utan i kraft" (1 Kor 4:20 - SFB).

Guds plan för mänskligheten är ju att rädda den undan syndens fasansfulla följder. Om du skulle känna dig frestad att ta avstånd från budskapet om Jesus, så kan det vara en hjälp att komma ihåg vad det faktiskt handlar om. Tänk på vem Gud är och vad Han vill göra i världen i stället för på dina egna begränsningar. Om du litar på Gud blir du räddad - om du inte vill lita på Gud finns det ingen räddning. "Min rättfärdige skall leva av tro. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom" - det är bibelns budskap (Hebr 10:38 - SFB).

MUSIK

Varför var Jesu död på korset så viktig för Paulus? Jo, det var den därför att budskapet om Jesu Kristi död visar att han dog på grund av synden, men inte hans egen synd, utan på grund av våra synder, som Jesus tog på sig själv, när han frivilligt gav sitt liv i vårt ställe. Sanningen är alltså att det inte var varken judarnas förvillade ledare eller det judiska folket, som fick Pontius Pilatus och de romerska krigsmännen att korsfästa Jesus. Processen som slutade med Jesu död var visserligen, juridiskt sett en skandalakt - egentligen ett klockrent justitiemord - med både judar och hedningar inblandade, men ändå var det en Guds triumf av vishet och upphovet till hela människosläktets frälsning - så många som Gud kallar.

Det som hände 3 dagar senare, alltså Jesu uppståndelse från de döda, visar vilken kraft Jesus hade ( och har) också över döden. Jesus hade av Fadern fått den makten både att ge sitt liv och att ta tillbaka det. Och den kraften kommer att frälsa och rädda oss också från evig död och ge oss evigt liv om vi litar på Jesus som vår Frälsare och vår Herre. Det som i människors ögon tedde sig som ett totalt fiasko, när Jesus korsfästes och dog, var alltså tvärtom det stora ögonblicket som för alla visade Guds gränslösa kärlek, nåd och barmhärtighet. Guds vishet och kärlek är så oerhört mycket större, högre och renare än vad vi kan föreställa oss, så jag kan inte ens uttrycka det i ord.

MUSIK

Det jag nu talat om, alltså att man för sin räddning ska lita på Gud och på Guds Son, Jesus Kristus, låter alldeles för enkelt för många människor. De tycker så därför att de inte kan varken förstå det eller acceptera det. Och det är ju inte att undra på. Bibeln säger själv att det är en dårskap för den som inte vill tro. Det handlar alltså inte alls om vårt förstånd, utan om din och min vilja. Många vill nog gärna ha ett evigt liv i frid och ro, men de vill ha det utan en Gud som "krånglar till det" om man får säga så, med nåd, förlåtelse för synd osv. De vill nå fram till ett evigt liv på något annat sätt - kanske på vägar som deras eget förstånd kan klura ut eller genom egna goda gärningar. Men det sorgliga slutet på alltsammans är att de inte kommer att lyckas.

Varför det då? Jo, därför att Gud har ordnat det så att ingen människa ska kunna berömma sig själv av att ha funnit någon frälsningsväg utanför Guds plan - av nåd genom tro på Jesus Kristus.

Det som verkar dåraktigt kommer nämligen i själva verket att visa sig vara det klokaste - alltså bara genom att acceptera Jesu Kristi erbjudande om nåd, kan vi få ett evigt liv.

Skriften säger: "Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18 - Bibel 2000).

Jesus sa själv:

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6 . Bibel 2000).

Har nu Gud brutit sitt förbund med Israel - Guds egendomsfolk? Inte alls. Men Israel har ensidigt brutit förbundet med Gud. Och det ger Gud möjligheten att låta oss hedningar bli delaktiga av Guds nåd och frälsning utan att Han bryter sin del av avtalet eller förbundet, trots att frälsningen från början -enligt Jesu egna ord- enbart var avsedd för judarna.

MUSIK

Vid tidens slut kommer Guds vishet att uppenbaras till frälsning även för Israel genom den avundsjuka som hedningarnas frälsning väcker hos dem, precis som Skriften förutsagt. De ska nämligen då också förstå att den Jesus som de begärde att få korsfäst, var deras Frälsare, Messias. De förstod det inte då, eftersom de var förstockade och andligen blinda. Hade de förstått Guds hemlighetsfulla vishet, så skulle de inte, som Paulus sa, ha "korsfäst härlighetens Herre" (1 Kor 2:8 - Bibel 2000).

Jesus bad ju själv för sina fiender när han hängde på korset: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör" (Luk 23:34 - Bibel 2000). Precis så var det. De visste inte vad de gjorde. Men likafullt var de med om att uppfylla Guds plan in i minsta detalj.

Man kan kanske fråga sig varför Jesus skulle dö på ett så fruktansvärt sätt, på ett kors, som enligt den tidens sätt att se, var det värsta dödsstraff man kunde utmäta åt en människa. Korsfästelse var ju ett straff som man bara använde sig av mot de grövsta förbrytarna. Det ansågs vara det mest förnedrande och vanärande av alla straffmetoder. Den korsfäste var dessutom förbannad av Gud enligt Skrifterna: "Om på någon vilar en sådan synd, som förtjänar döden, och han så blir dödad och du hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen icke lämnas kvar på träet över natten, utan du skall begrava den på samma dag ty en Guds förbannelse är den som blivit upphängd" (5 Mos 21:23 - 1917).

Själva avrättningsplatsen, utanför stadsporten, räknades också som en smälekens och vanärans plats (Hebr 13:12 - 1917) och den korsfäste Kristus blev en stötesten för judarna (1 Kor 1:23 - 1917).

MUSIK

Gud har i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne, men Gud öppnar ögonen på dem som godtar Guds väg till frälsning. För dem blir den korsfäste Kristus både Guds kraft och Guds vishet, vare sig de är judar eller inte.

Till dig som nu lyssnar och ifrågasätter Guds frälsningsbudskap genom den korsfäste Jesus Kristus vill jag säga: Ge Gud en ärlig chans att visa för dig att hans budskap är sant. Gör du det med ett uppriktigt hjärta och ärligt vill söka Guds sanning om det eviga livet, så kommer du garanterat att få dina ögon öppnade så att du kan förstå Jesu ord när han säger:

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6 - Bibel 2000). Pröva och se själv att det jag säger är rätt.

Den väg till Gud som Jesus talar om är enligt kristen tro den enda vägen, för att ingen människa ska kunna berömma sig själv av egna prestationer eller gärningar. Inte ens den egna tron är en prestation, utan en gåva från Gud, när Han genom sin Ande kallar människan, väcker hennes ande och skapar tro i hennes hjärta.

"Betänk livets korthet, dödens visshet och evighetens längd." Så stod det på en väggbonad som min mormor en gång hade hemma hos sig. Jag har aldrig glömt det tänkespråket. Med största säkerhet är det något för dig också som vill veta sanningen om livets mening.

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag... Läs mer

 • tisdag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och en kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänker tala om Guds himmel och jag börjar som jag brukar, med att be om Guds Andes vägledning, så att allt jag tänker och säger blir... Läs mer

 • onsdag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och... Läs mer

 • torsdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • fredag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • lördag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • söndag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer